1900 576 885
( 500đ/phút )

[Đặc biệt] Sự kiện dành cho Server được kết nối
08-10-2019

[Đặc biệt] Sự kiện dành cho Server được kết nối

LƯU Ý:
- Sau khi hoàn tất bảo trì Kết Nối Server, các server được kết nối sẽ diễn ra thêm các sự kiện đặc biệt dưới đây.
- Chủ Nhân có thể tham gia các sự kiện đặc biệt này song song với các sự kiện khác đang diễn ra trong game để nhận được quà siêu giá trị!

QUÀ ĐĂNG NHẬP
Thời gian: Sau khi Kết Nối Server hoàn tất.
Đăng nhập vào game, các phần thưởng đăng nhập bên dưới sẽ được gửi qua thư.
Điều kiện Thưởng
Đăng nhận thư Đá Thức Tỉnh*100 Thiên Nhân Lệnh*5 Đột Phá Đơn*1000 Công Trang*10000

NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 100% VÀNG
Thời gian: 3 ngày đầu sau khi Kết Nối Server hoàn tất.
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc sẽ được tặng thêm đến 100% Vàng, Đá Thức Tỉnh và Thiên Nhân Lệnh!
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 2 Vàng*60 Đá Thức Tỉnh*3 Thiên Nhân Lệnh*1
15 2 Vàng*150 Đá Thức Tỉnh*5 Thiên Nhân Lệnh*1
30 2 Vàng*300 Đá Thức Tỉnh*7 Thiên Nhân Lệnh*2
60 2 Vàng*600 Đá Thức Tỉnh*10 Thiên Nhân Lệnh*3
150 2 Vàng*1500 Đá Thức Tỉnh*15 Thiên Nhân Lệnh*4
300 2 Vàng*3000 Đá Thức Tỉnh*20 Thiên Nhân Lệnh*5
450 2 Vàng*4500 Đá Thức Tỉnh*30 Thiên Nhân Lệnh*6
750 2 Vàng*7500 Đá Thức Tỉnh*40 Thiên Nhân Lệnh*7


ĐUA TOP BXH TIÊU NGỌC
Thời gian: 3 ngày đầu sau khi Kết Nối Server hoàn tất.
Tiêu trên 300 Ngọc có thể tham gia vào BXH, đạt TOP 10 trở lên nhận quà cực phẩm!
Điều kiện Thưởng
1 Rương Tiêu Dao-Cam*1 Đá Thức Tỉnh*150 Rương Mảnh Đỏ*150 Rương Bảo Vật-Thiên 4*1
2 Rương Tiêu Dao-Cam*1 Đá Thức Tỉnh*120 Rương Mảnh Đỏ*120 Tim Yêu*1
3 Rương Tiêu Dao-Cam*1 Đá Thức Tỉnh*100 Rương Mảnh Đỏ*100 Hoa Hồng Tím*1
4 – 5 Rương Tiêu Dao-Cam*1 Đá Thức Tỉnh*80 Rương Mảnh Đỏ*80 Hồ Thiên Nga*1
6 – 10 Rương Tiêu Dao-Cam*1 Đá Thức Tỉnh*60 Rương Mảnh Đỏ*60 Anh Đào Hồng*1

THƯỞNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
Thời gian: 5 ngày đầu sau khi Kết Nối Server hoàn tất.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Tích lũy 60 điểm năng động EXP Đơn-Cao*100 1 lần trong suốt sự kiện
Nhận 1314 điểm nổi tiếng Rương Bạc*10 1 lần trong suốt sự kiện
Nhận 1314 điểm mị lực Đột Phá Đơn*100 1 lần trong suốt sự kiện
Có 3 bộ skin Quà Đá Quý Lv4*2 1 lần trong suốt sự kiện
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1 1 lần trong suốt sự kiện
Thu thập 5 bộ thời trang Túi Ng.Liệu Thời Trang Cam*2 1 lần trong suốt sự kiện
Thu thập 8 bộ thời trang Túi Ng.Liệu Thời Trang Cam*3 1 lần trong suốt sự kiện
Có 25 tùy tùng Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*15 1 lần trong suốt sự kiện

KÍCH HOẠT BUFF X2
Thời gian: 5 ngày đầu sau khi Kết Nối Server hoàn tất.
Ngày BUFF X2
Ngày 1 Công vụ x2
Ngày 2 Truyện ký x2
Ngày 3 Công vụ x2
Ngày 4 Truyện ký x2
Ngày 5 Công vụ x2

ĐUA TOP BXH QUAN PHẨM
Thời gian: 3 ngày đầu sau khi Kết Nối Server hoàn tất.
Điều kiện Thưởng
1 Đá Đột Phá-N.Vật*200 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2 Thiên Nhân Lệnh*50 Rương Bảo Vật-Thiên 4*1
2 Đá Đột Phá-N.Vật*100 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Thiên Nhân Lệnh*40 Tim Yêu*1
3 Đá Đột Phá-N.Vật*100 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*30 Hoa Hồng Tím*1
4 – 5 Đá Đột Phá-N.Vật*60 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*1 Thiên Nhân Lệnh*20 Hồ Thiên Nga*1
6 – 10 Đá Đột Phá-N.Vật*30 Đá Nhanh Nhẹn Lv4*1 Thiên Nhân Lệnh*10 Anh Đào Hồng*1

NẠP ĐÚNG MỐC 20K-100K-200K
Thời gian: 5 ngày đầu sau khi Kết Nối Server hoàn tất.
Điều kiện Thưởng
Nạp 1 lần 6 Ngọc (20K) Vàng*555 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất
Nạp 1 lần 30 Ngọc (100K) Vàng*1555
Nạp 1 lần 60 Ngọc (200K) Vàng*3333

NẠP TÍCH LŨY 6-300-450-750-1500 NGỌC
Thời gian: 5 ngày đầu sau khi Kết Nối Server hoàn tất.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Túi Mảnh Đỏ 3*150 Đá Tẩy Luyện*5 Thiên Nhân Lệnh*5 1 lần trong suốt sự kiện
300 Rương Bảo Vật Thiên 4*1 Đá Tẩy Luyện*20 Thiên Nhân Lệnh*20
450 Mảnh Ngư Huyền Cơ*150 Đá Tẩy Luyện*30 Thiên Nhân Lệnh*30
750 Đá Tiến Cấp Đồ Đỏ*10 Đá Tẩy Luyện*50 Thiên Nhân Lệnh*40
1500 Rương Tiêu Dao-Đỏ*1 Rương Bảo Vật Thiên 4*1 Đá Tẩy Luyện*100

NẠP 20K LIÊN TIẾP 5 NGÀY
Thời gian: 5 ngày đầu sau khi Kết Nối Server hoàn tất.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp liên tiếp 1 ngày 6 Ngọc Vàng*200 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 1 lần trong suốt sự kiện
Nạp liên tiếp 2 ngày 6 Ngọc Vàng*200 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 1 lần trong suốt sự kiện
Nạp liên tiếp 3 ngày 6 Ngọc Vàng*200 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 1 lần trong suốt sự kiện
Nạp liên tiếp 4 ngày 6 Ngọc Vàng*200 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 1 lần trong suốt sự kiện
Nạp liên tiếp 5 ngày 6 Ngọc Vàng*200 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 1 lần trong suốt sự kiện

ĐỔI VẬT PHẨM
Thời gian: 5 ngày đầu sau khi Kết Nối Server hoàn tất.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
Đạt level 5 Vàng*14999 Hộp Vạn Thế*1 1 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 5 Vàng*360 Thẻ Đổi Tên*1 1 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 5 Vàng*1200 Thẻ Đổi Tên Bang*1 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 3 Vàng*60 Dạ Minh Châu*1 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 3 Vàng*600 Ngọc Như Ý*1 1 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 5 Vàng*60 Dạ Minh Châu*1 Mỗi ngày 5 lần
Đạt level 5 Vàng*600 Ngọc Như Ý*1 Mỗi ngày 3 lần
VIP 3 Vàng*200 Thượng Phương Kiếm*1 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 3 Vàng*320 Thượng Phương Kiếm-Cao*1 1 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 5 Vàng*300 Thượng Phương Kiếm*1 Mỗi ngày 5 lần
Đạt level 5 Vàng*500 Thượng Phương Kiếm-Cao*1 Mỗi ngày 3 lần

SHOP GIẢM GIÁ - ƯU ĐÃI 1 VÀNG
Thời gian: 3 ngày đầu sau khi Kết Nối Server hoàn tất.
Điều kiện Giá Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 2000 Vàng) Rương Tử Dương-Cam*1 1
Nạp 30 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 2000 Vàng) Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 1
Nạp 60 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 2430 Vàng) Đá Nhanh Nhẹn Lv5*1 1
Nạp 300 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 2800 Vàng) Phá Cảnh Ngọc*40 1
Nạp 450 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 3000 Vàng) Thiên Nhân Lệnh*10 1
Nạp 750 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 9000 Vàng) Mảnh Võ Tắc Thiên*150 1
Nạp 1500 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 9000 Vàng) Rương Tiêu Dao-Cam*1 1