1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hướng Dẫn Nhập Code

Tin tức |

    • Bước 1: Chọn Tẩm Cung -> Hoạt Động

    • Bước 2: Các Chủ Nhân chọn phần Đổi Quà.

    • Bước 3: Nhập Code vào khung và nhấn Nhận.