1900 576 885
( 500đ/phút )

Tổng hợp sự kiện (31/08-02/09)
30-08-2019

Tổng hợp sự kiện (31/08-02/09)

NẠP NGỌC TÍCH LŨY
Thời gian: 31/08-02/09
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30 Đá Tẩy Luyện*3
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Lệnh Chiêu Mộ*1
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đá Tẩy Luyện*3
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Lệnh Chiêu Mộ*2
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Tẩy Luyện*5
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Lệnh Chiêu Mộ*4
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Tẩy Luyện*10
750 Phá Cảnh Ngọc*25 Rương Đá Lv5*1 Đá Tẩy Luyện*15
1200 Quà Mộng Đồng*1 (Tư chất 130) Rương Đá Lv5*2 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Phá Cảnh Ngọc*50 Rương Đá Lv6*1 Đá Tẩy Luyện*20 Đột Phá Đơn*300
3000 Rương Lưỡng Nghi-Đỏ*1 Thiên Nhân Lệnh*10 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đột Phá Đơn*500
4000 Phá Cảnh Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Tẩy Luyện*30 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Đá Lv7*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đá Thức Tỉnh*100

NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 100% VÀNG
Thời gian: 31/08-02/09
Nạp Ngọc đúng mốc sẽ nhận được Khuyến Mãi 100% Vàng và phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 2 Vàng*60 Đá Thức Tỉnh*3 Thiên Nhân Lệnh*1
15 2 Vàng*150 Đá Thức Tỉnh*5 Thiên Nhân Lệnh*1
30 2 Vàng*300 Đá Thức Tỉnh*7 Thiên Nhân Lệnh*2
60 2 Vàng*600 Đá Thức Tỉnh*10 Thiên Nhân Lệnh*3
150 2 Vàng*1500 Đá Thức Tỉnh*15 Thiên Nhân Lệnh*4
300 2 Vàng*3000 Đá Thức Tỉnh*20 Thiên Nhân Lệnh*5
450 2 Vàng*450 Đá Thức Tỉnh*30 Thiên Nhân Lệnh*6
750 2 Vàng*7500 Đá Thức Tỉnh*40 Thiên Nhân Lệnh*7

NẠP 20K MỖI NGÀY
Thời gian: 31/08-02/09
Trong thời gian sự kiện, nạp từ 20K mỗi ngày để nhận được các quà tặng hấp dẫn dưới đây.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp 1 Ngọc Rương Mảnh Đỏ 3*150 Hoa Mộng Đêm Liên Server*1 Vàng*350 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 Đá Thức Tỉnh*15 Thiên Nhân Lệnh*1 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 30 Ngọc Vàng*300 Hoa Ngư Hy*1 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 60 Ngọc Vàng*300 Hoa Ngư Hy*2 Thiên Nhân Lệnh*4 Mỗi ngày 1 lần


NẠP 200K - TẶNG 2929 VÀNG
Thời gian: 31/08-02/09
Trong thời gian sự kiện, nạp 200k (60 Ngọc) tặng ngay 2929 Vàng - 1 lần duy nhất!!

Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp 60 Ngọc Vàng*2929 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất

NẠP 30 NGỌC LIÊN TIẾP 3 NGÀY
Thời gian: 31/08-02/09
Trong thời gian sự kiện, nạp 30 NGỌC trong 3 ngày liên tục để nhận được các quà tặng hấp dẫn bên dưới.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc Đá Tẩy Luyện*7 Lệnh Chiêu Mộ*10 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 1
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc Đá Tẩy Luyện*7 Lệnh Chiêu Mộ*20 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 1
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc Đá Tẩy Luyện*10 Lệnh Chiêu Mộ*30 Mảnh Lý Bạch*150 1

NẠP TÍCH LŨY 300-750-1500 NGỌC
Thời gian: 31/08-02/09
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức 300 Ngọc, 750 Ngọc và 1500 Ngọc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng vô cùng giá trị.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
300 Rương Bảo Vật Thiên 4*1 Đá Tẩy Luyện*20 Hoa Nắm Tay Nhau*3 1 lần trong suốt sự kiện
750 Mảnh Ngư Huyền Cơ*150 Đá Tẩy Luyện*50 Hoa Nắm Tay Nhau*4 1 lần trong suốt sự kiện
1500 Rương Tiêu Dao-Đỏ*1 Đá Tẩy Luyện*100 Hoa Nắm Tay Nhau*8 1 lần trong suốt sự kiện

NẠP 20K LIÊN TIẾP 7 NGÀY
Thời gian: 31/08-02/09
Trong thời gian sự kiện, nạp 20K trong 7 ngày liên tục để nhận được các quà tặng hấp dẫn bên dưới.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp liên tiếp 1 ngày 6 Ngọc Mảnh Uyển Nhi*10 Lệnh Chiêu Mộ*1 Thiên Nhân Lệnh*1 1
Nạp liên tiếp 2 ngày 6 Ngọc Mảnh Uyển Nhi*10 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1 1
Nạp liên tiếp 3 ngày 6 Ngọc Đột Phá Nhân Vật*20 Lệnh Chiêu Mộ*2 Thiên Nhân Lệnh*1 1
Nạp liên tiếp 4 ngày 6 Ngọc Mảnh Uyển Nhi*20 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5 Thiên Nhân Lệnh*1 1
Nạp liên tiếp 5 ngày 6 Ngọc Đá Thức Tỉnh*20 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1 1
Nạp liên tiếp 6 ngày 6 Ngọc Mảnh Uyển Nhi*30 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1 1
Nạp liên tiếp 7 ngày 6 Ngọc Mảnh Uyển Nhi*50 Vàng*699 Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server) 1

BXH TIÊU VÀNG
Thời gian: 31/08-02/09
Tiêu phí vàng 3000 Vàng trở lên mới lên BXH, nhận nhiều quà thưởng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng
1 Rương Mảnh Đỏ*150 Quà Heo Hồng*1 (Tư chất 130) Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2 Đá Tẩy Luyện*100
2 Rương Mảnh Đỏ*120 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Đá Tinh Luyện*80 Đá Tẩy Luyện*80
3 Rương Mảnh Đỏ*100 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*2 Đá Tinh Luyện*50 Đá Tẩy Luyện*50
4 – 5 Rương Mảnh Đỏ*80 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*1 Đá Tinh Luyện*30 Đá Tẩy Luyện*30
6 – 10 Rương Mảnh Đỏ*60 Đá Nhanh Nhẹn Lv4*1 Đá Tinh Luyện*20 Đá Tẩy Luyện*20

ĐỔI QUÀ ĐỒNG GIÁ 299 & 2929 VÀNG
Thời gian: 31/08-02/09
Trong thời gian sự kiện, có thể đổi được đồng giá nhiều vật phẩm hiếm với giá chỉ 299 và 2929 Vàng.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*299 Mảnh Đông Pha*15 15 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*2929 Mảnh Đông Pha*150 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*299 Phá Kinh Ngọc*6 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*2929 Phá Kinh Ngọc*60 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*299 Đá Đột Phá-N.Vật*6 15 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*2929 Đá Đột Phá-N.Vật*60 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*299 Rương Đá Phòng Thủ*12 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*2929 Rương Đá Phòng Thủ*120 1 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*299 Đột Phá Đơn*70 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*2929 Đột Phá Đơn*700 3 lần mỗi ngày

ĐỔI MẢNH TÙY TÙNG
Thời gian: 31/08-02/09
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 5 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*550 Mảnh Thân Vương*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1080 Mảnh Thân Vương*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1620 Mảnh Thân Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1590 Mảnh Thân Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2650 Mảnh Thân Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2650 Mảnh Thân Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2600 Mảnh Thân Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Phan An*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Phan An*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 31/08-02/09
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

CHIÊU MỘ THIÊN TƯỚNG-NGƯ HUYỀN CƠ
Thời gian: 31/08-02/09
Chiêu mộ 1 lần tốn 100 Vàng hoặc Lệnh Chiêu Mộ
Chiêu mộ 1 lần nhận được 1 điểm chiêu mộ

Tham gia đạt số lần nhất định nhận thưởng:
Số lần tham gia đạt Thưởng
30 Mảnh Ngư Huyền Cơ*30, Đá Tẩy Luyện*7
80 Mảnh Ngư Huyền Cơ*50, Đá Tẩy Luyện*15
120 Mảnh Ngư Huyền Cơ*80, Đá Thức Tỉnh *50, Đá Tẩy Luyện*20
180 Mảnh Ngư Huyền Cơ*150, Đột Phá Đơn*100, Đá Tẩy Luyện*25
300 Mảnh Ngư Huyền Cơ*200, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server), Đá Tẩy Luyện*30
500 Mảnh Ngư Huyền Cơ*240, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server), Đá Tẩy Luyện*50

Điểm chiêu mộ có thể đổi trong tiệm điểm:
Điểm chiêu mộ Quà Đổi Giới hạn
Điểm Chiêu Mộ*15 EXP Đơn-Cao*10 20 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*28 Ngọt Ngào*1 5 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*88 Hoa Trà*1 2 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Lý Bạch*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Thân Vương*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Uyển Nhi*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*250 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 5 lần trong suốt sự kiện

SHOP GIẢM GIÁ
Thời gian: 31/08-02/09
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc để mở quyền đổi vật phẩm giảm giá.
Điều kiện Giá Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*200 (Giá gốc: 300 Vàng) Túi Mảnh Đỏ 3*5 Rương Bạc*5 10
Nạp 15 Ngọc Vàng*699 (Giá gốc: 1080 Vàng) Đá Thức Tỉnh*20 Đơn Đột Phá*10 10
Nạp 30 Ngọc Vàng*150 (Giá gốc: 200 Vàng) Kết Tinh Thú Cưng*20 20
Nạp 60 Ngọc Vàng*350 (Giá gốc: 600 Vàng) Chả Cá*10 20
Nạp 150 Ngọc Vàng*1200 (Giá gốc: 2400 Vàng) Đá Luyện Tinh*50 Đột Phá Đơn*50 10
Nạp 300 Ngọc Vàng*1450 (Giá gốc: 2900 Vàng) Đá Tinh Luyện*50 Đột Phá Đơn*50 10
Nạp 450 Ngọc Vàng*2019 (Giá gốc: 2430 Vàng) Rương Đá Lv6*1 Rương Bạc*10 2
Nạp 750 Ngọc Vàng*5500 (Giá gốc: 7000 Vàng) Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Bạc*20 3

ĐỔI VẬT PHẨM
Thời gian: 31/08-02/09
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi vật phẩm giá ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Vàng*199 Đá Luyện Tinh*5 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*249 Đá Tinh Luyện*5 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Thiên Nhân Lệnh*1, Rương Bạc*2 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*160 Lệnh Tạo Mới*10 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 10 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*1199 Đá Đột Phá-N.Vật*20 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*899 Đá Thức Tỉnh*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2199 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2099 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*1999 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày

TIỆM THẦN BÍ
Thời gian: 31/08-02/09
Mỗi ngày 5 lần mua, miễn phí tạo mới 3 lần, tốn phí tạo mới 10 lần
Khi tạo mới có tỉ lệ nhận % giảm giá từ 20%~ 70% giá trị

STT Vật Phẩm Giảm Giá
1 Đột Phá Đơn
2 Đá Đột Phá-N.Vật
3 Đá Thức Tỉnh
4 Đá Tinh Luyện
5 Đá Luyện Tinh
6 Rương Mảnh Đỏ 2
7 Túi Mảnh Đỏ 4
8 Túi Mảnh Đỏ 5
9 Rương Đá Lv5
10 Rương Đá Nhanh Nhẹn
11 Mảnh Thân Vương
12 Phi Tinh Sa
13 Mảnh Vệ Tử Phu
14 Mảnh Uyển Nhi
15 Thiên Nhân Lệnh

QUÀ ĐĂNG NHẬP MỪNG QUỐC KHÁNH
Thời gian: 31/08-02/09
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được nhiều phần thưởng
Điều kiện Thưởng Giới hạn
VIP 0 trở lên Đá Tẩy Luyện*2 Lệnh Chiêu Mộ*1 Lệnh Tạo Mới*5 Reset mỗi ngày
VIP 1 trở lên Đá Tẩy Luyện*2 Lệnh Chiêu Mộ*1 Đá Thức Tỉnh*5 Reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Đá Tẩy Luyện*3 Lệnh Chiêu Mộ*2 Đá Bích Tỷ*2 Reset mỗi ngày

ĐỔI QUÀ PHÚC LỢI VIP MỪNG QUỐC KHÁNH
Thời gian: 31/08-02/09
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được nhiều phần thưởng
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1 Khung Avatar Thương Nhớ*1 (Vĩnh Viễn) 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
VIP 1 Vàng*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Mỗi ngày 1 lần
VIP 3 Vàng*1 Đá Tẩy Luyện*3 Mỗi ngày 1 lần
VIP 5 Vàng*1 Quyền Thế*1600 Mỗi ngày 1 lần
VIP 7 Vàng*1 Lệnh Tạo Mới*20 Mỗi ngày 1 lần
VIP 9 Vàng*1 Đột Phá Đơn*100 Mỗi ngày 1 lần
VIP 10 Vàng*1 Mông Lung*1 Mỗi ngày 1 lần
VIP 11 Vàng*1 Tim Yêu*1 Mỗi ngày 1 lần
VIP 12 Vàng*1 Thược Dược*2 Mỗi ngày 1 lần

ĐỔI HOA MỪNG LỄ - GIẢM GIÁ 70%
Thời gian: 31/08-02/09
Dùng Vàng đổi các loại hoa tươi trong thời gian diễn ra sự kiện để được giảm giá đến 70%.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Vàng*299 Hoa Năm Mới Vui Vẻ*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*119 Ngọt Ngào*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*119 Người Tình*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*149 Mông Lung*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*299 Tương Tư*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*299 Hoa Hồng Tím*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*299 Thược Dược*1 3 lần mỗi ngày

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NHẬN THƯỞNG
Thời gian: 31/08-02/09
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Du Ngoạn 50 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000 Reset mỗi ngày
Du Ngoạn 100 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Du Ngoạn 150 lần Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Du Ngoạn 200 lần Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày