1900 561 558
( 2000đ/phút )

Bảo Trì Hệ Thống Một Số Máy Chủ

Tin tức |

Chào các Chủ Nhân!

Để việc tiến cung được tốt hơn, Nguyệt Tú xin thông báo bảo trì một số máy chủ 360mobi Mộng Hoàng Cung theo lịch trình như sau

 • Bắt đầu: 07:00 ngày 13/09/2018.
 • Kết thúc: 11:00 ngày 13/09/2018.
 • Nội dung: Bảo trì, nâng cấp hệ thống.
 • Chỉ bảo trì các máy chủ sau:
  • S12 - Kinh Kha.
  • S14 - Di Thân Vương.
  • S16 - Lý Thời Trân.
  • S18 - Triệu Vân.
  • S20 - Phan An. 
 • Các Chủ Nhân tại các máy chủ này trong thời gian bảo trì sẽ bị ảnh hưởng không thể đăng nhập.
 • Những máy chủ khác vẫn đang nhập bình thường.

Bảo trì

Mong các Chủ Nhân thông cảm về sự bất tiện này.