1900 576 885
( 500đ/phút )

Sự Kiện Lên Ngôi Hoàng Đế S100 - Tiểu Yến Tử
22-01-2019

Sự Kiện Lên Ngôi Hoàng Đế S100 - Tiểu Yến Tử


Sự Kiện Lên Ngôi Hoàng Đế S100 - Tiểu Yến Tử

Thời gian:
 • 09:00 ngày 23/01 - 20:00 ngày 23/02
Phạm vi:
 • S100
Phần thưởng: 
Phẩm Thưởng
Hoàng Đế Rương Lưỡng Nghi-Đỏ*2 Bộ Thời Trang Đế Vương (Cam) Mảnh Ngư Huyền Cơ*200 1 Bộ Combo Gà Trái Tim + Mốc Khóa Gà Trái Tim
Thê của Hoàng Đế Rương Lưỡng Nghi-Đỏ*2 Bộ Thời Trang Đế Vương (Cam) Mảnh Ngư Huyền Cơ*200 1 Bộ Combo Gà Trái Tim + Mốc Khóa Gà Trái Tim
Chính Nhất Rương Lưỡng Nghi-Cam*2 Túi Mảnh Đỏ 3*150   1 Bộ Combo Gà Trái Tim + Mốc Khóa Gà Trái Tim
Hoàng Đế chỉ định tặng bất kỳ 1 người ở server khác Rương Lưỡng Nghi-Đỏ*1 Mảnh Ngư Huyền Cơ*200 Bộ Thời Trang Đế Vương (Cam) 1 Bộ Combo Gà Trái Tim + Mốc Khóa Gà Trái Tim


Đua BXH Thu Thập Thời Trang

Thời gian:
 • 00:00 ngày 23/01 - 23:59 ngày 27/01
Phạm vi:
 • S100
Cách chơi sự kiện:
 • Vũ khí của nhân vật được tính là 1
 • Thời trang nhuộm cũng tính vào số lượng thời trang, 2 món thời trang cùng vị trí bị trùng chỉ tính 1
 • Thu thập thời trang từ: nạp lần đầu, cửa hàng thời trang, cốt truyện thời trang,...
Điều kiện Thưởng   
 1  Mảnh Uyển Nhi*150 Đá Thức Tỉnh*150 Đột Phá Đơn*300 Rương Bạc *10
 2  Mảnh Uyển Nhi*100 Đá Thức Tỉnh*100 Đột Phá Đơn*250 Rương Bạc *10
 3  Mảnh Uyển Nhi*80 Đá Thức Tỉnh*50 Đột Phá Đơn*200 Rương Bạc *8
 4 – 5  Mảnh Uyển Nhi*50 Đá Thức Tỉnh*30 Đột Phá Đơn*100 Rương Bạc *6
 6 – 10  Mảnh Uyển Nhi*30 Đá Thức Tỉnh*20 Đột Phá Đơn*50 Rương Bạc *5


Nạp tích lũy 50k mỗi ngày

Thời gian:
 • 09:00 ngày 23/01 - 23:59 ngày 29/01
Phạm vi:
 • S100
Nội dung:
 • Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày nạp 50k nhận quà hấp dẫn. (Sự kiện dành cho server Đua Đế)
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp 15 Ngọc 1 Túi Mảnh Cam 4*80 Thiên Nhân Lệnh*5 Đột Phá Đơn*100 Reset mỗi ngày


Shop Hoàng Thành

Thời gian:
 • 00:00 - 23:59 thứ 4 hàng tuần 
Phạm vi:
 • S100
Nội dung:
 • Trong thời gian sự kiện, đạt cấp VIp được mua quà siêu ưu đãi (Sự kiện dành cho server Đua Đế)
VIP Giá (Vàng) Phần thưởng Giới hạn cá nhân Giới hạn toàn server
0 10 EXP Đơn-Cao*20 1 lần trong suốt sự kiện 500 người mua trong suốt sự kiện
1 10 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần trong suốt sự kiện 200 người mua trong suốt sự kiện
2 10 Thiên Nhân Lệnh*5 1 lần trong suốt sự kiện 100 người mua trong suốt sự kiện
3 10 Mảnh Địch Nhân Kiệt*80 1 lần trong suốt sự kiện 30 người mua trong suốt sự kiện
5 10 Thiên Nhân Lệnh*10 1 lần trong suốt sự kiện 30 người mua trong suốt sự kiện
7 10 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần trong suốt sự kiện 10 người mua trong suốt sự kiện
9 10 Rương Cửu Hợp-Đỏ*1 1 lần trong suốt sự kiện 3 người mua trong suốt sự kiện
10 10 Mảnh Di Thân Vương*150 1 lần trong suốt sự kiện 3 người mua trong suốt sự kiện
11 10 Rương Cửu Hợp-Đỏ*1 1 lần trong suốt sự kiện 1 người mua trong suốt sự kiện
12 10 Rương Cửu Hợp-Đỏ*1 1 lần trong suốt sự kiện 1 người mua trong suốt sự kiện


Nạp Ngọc 1 Lần Khuyến Mãi Thêm 30% Vàng

Thời gian:
 • 09:00 ngày 23/01 - 23:59 ngày 25/01
Phạm vi:
 • S100
Nội Dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Nạp Ngọc 1 Lần khuyến mãi thêm 30% Vàng  mừng Mộng Hoàng Cung mở máy chủ thứ 100
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*18 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Lệnh Chiêu Mộ*1
15 1 Vàng*45 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Lệnh Chiêu Mộ*1
30 1 Vàng*90 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Chiêu Mộ*2
60 1 Vàng*180 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Chiêu Mộ*2
150 1 Vàng*450 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Lệnh Chiêu Mộ*3
300 1 Vàng*900 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Lệnh Chiêu Mộ*3
450 1 Vàng*1350 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Lệnh Chiêu Mộ*5
750 1 Vàng*2250 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Lệnh Chiêu Mộ*5Hãy cùng bạn bè Tiến Cung và trở thành Chủ Nhân của 360mobi Mộng Hoàng Cung ngay hôm nay:
 #MongHoangCung#NgoiSaoHoangCung2 #360mobiMongHoangCung