1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (13/08-15/08)
12-08-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (13/08-15/08)

NẠP NGỌC TÍCH LŨY
Thời gian: 13/08-15/08
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30 Vé Tăng Tốc Tầm Bảo*1
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Lệnh Chiêu Mộ*1
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Lệnh Chiêu Mộ*2
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Lệnh Chiêu Mộ*4
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Phá Cảnh Ngọc*25 Rương Đá Lv5*1 Lệnh Chiêu Mộ*6
1200 Quà Xích Viêm*1 (Tư chất 130) Rương Đá Lv5*2 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Phá Cảnh Ngọc*50 Rương Đá Lv6*1 Lệnh Chiêu Mộ*10 Đột Phá Đơn*300
3000 Rương Tử Dương-Đỏ*1 Thiên Nhân Lệnh*10 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đột Phá Đơn*500
4000 Phá Cảnh Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Lệnh Chiêu Mộ*30 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Đá Lv7*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đá Thức Tỉnh*100

NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 70% VÀNG
Thời gian: 13/08-15/08
Nạp Ngọc đúng mốc sẽ nhận được Khuyến Mãi 70% vàng và phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Vàng*30 Lệnh Chiêu Mộ*1 Đá Đột Phá-N.Vật*3 Hoa Song Sinh*1 2
15 Vàng*75 Lệnh Chiêu Mộ*1 Đá Đột Phá-N.Vật*5 Hoa Song Sinh*1 2
30 Vàng*150 Lệnh Chiêu Mộ*2 Đá Đột Phá-N.Vật*7 Hoa Song Sinh*2 2
60 Vàng*300 Lệnh Chiêu Mộ*2 Đá Đột Phá-N.Vật*10 Hoa Mộng Đêm*1 2
150 Vàng*750 Lệnh Chiêu Mộ*3 Đá Đột Phá-N.Vật*15 Hoa Mộng Đêm*2 2
300 Vàng*1500 Lệnh Chiêu Mộ*3 Đá Đột Phá-N.Vật*20 Hoa Mộng Đêm*3 2
450 Vàng*2250 Lệnh Chiêu Mộ*5 Đá Đột Phá-N.Vật*30 Hoa Mộng Đêm*4 2
750 Vàng*3750 Lệnh Chiêu Mộ*5 Đá Đột Phá-N.Vật*40 Hoa Mộng Đêm*7 2

NẠP 20K MỪNG LỄ VU LAN
Thời gian: 13/08-15/08
Trong thời gian sự kiện, nạp từ 20K mỗi ngày để nhận được các quà tặng hấp dẫn dưới đây.
Điều kiện Thưởng
Nạp 1 Ngọc Thời Trang Trai tài gái sắc (Tím)*1 (Trị giá: 88 Ngọc) Hoa Bên Nhau Liên Server*1 Vàng*150 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 Đá Thức Tỉnh*15 Rương Đá Bạo Kích*3 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 30 Ngọc Vàng*300 Hoa Ngư Hy*1 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 60 Ngọc Vàng*300 Hoa Ngư Hy*2 Thiên Nhân Lệnh*4 Mỗi ngày 1 lần

NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 13/08-15/08
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Rương Đá Sinh Lực*3 Đá Bích Tỷ*3 Mỗi ngày 2 lần
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Rương Đá Sinh Lực*5 Đá Bích Tỷ*5 Mỗi ngày 2 lần
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Rương Đá Sinh Lực*7 Đá Bích Tỷ*5 Mỗi ngày 2 lần
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Rương Đá Sinh Lực*10 Đá Bích Tỷ*5 Mỗi ngày 2 lần
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Rương Đá Sinh Lực*15 Đá Bích Tỷ*7 Mỗi ngày 2 lần
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Rương Đá Sinh Lực*20 Đá Bích Tỷ*7 Mỗi ngày 2 lần
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Rương Đá Sinh Lực*25 Đá Bích Tỷ*10 Mỗi ngày 2 lần
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Rương Đá Sinh Lực*30 Đá Bích Tỷ*15 Mỗi ngày 2 lần

NẠP 30 NGỌC LIÊN TIẾP 3 NGÀY
Thời gian: 13/08-15/08
Trong thời gian sự kiện, nạp 30 NGỌC trong 3 ngày liên tục để nhận được các quà tặng hấp dẫn bên dưới.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc Thiên Nhân Lệnh*5 Mông Lung*1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 1
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc Thiên Nhân Lệnh*10 Mông Lung*1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*5 1
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc Thiên Nhân Lệnh*15 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Mảnh Lý Bạch*150 1

NẠP TÍCH LŨY 300-750-1500 NGỌC
Thời gian: 13/08-15/08
Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt các mứng 300-750-1500 Ngọc để nhận quà giá trị!
Điều kiện Thưởng Giới hạn
300 Mảnh Lý Bạch*200 Hoa Mộng Đêm*2 1 lần trong suốt sự kiện
750 Rương Tiêu Dao-Cam*1 Rương Đá Lv7*1 1 lần trong suốt sự kiện
1500 Quà Cupid*1 (Mở ra nhận trứng thú cưng Heo Hồng Đỏ tư chất ngẫu nhiên) Khung Avatar Nữ Thần*1 Rương Đá Lv7*1 1 lần trong suốt sự kiện

NẠP 20K LIÊN TIẾP 7 NGÀY
Thời gian: 13/08-15/08
Trong thời gian sự kiện, nạp 20K trong 7 ngày liên tục để nhận được các quà tặng hấp dẫn bên dưới.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 6 Ngọc 1 Mảnh Uyển Nhi*10 Lệnh Chiêu Mộ*1 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 2 ngày 6 Ngọc 1 Mảnh Uyển Nhi*10 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 3 ngày 6 Ngọc 1 Đột Phá Nhân Vật*20 Lệnh Chiêu Mộ*2 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 4 ngày 6 Ngọc 1 Mảnh Uyển Nhi*20 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 5 ngày 6 Ngọc 1 Đá Thức Tỉnh*20 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 6 ngày 6 Ngọc 1 Mảnh Uyển Nhi*30 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 7 ngày 6 Ngọc 1 Mảnh Uyển Nhi*50 Vàng*699 Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server)

ĐỔI MẢNH TÙY TÙNG
Thời gian: 13/08-15/08
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 5 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*720 Mảnh Ngư Huyền Cơ*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*720 Mảnh Ngư Huyền Cơ*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1440 Mảnh Ngư Huyền Cơ*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2130 Mảnh Ngư Huyền Cơ*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2100 Mảnh Ngư Huyền Cơ*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*3500 Mảnh Ngư Huyền Cơ*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*3500 Mảnh Ngư Huyền Cơ*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*3450 Mảnh Ngư Huyền Cơ*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Mộc Lan*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Mộc Lan*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày

BXH TIÊU VÀNG
Thời gian: 13/08-15/08
Tiêu phí vàng 3000 Vàng trở lên mới lên BXH, nhận nhiều quà thưởng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng
1 Cẩm-Thanh Bình Điệu*1 (Ngoại hình cam Lý Bạch) Rương Tiêu Dao-Cam*1 Rương Mảnh Đỏ*150 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2
2 Rương Mảnh Đỏ*120 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Đột Phá Đơn*400 Tim Yêu*1
3 Rương Mảnh Đỏ*100 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*2 Đột Phá Đơn*300 Hoa Hồng Tím*1
4 – 5 Rương Mảnh Đỏ*80 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*1 Đột Phá Đơn*200 Hồ Thiên Nga*1
6 – 10 Rương Mảnh Đỏ*60 Đá Nhanh Nhẹn Lv4*1 Đột Phá Đơn*100 Anh Đào Hồng*1

SHOP GIẢM GIÁ
Thời gian: 13/08-15/08
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc để mở quyền đổi vật phẩm giảm giá.
Điều kiện Giá Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*200 (Giá gốc: 300 Vàng) Túi Mảnh Đỏ 3*5 Rương Bạc*5 10
Nạp 15 Ngọc Vàng*699 (Giá gốc: 1080 Vàng) Đá Thức Tỉnh*20 Đơn Đột Phá*10 10
Nạp 30 Ngọc Vàng*150 (Giá gốc: 200 Vàng) Kết Tinh Thú Cưng*20 20
Nạp 60 Ngọc Vàng*350 (Giá gốc: 600 Vàng) Chả Cá*10 20
Nạp 150 Ngọc Vàng*1200 (Giá gốc: 2400 Vàng) Đá Luyện Tinh*50 Đột Phá Đơn*50 10
Nạp 300 Ngọc Vàng*1450 (Giá gốc: 2900 Vàng) Đá Tinh Luyện*50 Đột Phá Đơn*50 10
Nạp 300 Ngọc Vàng*2000 (Giá gốc: 3000 Vàng) Đá Tiến Cấp Đỏ*2 1
Nạp 450 Ngọc Vàng*2019 (Giá gốc: 2430 Vàng) Rương Đá Lv6*1 Rương Bạc*10 2
Nạp 750 Ngọc Vàng*5500 (Giá gốc: 7000 Vàng) Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Bạc*20 3

CHIÊU MỘ THIÊN TƯỚNG-LÝ BẠCH
Thời gian: 13/08-15/08
Chiêu mộ 1 lần tốn 100 Vàng hoặc Lệnh Chiêu Mộ
Chiêu mộ 1 lần nhận được 1 điểm chiêu mộ
Tham gia đạt số lần nhất định nhận thưởng:
Số lần tham gia đạt Thưởng
30 Mảnh Lý Bạch*30, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *2
80 Mảnh Lý Bạch*50, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *5
120 Mảnh Lý Bạch*80, Đá Thức Tỉnh *50
180 Mảnh Lý Bạch*150, Đột Phá Đơn*100
300 Mảnh Lý Bạch*200, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server)
500 Mảnh Lý Bạch*240, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server)
Điểm chiêu mộ có thể đổi trong tiệm điểm:
Điểm chiêu mộ Quà Đổi Giới hạn
Điểm Chiêu Mộ*15 EXP Đơn-Cao*10 20 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*28 Ngọt Ngào*1 5 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*88 Hoa Trà*1 2 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Lý Bạch*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Thân Vương*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Uyển Nhi*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*250 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 5 lần trong suốt sự kiện

ĐỔI VẬT PHẨM
Thời gian: 13/08-15/08
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi vật phẩm giá ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Vàng*199 Đá Luyện Tinh*5 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*249 Đá Tinh Luyện*5 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Thiên Nhân Lệnh*1, Rương Bạc*2 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*160 Lệnh Tạo Mới*10 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 10 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*1199 Đá Đột Phá-N.Vật*20 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*899 Đá Thức Tỉnh*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2199 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2099 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*1999 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày

ĐỔI NGUYÊN LIỆU TINH LUYỆN & TIẾN CẤP
Thời gian: 13/08-15/08
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi các nguyên liệu tinh luyện & tiến cấp trang bị đỏ với giá ưu đãi hấp dẫn.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1500 Đá Tiến Cấp Đỏ*1 + Thiên Nhân Lệnh*3 Trong suốt sự kiện đổi 10 lần
VIP 3 Vàng*485 Đá Tinh Luyện*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*385 Đá Luyện Tinh*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*470 Đá Tinh Luyện*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*370 Đá Luyện Tinh*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 13/08-15/08
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

TIÊU VÀNG TÍCH LŨY
Thời gian: 13/08-15/08
Trong thời gian sự kiện, tổng tích lũy tiêu vàng đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Mảnh Văn Thành*3 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*2
300 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Mảnh Văn Thành*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*2
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Mảnh Văn Thành*7 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*4
1500 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Đá Bích Tỷ*1 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*6
3000 Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Bích Tỷ*2 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*8
7500 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Đá Bích Tỷ*3 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*7
10000 Phá Cảnh Ngọc*20 Đá Đột Phá-N.Vật*20 Đột Phá Đơn*100
15000 Mảnh Lý Bạch*150 Thiên Nhân Lệnh*5 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*10
25000 Phá Cảnh Ngọc*20 Đá Bích Tỷ*7 Thiên Nhân Lệnh*7
30000 Mảnh Lý Bạch*150 Trứng Thú Cưng-Truyền*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
35000 Mảnh Lý Bạch*150 Phá Cảnh Ngọc*30 Rương Đá Lv6*1
40000 Mảnh Lý Bạch*150 Thiên Nhân Lệnh*20 Rương Đá Lv6*1
50000 Mảnh Lý Bạch*150 Phá Cảnh Ngọc*40 Rương Đá Lv6*2

ĐỔI QUÀ PHÚC LỢI VIP GIÁ 1 VÀNG
Thời gian: 13/08-15/08
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập có thể đổi thưởng hấp dẫn với giá chỉ 1 Vàng.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1 Đá Thức Tỉnh*5 Mỗi ngày 1 lần
VIP 1 Vàng*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Mỗi ngày 1 lần
VIP 3 Vàng*1 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
VIP 5 Vàng*1 Quyền Thế*1600 Mỗi ngày 1 lần
VIP 7 Vàng*1 Lệnh Tạo Mới*20 Mỗi ngày 1 lần
VIP 9 Vàng*1 Đột Phá Đơn*100 Mỗi ngày 1 lần
VIP 10 Vàng*1 Mông Lung*1 Mỗi ngày 1 lần
VIP 11 Vàng*1 Tim Yêu*1 Mỗi ngày 1 lần
VIP 12 Vàng*1 Thược Dược*2 Mỗi ngày 1 lần

QUÀ ĐĂNG NHẬP MỖI NGÀY
Thời gian: 13/08-15/08
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được nhiều phần thưởng.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
VIP 0 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Lệnh Tạo Mới*10 Reset mỗi ngày
VIP 1 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Đá Bích Tỷ*1 Reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*2 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*2 Reset mỗi ngày

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NHẬN THƯỞNG
Thời gian: 13/08-15/08
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng mỗi ngày.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Tặng hoa 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Tặng hoa 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*4 Reset mỗi ngày
Like ảnh 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Like ảnh 5 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Like ảnh 10 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500 Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*5 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*10 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Đá Bích Tỷ*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*20 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Bích Tỷ*3 Mảnh Văn Thành Công Chúa*30 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày