1900 561 558
( 2000đ/phút )

Khám Phá Tính Năng "Kết Nghĩa Sư Đồ"

Tin tức |

Dành cho Đệ Tử

Yêu cầu:

 • Nhân vật vượt qua ải cung đấu 70 có thể nhận Sư Phụ

Hướng dẫn bái sư:

  • Các Chủ Nhân có thể nhận Sư Phụ Hoặc Đệ Tử Liên Server.
  • Nhấn vào bất kỳ Chủ Nhân nào muốn nhận làm Sư Phụ/ Đệ Tử để Bái Sư hoặc Nhận Đệ Tử
  • Ngoài ra, Chủ Nhân có thể vào Tẩm Cung -> Cộng Đồng -> Kính Sư Đường để nhận Sư Phụ/ Đệ Tử.
  • Chủ Nhân có thể chọn các điều kiện để tìm sư phụ thích hợp với mình.
 • Lưu ý: các Chủ nhân cần phải Đăng Ký để lưu lại tên, thì các Chủ Nhân khác mới có thể thấy để chọn làm đệ tử.
 • Các đệ tử nếu trên Cấp Cs1 lv100 sau khi bái sư thì sẽ mặc định vào Danh Sách Đệ Tử Xuất Sư.
 • Còn các Đệ Tử dưới Cấp CS1 lv100 sau khi Bái Sư sẽ vào Danh Sách Đệ Tử, trong quá trình đó nếu đạt Cấp trên có thể làm nhiệm vụ Xuất Sư.

Hoạt động sau khi trở thành Đệ Tử:

  • Kính Trà: tất cả các đệ tử mỗi ngày có thể Kính Trà cho sư phụ 3 lần, tùy vào từng loại trà Dâng sẽ nhận được các phần thưởng khác nhau. Nếu Chủ nhân đang là Đệ Tử thì sẽ được thưởng thêm Kinh Nghiệm, còn Đệ Tử Xuất Sư chỉ có thể nhận điểm Thân Mật Sư Đồ.
  • Nghe Giảng: Sau khi Sư Phụ mở Nghe Giảng các Chủ nhân đang là Đệ Tử có thể vào nghe Sư Phụ Truyền Thụ và nhận Thưởng, mỗi ngày chỉ được nghe 1 lần. Các Đệ Tử Xuất Sư sẽ không được Nghe Giảng.
  • Nhiệm Vụ Sư Đồ: Chỉ dành cho các Chủ Nhân đang là Đệ Tử làm mỗi ngày, sau khi hoàn thành có thể nhận thưởng.
  • Chụp Hình: Nếu đã có Sư Đồ, các Chủ Nhân có thể chụp hình chung với Sư Phụ của mình, Điểm thân mật sư đồ đạt yêu cầu có thể mở thêm nhiều tư thế chụp mới.
  • Nhiệm Vụ Xuất Sư: Sau khi Bái Sư các Chủ nhân đạt Cấp Cs1 lv100, có thể làm nhiệm vụ Xuất Sư. Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ, có thể nhận thưởng và nhận quà Xuất Sư từ Sư Phụ.
  • Lưu ý: các nhiệm vụ chỉ được tính khi đạt điều kiện nhận nhiệm vụ Xuất Sư, nếu trước đó làm thì sẽ không được tính.
  • VD: Đệ tử đang đạt cấp CS1 lv99 Dâng Trà cho Sư phụ, trong hôm đó lên Cs1 Lv100 đủ điều kiện làm nhiệm vụ xuất sư thì Dâng Trà trước đó sẽ không được tính.
 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Xuất Sư, Chủ nhân đã có thể nhận Đệ Tử.

Dành cho Sư Phụ

Yêu cầu:

 • Nhân vật đạt cấp Cs1 Lv100 có thể nhận đệ tử.

Hướng dẫn thu Đệ Tử:

  • Tương tự như nhận Sư Phụ, Chủ Nhân có thể chọn các điều kiện để tìm Đệ Tử thích hợp của mình.
  • Các Chủ nhân cũng cần phải Đăng Ký để lưu lại tên, Để các Chủ Nhân khác thấy nhận mình là Sư Phụ.
  • Cấp Danh Sư càng cao, có thể nhận thêm nhiều Đệ Tử.
  • Truyền Thụ: Mỗi ngày Sư Phụ có thể Truyền Thụ 1 lần, sau khi kết thúc Truyền Thụ Sư phụ sẽ nhận được thưởng
  • Ban Thưởng: Tùy vào cấp độ Thân mật Sư Đồ, Sư phụ có thể Ban Thưởng các phần thưởng cho Đệ Tử.
  • Đặc Quyền Danh Sư: Điểm Danh Vọng Danh Sư đạp cấp có thể thăng cấp, cấp càng cao sẽ nhận được thêm nhiều phần thưởng.
  • Tìm Điểm Danh Danh Sư từ: Truyền Thụ, Ban Thưởng, các Đệ Tử hoàn thành Nhiệm Vụ Sư Đồ.
  • Nhiệm Vụ Sư Đồ: Sư phụ có thể chỉ định các nhiệm vụ khác cho các Đệ Tử, sau khi chỉ định nhiệm vụ mới qua 00:00 mới được áp dụng.
  • Tiệm Danh Sư: Là nơi Chủ Nhân có thể đổi được nhiều phần quà hấp dẫn dành cho Sư Phụ.