1900 561 558
( 2000đ/phút )

Cách Tăng Cấp Độ Nhanh

Chủ nhân hằng ngày đều đặn thực hiện các hướng dẫn bên dưới, sẽ tăng cấp nhân vật của mình rất nhanh:

Làm nhiệm vụ chính tuyến

  • Mỗi lần hoàn thành 1 nhiệm vụ trong phần nhiệm vụ chính tuyến, Chủ nhân sẽ nhận được rất nhiều quà tặng trong đó có: EXP (kinh nghiệm), Vàng và các vật phẩm quí hiếm khác.
  • Bước 1: Nhấp vào “Chính tuyến”

  • Bước 2: Làm nhiệm vụ và nhận quà

Làm nhiệm vụ Hằng Ngày

  • Nhiệm vụ hằng ngày là một trong những nguồn EXP dồi dào nhất, dễ dàng giúp Chủ nhân tăng cấp cực nhanh.
  • Bước 1: Nhấp vào “Hằng ngày”.

  • Bước 2: Hoàn thành các nhiệm vụ và nhận EXP.

Làm nhiệm vụ Bang Hội

  • Bước 1: Nhấp vào giao diện “Bang”

  • Bước 2: Chọn sảnh “Nhiệm Vụ Bang”

  • Bước 3: Thực hiện nhiệm vụ và nhận EXP

Vượt Truyện Ký

  • Bước 1: Vào giao diện “Kỳ Ngộ”

  • Bước 2: Nhấp vào giao diện “Truyện Ký”

  • Bước 3: Chiến thắng phó bản sẽ được nhận nhiều EXP. Mỗi ngày sẽ có lượt quét phó bản truyện ký miễn phí (hoặc có thể dùng vàng mua lượt đi truyện ký), Chủ nhân nhớ quét truyện ký thường xuyên để nhận nhiều EXP nhé.

Du Ngoạn

  • Bước 1: Vào giao diện “Kỳ Ngộ”

  • Bước 2: Nhấp chọn giao diện “Du Ngoạn”

  • Bước 3: Mỗi lần vượt ải mới, Chủ nhân sẽ nhận được rất nhiều EXP

Tranh Sủng

  • Bước 1: Vào giao diện “Kỳ Ngộ”.

  • Bước 2: Nhấp chọn giao diện “Tranh Sủng.

  • Bước 3: Mỗi lần vượt ải , Chủ nhân sẽ nhận được rất nhiều EXP. Có thể tạo mới tranh sủng mỗi ngày để nhận được nhiều EXP hơn

Đấu Thủ Lĩnh

  • Bước 1: Vào giao diện chính “Cung đấu”

  • Bước 2: Chọn “Đấu thủ lĩnh”, hoàn thành nhiệm vụ và nhận nhiều EXP

Lưu ý

 • Mỗi phút trôi qua, dù cho chủ nhân online hay offline, thì Chủ nhân cũng sẽ nhận được một lượng điểm EXP tự cộng vào bản thân, điểm EXP này gọi là Điểm “EXP bị động”. Vượt ải càng cao, mỗi phút sẽ nhận nhiều điểm EXP nhận “bị động” hơn.

Tăng Tốc

  • Bước 1: Vào giao diện chính “Cung đấu”

  • Bước 2:  Chọn tính năng “Tăng Tốc”. Mỗi lần “tăng tốc” Chủ nhân sẽ nhận được 20 điểm thể lực và rất nhiều điểm EXP cùng các vật phẩm khác.

Lưu ý

 • Số lần tăng tốc sẽ phụ thuộc vào cấp vip.
 • Cấp vip 2 trở lên mỗi ngày sẽ được 3 lần “Tăng tốc” miễn phí, muốn “tăng tốc” thêm sẽ tốn vàng.