1900 561 558
( 2000đ/phút )

[Thông báo] Bảo trì Kết nối Server 09/10

Tin tức |

Nguyệt Tú xin thông báo:
- Để kết nối các Chủ Nhân từ khắp các server lại với nhau và mang đến nhiều trải nghiệm thú vị hơn, Nguyệt Tú sẽ tiến hành bảo trì kết nối một số server dưới đây.
- Trong thời gian bảo trì, các Chủ Nhân thuộc server được kết nối sẽ không thể đăng nhập vào game và nạp Ngọc.
- Bảo trì hoàn tất, Chủ Nhân có thể vào game và nạp Ngọc bình thường.

Thời gian bảo trì Kết Nối Server: 
- Bắt đầu: 9h00 ngày 09/10
- Kết thúc: Dự kiến 15h00 ngày 09/10

Danh sách các Server được Kết Nối:
Cụm kết nối Kết nối Server
1 S12 (gốc) + S16 + S19
2 S22 (gốc) + S24 + S27
3 S29 (gốc) + S33 + S34
4 S39 (gốc) + S40 + S44


Sự kiện đặc biệt dành cho các Server được Kết Nối: Xem tại đây

Quy tắc Kết Nối Server: Xem tại đây

Lưu ý: Đối với các Server được Kết Nối, chuỗi sự kiện trong game từ 09/10-11/10 sẽ bắt đầu từ sau thời điểm hoàn tất bảo trì (dự kiến 15h00 ngày 09/10).