1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hướng dẫn sự kiện Thi Nấu Ăn

Tin tức |

Yêu Cầu
 • Nhân vật đạt bậc quan phẩm Chính Cửu Phẩm
 • Thân mật đạt cấp độ 4
Nội Dung
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi tiến hành chế tạo Quà tặng
 • Có 2 phương thức chế tạo
  • Tham gia chế tạo tại giao diện sự kiện 
  • Tham gia chế tạo tại giao diện Tiệm (trong tính năng “Thị Tẩm” )
 • Mỗi lần chế tạo thành công hệ thống sẽ ghi nhận điểm Thân Mật
 • Chế tạo vật phẩm càng nhiều điểm Thân Mật nhận được càng lớn
 • Mỗi vật phẩm chế tạo sẽ có điểm Thân Mật khác nhau

 • Đạt mốc Điểm Thân Mật mới được lọt vào BXH
 • Mỗi mốc BXH sẽ có điều kiện khác nhau
 • Hệ thống sẽ căn cứ BXH điểm Thân Mật đạt được để tiến hành trao giải (giao diện sự kiện)

Chú Ý
 • Vật phẩm chế tạo sẽ nằm trong “Quà” (giao diện chính Thị Tẩm)
 • Sử dụng vật phẩm sẽ không tăng điểm Thân Mật (thuộc BXH Thân Mật)
 • Trường hợp bằng điểm sẽ dựa vào thời gian người chơi nào đạt Thứ Hạng đó trước -> sẽ đứng trước
  VD: 2 nhân vật có số điểm bằng nhau nhưng 0h00 nhân vật A đứng TOP 1, 0h01 nhân vật B đứng TOP 2  => Nhân vật A Top 1 còn nhân vật B  TOP 2