1900 576 885
( 500đ/phút )

Tổng hợp sự kiện (12/10-14/10)
11-10-2019

Tổng hợp sự kiện (12/10-14/10)

NẠP NGỌC TÍCH LŨY
Thời gian: 12/10-14/10
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30 Đá Tẩy Luyện*3
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Hoa Hồng Trắng*20
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đá Tẩy Luyện*3
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Hoa Hồng Trắng*50
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Tẩy Luyện*5
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Hoa Hồng Trắng*100
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Tẩy Luyện*10
750 Phá Cảnh Ngọc*25 Rương Đá Lv5*1 Hoa Hồng Trắng*200
1200 Quà Xích Viêm1 (Tư chất 130) Rương Đá Lv5*2 Đá Tẩy Luyện*20 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Phá Cảnh Ngọc*50 Rương Đá Lv6*1 Hoa Hồng Trắng*300 Đột Phá Đơn*300
3000 Rương Tử Dương-Đỏ*1 Thiên Nhân Lệnh*10 Đá Tẩy Luyện*30 Đột Phá Đơn*500
4000 Phá Cảnh Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Hoa Hồng Trắng*500 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Đá Lv7*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đá Thức Tỉnh*100

NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 100% VÀNG
Thời gian: 12/10-14/10
Nạp Ngọc đúng mốc sẽ nhận được Khuyến Mãi 100% Vàng và phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 2 Vàng*60 Rương Đá Tân Công*3 Lệnh Chiêu Mộ*1 Hoa Hồng Trắng*5
15 2 Vàng*150 Rương Đá Tân Công*5 Lệnh Chiêu Mộ*1 Hoa Hồng Trắng*10
30 2 Vàng*300 Rương Đá Tân Công*7 Lệnh Chiêu Mộ*2 Hoa Hồng Trắng*15
60 2 Vàng*600 Rương Đá Tân Công*10 Lệnh Chiêu Mộ*2 Hoa Hồng Trắng*30
150 2 Vàng*1500 Rương Đá Tân Công*15 Lệnh Chiêu Mộ*3 Hoa Hồng Trắng*60
300 2 Vàng*3000 Rương Đá Tân Công*20 Lệnh Chiêu Mộ*3 Hoa Hồng Trắng*100
450 2 Vàng*4500 Rương Đá Tân Công*25 Lệnh Chiêu Mộ*5 Hoa Hồng Trắng*200
750 2 Vàng*7500 Rương Đá Tân Công*30 Lệnh Chiêu Mộ*5 Hoa Hồng Trắng*300

NẠP 20K MỖI NGÀY
Thời gian: 12/10-14/10
Trong thời gian sự kiện, nạp từ 20K mỗi ngày để nhận được các quà tặng hấp dẫn dưới đây.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp 1 Ngọc Mảnh Lý Bạch*150 Hoa Chung Tủy Đợi Chờ*2 Vàng*350 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 Hoa Hồng Trắng*10 Thiên Nhân Lệnh*1 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 30 Ngọc Vàng*300 Hoa Hồng Trắng*50 Thiên Nhân Lệnh*2 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 60 Ngọc Vàng*300 Hoa Hồng Trắng*100 Thiên Nhân Lệnh*4 Mỗi ngày 1 lần

NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 12/10-14/10
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Phá Cảnh Ngọc*3 Đá Bích Tỷ*3 Chung Thủy Đợi Chờ*1 2
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Phá Cảnh Ngọc*5 Đá Bích Tỷ*5 Chung Thủy Đợi Chờ*2 2
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Phá Cảnh Ngọc*7 Đá Bích Tỷ*5 Chung Thủy Đợi Chờ*2 2
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Phá Cảnh Ngọc*10 Đá Bích Tỷ*5 Chung Thủy Đợi Chờ*3 2
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Phá Cảnh Ngọc*15 Đá Bích Tỷ*7 Chung Thủy Đợi Chờ*3 2
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Phá Cảnh Ngọc*20 Đá Bích Tỷ*7 Chung Thủy Đợi Chờ*5 2
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Phá Cảnh Ngọc*25 Đá Bích Tỷ*10 Chung Thủy Đợi Chờ*7 2
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Phá Cảnh Ngọc*30 Đá Bích Tỷ*15 Chung Thủy Đợi Chờ*10 2

NẠP 30 NGỌC LIÊN TIẾP 3 NGÀY
Thời gian: 12/10-14/10
Trong thời gian sự kiện, nạp 30 NGỌC trong 3 ngày liên tục để nhận được các quà tặng hấp dẫn bên dưới.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc Thiên Nhân Lệnh*5 Hoa Hồng Trắng*100 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 1
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc Thiên Nhân Lệnh*10 Hoa Hồng Trắng*100 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 1
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc Thiên Nhân Lệnh*15 Hoa Hồng Trắng*200 Mảnh Lý Bạch*150 1

NẠP ĐÚNG MỐC 200K (60 NGỌC)
Thời gian: 12/10-14/10
Trong thời gian sự kiện, nạp đúng mốc 200K (60 Ngọc) sẽ được tặng ngay 2555 Vàng và quà tặng đặc biệt!
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp 1 lần 60 Ngọc Vàng*2555 Hoa Chung Tủy Đợi Chờ*10 Lệnh Chiêu Mộ*5 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất

NẠP TÍCH LŨY 300-450-750-1500 NGỌC
Thời gian: 12/10-14/10
Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức 300-450-750-1500 Ngọc sẽ nhận được quà tặng siêu giá trị từ sự kiện!
Điều kiện Thưởng Giới hạn
300 Rương Bảo Vật Thiên 4*1 Đá Tẩy Luyện*20 Chiêu Mộ Lệnh*20 1 lần trong suốt sự kiện
450 Hộp Thời Trang Cửu Ca-Lựu Hoa (Cam)*1 Đá Tẩy Luyện*30 Chiêu Mộ Lệnh*30 1 lần trong suốt sự kiện
750 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2 Đá Tẩy Luyện*50 Chiêu Mộ Lệnh*50 1 lần trong suốt sự kiện
1500 Rương Tiêu Dao-Đỏ*1 Rương Bảo Vật Thiên 4*1 Đá Tẩy Luyện*100 1 lần trong suốt sự kiện

SHOP GIẢM GIÁ
Thời gian: 12/10-14/10
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc để mở quyền đổi vật phẩm giảm giá.
Điều kiện Giá Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*350 (Giá gốc: 500 Vàng) Hoa Hồng Trắng*100 10
Nạp 6 Ngọc Vàng*800 (Giá gốc: 1100 Vàng) Đá Tẩy Luyện*10 Hoa Hồng Trắng*100 5
Nạp 15 Ngọc Vàng*800 (Giá gốc: 1500 Vàng) Đá Thức Tỉnh*20 Hoa Hồng Trắng*100 10
Nạp 30 Ngọc Vàng*500 (Giá gốc: 900 Vàng) Kết Tinh Thú Cưng*20 Hoa Hồng Trắng*100 20
Nạp 60 Ngọc Vàng*600 (Giá gốc: 1100 Vàng) Chả Cá*10 Hoa Hồng Trắng*100 20
Nạp 150 Ngọc Vàng*1300 (Giá gốc: 2500 Vàng) Đá Luyện Tinh*50 Hoa Hồng Trắng*100 10
Nạp 300 Ngọc Vàng*1600 (Giá gốc: 3000 Vàng) Đá Tinh Luyện*50 Hoa Hồng Trắng*100 10
Nạp 450 Ngọc Vàng*2000 (Giá gốc: 3300 Vàng) Đá Tẩy Luyện*30 Hoa Hồng Trắng*300 10
Nạp 750 Ngọc Vàng*6500 (Giá gốc: 9500 Vàng) Phá Kinh Ngọc*100 Hoa Hồng Trắng*500 3

ĐỔI MẢNH TÙY TÙNG
Thời gian: 12/10-14/10
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 5 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*525 Mảnh Lý Bạch*10 + Hoa Hồng Trắng*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*520 Mảnh Lý Bạch*10 + Hoa Hồng Trắng*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1039 Mảnh Lý Bạch*20 + Hoa Hồng Trắng*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 + Hoa Hồng Trắng*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 + Hoa Hồng Trắng*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2599 Mảnh Lý Bạch*50 + Hoa Hồng Trắng*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2500 Mảnh Lý Bạch*50 + Hoa Hồng Trắng*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2400 Mảnh Lý Bạch*50 + Hoa Hồng Trắng*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Vệ Tử Phu*10 + Hoa Hồng Trắng*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Vệ Tử Phu*10 + Hoa Hồng Trắng*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Vệ Tử Phu*30 + Hoa Hồng Trắng*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Vệ Tử Phu*30 + Hoa Hồng Trắng*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Vệ Tử Phu*30 + Hoa Hồng Trắng*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Vệ Tử Phu*50 + Hoa Hồng Trắng*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Vệ Tử Phu*50 + Hoa Hồng Trắng*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Vệ Tử Phu*50 + Hoa Hồng Trắng*50 1 lần mỗi ngày

ĐỔI VẬT PHẨM
Thời gian: 12/10-15/10
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi vật phẩm hữu dụng với giá ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
Đạt level 30 Hộp Vũ Khí Thanh Anh - Cam*1 (Vũ Khí Nhân Vật*1) (CS2 Lv110 mới sử dụng được) Phá Kinh Ngọc*200 Trong suốt sự kiện đổi 1 lần
Đạt level 30 Hộp Vũ Khí Thanh Anh - Cam*1 (Vũ Khí Nhân Vật*1) (CS2 Lv110 mới sử dụng được) Đá Tinh Luyện*100 + Đá Luyện Tinh*150 Trong suốt sự kiện đổi 1 lần
VIP 0 Vàng*250 Hoa Hồng Trắng*50 999 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*500 Hoa Hồng Trắng*100 999 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*2500 Hoa Hồng Trắng*500 999 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*899 Đá Thức Tỉnh*20 + Hoa Hồng Trắng*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2199 Đá Thức Tỉnh*50 + Hoa Hồng Trắng*50 3 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2099 Đá Thức Tỉnh*50 + Hoa Hồng Trắng*50 3 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*1999 Đá Thức Tỉnh*50 + Hoa Hồng Trắng*50 3 lần mỗi ngày

ĐỔI ĐÁ TẨY LUYỆN
Thời gian: 12/10-15/10
Có thể dùng Vàng để đổi được 1 số lượng Đá Tẩy Luyện tương ứng với cấp VIP, tặng kèm Lệnh Chiêu Mộ và Hoa Hồng Trắng.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 3 Vàng*1199 Đá Tẩy Luyện*20 + Lệnh Chiêu Mộ*3 + Hoa Hồng Trắng*20 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1150 Đá Tẩy Luyện*20 + Lệnh Chiêu Mộ*3 + Hoa Hồng Trắng*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2750 Đá Tẩy Luyện*50 + Lệnh Chiêu Mộ*8 + Hoa Hồng Trắng*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2650 Đá Tẩy Luyện*50 + Lệnh Chiêu Mộ*8 + Hoa Hồng Trắng*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2550 Đá Tẩy Luyện*50 + Lệnh Chiêu Mộ*8 + Hoa Hồng Trắng*50 1 lần mỗi ngày

BXH HOA HỒNG TRẮNG
Thời gian: 12/10-15/10
Tích cực tặng và nhận "Hoa Hồng Trắng" trong thời gian sự kiện diễn ra để có cơ hội lọt vào TOP 10 BXH Tặng Hoa và TOP 10 BXH Nhận Hoa, thưởng hấp dẫn.
Lưu ý: Ngoại trừ "Hoa Hồng Trắng", việc tặng và nhận các loại hoa khác sẽ không tính vào BXH.
Hạng Tặng Thưởng
1 (3000 điểm) Rương Mảnh Đỏ*150 Đá Thức Tỉnh*200 Rương Bảo Vật Thiên 4*1 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2
2 (2000 điểm) Rương Mảnh Đỏ*120 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Đột Phá Đơn*300 Tim Yêu*1
3 (2000 điểm) Rương Mảnh Đỏ*100 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*2 Đột Phá Đơn*200 Hoa Hồng Tím*1
4 – 5 (200 điểm) Rương Mảnh Đỏ*80 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*1 Đột Phá Đơn*150 Hồ Thiên Nga*1
6 – 10 (200 điểm) Rương Mảnh Đỏ*60 Đá Nhanh Nhẹn Lv4*1 Đột Phá Đơn*100 Anh Đào Hồng*1

Hạng Nhận Thưởng
1 (3000 điểm) Rương Mảnh Đỏ*150 Đá Thức Tỉnh*200 Rương Bảo Vật Thiên 4*1 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1
2 (2000 điểm) Rương Mảnh Đỏ*120 Đột Phá Đơn*300 Rương Đá Lv6*1 Tim Yêu*1
3 (2000 điểm) Rương Mảnh Đỏ*100 Đột Phá Đơn*200 Rương Đá Lv5*2 Hoa Hồng Tím*1
4 – 5 (200 điểm) Rương Mảnh Đỏ*80 Đột Phá Đơn*150 Rương Đá Lv5*1 Hồ Thiên Nga*1
6 – 10 (200 điểm) Rương Mảnh Đỏ*60 Đột Phá Đơn*100 Rương Đá Lv4*2 Anh Đào Hồng*1

BXH TIÊU VÀNG
Thời gian: 12/10-15/10
Tiêu phí vàng 3000 Vàng trở lên mới lên BXH, nhận nhiều quà thưởng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng
1 Hộp Vũ Khí Thanh Anh - Cam*1 (Vũ Khí Nhân Vật*1) (CS2 Lv110 mới sử dụng được) Đá Tinh Luyện*100 Đá Luyện Tinh*80 Đá Tẩy Luyện*80
2 Đá Tinh Luyện*80 Đá Luyện Tinh*50 Đá Tẩy Luyện*50 Tim Yêu*1
3 Đá Tinh Luyện*50 Đá Luyện Tinh*40 Đá Tẩy Luyện*40 Hoa Hồng Tím*1
4 – 5 Đá Tinh Luyện*30 Đá Luyện Tinh*20 Đá Tẩy Luyện*20 Hồ Thiên Nga*1
6 – 10 Đá Tinh Luyện*20 Đá Luyện Tinh*10 Đá Tẩy Luyện*10 Anh Đào Hồng*1

TIÊU VÀNG TÍCH LŨY
Thời gian: 12/10-15/10
Trong thời gian sự kiện, tổng tích lũy tiêu vàng đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
150 Hoa Hồng Trắng*5 Đá Bích Tỷ*1 Thiên Nhân Lệnh*1
300 Hoa Hồng Trắng*10 Phân Bón*3 Thiên Nhân Lệnh*1
600 Hoa Hồng Trắng*15 Thức Ăn Gia Súc*2 Thiên Nhân Lệnh*1
1500 Hoa Hồng Trắng*20 Thức Ăn Hảo Hạng*2 Thiên Nhân Lệnh*3
3000 Hoa Hồng Trắng*30 Đá Bích Tỷ*2 Thiên Nhân Lệnh*3
7500 Hoa Hồng Trắng*50 Thiên Nhân Lệnh*5 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
10000 Hoa Hồng Trắng*150 Mảnh Lý Bạch*150 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
15000 Hoa Hồng Trắng*300 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Bích Tỷ*5
25000 Hoa Hồng Trắng*500 Kết Tinh Thú Cưng*40 Mảnh Lý Bạch*150
30000 Hoa Hồng Trắng*700 Thiên Nhân Lệnh*10 Quà Thú Cưng Đạp Nguyệt 130 Tư Chất*1
35000 Hoa Hồng Trắng*800 Rương Đá Lv6*1 Mảnh Lý Bạch*150
40000 Hoa Hồng Trắng*900 Rương Đá Lv6*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
50000 Hoa Hồng Trắng*1000 Rương Đá Lv6*2 Mảnh Lý Bạch*150

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 12/10-15/10
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

CHIÊU MỘ THIÊN TƯỚNG-NGƯ HUYỀN CƠ
Thời gian: 12/10-15/10
Chiêu mộ 1 lần tốn 100 Vàng hoặc Lệnh Chiêu Mộ
Chiêu mộ 1 lần nhận được 1 điểm chiêu mộ
Tham gia đạt số lần nhất định nhận thưởng:
Số lần tham gia đạt Nhận
30 Mảnh Ngư Huyền Cơ*30, Hoa Hồng Trắng*100
80 Mảnh Ngư Huyền Cơ*50, Hoa Hồng Trắng*200
120 Mảnh Ngư Huyền Cơ*80, Đá Thức Tỉnh *50, Hoa Hồng Trắng*300
180 Mảnh Ngư Huyền Cơ*150, Đột Phá Đơn*100, Hoa Hồng Trắng*500
300 Mảnh Ngư Huyền Cơ*200, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server), Hoa Hồng Trắng*500
500 Mảnh Ngư Huyền Cơ*240, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server), Hoa Hồng Trắng*500

Điểm chiêu mộ có thể đổi trong tiệm điểm:
Điểm chiêu mộ Quà Đổi Giới hạn
Điểm Chiêu Mộ*15 EXP Đơn-Cao*10 20 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*28 Ngọt Ngào*1 5 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*88 Hoa Trà*1 2 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Lý Bạch*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Thân Vương*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Uyển Nhi*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*250 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 5 lần trong suốt sự kiện

QUÀ ĐĂNG NHẬP MỖI NGÀY
Thời gian: 12/10-15/10
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được nhiều phần thưởng.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Đạt lv5 trở lên Đá Tẩy Luyện*3 Lệnh Chiêu Mộ*1 Lệnh Tạo Mới*3 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Reset mỗi ngày

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NHẬN THƯỞNG
Thời gian: 12/10-15/10
Điều kiện Thưởng
Tặng hoa 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2
Tặng hoa 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*4
Like ảnh 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Like ảnh 5 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Like ảnh 10 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500 Mảnh Văn Thành Công Chúa*3
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*5
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*10
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Đá Bích Tỷ*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*20
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Bích Tỷ*3 Mảnh Văn Thành Công Chúa*30
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000