1900 576 885
( 500đ/phút )

Tham Gia Các Tính Năng Theo Giờ
25-07-2018

Bức Cung Chiến

Phần Thưởng

Thời gian
 • Diễn ra vào Thứ 4, Thứ 7 từ 20:00 – 20:15.
 • Lưu ý: chỉ áp dụng cho Máy Chủ mở từ Ngày thứ 2 trở lên.
Cách thức tham gia
  • Chủ Nhân vào phe và đạt Tòng Lục Phẩm có thể vào phe chiến đấu.
  • Sau khi vào sẽ tự động ghép đối thủ.
  • Phe thắng được sĩ khí, liên thắng càng cao sĩ khí tăng càng nhiều.
  • Hai phe đều nhận được thưởng công trạng.

  • Khi tham gia vào giao diện Bức Cung Chiến, Chủ Nhân bấm vào Ghép. Hệ thống sẽ ghép tự động.
  • Đạt Vip 4 trở lên, có thể chọn vào ô Thất bại tự vào. Để có thể tham gia tiếp khi thất bại.

  • Chủ Nhân tham gia có thể dùng 2888 Vàng để Cổ Vũ Sĩ Khí cho tất cả người chơi cùng phe.

  • Chủ Nhân Liên thắng cao sẽ chịu Mệt Mỏi giảm thuộc tính của toàn đội.

  • Chủ Nhân còn có thể bấm vào Xem lại. Để coi các trấn đấu đã diễn ra.

  • Khi kết thúc phần thưởng sẽ được gửi qua Thư, nên các Chủ Nhân nhớ check thư nha.