1900 576 885
( 500đ/phút )

Tổng hợp sự kiện (09/09-11/09)
08-09-2019

Tổng hợp sự kiện (09/09-11/09)

NẠP NGỌC TÍCH LŨY
Thời gian: 09/09-11/09
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30 Vé Tăng Tốc Tầm Bảo*1
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Đá Bích Tỷ*1
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Thiên Nhân Lệnh*1
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Thức Ăn Ngũ Cốc*5
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Phá Cảnh Ngọc*25 Phá Cảnh Ngọc*25 Thược Dược*1
1200 Quà Mộng Đồng*1 (Mở ra nhận trứng thú cưng Mộng Đồng tư chất 130) Rương Đá Lv5*2 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Đá Tiến Cấp Đỏ*5 Phá Cảnh Ngọc*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*300
3000 Rương Tử Dương-Đỏ*1 Thiên Nhân Lệnh*10 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đột Phá Đơn*500
4000 Phá Cảnh Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Rương Đá Lv6*2 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Đá Lv7*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đá Thức Tỉnh*100

NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 99% VÀNG
Thời gian: 09/09-11/09
Nạp Ngọc đúng mốc sẽ nhận được Khuyến Mãi 99% Vàng và phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Vàng*59 Đá Tẩy Luyện*3 Thiên Nhân Lệnh*1 Hồng Đỏ*2 2
15 Vàng*148 Đá Tẩy Luyện*5 Thiên Nhân Lệnh*1 Ngọt Ngào*1 2
30 Vàng*297 Đá Tẩy Luyện*7 Thiên Nhân Lệnh*2 Ngọt Ngào*1 2
60 Vàng*594 Đá Tẩy Luyện*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Mông Lung*1 2
150 Vàng*1485 Đá Tẩy Luyện*15 Thiên Nhân Lệnh*4 Mông Lung*1 2
300 Vàng*2970 Đá Tẩy Luyện*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) 2
450 Vàng*4455 Đá Tẩy Luyện*25 Thiên Nhân Lệnh*6 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) 2
750 Vàng*7425 Đá Tẩy Luyện*30 Thiên Nhân Lệnh*7 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) 2


NẠP 20K MỖI NGÀY
Thời gian: 09/09-11/09
Trong thời gian sự kiện, nạp từ 20K mỗi ngày để nhận được các quà tặng hấp dẫn dưới đây.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp 1 Ngọc Hoa Bên Nhau Liên Server*1 Thiên Nhân Lệnh*9 Vàng*349 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 Hoa Đường Vào Trái Tim*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 30 Ngọc Vàng*300 Mảnh Uyển Nhi*20 Thiên Nhân Lệnh*2 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 60 Ngọc Vàng*300 Mảnh Uyển Nhi*50 Thiên Nhân Lệnh*4 Mỗi ngày 1 lần


NẠP 30 NGỌC LIÊN TIẾP 3 NGÀY
Thời gian: 09/09-11/09
Trong thời gian sự kiện, nạp 30 NGỌC trong 3 ngày liên tục để nhận được các quà tặng hấp dẫn bên dưới.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc 1 Thiên Nhân Lệnh*5 Mông Lung*1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc 1 Thiên Nhân Lệnh*10 Mông Lung*1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc 1 Thiên Nhân Lệnh*15 Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server) Mảnh Thái Bình Công Chúa*150

NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 09/09-11/09
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 Phá Cảnh Ngọc*3 Đá Bích Tỷ*3 2
15 Rương Đá Nhanh Nhẹn*5 Phá Cảnh Ngọc*5 Đá Bích Tỷ*5 2
30 Rương Đá Nhanh Nhẹn*7 Phá Cảnh Ngọc*7 Đá Bích Tỷ*5 2
60 Rương Đá Nhanh Nhẹn*10 Phá Cảnh Ngọc*10 Đá Bích Tỷ*5 2
150 Rương Đá Nhanh Nhẹn*15 Phá Cảnh Ngọc*15 Đá Bích Tỷ*7 2
300 Rương Đá Nhanh Nhẹn*20 Phá Cảnh Ngọc*20 Đá Bích Tỷ*7 2
450 Rương Đá Nhanh Nhẹn*25 Phá Cảnh Ngọc*25 Đá Bích Tỷ*10 2
750 Rương Đá Nhanh Nhẹn*30 Phá Cảnh Ngọc*30 Đá Bích Tỷ*15 2

NẠP TÍCH LŨY 300-750-1500 NGỌC
Thời gian: 09/09-11/09
Nạp Ngọc đạt các mức 300 Ngọc, 750 Ngọc và 1500 Ngọc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng vô cùng giá trị.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
300 Rương Bảo Vật Thiên 4*1 Vàng*2999 Thiên Nhân Lệnh*20 1 lần trong suốt sự kiện
750 Thú Cưng Như Ý*1 (Tư Chất 130) Đá Tẩy Luyện*70 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần trong suốt sự kiện
1500 Thú Cưng Như Ý*1 (Tư Chất 130) Đá Tẩy Luyện*100 Thiên Nhân Lệnh*50 1 lần trong suốt sự kiện


NẠP 20K LIÊN TIẾP 7 NGÀY
Thời gian: 09/09-11/09
Trong thời gian sự kiện, nạp 20K trong 7 ngày liên tục để nhận được các quà tặng hấp dẫn bên dưới.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp liên tiếp 1 ngày 6 Ngọc Mảnh Uyển Nhi*10 Lệnh Chiêu Mộ*1 Thiên Nhân Lệnh*1 1
Nạp liên tiếp 2 ngày 6 Ngọc Mảnh Uyển Nhi*10 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1 1
Nạp liên tiếp 3 ngày 6 Ngọc Đá Tẩy Luyện*10 Lệnh Chiêu Mộ*2 Thiên Nhân Lệnh*1 1
Nạp liên tiếp 4 ngày 6 Ngọc Mảnh Uyển Nhi*20 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5 Thiên Nhân Lệnh*1 1
Nạp liên tiếp 5 ngày 6 Ngọc Đá Tẩy Luyện*10 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1 1
Nạp liên tiếp 6 ngày 6 Ngọc Mảnh Uyển Nhi*30 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1 1
Nạp liên tiếp 7 ngày 6 Ngọc Mảnh Uyển Nhi*50 Vàng*699 Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server) 1

NẠP QUỸ ĐẦU TƯ SIÊU CẤP
Thời gian: 09/09-11/09
Gồm 2 gói đầu tư siêu cấp:
• Gói đầu tư 6 Ngọc (20k): sẽ được hoàn trả 50 Vàng/ngày (trong 7 ngày tiếp theo), tổng cộng Vàng nhận được là 400 Vàng.
• Gói đầu tư 60 Ngọc (200k): sẽ được hoàn trả 550 Vàng/ngày (trong 7 ngày tiếp theo), tổng cộng Vàng nhận được là 4400 Vàng.
Cách kích hoạt gói đầu tư:
• Điều kiện kích hoạt:
- Đã đạt Vip2 trở lên - Nạp 6 Ngọc trở lên sẽ kích hoạt gói đầu tư 20k
- Đã đạt Vip 5 trở lên - Nạp 60 Ngọc trở lên sẽ kích hoạt cả hai gói đầu tư 20k và 200k
• Mỗi ngày vào lại giao diện hoạt động dùng Thái Phó Lệnh và Thái Úy Lệnh để đổi vàng.
• Hoặc khi đã đạt Vip 5 trở lên, sau đó nạp 60 Ngọc mới kích hoạt được Gói Đầu Tư 20k và Gói Đầu Tư 200k

1. Nạp Tích Lũy Đầu Tư Quỹ (09/09-11/09)
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Ngọc (20k) Thái Phó Lệnh*7 Vàng*50 Thiên Nhân Lệnh*1 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
60 Ngọc (200k) Thái Úy Lệnh*14 Vàng*550 Thiên Nhân Lệnh*2 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện

2. Nhận Đầu Tư (09/09-18/09)
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 2 trở lên Thái Phó Lệnh*1 Vàng*50 Thiên Nhân Lệnh*1 7 ngày, reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Thái Úy Lệnh*2 Vàng*550 Thiên Nhân Lệnh*4 7 ngày, reset mỗi ngày

TIÊU VÀNG TÍCH LŨY
Thời gian: 09/09-11/09
Trong thời gian sự kiện, tổng tích lũy tiêu vàng đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Đá Bích Tỷ*1 Thiên Nhân Lệnh*1
300 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Phân Bón*3 Thiên Nhân Lệnh*1
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Thức Ăn Gia Súc*2 Thiên Nhân Lệnh*1
1500 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thức Ăn Hảo Hạng*2 Thiên Nhân Lệnh*3
3000 Rương Đá Nhanh Nhẹn*20 Đá Bích Tỷ*2 Thiên Nhân Lệnh*3
7500 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Thiên Nhân Lệnh*5 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
10000 Mảnh Thái Bình Công Chúa*150 Trứng Thú Cưng-Truyền*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
15000 Nước Uống Mùa Hè*10 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Bích Tỷ*5
25000 Mảnh Thái Bình Công Chúa*150 Kết Tinh Thú Cưng*40 Đá Bích Tỷ*10
30000 Mảnh Thái Bình Công Chúa*150 Quà Cupid*1 (Tư Chất 130) Thiên Nhân Lệnh*10
35000 Mảnh Thái Bình Công Chúa*150 Phá Cảnh Ngọc*30 Rương Đá Lv6*1
40000 Mảnh Thái Bình Công Chúa*150 Thiên Nhân Lệnh*20 Rương Đá Lv6*1
50000 Mảnh Thái Bình Công Chúa*150 Phá Cảnh Ngọc*40 Rương Đá Lv6*2


ĐỔI ĐÁ QUÝ
Thời gian: 09/09-11/09
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi các loại đá quý với giá cực kỳ yêu thương!
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*688 Đá Tấn Công Lv5*1 Rương Đá Tấn Công*3 Thiên Nhân Lệnh*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*688 Đá Phòng Thủ Lv5*1 Rương Đá Phòng Thủ*3 Thiên Nhân Lệnh*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*688 Đá Sinh Lực Lv5*1 Rương Đá Sinh Lực*3 Thiên Nhân Lệnh*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*2065 Đá Tấn Công Lv6*1 Rương Đá Tấn Công*5 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*2065 Đá Phòng Thủ Lv6*1 Rương Đá Phòng Thủ*5 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*2065 Đá Sinh Lực Lv6*1 Rương Đá Sinh Lực*5 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày

TỤ HỌP TÙY TÙNG - THÁI BÌNH CÔNG CHÚA
Thời gian:
- Giai đoạn 1: 0:00 - 23:55 ngày 09/09
- Giai đoạn 2: 0:00 ngày 10/09 đến 23h59 ngày 11/09
Quay Thiên Nhân trong giai đoạn 1 càng nhiều, tổng số lần tụ họp (liên server) các Chủ Nhân đạt được sẽ càng cao, đến giai đoạn 2 tỷ lệ % giảm giá Vàng nhận được khi quay Thiên Nhân sẽ càng lớn.

Giai đoạn 1 - Tụ Họp (Liên Server)
- Số lần tụ họp (liên server) được tính dựa trên tổng số lần quay Thiên Nhân của tất cả Chủ Nhân ở mọi server trong giai đoạn 1 (không tính số lần quay Lương Nhân).
- Số lần tụ họp (liên server) tích lũy được ở giai đoạn 1 càng cao, tỷ lệ % giảm giá Vàng khi quay Thiên Nhân ở giai đoạn 2 sẽ càng lớn.
- Quà tham gia Tụ Họp:
Điều kiện Thưởng
Quay thiên nhân 10 lần Rương Mảnh Đỏ*5 Rương Đá Nhanh Nhẹn*5 Đá Thức Tỉnh*10

Giai đoạn 2 - Giảm Giá Quay Thiên Nhân & Đua TOP BXH Tuyển Tú (Thiên Nhân)
- Lưu ý ở giai đoạn 2:
• Mỗi Chủ Nhân được giảm giá trong 30 lần đầu tiên quay Thiên Nhân (bằng Vàng).
• Khi quay Thiên Nhân có tỷ lệ nhận được tùy tùng đỏ "Thái Bình Công Chúa".
- Tỷ lệ ưu đãi giảm giá toàn server:
Điều kiện số lần rút thiên nhân liên server Tỉ lệ giảm giá
10,000 Giảm giá 20%
20,000 Giảm giá 30%
30,000 Giảm giá 40%
50,000 Giảm giá 50%

- Thưởng Đua TOP BXH Tuyển Tú (trong server):
Hạng Điều kiện lên BXH Thưởng
1 Rút Thiên Nhân 50 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*300 Rương Bảo Vật-Thiên 4*1 Quà Cupid*1 (Tư Chất 130)
2 Rút Thiên Nhân 50 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*150 Rương Bảo Vật-Thiên 4*1 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1
3 Rút Thiên Nhân 30 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*100 Rương Đá Lv6*2 Đá Thức Tỉnh*100
4 – 5 Rút Thiên Nhân 20 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*50 Rương Đá Lv6*1 Đá Thức Tỉnh*70
6 – 10 Rút Thiên Nhân 20 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*30 Rương Đá Lv5*1 Đá Thức Tỉnh*50

- Thưởng quay Thiên Nhân đạt mốc (cá nhân):
Điều kiện Thưởng
Quay thiên nhân 10 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*10 Đá Đột Phá-N.Vật*20
Quay thiên nhân 30 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*20 Đá Thức Tỉnh*20
Quay thiên nhân 50 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*30 Đá Thức Tỉnh*50 Đá Tẩy Luyện*30
Quay thiên nhân 70 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*50 Đá Đột Phá Nhân Vật*70 Hoa Bách Hợp Luyến (Hoa Liên Server)
Quay thiên nhân 100 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*70 Phá Kính Ngọc*100 Đá Tẩy Luyện*50
Quay thiên nhân 200 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*100 Rương Đá Quý Lv6*1 Đá Thức Tỉnh*200
Quay thiên nhân 300 lần Phá Kính Ngọc*300 Rương Đá Quý Lv6*2 Đá Tẩy Luyện*100
Quay thiên nhân 500 lần Đá Nhanh Nhẹn Lv7 Đá Luyện Tinh*100 Đá Tinh Luyện*100

BXH TIÊU NGỌC
Thời gian: 09/09-11/09
Tiêu phí vàng 300 Ngọc trở lên mới lên BXH, nhận nhiều quà thưởng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng
1 Phá Cảnh Ngọc*200 Đá Tinh Luyện*100 Đá Luyện Tinh*80 Hoa Bách Hợp Luyến (Hoa Liên Server)
2 Phá Cảnh Ngọc*150 Đá Tinh Luyện*80 Đá Luyện Tinh*50 Tim Yêu*1
3 Phá Cảnh Ngọc*100 Đá Tinh Luyện*50 Đá Luyện Tinh*40 Hoa Hồng Tím*1
4 – 5 Đá Đột Phá-N.Vật*70 Đá Tinh Luyện*30 Đá Luyện Tinh*20 Hồ Thiên Nga*1
6 – 10 Đá Đột Phá-N.Vật*50 Đá Tinh Luyện*20 Đá Luyện Tinh*10 Anh Đào Hồng*1

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 09/09-11/09
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

TIỆM THẦN BÍ
Thời gian: 09/09-11/09
Mỗi ngày 5 lần mua, miễn phí tạo mới 3 lần, tốn phí tạo mới 10 lần.
Khi tạo mới có tỉ lệ nhận % giảm giá từ 20%~ 70% giá trị.
STT Vật Phẩm Giảm Giá
1 Đột Phá Đơn
2 Đá Đột Phá-N.Vật
3 Đá Thức Tỉnh
4 Đá Tinh Luyện
5 Đá Luyện Tinh
6 Rương Mảnh Đỏ 2
7 Túi Mảnh Đỏ 4
8 Túi Mảnh Đỏ 5
9 Rương Đá Lv5
10 Rương Đá Nhanh Nhẹn
11 Mảnh Thân Vương
12 Phi Tinh Sa
13 Mảnh Vệ Tử Phu
14 Mảnh Uyển Nhi
15 Thiên Nhân Lệnh

ĐỔI THIÊN NHÂN LỆNH GIẢM GIÁ 50%
Thời gian: 09/09-11/09
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi Thiên Nhân Lệnh với giá giảm đến 50%
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 5 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*850 Thiên Nhân Lệnh*5 20 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1600 Thiên Nhân Lệnh*10 20 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*4500 Thiên Nhân Lệnh*30 20 lần mỗi ngày

ĐỔI QUÀ ĐỒNG GIÁ 678 & 6789 VÀNG
Thời gian: 09/09-11/09
Trong thời gian sự kiện, Chủ Nhân đạt VIP 1 trở lên có thể dùng Vàng đổi quà "San Bằng Tất Cả" đồng giá 678 & 6789 Vàng
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Vàng*6789 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Thiên Nhân Lệnh*25 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*678 Hoa Tinh Khôi*1 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*6789 Mảnh Di Thân Vương*70 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*678 Mảnh Di Thân Vương*7 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*6789 Mảnh Lý Bạch*70 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*678 Mảnh Lý Bạch*7 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*6789 Mảnh Tống Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*678 Mảnh Tống Ngọc*7 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*6789 Phá Kính Ngọc*50 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*678 Phá Kính Ngọc*5 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*6789 Đá Thức Tỉnh*70 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*678 Đá Thức Tỉnh*7 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*6789 Đá Bích Tỷ*40 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*678 Đá Bích Tỷ*4 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày

QUÀ ĐĂNG NHẬP MỖI NGÀY
Thời gian: 09/09-11/09
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được nhiều phần thưởng
Điều kiện Thưởng Giới hạn
VIP 0 trở lên Rương Đá Tấn Công*2 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Đột Phá-N.vật*5 Reset mỗi ngày
VIP 1 trở lên Rương Đá Tấn Công*3 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Thức Tỉnh*5 Reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Rương Đá Tấn Công*5 Thiên Nhân Lệnh*1 Hoa Đường Vào Trái Tim*1 Reset mỗi ngày


HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NHẬN THƯỞNG
Thời gian: 09/09-11/09
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Du Ngoạn 50 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000 Reset mỗi ngày
Du Ngoạn 100 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Du Ngoạn 150 lần Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Du Ngoạn 200 lần Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày