1900 561 558
( 2000đ/phút )

Quan Trường

Giới thiệu:

 • Quan Trường chính là đấu trường giữa các người chơi có cùng chức quan phẩm với nhau.
 • Mỗi cấp quan sẽ có số lượng người nhậm chức nhất định. Ví dụ cấp quan Tòng Tam có 96 người tại chức, cấp quan Chính Tam sẽ có 48 người tại chức. Trong số những người cùng cấp quan với nhau sẽ phân chia thứ hạng.
 • Muốn lên thứ hạng thì phải “Khiêu Chiến” với người khác có cùng cấp quan. Thứ hạng càng cao thì bổng lộc nhận được sẽ càng nhiều.
 • Nếu có chức quan cao, có thể “Đề Bạt” người chơi chức quan thấp hơn mình.

Phần Thưởng:

 • Tính năng này giúp Chủ Nhân nhận được rất nhiều điểm Công trạng.
 • Chỉ cần ấn vào nút "Bổng Lộc Ngày", mỗi ngày chỉ được nhận 1 lần, xếp hạng càng cao thì càng nhận được nhiều Công Trạng.
 • Công trạng có thể dùng để thi quan phẩm và mở trân bảo hiếm.
 • Các chủ nhân có thể xem các Quyền Lợi Quan Phẩm Tại Đây

Khiêu Chiến:

 • Chủ Nhân có thể khiêu chiến với những người cùng cấp quan với mình. Mỗi ngày có 5 lần khiêu chiến miễn phí, có thể mua thêm lượt bằng vàng.
 • Khiêu chiến với người chơi có hạng cao hơn, nếu thắng sẽ đổi thứ hạng với người đó , nếu thua thì thứ hạng vẫn giữ nguyên như cũ.
 • Lưu ý: Chủ Nhân chỉ có thể khiêu chiến người khác cao hơn mình trong 50 hạng, sau đó mới được khiêu chiến các hạng kế tiếp.