1900 561 558
( 2000đ/phút )

HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG LIÊN CUNG ĐẠI CHIẾN

Tin tức |

Quy tắc tham gia

 • Tất cả Chủ Nhân vượt ải 180 sẽ mở Sảnh Nghị Chính để Chủ Nhân báo danh tham gia Liên Cung Đại Chiến.

 • Sau khi Chủ Nhân báo danh, sẽ căn cứ vào Quan Phẩm của Chủ Nhân hoặc điểm của mùa giải Liên Cung Đại Chiến trước, để trao điểm cơ bản tương ứng. Đồng thời dựa vào xếp hạng Quan Phẩm của Chủ Nhân sẽ cộng thêm điểm.
 • Bảng Đấu Hạng gồm: Sơ Bảng, Hoàng Bảng, Huyền Bảng, Địa Bảng, Thiên Bảng.
 • Sơ, Hoàng, Huyền, Địa chia làm 5 bậc nhỏ. Riêng Thiên Bảng sẽ lấy từ các Chủ Nhân đạt 70000 điểm và nằm Top 100 trong Địa Bảng mới được vào. Mỗi tiếng sẽ cập nhật BXH 1 lần.
 • Chủ Nhân lần đầu tham gia sẽ được xếp vào Sơ Bảng theo quy tắc:
  • Quan Phẩm Cửu ~ Thất: Sơ Bảng 5.
  • Quan Phẩm Lục ~ Ngũ: Sơ Bảng 4.
  • Quan Phẩm Tứ ~ Tam: Sơ Bảng 3.
  • Quan phẩm Nhị ~ cực phẩm: Sơ Bảng 2.

Thời gian:

 • Liên Cung Đại Chiến mở lúc 12:00 trong ngày và kết thúc vào 21:00 của 2 tuần sau.
 • Mỗi mùa giải đấu hạng kéo dài 2 tuần.
 • Sau mỗi mùa giải Liên Cung Đại Chiến kết thúc, sẽ có thời gian 3 ngày nghỉ, sau đó sẽ mở mùa giải mới.

Quy tắc tham gia

 • Tất cả Chủ Nhân vượt ải 180 sẽ mở Sảnh Nghị Chính tham gia báo danh Liên Cung Đại Chiến.

  • Mỗi lượt sẽ phải khiêu chiến 1 trong 3 đối thủ với số cộng/ trừ tương ứng.
  • Chủ Nhân mỗi ngày sẽ có 3 lần đổi lượt khiêu chiến.
  • Mỗi ngày sẽ có 5 lần "Khiêu chiến" miễn phí, cấp VIP sẽ được mua thêm số lần "Khiêu Chiến".
  • Mỗi ngày vào lúc 00:00 sẽ tạo mới số lần "Khiêu chiến" và "Tạo mới".
  • Đạt các mốc điểm yêu cầu của Điểm Tăng Cấp sẽ được thăng hạng.
  • Ngược lại nếu khiêu chiến thất bại hoặc bị người khác tấn công sẽ bị trừ điểm, điểm trừ đạt mốc Điểm Giáng Cấp sẽ bị giảm cấp.
  • Riêng Sơ Bảng sẽ không có điểm trừ, Hoàng Bảng, Huyền Bảng, Địa Bảng sẽ có số điểm trừ tương ứng.

Danh Nhân Đường

 • Khi kết thúc mùa giải, TOP 3 Chủ Nhân có điểm cao nhất trong mùa đấu Liên Cung Đại Chiến đó được vào Danh Nhân Đường.


Tiệm Đấu Hạng

 • Sau mỗi trận khiêu chiến trong Liên Cung Đại Chiến, Chủ Nhân sẽ nhận được Điểm Vinh Dự.
 • Điểm Vinh Dự có thể dùng đổi vật phẩm ở Tiệm Đấu Hạng.