1900 576 885
( 500đ/phút )

Tham Gia Các Tính Năng Theo Giờ
25-07-2018

Thị Tẩm

Phần Thưởng

Thời gian
 • Diễn ra từ 00:00 - 21:00 hàng ngày.
 • Sau 21:00 mỗi ngày, chon ra Chủ Nhân Đứng Top 1 sẽ được vào Thị Tẩm cùng Hoàng Thượng.
Cách thức tham gia
  • Chủ Nhân Đứng Top 1 trước khi được diện kiến Hoàng Thượng sẽ phải trang điểm.

  • Lúc này các Chủ Nhân khác sẽ giúp người Trang Điểm, nếu đạt các mốc sẽ được nhận thưởng.

  • Hoặc có thể để lại các lời Bình Luận vàng ngọc cho người đó.

  • Sau khi đã trang điểm Chủ Nhân sẽ được diện kiến Hoàng Thượng.

 • Các Chủ Nhân khác có thể vào bình luận để lấy 5 sôi nổi, nếu điểm sôi nổi đạt mốc thì sẽ được nhận thưởng lì xì.