1900 561 558
( 2000đ/phút )

Lợi ích Cung Đấu

Tin tức |

Nội dung

  • Lợi Ích Cung Đấu là quyền lợi mà các chủ nhân nhận được theo thời gian (phút), được tính từ lúc bắt đầu tiến cung

 • Bao gồm điểm EXP (có tác dụng tăng cấp nhân vật chính) và Bạc (tiền trong game, dùng để nâng cấp trang bị)
 • Lợi Ích Cung Đấu nhận được dù chủ nhân đang online hay offline
 • Tuy nhiên thời gian offline nhận được Lợi Ích Cung Đấu có giới hạn số giờ mỗi ngày, nên các chủ nhân vẫn cần phải online đầy đủ để tránh lãng phí lợi ích khi hết thời hạn offline
 • Lưu ý: Thời gian offline nhận lợi ích cung đấu tăng dần theo cấp VIP.

Các cách tăng lợi ích Cung Đấu:

  • Lợi ích cơ bản: kiếm được từ Vượt Ải Cung Đấu (Đấu Thủ Lĩnh), vượt ải càng cao càng, lợi ích cơ bản càng tăng
  • Quan Phẩm: phụ thuộc vào cấp bậc quan phẩm, mỗi quan phẩm đều nhận được tỉ lệ tăng thêm cho lợi ích cơ bản. Quan phẩm càng cao, tỉ lệ tăng thêm càng cao.

 • Điểm thân mật: phụ thuộc vào mức độ thân mật của chủ nhân với Công Chúa/Hoàng Thượng trong tính năng Thị Tẩm. Level Thân Mật càng cao lợi ích tăng thêm càng nhiều.
 • Bầu Bạn: phụ thuộc vào hoạt động Bầu Bạn trong tính năng Thị Tẩm. Điểm lợi ích nhận được tự hoạt động này chỉ kéo dài 3 tiếng sau khi hoạt động kết thúc.