1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (31/03-02/04)
30-03-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (31/03-02/04)

NẠP NGỌC TÍCH LŨY 
Thời gian: 31/03-02/04
Phạm vi: S1-S117
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30  
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Rương Cá Tháng 4*3
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Rương Cá Tháng 4*5
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Rương Cá Tháng 4*7
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Rương Cá Tháng 4*10
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Rương Cá Tháng 4*20
3000 Đá Thức Tỉnh*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*500
4000 Túi Mảnh Đỏ 3*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Túi Mảnh Đỏ 3*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100

NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 31/03-02/04
Phạm vi: S1-S117
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Rương Cá Tháng 4*3 Rương Đá Tấn Công*3 Đá Đột Phá-N.Vật*3 Mỗi ngày 1 lần
15 Rương Cá Tháng 4*5 Rương Đá Tấn Công*5 Đá Đột Phá-N.Vật*5 Mỗi ngày 1 lần
30 Rương Cá Tháng 4*7 Rương Đá Tấn Công*7 Đá Đột Phá-N.Vật*7 Mỗi ngày 1 lần
60 Rương Cá Tháng 4*10 Rương Đá Tấn Công*10 Đá Đột Phá-N.Vật*10 Mỗi ngày 1 lần
150 Rương Cá Tháng 4*15 Rương Đá Tấn Công*15 Đá Đột Phá-N.Vật*15 Mỗi ngày 1 lần
300 Rương Cá Tháng 4*20 Rương Đá Tấn Công*20 Đá Đột Phá-N.Vật*20 Mỗi ngày 1 lần
450 Rương Cá Tháng 4*30 Rương Đá Tấn Công*25 Đá Đột Phá-N.Vật*30 Mỗi ngày 1 lần
750 Rương Cá Tháng 4*40 Rương Đá Tấn Công*30 Đá Đột Phá-N.Vật*40 Mỗi ngày 1 lần

NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 30% VÀNG
Thời gian: 31/03-01/04
Phạm vi: S1-S117
Trong thời gian sự kiện, nạp ngọc sẽ nhận thêm 30% vàng và các quà tặng hấp dẫn dưới đây.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*18 Đá Bích Tỷ*3 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*3 Mỗi ngày 1 lần
15 1 Vàng*45 Đá Bích Tỷ*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 1 lần
30 1 Vàng*90 Đá Bích Tỷ*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 1 lần
60 1 Vàng*180 Đá Bích Tỷ*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 1 lần
150 1 Vàng*450 Đá Bích Tỷ*7 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*7 Mỗi ngày 1 lần
300 1 Vàng*900 Đá Bích Tỷ*7 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*7 Mỗi ngày 1 lần
450 1 Vàng*1350 Đá Bích Tỷ*10 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Mỗi ngày 1 lần
750 1 Vàng*2250 Đá Bích Tỷ*15 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*15 Mỗi ngày 1 lần

MỪNG CÁ THÁNG TƯ NẠP 20K NHẬN KHUNG AVATAR CÁ THÁNG 4
Thời gian: 31/03-02/04
Phạm vi: S1-S117
Để chúc mừng ngày Cá Tháng Tư, Chủ Nhân nạp 20k nhận khung avatar cá tháng 4 và nhiều phần thưởng khác:
Điều kiện Thưởng
Nạp 1 Ngọc Khung Avatar Cá Tháng 4 (Trị giá: 666 Vàng) Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 Lệnh Chiêu Mộ*1 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất Hoa Can Đảm Bày Tỏ: tặng nhận 399 Mị
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 Rương Cá Tháng 4*2 Hoa Can Đảm Bày Tỏ*1 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 15 Ngọc Đá Thức Tỉnh*15 Rương Cá Tháng 4*4 Hoa Can Đảm Bày Tỏ*2 Mỗi ngày 1 lần


TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 28/03 - 30/03
Phạm vi: S1-S117
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

NẠP LIÊN TIẾP 3 NGÀY 30 NGỌC
Thời gian: 31/03-02/04
Phạm vi: S1-S117
Trong thời gian sự kiện, Chủ Nhân nạp 3 ngày liên tiếp 30 ngọc sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn:
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc 1 Rương Cá Tháng 4*10 Rương Đá Quý Lv5*1 Thiên Nhân Lệnh*2
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc 1 Rương Cá Tháng 4*20 Rương Đá Quý Lv5*1 Thiên Nhân Lệnh*2
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc 1 Rương Cá Tháng 4*30 Rương Đá Quý Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*3

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 31/03-02/04
Phạm vi: S1-S117
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

TIÊU VÀNG TÍCH LŨY
Thời gian: 31/03-02/04
Phạm vi: S1-S117
Trong thời gian sự kiện, tổng tích lũy tiêu vàng đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Rương Cá Tháng 4*1
300 Hoa Can Đảm Bày Tỏ*1 Rương Cá Tháng 4*3
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Rương Cá Tháng 4*3
1500 Hoa Can Đảm Bày Tỏ*3 Rương Cá Tháng 4*5
3000 Thiên Nhân Lệnh*3 Rương Cá Tháng 4*5
7500 Hoa Can Đảm Bày Tỏ*5 Rương Cá Tháng 4*7
10000 Đá Đột Phá-N.Vật*20 Rương Cá Tháng 4*10
15000 Thiên Nhân Lệnh*5 Rương Cá Tháng 4*10
25000 Hoa Can Đảm Bày Tỏ*15 Rương Cá Tháng 4*15
30000 Thiên Nhân Lệnh*10 Rương Cá Tháng 4*15
35000 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Cá Tháng 4*20
40000 Thiên Nhân Lệnh*20 Rương Cá Tháng 4*25
50000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Cá Tháng 4*30

BXH TIÊU VÀNG
Thời gian: 31/03-02/04
Phạm vi: S1-S117
Tiêu phí vàng 3000 vàng trở lên mới lên BXH
Điều kiện Thưởng   
 1  Mảnh Di Thân Vương*150 Rương Cá Tháng*80 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2 Thược Dược*1
 2  Mảnh Di Thân Vương*120 Rương Cá Tháng*60 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Tim Yêu*1
 3  Mảnh Di Thân Vương*100 Rương Cá Tháng*40 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*2 Hoa Hồng Tím*1
 4 – 5  Mảnh Di Thân Vương*80 Rương Cá Tháng*20 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*1 Hồ Thiên Nga*1
 6 – 10  Mảnh Di Thân Vương*60 Rương Cá Tháng*10 Đá Nhanh Nhẹn Lv4*1 Anh Đào Hồng*1

ĐỔI TÙY TÙNG
Thời gian: 31/03-02/04
Phạm vi: S1-S117
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi ngoại hình tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Mộc Lan*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Mộc Lan*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Phan An*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Phan An*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày

ĐỔI VẬT PHẨM ĐỒNG GIÁ
Thời gian: 31/03-02/04
Phạm vi: S1-S117
Trong thời gian sự kiện, Chủ nhân có thể đổi vật phẩm đồng giá 144 Vàng & 1444 Vàng siêu ưu đãi
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1444 Hoa Can Đảm Bày Tỏ*5 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*144 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1444 Rương Đá Nhanh Nhẹn*42 1 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*144 Vé Du Ngoạn*20 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1444 Vé Du Ngoạn*200 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*144 Đột Phá Đơn*30 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1444 Đột Phá Đơn*300 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*144 Đá Thức Tỉnh*4 2 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1444 Đá Thức Tỉnh*40 2 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1444 EXP Đơn-Cao*120 5 lần mỗi ngày

ĐỔI RƯƠNG CÁ THÁNG TƯ
Thời gian: 31/03-02/04
Phạm vi: S1-S117
Trong thời gian sự kiện, Chủ Nhân dùng rương cá tháng tư đổi các vật phẩm sau
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
Đạt level 30 Vàng*120 Rương Cá Tháng 4*1 240 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Rương Cá Tháng 4*3 + Vàng*300 Khung Chat Cá Tháng 4*1 1 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Rương Cá Tháng 4*5 + Vàng*777 Hộp Điệu Ba Tư*1 1 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Rương Cá Tháng 4*5 + Vàng*200 Phá Cảnh Ngọc*10 30 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Rương Cá Tháng 4*80 Mảnh Ngư Huyền Cơ*70 2 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Rương Cá Tháng 4*120 + Vàng*6888 Rương Bảo Vật-Thiên 4 x1 (Cam, CS 2 Lv110) 3 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Rương Cá Tháng 4*40 + Vàng*1888 Rương Bảo Vật-Thiên 3*1 (Cam, CS 1 Lv90) 3 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Rương Cá Tháng 4*10 Rương Bảo Vật-Thiên 2*1 (Cam, Lv70) 3 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Rương Cá Tháng 4*80 Rương Tử Dương-Cam x1 5 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Rương Cá Tháng 4*80 Rương Lưỡng Nghi-Cam x1 5 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Rương Cá Tháng 4*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*18 50 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Rương Cá Tháng 4*10 Rương Bảo Vật-Thiên 2*1 (Cam, Lv70) 3 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Rương Cá Tháng 4*2 Túi Mảnh Đỏ 3*5 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Rương Cá Tháng 4*2 Đá Luyện Tinh*5 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Rương Cá Tháng 4*2 Đá Tinh Luyện*4 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Rương Cá Tháng 4*1 Đột Phá Đơn*25 10 lần trong suốt sự kiện

HOÁN ĐỔI TÙY TÙNG TÔ ĐÔNG PHA
Thời gian: 31/03-02/04
Phạm vi: S1-S117
Trong thời gian sự kiện, Chủ Nhân có thẻ dùng vàng và các mảnh Tùy Tùng để đổi Mảnh Tùy Tùng Tô Đông Pha nhé.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Mảnh Tống Ngọc*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Lý Bạch*50 + Vàng*399 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Uyển Nhi*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Thời Trân*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Vệ Tử Phu*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Lang Lăn Vương*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Phan An*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện

ĐỔI VẬT PHẨM
Thời gian: 31/03-02/04
Phạm vi: S1-S117
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi vật phẩm giá ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*170 Mảnh Văn Thành*10 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*450 Mảnh Văn Thành*20 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*199 Đá Luyện Tinh*5 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*249 Đá Tinh Luyện*5 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Thiên Nhân Lệnh*1, Rương Bạc*2 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*160 Lệnh Tạo Mới*10 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 10 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*499 Xuất sắc*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1199 Hoàng Gia Tiễn*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*1199 Đá Đột Phá-N.Vật*20 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1150 Đá Đột Phá-N.Vật*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2750 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2650 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2550 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NHẬN THƯỞNG
Thời gian: 31/03-02/04
Phạm vi: S1-S117
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng.
Điều kiện Thưởng   Giới hạn
  Du Ngoạn 50 lần   Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000   Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 100 lần     Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 150 lần     Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
 Du Ngoạn 200 lần     Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày

GIẢM GIÁ KHU QUÀ
Thời gian: 31/03-02/04
Phạm vi: S1-S117
Trong thời gian sự kiện, Khu Quà sẽ mở bán giảm giá đặc biệt.
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Túi Phúc Bạc 3 Túi Bạc*1 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Tân Thủ 28 Hộp Bảo Vật-Cao (cấp 30)*1, Thiên Nhân Lệnh*1, Đá phòng Thủ Lv3*1 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 28 Đột Phá Đơn*100, EXP Đơn-Cao*10, Rương Hồn Ngọc-Tím*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Giá Trị 68 Đột Phá Đơn*300, EXP Đơn-Cao*20, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần

QUÀ ĐĂNG NHẬP CÁ THÁNG TƯ
Thời gian: 31/03-02/04
Phạm vi: S1-S117
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được nhiều phần thưởng
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Đạt cấp 5 trở lên Rương Cá Tháng 4*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Vé Du Ngoạn*10 Reset mỗi ngày