1900 576 885
( 500đ/phút )

Tổng hợp sự kiện (31/10-02/11)
30-10-2019

Tổng hợp sự kiện (31/10-02/11)

NẠP NGỌC TÍCH LŨY
Thời gian: 31/10-02/11
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30 Đá Tẩy Luyện*3
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Trận Linh-Thấp*3
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đá Tẩy Luyện*3
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Trận Linh-Thấp*5
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Tẩy Luyện*5
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Trận Linh-Thấp*7
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Tẩy Luyện*10
750 Phá Cảnh Ngọc*25 Rương Đá Lv5*1 Trận Linh-Thấp*10
1200 Quà Xích Viêm*1 (Tư chất 130) Rương Đá Lv5*2 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Đá Tiến Cấp Đỏ*5 Phá Cảnh Ngọc*50 Đá Tẩy Luyện*20 Đột Phá Đơn*300
3000 Rương Tử Dương-Đỏ*1 Thiên Nhân Lệnh*10 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đột Phá Đơn*500
4000 Phá Cảnh Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Tẩy Luyện*30 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Đá Lv7*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đá Thức Tỉnh*100


NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 120% VÀNG - MỪNG HALLOWEEN
Thời gian: 31/10-02/11
Nạp Ngọc đúng mốc sẽ nhận được Khuyến Mãi 120% Vàng và phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Vàng*72 Lệnh Chiêu Mộ*1 Trận Linh-Thấp*1 Hoa Song Sinh*1 2
15 Vàng*180 Lệnh Chiêu Mộ*1 Trận Linh-Thấp*3 Hoa Song Sinh*1 2
30 Vàng*360 Lệnh Chiêu Mộ*2 Trận Linh-Thấp*5 Hoa Song Sinh*2 2
60 Vàng*720 Lệnh Chiêu Mộ*2 Trận Linh-Thấp*5 Hoa Mộng Đêm*1 2
150 Vàng*1800 Lệnh Chiêu Mộ*3 Trận Linh-Thấp*7 Hoa Mộng Đêm*2 2
300 Vàng*3600 Lệnh Chiêu Mộ*3 Trận Linh-Thấp*7 Hoa Mộng Đêm*3 2
450 Vàng*5400 Lệnh Chiêu Mộ*5 Trận Linh-Thấp*10 Hoa Mộng Đêm*4 2
750 Vàng*9000 Lệnh Chiêu Mộ*5 Trận Linh-Thấp*15 Hoa Mộng Đêm*7 2

NẠP 20K MỖI NGÀY - MỪNG HALLOWEEN
Thời gian: 31/10-02/11
Trong thời gian sự kiện, nạp từ 20K mỗi ngày để nhận được các quà tặng hấp dẫn dưới đây.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp 1 Ngọc Túi Mảnh Đỏ 3*150 Thiên Nhân Lệnh*9 Vàng*350 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 Rương Linh Thạch Ngẫu Nhiên*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 30 Ngọc Vàng*300 Mảnh Uyển Nhi*20 Thiên Nhân Lệnh*2 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 60 Ngọc Vàng*300 Mảnh Uyển Nhi*50 Thiên Nhân Lệnh*4 Mỗi ngày 1 lần

NẠP 30 NGỌC LIÊN TIẾP 3 NGÀY
Thời gian: 31/10-02/11
Trong thời gian sự kiện, nạp 30 NGỌC trong 3 ngày liên tục để nhận được các quà tặng hấp dẫn bên dưới.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc Thiên Nhân Lệnh*5 Mông Lung*1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 1
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc Thiên Nhân Lệnh*10 Mông Lung*1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 1
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc Thiên Nhân Lệnh*15 Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server) Mảnh Thái Bình Công Chúa*150 1

NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 31/10-02/11
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 Phá Cảnh Ngọc*3 Đá Bích Tỷ*3 2
15 Rương Đá Nhanh Nhẹn*5 Phá Cảnh Ngọc*5 Đá Bích Tỷ*5 2
30 Rương Đá Nhanh Nhẹn*7 Phá Cảnh Ngọc*7 Đá Bích Tỷ*5 2
60 Rương Đá Nhanh Nhẹn*10 Phá Cảnh Ngọc*10 Đá Bích Tỷ*5 2
150 Rương Đá Nhanh Nhẹn*15 Phá Cảnh Ngọc*15 Đá Bích Tỷ*7 2
300 Rương Đá Nhanh Nhẹn*20 Phá Cảnh Ngọc*20 Đá Bích Tỷ*7 2
450 Rương Đá Nhanh Nhẹn*25 Phá Cảnh Ngọc*25 Đá Bích Tỷ*10 2
750 Rương Đá Nhanh Nhẹn*30 Phá Cảnh Ngọc*30 Đá Bích Tỷ*15 2

NẠP TÍCH LŨY 300-450-750-1500-1800 NGỌC
Thời gian: 31/10-02/11
Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức 300-450-750-1500-1800 Ngọc sẽ nhận được quà tặng siêu giá trị từ sự kiện!
Điều kiện Thưởng Giới hạn
300 Rương Bảo Vật Thiên 4*1 Trận Linh-Trung*10 Thiên Nhân Lệnh*5 1 lần trong suốt sự kiện
450 Hộp Lễ Hội Hóa Trang (Cam)*1 Trận Linh-Trung*15 Thiên Nhân Lệnh*10 1 lần trong suốt sự kiện
750 Túi Linh Thạch-Cam*1 Mảnh Ngư Huyền Cơ*150 Thiên Nhân Lệnh*20 1 lần trong suốt sự kiện
1500 Rương Tiêu Dao-Đỏ*1 Trận Linh-Trung*20 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần trong suốt sự kiện
1800 Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1 Túi Linh Thạch-Cam*1 Trận Linh-Trung*50 1 lần trong suốt sự kiện

NẠP 20K LIÊN TIẾP 7 NGÀY
Thời gian: 31/10-06/11
Trong thời gian sự kiện, nạp 20K trong 7 ngày liên tục để nhận được các quà tặng hấp dẫn bên dưới.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp liên tiếp 1 ngày 6 Ngọc Mảnh Uyển Nhi*10 Lệnh Chiêu Mộ*1 Thiên Nhân Lệnh*1 1
Nạp liên tiếp 2 ngày 6 Ngọc Mảnh Uyển Nhi*10 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1 1
Nạp liên tiếp 3 ngày 6 Ngọc Đá Tẩy Luyện*10 Lệnh Chiêu Mộ*2 Thiên Nhân Lệnh*1 1
Nạp liên tiếp 4 ngày 6 Ngọc Mảnh Uyển Nhi*20 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5 Thiên Nhân Lệnh*1 1
Nạp liên tiếp 5 ngày 6 Ngọc Đá Tẩy Luyện*10 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1 1
Nạp liên tiếp 6 ngày 6 Ngọc Mảnh Uyển Nhi*30 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1 1
Nạp liên tiếp 7 ngày 6 Ngọc Mảnh Uyển Nhi*50 Vàng*699 Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server) 1

NẠP QUỸ ĐẦU TƯ SIÊU CẤP
Thời gian: 31/10-02/11
Gói đầu tư:
- 6 Ngọc (20k): sẽ được hoàn trả 50 Vàng/ngày (trong 7 ngày tiếp theo), tổng cộng Vàng nhận được là 400 Vàng.
- 60 Ngọc (200k): sẽ được hoàn trả 550 Vàng/ngày (trong 7 ngày tiếp theo), tổng cộng Vàng nhận được là 4400 Vàng.
Cách kích hoạt:
- Điều kiện: Đã đạt Vip2 trở lên - Nạp 6 Ngọc trở lên sẽ kích hoạt gói đầu tư 20k
- Điều kiện: Đã đạt Vip 5 trở lên - Nạp 60 Ngọc trở lên sẽ kích hoạt cả gói đầu tư 20k và gói đầu tư 200k
- Mỗi ngày vào lại giao diện hoạt động dùng Thái Phó Lệnh và Thái Úy Lệnh để đổi vàng.
- Hoặc khi đã đạt Vip 5 trở lên, sau đó nạp 60 Ngọc mới kích hoạt được Gói Đầu Tư 20k và Gói Đầu Tư 200k
1. Nạp Tích Lũy Đầu Tư Quỹ (31/10-02/11):
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Ngọc (20k) Thái Phó Lệnh*7 Vàng*50 Thiên Nhân Lệnh*1 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
60 Ngọc (200k) Thái Úy Lệnh*14 Vàng*550 Thiên Nhân Lệnh*2 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện

2. Nhận Đầu Tư (31/10-09/11):
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 2 trở lên Thái Phó Lệnh*1 Vàng*50 Thiên Nhân Lệnh*1 7 ngày, reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Thái Úy Lệnh*2 Vàng*550 Thiên Nhân Lệnh*4 Mảnh Tịnh Vương*10 7 ngày, reset mỗi ngày

TIÊU VÀNG TÍCH LŨY
Thời gian: 31/10-02/11
Trong thời gian sự kiện, tổng tích lũy tiêu vàng đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Đá Bích Tỷ*1 Thiên Nhân Lệnh*1
300 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Phân Bón*3 Thiên Nhân Lệnh*1
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Thức Ăn Gia Súc*2 Thiên Nhân Lệnh*1
1500 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thức Ăn Hảo Hạng*2 Thiên Nhân Lệnh*3
3000 Rương Đá Nhanh Nhẹn*20 Đá Bích Tỷ*2 Thiên Nhân Lệnh*3
7500 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Thiên Nhân Lệnh*5 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
10000 Mảnh Thái Bình Công Chúa*150 Trứng Thú Cưng-Truyền*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
15000 Nước Uống Mùa Hè*10 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Bích Tỷ*5
25000 Mảnh Thái Bình Công Chúa*150 Kết Tinh Thú Cưng*40 Đá Bích Tỷ*10
30000 Mảnh Thái Bình Công Chúa*150 Quà Cupid*1 (Tư Chất 130) Thiên Nhân Lệnh*10
35000 Mảnh Thái Bình Công Chúa*150 Phá Cảnh Ngọc*30 Rương Đá Lv6*1
40000 Mảnh Thái Bình Công Chúa*150 Thiên Nhân Lệnh*20 Rương Đá Lv6*1
50000 Mảnh Thái Bình Công Chúa*150 Phá Cảnh Ngọc*40 Rương Đá Lv6*2

ĐỔI ĐÁ QUÝ
Thời gian: 31/10-02/11
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*688 Đá Tấn Công Lv5*1 Rương Đá Tấn Công*3 Thiên Nhân Lệnh*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*688 Đá Phòng Thủ Lv5*1 Rương Đá Phòng Thủ*3 Thiên Nhân Lệnh*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*688 Đá Sinh Lực Lv5*1 Rương Đá Sinh Lực*3 Thiên Nhân Lệnh*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*2065 Đá Tấn Công Lv6*1 Rương Đá Tấn Công*5 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*2065 Đá Phòng Thủ Lv6*1 Rương Đá Phòng Thủ*5 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*2065 Đá Sinh Lực Lv6*1 Rương Đá Sinh Lực*5 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày

TỤ HỢP TÙY TÙNG - THÁI BÌNH CÔNG CHÚA
Thời gian: 31/10-02/11
Gồm có 2 giai đoạn:
- Giai đoạn tụ hợp: 0h-23h55 31/10
- Giai đoạn Đua TOP Tuyển Tú: 0h 01/11 -23h59 02/11
1. Giai đoạn tụ hợp liên server:
- Quà tham gia tụ hợp:
Điều kiện Thưởng
Quay thiên nhân 10 lần Rương Mảnh Đỏ*5 Rương Đá Nhanh Nhẹn*5 Đá Thức Tỉnh*10

- Ưu đãi toàn server: Số lần nhận ưu đải giảm giá là 30 lần (chỉ áp dụng cho sử dụng vàng rút thiên nhân)
Điều kiện số lần rút thiên nhân liên server Tỉ lệ giảm giá
10,000 Giảm giá 20%
20,000 Giảm giá 30%
30,000 Giảm giá 40%
50,000 Giảm giá 50%

2. Giai đoạn Đua TOP Tuyển Tú (trong server)
- Thưởng cá nhân đạt số lần tuyển tú (rút thiên nhân):
Điều kiện Thưởng
Quay thiên nhân 10 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*10 Đá Đột Phá-N.Vật*20
Quay thiên nhân 30 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*20 Đá Thức Tỉnh*20
Quay thiên nhân 50 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*30 Đá Thức Tỉnh*50 Đá Tẩy Luyện*30
Quay thiên nhân 70 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*50 Đá Đột Phá Nhân Vật*70 Mảnh Tịnh Vương*50
Quay thiên nhân 100 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*70 Phá Kính Ngọc*100 Đá Tẩy Luyện*50
Quay thiên nhân 200 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*100 Mảnh Tịnh Vương*100 Đá Thức Tỉnh*200
Quay thiên nhân 300 lần Phá Kính Ngọc*300 Mảnh Tịnh Vương*150 Đá Tẩy Luyện*100
Quay thiên nhân 500 lần Đá Nhanh Nhẹn Lv7 Đá Luyện Tinh*100 Đá Tinh Luyện*100

- Thưởng BXH Tuyền Tú:
Hạng Điều kiện lên BXH Thưởng
1 Rút Thiên Nhân 50 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*300 Rương Bảo Vật-Thiên 4*1 Đá Cố Trận*100
2 Rút Thiên Nhân 50 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*150 Rương Bảo Vật-Thiên 4*1 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1
3 Rút Thiên Nhân 30 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*100 Rương Đá Lv6*2 Đá Thức Tỉnh*100
4 – 5 Rút Thiên Nhân 20 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*50 Rương Đá Lv6*1 Đá Thức Tỉnh*70
6 – 10 Rút Thiên Nhân 20 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*30 Rương Đá Lv5*1 Đá Thức Tỉnh*50

BXH TIÊU NGỌC - TẶNG TỊNH VƯƠNG
Thời gian: 31/10-02/11
Tiêu 300 Ngọc trở lên có thể tham gia vào BXH, TOP 10 nhận nhiều quà tặng siêu giá trị!
Điều kiện Thưởng
1 Mảnh Tịnh Vương*300 Đá Tinh Luyện*100 Đá Luyện Tinh*80 Trận Linh-Trung*100
2 Mảnh Tịnh Vương*200 Đá Tinh Luyện*80 Đá Luyện Tinh*50 Trận Linh-Trung*70
3 Mảnh Tịnh Vương*150 Đá Tinh Luyện*50 Đá Luyện Tinh*40 Trận Linh-Trung*50
4 – 5 Mảnh Tịnh Vương*100 Đá Tinh Luyện*30 Đá Luyện Tinh*20 Trận Linh-Trung*40
6 – 10 Mảnh Tịnh Vương*50 Đá Tinh Luyện*20 Đá Luyện Tinh*10 Trận Linh-Trung*30

BXH TIÊU VÀNG 
Thời gian: 31/10-02/11
Tiêu 3000 Vàng trở lên có thể tham gia vào BXH, TOP 10 nhận nhiều quà tặng siêu giá trị!
Điều kiện Thưởng
1 Rương Mảnh Đỏ*150 Túi Linh Thạch-Cam*1 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2 Đá Tẩy Luyện*100
2 Rương Mảnh Đỏ*120 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Đá Tinh Luyện*80 Đá Tẩy Luyện*80
3 Rương Mảnh Đỏ*100 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*2 Đá Tinh Luyện*50 Đá Tẩy Luyện*50
4 – 5 Rương Mảnh Đỏ*80 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*1 Đá Tinh Luyện*30 Đá Tẩy Luyện*30
6 – 10 Rương Mảnh Đỏ*60 Đá Nhanh Nhẹn Lv4*1 Đá Tinh Luyện*20 Đá Tẩy Luyện*20

ĐỔI NGUYÊN LIỆU TINH LUYỆN & TIẾN CẤP TRANG BỊ HỒNG
Thời gian: 31/10-02/11
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1500 Đá Tiến Cấp Đỏ*1 + Thiên Nhân Lệnh*3 Trong suốt sự kiện đổi 10 lần
VIP 3 Vàng*485 Đá Tinh Luyện*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*385 Đá Luyện Tinh*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*470 Đá Tinh Luyện*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*370 Đá Luyện Tinh*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 31/10-02/11
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

TIỆM THẦN BÍ
Thời gian: 31/10-02/11
Mỗi ngày 5 lần mua, miễn phí tạo mới 3 lần, tốn phí tạo mới 10 lần
Khi tạo mới có tỉ lệ nhận % giảm giá từ 20%~ 70% giá trị
STT Vật Phẩm Giảm Giá
1 Đột Phá Đơn
2 Đá Đột Phá-N.Vật
3 Đá Thức Tỉnh
4 Đá Tinh Luyện
5 Đá Luyện Tinh
6 Rương Mảnh Đỏ 2
7 Túi Mảnh Đỏ 4
8 Túi Mảnh Đỏ 5
9 Rương Đá Lv5
10 Rương Đá Nhanh Nhẹn
11 Mảnh Thân Vương
12 Phi Tinh Sa
13 Mảnh Vệ Tử Phu
14 Mảnh Uyển Nhi
15 Thiên Nhân Lệnh

ĐỔI QUÀ HALLOWEEN GIẢM GIÁ 50%
Thời gian: 31/10-02/11
Có thể dùng Vàng để đổi quà Halloween và thời trang tím "Halloween" với giá giảm sốc 50%! Tặng kèm hàng chục Thiên Nhân Lệnh!
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 5 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*444 Thời Trang Halloween*1 + Thiên Nhân Lệnh*1 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*333 Khung Avatar Kinh Hồn*1 + Thiên Nhân Lệnh*1 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*277 Khung Chat Dạ Ảnh*1 + Thiên Nhân Lệnh*1 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*4500 Mảnh Tịnh Vượng*150 + Thiên Nhân Lệnh*15 5 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*499 Hoa Thanh Ngọc Án*1 + Thiên Nhân Lệnh*1 5 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*4999 Trận Linh-Trung*50 + Thiên Nhân Lệnh*15 5 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*4999 Thú Phù Phong*1 (Tư Chất Ngẫu Nhiên) + Thiên Nhân Lệnh*15 5 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*1750 Phá Cảnh Ngọc*50 + Thiên Nhân Lệnh*10 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*850 Thiên Nhân Lệnh*5 20 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1600 Thiên Nhân Lệnh*10 20 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*4500 Thiên Nhân Lệnh*30 20 lần mỗi ngày

ĐỔI QUÀ ĐỒNG GIÁ 678 & 6789 VÀNG
Thời gian: 31/10-02/11
Đổi Thưởng Giới hạn
Vàng*6789 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Thiên Nhân Lệnh*25 1 lần mỗi ngày
Vàng*678 Hoa Tinh Khôi*1 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
Vàng*6789 Mảnh Tịnh Vương*70 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
Vàng*678 Mảnh Tịnh Vương*7 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
Vàng*6789 Mảnh Di Thân Vương*70 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
Vàng*678 Mảnh Di Thân Vương*7 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
Vàng*6789 Mảnh Lý Bạch*70 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
Vàng*678 Mảnh Lý Bạch*7 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
Vàng*6789 Mảnh Tống Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
Vàng*678 Mảnh Tống Ngọc*7 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
Vàng*6789 Phá Kính Ngọc*50 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
Vàng*678 Phá Kính Ngọc*5 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
Vàng*6789 Đá Thức Tỉnh*70 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
Vàng*678 Đá Thức Tỉnh*7 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
Vàng*6789 Đá Bích Tỷ*40 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
Vàng*678 Đá Bích Tỷ*4 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày

QUÀ ĐĂNG NHẬP - MỪNG LỄ HALLOWEEN
Thời gian: 31/10-02/11
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được nhiều phần thưởng.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
VIP 0 trở lên Trận Linh-Thấp*2 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Đột Phá-N.vật*5 Reset mỗi ngày
VIP 1 trở lên Trận Linh-Thấp*2 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Thức Tỉnh*5 Reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Trận Linh-Thấp*3 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Tẩy Luyện*5 Reset mỗi ngày

ĐỔI QUÀ PHÚC LỢI VIP - MỪNG LỄ HALLOWEEN
Thời gian: 31/10-02/11
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được nhiều phần thưởng tương ứng cấp VIP của mình
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1 Khung Avatar Ánh Trang Sáng*1 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
VIP 1 Vàng*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Mỗi ngày 1 lần
VIP 3 Vàng*1 Đá Tẩy Luyện*3 Mỗi ngày 1 lần
VIP 5 Vàng*1 Quyền Thế*1600 Mỗi ngày 1 lần
VIP 7 Vàng*1 Lệnh Tạo Mới*20 Mỗi ngày 1 lần
VIP 9 Vàng*1 Đột Phá Đơn*100 Mỗi ngày 1 lần
VIP 10 Vàng*1 Mông Lung*1 Mỗi ngày 1 lần
VIP 11 Vàng*1 Tim Yêu*1 Mỗi ngày 1 lần
VIP 12 Vàng*1 Thược Dược*2 Mỗi ngày 1 lần

SHOP GIẢM GIÁ - ƯU ĐÃI SỐC CHỈ 1 VÀNG!
Thời gian: 31/10-02/11
Nạp Ngọc đạt mức, Chủ Nhân sẽ mở được quyền đổi vật phẩm siêu giá trị chỉ với 1 Vàng! 
Điều kiện Giá Nhận Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 2000 Vàng) Rương Tử Dương-Cam*1 1
Nạp 30 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 2000 Vàng) Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 1
Nạp 60 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 2430 Vàng) Đá Nhanh Nhẹn Lv5*1 1
Nạp 300 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 2800 Vàng) Phá Cảnh Ngọc*40 1
Nạp 450 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 3000 Vàng) Thiên Nhân Lệnh*10 1
Nạp 750 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 9000 Vàng) Mảnh Võ Tắc Thiên*150 1
Nạp 1500 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 9000 Vàng) Rương Tiêu Dao-Cam*1 1