1900 576 885
( 500đ/phút )

Tổng hợp sự kiện (25/10-27/10)
24-10-2019

Tổng hợp sự kiện (25/10-27/10)

CÙNG QUAY VUI VẺ (MỚI)
Thời gian: 25/10-28/10
Trong thời gian diễn ra sự kiện, có thể dùng Xu Vui Vẻ để quay trứng 1 lần, nhận được Cầu Thưởng và EXP Đơn-Cao bên cạnh các phần quà giá trị.
Cầu Thưởng dùng để đổi Linh Thạch Đỏ và Linh Thạch Cam trong Tiệm Hoạt Động Cùng Quay.

Thưởng khi quay:
Thưởng Quay Số lượng
Túi Linh Thạch-Đỏ 1
Túi Linh Thạch-Cam 1
Rương Linh Thạch-Trung 1
Trận Linh-Cao 10
Trận Linh-Trung 20
Trận Linh-Trung 10
Trận Linh-Thấp 5
Trận Linh-Thấp 3
Trận Linh-Thấp 2
Rương Đá Nhanh Nhẹn 5
Đá Tấn Công Lv5 1
Rương Hồn Ngọc-Cam 5
Mai Đỏ 1
Hoa Thanh Ngọc Án (Hoa Đỏ 999 mị) 1
Hoa Sát Cánh (Hoa Đỏ 999 mị) 1

Thưởng quay số lần nhất định:
Quay Đạt Mốc Thưởng
10 Vàng*520 Trận Linh-Thấp*10
20 Trận Linh-Thấp*30 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5
30 Vàng*888 Trận Linh-Trung*15
50 Trận Linh-Trung*40 Rương Linh Thạch-Trung*5
100 Trận Linh-Cao*30 Rương Linh Thạch-Trung*10
150 Trận Linh-Cao*40 Rương Linh Thạch-Trung*15
200 Trận Linh-Cao*50 Rương Linh Thạch-Trung*20

Tiệm Hoạt Động Đổi Cầu Thưởng:
Điều Kiện Đổi Thưởng Số lần đổi
Cầu Thưởng*50 Túi Linh Thạch-Cam*1 5 lần trong suốt sự kiện
Cầu Thưởng*200 Túi Linh Thạch-Đỏ*1 5 lần trong suốt sự kiện
Cầu Thưởng*80 Rương Linh Thạch-Cao*1 5 lần trong suốt sự kiện
Cầu Thưởng*60 Rương Linh Thạch-Trung*1 5 lần trong suốt sự kiện

ĐỔI VŨ KHÍ NHÂN VẬT
Thời gian: 25/10-27/10
Dùng Vàng để đổi được hàng loạt siêu vũ khí cam cực mạnh trong thời gian sự kiện diễn ra! (tặng kèm thêm Xu Vui Vẻ)
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*14999 Hộp Vạn Thế*1 Xu Vui Vẻ*5 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*18888 Hộp Đào Vận*1 Xu Vui Vẻ*7 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*18888 Hộp Vũ Khí Thanh Anh - Cam*1 Xu Vui Vẻ*7 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*18888 Hộp Vũ Khí Túy Hoa Âm - Cam*1 Xu Vui Vẻ*7 1 lần trong suốt sự kiện


NẠP NGỌC TÍCH LŨY

Thời gian: 25/10-27/10
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30 Đá Tẩy Luyện*3
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Trận Linh-Thấp*3
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Xu Vui Vẻ*2
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Trận Linh-Thấp*5
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Xu Vui Vẻ*3
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Trận Linh-Thấp*7
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Xu Vui Vẻ*4
750 Phá Cảnh Ngọc*25 Rương Đá Lv5*1 Trận Linh-Thấp*10 Xu Vui Vẻ*4
1200 Quà Mộng Đồng*1 (Tư chất 130) Rương Đá Lv5*2 Xu Vui Vẻ*8 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Phá Cảnh Ngọc*50 Rương Đá Lv6*1 Xu Vui Vẻ*16 Đá Tẩy Luyện*20
3000 Rương Tử Dương-Đỏ*1 Thiên Nhân Lệnh*10 Xu Vui Vẻ*32 Đột Phá Đơn*500
4000 Phá Cảnh Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Tẩy Luyện*30 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Đá Lv7*1 Xu Vui Vẻ*64 Đá Thức Tỉnh*100

NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 100% VÀNG
Thời gian: 25/10-27/10
Nạp Ngọc đúng mốc sẽ nhận được Khuyến Mãi 100% Vàng và phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Giới hạn  Thưởng 
6 2 Vàng*60 Lệnh Chiêu Mộ*1 Trận Linh-Thấp*1 Xu Vui Vẻ*1
15 2 Vàng*150 Lệnh Chiêu Mộ*1 Trận Linh-Thấp*3 Xu Vui Vẻ*3
30 2 Vàng*300 Lệnh Chiêu Mộ*2 Trận Linh-Thấp*5 Xu Vui Vẻ*5
60 2 Vàng*600 Lệnh Chiêu Mộ*2 Trận Linh-Thấp*5 Xu Vui Vẻ*5
150 2 Vàng*1500 Lệnh Chiêu Mộ*3 Trận Linh-Thấp*7 Xu Vui Vẻ*7
300 2 Vàng*3000 Lệnh Chiêu Mộ*3 Trận Linh-Thấp*7 Xu Vui Vẻ*7
450 2 Vàng*4500 Lệnh Chiêu Mộ*5 Trận Linh-Thấp*10 Xu Vui Vẻ*10
750 2 Vàng*7500 Lệnh Chiêu Mộ*5 Trận Linh-Thấp*15 Xu Vui Vẻ*15

NẠP 20K
Thời gian: 25/10-27/10
Trong thời gian sự kiện, nạp từ 20K mỗi ngày để được tặng thêm các quà tặng hấp dẫn dưới đây.
Điều kiện Thưởng
Nạp 1 Ngọc Thời Trang Yêu Thương(Tím)*1 (Trị giá: 88 Ngọc) Hoa Bên Nhau Liên Server*1 Vàng*150 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 Đá Thức Tỉnh*15 Xu Vui Vẻ*1 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 30 Ngọc Vàng*300 Hoa Tình Duyên Hoa Thủy*1 Xu Vui Vẻ*2 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 60 Ngọc Vàng*300 Hoa Tình Duyên Hoa Thủy*2 Xu Vui Vẻ*3 Mỗi ngày 1 lần

NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 25/10-27/10
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Thức Tỉnh*3 Đá Bích Tỷ*3 Mỗi ngày 2 lần
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Thức Tỉnh*5 Đá Bích Tỷ*5 Mỗi ngày 2 lần
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Đá Thức Tỉnh*7 Đá Bích Tỷ*5 Mỗi ngày 2 lần
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Thức Tỉnh*10 Đá Bích Tỷ*5 Mỗi ngày 2 lần
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Đá Thức Tỉnh*15 Đá Bích Tỷ*7 Mỗi ngày 2 lần
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Thức Tỉnh*20 Đá Bích Tỷ*7 Mỗi ngày 2 lần
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Đá Thức Tỉnh*30 Đá Bích Tỷ*10 Mỗi ngày 2 lần
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Đá Thức Tỉnh*40 Đá Bích Tỷ*15 Mỗi ngày 2 lần

NẠP ĐÚNG MỐC 200K (60 NGỌC)
Thời gian: 25/10-27/10
Trong thời gian sự kiện, nạp đúng mốc 200K (60 Ngọc) sẽ được tặng ngay 3000 Vàng và quà tặng đặc biệt!
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp 1 lần 60 Ngọc Vàng*3000 Xu Vui Vẻ*10 Mảnh Tịnh Vương*150 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất

NẠP TÍCH LŨY 300-450-750-1500-1800 NGỌC
Thời gian: 25/10-27/10
Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức 300-450-750-1500-1800 Ngọc sẽ nhận được quà tặng siêu giá trị từ sự kiện!
Điều kiện Thưởng Giới hạn
300 Rương Bảo Vật Thiên 4*1 Xu Vui Vẻ*10 Trận Linh-Trung*10 1 lần trong suốt sự kiện
450 Mảnh Tịnh Vương*150 Xu Vui Vẻ*15 Trận Linh-Trung*15 1 lần trong suốt sự kiện
750 Túi Linh Thạch-Cam*1 Xu Vui Vẻ*20 Trận Linh-Trung*15 1 lần trong suốt sự kiện
1500 Rương Tiêu Dao-Đỏ*1 Rương Bảo Vật Thiên 4*1 Xu Vui Vẻ*30 1 lần trong suốt sự kiện
1800 Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1 Túi Linh Thạch-Cam*1 Xu Vui Vẻ*40 1 lần trong suốt sự kiện

ĐỔI MẢNH TÙY TÙNG
Thời gian: 25/10-27/10
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Rương Mảnh Đỏ*5 Mảnh Tịnh Vương*10 30 lần mỗi ngày
VIP 1 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 5 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*525 Mảnh Lý Bạch*10 + Xu Vui Vẻ*1 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*520 Mảnh Lý Bạch*10 + Xu Vui Vẻ*1 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1039 Mảnh Lý Bạch*20 + Xu Vui Vẻ*2 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 + Xu Vui Vẻ*3 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 + Xu Vui Vẻ*3 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2599 Mảnh Lý Bạch*50 + Xu Vui Vẻ*6 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2500 Mảnh Lý Bạch*50 + Xu Vui Vẻ*6 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2400 Mảnh Lý Bạch*50 + Xu Vui Vẻ*6 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Hoa Mộc Lan*10 + Xu Vui Vẻ*1 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Hoa Mộc Lan*10 + Xu Vui Vẻ*1 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Hoa Mộc Lan*30 + Xu Vui Vẻ*3 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Hoa Mộc Lan*30 + Xu Vui Vẻ*3 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Hoa Mộc Lan*30 + Xu Vui Vẻ*3 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 + Xu Vui Vẻ*6 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 + Xu Vui Vẻ*6 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 + Xu Vui Vẻ*6 1 lần mỗi ngày

BXH TIÊU VÀNG
Thời gian: 25/10-27/10
Tiêu phí vàng 3000 Vàng trở lên mới lên BXH, nhận nhiều quà thưởng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng
1 Mảnh Tịnh Vương*300 Túi Linh Thạch-Cam*1 Xu Vui Vẻ*30 Trận Linh-Trung*100
2 Mảnh Tịnh Vương*200 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Xu Vui Vẻ*20 Trận Linh-Trung*70
3 Mảnh Tịnh Vương*150 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*2 Xu Vui Vẻ*10 Trận Linh-Trung*50
4 – 5 Mảnh Tịnh Vương*100 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*1 Xu Vui Vẻ*5 Trận Linh-Trung*40
6 – 10 Mảnh Tịnh Vương*50 Đá Nhanh Nhẹn Lv4*1 Xu Vui Vẻ*5 Trận Linh-Trung*30

ĐỔI ĐÁ TẨY LUYỆN
Thời gian: 25/10-27/10
Có thể dùng Vàng để đổi được 1 số lượng Đá Tẩy Luyện tương ứng với cấp VIP.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 3 Vàng*1199 Đá Tẩy Luyện*20 + Xu Vui Vẻ*2 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1150 Đá Tẩy Luyện*20 + Xu Vui Vẻ*2 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2750 Đá Tẩy Luyện*50 + Xu Vui Vẻ*6 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2650 Đá Tẩy Luyện*50 + Xu Vui Vẻ*6 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2550 Đá Tẩy Luyện*50 + Xu Vui Vẻ*6 1 lần mỗi ngày

CHIÊU MỘ THIÊN TƯỚNG-TỊNH VƯƠNG
Thời gian: 25/10-27/10
Chiêu mộ 1 lần tốn 100 Vàng hoặc Lệnh Chiêu Mộ
Chiêu mộ 1 lần nhận được 1 điểm chiêu mộ
Tham gia đạt số lần nhất định nhận thưởng:
Số lần tham gia đạt Thưởng
30 Mảnh Tịnh Vương*30, Đá Tẩy Luyện*7, Xu Vui Vẻ*3
80 Mảnh Tịnh Vương*50, Đá Tẩy Luyện*15, Xu Vui Vẻ*3
120 Mảnh Tịnh Vương*80, Đá Thức Tỉnh *50, Xu Vui Vẻ*5
180 Mảnh Tịnh Vương*150, Đột Phá Đơn*100, Đá Tẩy Luyện*25, Xu Vui Vẻ*5
300 Mảnh Tịnh Vương*200, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server), Đá Tẩy Luyện*30, Xu Vui Vẻ*10
500 Mảnh Tịnh Vương*240, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server), Đá Tẩy Luyện*50, Xu Vui Vẻ*15
700 Mảnh Tịnh Vương*320, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*2 (Hoa Liên Server), Đá Tẩy Luyện*100, Xu Vui Vẻ*20
1000 Mảnh Tịnh Vương*400, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*3 (Hoa Liên Server), Đá Tẩy Luyện*200, Xu Vui Vẻ*30

Điểm chiêu mộ có thể đổi trong tiệm điểm:
Điểm chiêu mộ Quà Đổi Giới hạn
Điểm Chiêu Mộ*15 EXP Đơn-Cao*10 20 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*28 Ngọt Ngào*1 5 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*88 Hoa Trà*1 2 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Tịnh Vương*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Tịnh Vương*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Uyển Nhi*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*250 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 5 lần trong suốt sự kiện

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 25/10-27/10
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

TIỆM THẦN BÍ
Thời gian: 25/10-27/10
Mỗi ngày 5 lần mua, miễn phí tạo mới 3 lần, tốn phí tạo mới 10 lần
Khi tạo mới có tỉ lệ nhận % giảm giá từ 20%~ 70% giá trị
STT Vật Phẩm Giảm Giá
1 Đột Phá Đơn
2 Đá Đột Phá-N.Vật
3 Đá Thức Tỉnh
4 Đá Tinh Luyện
5 Đá Luyện Tinh
6 Rương Mảnh Đỏ 2
7 Túi Mảnh Đỏ 4
8 Túi Mảnh Đỏ 5
9 Rương Đá Lv5
10 Rương Đá Nhanh Nhẹn
11 Mảnh Tịnh Vương
12 Phi Tinh Sa
13 Mảnh Hoa Mộc Lan
14 Mảnh Uyển Nhi
15 Thiên Nhân Lệnh

SHOP GIẢM GIÁ
Thời gian: 25/10-27/10
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc để mở quyền đổi vật phẩm giảm giá.
Điều kiện Giá Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*250 (Giá gốc: 300 Vàng) Đá Tẩy Luyện*5 Rương Bạc*5 10
Nạp 15 Ngọc Vàng*480 (Giá gốc: 600 Vàng) Đá Tẩy Luyện*10 Đơn Đột Phá*10 10
Nạp 30 Ngọc Vàng*150 (Giá gốc: 200 Vàng) Kết Tinh Thú Cưng*20 20
Nạp 60 Ngọc Vàng*350 (Giá gốc: 600 Vàng) Chả Cá*10 20
Nạp 150 Ngọc Vàng*1200 (Giá gốc: 2400 Vàng) Đá Luyện Tinh*50 Đột Phá Đơn*50 10
Nạp 300 Ngọc Vàng*2100 (Giá gốc: 2400 Vàng) Mảnh Tịnh Vương*20 Xui Vui Vẻ*5 10
Nạp 450 Ngọc Vàng*5300 (Giá gốc: 6000 Vàng) Mảnh Tịnh Vương*50 Xui Vui Vẻ*13 5
Nạp 750 Ngọc Vàng*4999 (Giá gốc: 6000 Vàng) Mảnh Tịnh Vương*50 Xui Vui Vẻ*15 5

HOÁN ĐỔI TÙY TÙNG - TÔ ĐÔNG PHA
Thời gian: 25/10-27/10
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Mảnh Tống Ngọc*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Tịnh Vương*50 + Vàng*399 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Di Vương*50 + Vàng*399 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Uyển Nhi*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Thời Trân*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Lang Lăn Vương*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Phan An*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện

QUÀ ĐĂNG NHẬP MỖI NGÀY
Thời gian: 25/10-27/10
Điều kiện Thưởng Giới hạn
VIP 0 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Rương Đá Sinh Lực*2 Lệnh Tạo Mới*5 Reset mỗi ngày
VIP 1 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Xu Vui Vẻ*1 Đá Thức Tỉnh*5 Reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*2 Xu Vui Vẻ*1 Đá Bích Tỷ*2 Reset mỗi ngày

THƯỞNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
Thời gian: 25/10-27/10
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Tặng hoa 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Tặng hoa 5 lần EXP Đơn Trung*15 Súng Nước Nhỏ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*4 Reset mỗi ngày
Like ảnh 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Like ảnh 5 lần Lệnh Tạo Mới*1 Súng Nước Nhỏ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Like ảnh 10 lần Lệnh Tạo Mới*2 Súng Nước Nhỏ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500 Súng Nước Nhỏ*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Súng Nước Lớn*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Súng Nước Lớn*2 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Đá Bích Tỷ*2 Súng Nước Lớn*4 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Bích Tỷ*3 Súng Nước Lớn*6 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Súng Nước Nhỏ*1 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Súng Nước Lớn*1 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Súng Nước Lớn*1 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Súng Nước Lớn*2 Reset mỗi ngày