1900 561 558
( 2000đ/phút )

Hướng Dẫn Cách Tìm Vàng, Trang Bị Và Hoa

Hướng dẫn |

Hướng dẫn tìm Vàng

Nhiệm vụ hàng ngày
  • Các Chủ Nhân mỗi ngày hoàn thành các nhiệm vụ đạt mốc sẽ nhận Vàng và các vật phẩm.

Nhiệm vụ Trưởng thành

Thẻ tuần/Tháng
  • Khi các Chủ Nhân mua thẻ tuần hoặc thẻ tháng, mỗi ngày khi vào cung sẽ nhận được Vàng tùy thuộc vào thẻ mà Chủ Nhân mua.

Hướng dẫn tìm Trang bị

Tranh Sủng - Tiệm Trang Bị
  • Khi vượt các ải Tranh Sủng các Chủ Nhân sẽ nhận được các điểm Quyền Thế để mua trang bị

Thi tài sắc

Hướng dẫn tìm Hoa

Du ngoạn
  • Khi vượt các ải Du Ngoạn các Chủ Nhân sẽ nhận được hoa và các phần thưởng hấp dẫn khác

Thi tài sắc

Mua Tiệm Hoa
  • Các Chủ Nhân có thể xem số hoa mình đang sỡ hữu, ngoài ra cón ó thể mua ở Tiệm Hoa.