1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (6/10 - 9/10)
05-10-2018

Chuỗi Sự Kiện Tuần (6/10 - 9/10)

Nạp Ngọc Đúng Mốc - Nhận Quà Túi Mảnh Đỏ & Hoàng Gia Tiễn

Thời gian:
 • 0h ngày 6/10 - 23h59 ngày 9/10/2018
Phạm vi:
 • S1 - S48
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày nạp Ngọc vào game đúng mốc, Chủ nhân sẽ nhận được phần quà tương ứng ở từng mốc đó.
Lưu ý:
 • Túi Mảnh Đỏ 3 mở chọn 1 trong các Mảnh Mộc LanTống NgọcTử PhuUyển Nhi.
 • Túi mảnh Cam 4 mở chọn 1 trong các mảnh: Kinh KhaHạng VũNhân KiệtLâm Đại Ngọc.

Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 2 Thiên Nhân Lệnh *1 Lệnh Tạo Mới*5
15 2 Túi mảnh cam 4*10 Lệnh Tạo Mới*5
30 2 Túi mảnh cam 4*20 Lệnh Tạo Mới*10
60 2 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Rương đá lv4*1 Lệnh Tạo Mới*10
150 2 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương đá lv4*2 Hồng Đỏ*1
300 2 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương đá lv5*1 Hoa Mèo*1 
450 2 Túi Mảnh Đỏ 3*45 Rương đá lv5*2 Xuất Sắc*1
750 2 Túi Mảnh Đỏ 3*80 Rương đá lv6*2 Hoàng Gia Tiễn*1


Nạp 6 Ngọc Liên Tiếp 7 Ngày Nhận Túi Mảnh Đỏ & Đá Đột Phá Nhân Vật

Thời gian:
 • 0h ngày 6/10 - 23h59 ngày 12/10/2018
Phạm vi:
 • S1 - S53
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày nạp 6 Ngọc (20K) Chủ nhân sẽ nhận được phần quà vô cùng hấp dẫn!
Lưu ý:
 • Túi Mảnh Đỏ 3 mở chọn 1 trong các Mảnh Mộc LanTống NgọcTử PhuUyển Nhi.

Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 6 Ngọc 1 EXP Đơn-Cao*10 Đá Đột Phá-N.Vật*2 Rương Bạc*3
Nạp liên tiếp 2 ngày 6 Ngọc 1 EXP Đơn-Cao*15 Đá Đột Phá-N.Vật*2 Rương Bạc*3
Nạp liên tiếp 3 ngày 6 Ngọc 1 EXP Đơn-Cao*20 Đá Đột Phá-N.Vật*4 Rương Bạc*3
Nạp liên tiếp 4 ngày 6 Ngọc 1 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Đá Đột Phá-N.Vật*4 Rương Bạc*5
Nạp liên tiếp 5 ngày 6 Ngọc 1 EXP Đơn-Cao*30 Đá Đột Phá-N.Vật*6 Rương Bạc*5
Nạp liên tiếp 6 ngày 6 Ngọc 1 EXP Đơn-Cao*40 Đá Đột Phá-N.Vật*6 Rương Bạc*10
Nạp liên tiếp 7 ngày 6 Ngọc 1 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Đá Đột Phá-N.Vật*8 Rương Bạc*15


Đổi Mảnh Uyển Nhi - Giá Siêu Ưu Đãi!

Thời gian:
 • 0h ngày 6/10 - 23h59 ngày 9/10/2018
Phạm vi:
 • S1 - S53
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi vật phẩm với giá ưu đãi tương ứng với từng mốc VIP.

Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*50 EXP Đơn-Cao*10, Rương Bạc*1 5 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*250 Thiên Nhân Lệnh*1, Rương Bạc*2 10 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*520 Túi mảnh đỏ 3*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Túi mảnh đỏ 4*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*540 Túi Mảnh Đỏ 5*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày

Đăng Nhập Cuối Tuần - Nhận Quà Vui Vẻ!

Thời gian:
 • 0h ngày 6/10 - 23h59 ngày 9/10/2018
Phạm vi:
 • S1 - S53
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày đăng nhập Chủ Nhân vào "Hoạt Động" để nhận nhiều phần quà hấp dẫn!

Điều kiện Thưởng Giới hạn
Đăng nhập mỗi ngày Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Bạc*200000 Đá Thức Tỉnh*2 Tạo mới mỗi ngày.

Tiêu Vàng Tích Lũy Nhận Đột Phá Đơn & Rương Bạc

Thời gian:
 • 0h ngày 6/10 - 23h59 ngày 9/10/2018
Phạm vi:
 • S1 - S53
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân tiêu vàng đủ mốc sẽ nhận lại nhiều phần quà vô cùng giá trị!

Điều kiện Thưởng
60 Đột Phá Đơn*10 Bạc*30000
150 Đột Phá Đơn*15 Bạc*50000
300 Đột Phá Đơn*30 Bạc*70000
600 Đột Phá Đơn*50 Bạc*100000
1500 Đột Phá Đơn*70 Bạc*150000
3000 Đột Phá Đơn*100 Rương Bạc*2
4500 Đột Phá Đơn*130 Rương Bạc*3
7500 Đột Phá Đơn*160 Rương Bạc*4
15000 Đột Phá Đơn*200 Rương Bạc*6
20000 Đột Phá Đơn*240 Rương Bạc*8
30000 Đột Phá Đơn*300 Rương Bạc*10

Hoàn Thành Nhiệm Vụ Ngày - Nhận Quà Liền Tay

Thời gian:
 • 0h ngày 6/10- 23h59 ngày 9/10/2018
Phạm vi:
 • S1 - S53
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân vào "Hoạt động" và hoàn thành các "Nhiệm vụ hạn giờ" sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng bên dưới!

Điều kiện Thưởng Giới hạn
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Tạo mới mỗi ngày.
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Tạo mới mỗi ngày.
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000 Tạo mới mỗi ngày.
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Tạo mới mỗi ngày.
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Tạo mới mỗi ngày.
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Tạo mới mỗi ngày.
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Tạo mới mỗi ngày.
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000 Tạo mới mỗi ngày.
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000 Tạo mới mỗi ngày.
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Tạo mới mỗi ngày.
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Tạo mới mỗi ngày.
Khiêu chiến quan trường 9 lần EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Tạo mới mỗi ngày.

Giảm Giá Khu Quà

Thời gian:
 • 0h ngày 6/10- 23h59 ngày 9/10/2018
Phạm vi:
 • S1 - S53
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ giảm giá rất nhiều túi quà! Chủ Nhân đừng bỏ lỡ nhé!

Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Ưu Đãi Cuối Tuần 2 198 Đột Phá Đơn-N.Vật*80, Vé Du Ngoạn*60, Bạc*500000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Ưu Đãi Cuối Tuần 1 30 Công Vụ Lệnh*1, Đá Bạo Kích lv3*2, Bạc*500000 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Thức Tỉnh 75 Đá Thức Tỉnh*15, Rương Hồn Ngọc-Cam*5, Rương Bạc*2 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Thức Tỉnh-Giá Trị 250 Đá Thức Tỉnh*50, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Rương Bạc*10 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Công Trạng 68 Quà Công Trạng(Nhỏ)*1, Trung Nghĩa Lệnh*5 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Tân Thủ 28 Hộp Bảo Vật-Cao (cấp 30)*1, Thiên Nhân Lệnh*1, Đá phòng Thủ Lv3*1 Mỗi ngày giới hạn 1 lần