1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (30/05-01/06)
29-05-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (30/05-01/06)

NẠP NGỌC TÍCH LŨY
Thời gian: 30/05-01/06
Phạm vi: S1-S130
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30 Vé Tăng Tốc Tầm Bảo*1
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Mảnh Trang Bị*3
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Khung Avatar Tuổi Thơ*1
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Mảnh Trang Bị*5
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Mảnh Trang Bị*10
450 Chả Cá*10 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Phá Cảnh Ngọc*25 Rương Đá Lv5*1 Mảnh Trang Bị*10
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Phá Cảnh Ngọc*50 Rương Đá Lv6*1 Mảnh Trang Bị*20 Đột Phá Đơn*300
3000 Đá Thức Tỉnh*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đột Phá Đơn*500
4000 Phá Cảnh Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Mảnh Trang Bị*30 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Đá Lv7*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đá Thức Tỉnh*100

NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 50% VÀNG
Thời gian: 30/05-01/06
Phạm vi: S1-S130
Nạp Ngọc đúng mốc sẽ nhận được Khuyến Mãi 50% vàng và phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*30 Đá Thức Tỉnh*3 Rương Đá Tấn Công*3 Hồng Đỏ*2
15 1 Vàng*75 Đá Thức Tỉnh*5 Rương Đá Tấn Công*5 Ngọt Ngào*1
30 1 Vàng*150 Đá Thức Tỉnh*7 Rương Đá Tấn Công*7 Ngọt Ngào*1
60 1 Vàng*300 Đá Thức Tỉnh*10 Rương Đá Tấn Công*10 Hoa Tuổi Thơ*1
150 1 Vàng*750 Đá Thức Tỉnh*15 Rương Đá Tấn Công*15 Hoa Tuổi Thơ*1
300 1 Vàng*1500 Đá Thức Tỉnh*20 Rương Đá Tấn Công*20 Hoa Tuổi Thơ*2
450 1 Vàng*2250 Đá Thức Tỉnh*30 Rương Đá Tấn Công*25 Hoa Tuổi Thơ*4
750 1 Vàng*3750 Đá Thức Tỉnh*40 Rương Đá Tấn Công*30 Hoa Tuổi Thơ*6

NẠP 20K MỖI NGÀY TẶNG THỜI TRANG TÍM "ƯỚC HẸN THƠ NGÂY"
Thời gian: 30/05-01/06
Phạm vi: S1-S130
Trong thời gian sự kiện, nạp từ 20K mỗi ngày để nhận được các quà tặng hấp dẫn dưới đây.
Điều kiện Thưởng
Nạp 1 Ngọc Thời Trang Ước Hẹn Thơ Ngây (Trị giá: 88 Ngọc) Đá Thức Tỉnh*10 Vàng*150 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 Hoa Tuổi Thơ*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 30 Ngọc Vàng*300 Mảnh Uyển Nhi*20 Thiên Nhân Lệnh*2 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 60 Ngọc Vàng*300 Mảnh Uyển Nhi*50 Thiên Nhân Lệnh*4 Mỗi ngày 1 lần

NẠP 30 NGỌC LIÊN TIẾP 3 NGÀY
Thời gian: 30/05-01/06
Phạm vi: S1-S130
Trong thời gian sự kiện, nạp 30 NGỌC trong 3 ngày liên tục để nhận được các quà tặng hấp dẫn bên dưới.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc 1 Vàng*150 Mảnh Trang Bị x10 Thiên Nhân Lệnh*2 Lệnh Chiêu Mộ*2
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc 1 Vàng*150 Mảnh Trang Bị x20 Thiên Nhân Lệnh*2 Lệnh Chiêu Mộ*2
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc 1 Vàng*200 Mảnh Trang Bị x30 Thiên Nhân Lệnh*3 Lệnh Chiêu Mộ*4

NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 30/05-01/06
Phạm vi: S1-S130
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Mảnh Trang Bị*3 Lệnh Chiêu Mộ*1 Mỗi ngày 1 lần
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Mảnh Trang Bị*5 Lệnh Chiêu Mộ*1 Mỗi ngày 1 lần
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Mảnh Trang Bị*7 Lệnh Chiêu Mộ*2 Mỗi ngày 1 lần
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Mảnh Trang Bị*10 Lệnh Chiêu Mộ*2 Mỗi ngày 1 lần
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Mảnh Trang Bị*15 Lệnh Chiêu Mộ*3 Mỗi ngày 1 lần
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Mảnh Trang Bị*20 Lệnh Chiêu Mộ*3 Mỗi ngày 1 lần
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Mảnh Trang Bị*30 Lệnh Chiêu Mộ*5 Mỗi ngày 1 lần
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Mảnh Trang Bị*40 Lệnh Chiêu Mộ*5 Mỗi ngày 1 lần

SHOP GIẢM GIÁ
Thời gian: 30/05-01/06
Phạm vi: S1-S130
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc để mở quyền đổi vật phẩm giảm giá.
Điều kiện Giá Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*120 (Giá gốc: 350 Vàng) Mảnh Trang Bị*5 Rương Bạc*10 20
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 (Giá gốc: 400 Vàng) Mảnh Văn Thành*20 Rương Bạc*10 50
Nạp 15 Ngọc Vàng*200 (Giá gốc: 400 Vàng) Lệnh Tạo Mới*20 Rương Bạc*20 20
Nạp 30 Ngọc Vàng*340 (Giá gốc: 540 Vàng) Kết Tinh Thú Cưng*20 Mảnh Trang Bị*5 20
Nạp 60 Ngọc Vàng*640 (Giá gốc: 840 Vàng) Chả Cá*10 Mảnh Trang Bị*5 20
Nạp 150 Ngọc Vàng*1200 (Giá gốc: 2400 Vàng) Đá Luyện Tinh*50 Đột Phá Đơn*50 10
Nạp 300 Ngọc Vàng*1450 (Giá gốc: 2900 Vàng) Đá Tinh Luyện*50 Đột Phá Đơn*50 10
Nạp 450 Ngọc Vàng*200 (Giá gốc: 700 Vàng) Mảnh Trang Bị*10 Rương Bạc*20 20
Nạp 750 Ngọc Vàng*5500 (Giá gốc: 7000 Vàng) Phá Kinh Ngọc*100 Rương Bạc*20 3

ĐỔI MẢNH TRANG BỊ
Thời gian: 30/05-02/06
Phạm vi: S1-S130
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng và Mảnh Trang Bị để đổi nhiều vật phẩm đặc biệt.
Đổi Thưởng Giới hạn
Mảnh Trang Bị*10 + Vàng*299 Khung Avatar Năm Mới Cát Tường*1 1 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Trang Bị*7 + Vàng*299 Khung Chat Năm Mới Cát Tường*1 1 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Trang Bị*5 + Vàng*300 Phá Cảnh Ngọc*10 30 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Trang Bị*4 Đá Bích Tỷ*2 10 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Trang Bị*4 Mảnh Văn Thành Công Chúa*18 50 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Trang Bị*4 Đá Luyện Tinh*5 10 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Trang Bị*4 Đá Tinh Luyện*4 10 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Trang Bị*40 Rương Lưỡng Nghi-Tím x1 5 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Trang Bị*40 Rương Tử Dương-Tím x1 5 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Trang Bị*80 Rương Lưỡng Nghi-Cam x1 5 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Trang Bị*80 Rương Tử Dương-Cam x1 5 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Trang Bị*80 Lụa Lộ Châu*5 Lụa Màu*12 Vãi Bố*32 1 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Trang Bị*80 Gấm*5 Gấm Quý*12 Gấm Hoa*32 1 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Trang Bị*80 Da Cáo*5 Da Hổ*12 Da Gấu*32 1 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Trang Bị*80 Dương Chi Ngọc*5 Lam Điền Ngọc*12 Độc Sơn Ngọc*32 1 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Trang Bị*80 San Hô Đỏ*5 Phỉ Thúy*12 Đá Thanh Kim*32 1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*800 Lụa Lộ Châu x5 10 lần trong suốt sự kiện
Vàng*800 Gấm x5 10 lần trong suốt sự kiện
Vàng*800 Da Cáo x5 10 lần trong suốt sự kiện
Vàng*800 Dương Chi Ngọc x5 10 lần trong suốt sự kiện
Vàng*800 San Hô Đỏ x5 10 lần trong suốt sự kiện
Vàng*1888 Lụa Lộ Châu*5 Lụa Màu*12 Vãi Bố*32 10 lần trong suốt sự kiện
Vàng*1888 Gấm*5 Gấm Quý*12 Gấm Hoa*32 10 lần trong suốt sự kiện
Vàng*1888 Da Cáo*5 Da Hổ*12 Da Gấu*32 10 lần trong suốt sự kiện
Vàng*1888 Dương Chi Ngọc*5 Lam Điền Ngọc*12 Độc Sơn Ngọc*32 10 lần trong suốt sự kiện
Vàng*1888 San Hô Đỏ*5 Phỉ Thúy*12 Đá Thanh Kim*32 10 lần trong suốt sự kiện

ĐỔI MẢNH TÙY TÙNG
Thời gian: 30/05-01/06
Phạm vi: S1-S130
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 5 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Tô Đông Pha*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Tô Đông Pha*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Tô Đông Pha*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Tô Đông Pha*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Tô Đông Pha*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Tô Đông Pha*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Tô Đông Pha*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Tô Đông Pha*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Phan An*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Phan An*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày

ĐỔI VẬT PHẨM
Thời gian: 30/05-01/06
Phạm vi: S1-S130
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi vật phẩm giá ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*170 Mảnh Văn Thành*10 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*450 Mảnh Văn Thành*20 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*199 Đá Luyện Tinh*5 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*249 Đá Tinh Luyện*5 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Thiên Nhân Lệnh*1, Rương Bạc*2 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*160 Lệnh Tạo Mới*10 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 10 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*499 Xuất sắc*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1199 Hoàng Gia Tiễn*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*1199 Đá Đột Phá-N.Vật*20 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1150 Đá Đột Phá-N.Vật*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2750 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2650 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2550 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày

BXH TIÊU VÀNG
Thời gian: 30/05-01/06
Phạm vi: S1-S130
Tiêu phí vàng 3000 vàng trở lên mới lên BXH, nhận nhiều quà thưởng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng
1 Rương Mảnh Đỏ*150 Quà Đạp Nguyệt*1 (Mở ra nhận trứng thú cưng Đạp Nguyệt tư chất 130) Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2 Mảnh Trang Bị*80
2 Rương Mảnh Đỏ*120 Trứng Thú Cưng-Truyền*1 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Mảnh Trang Bị*60
3 Rương Mảnh Đỏ*100 Trứng Thú Cưng-Đỏ*1 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*2 Mảnh Trang Bị*40
4 – 5 Rương Mảnh Đỏ*80 Trứng Thú Cưng-Hiếm*2 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*1 Mảnh Trang Bị*20
6 – 10 Rương Mảnh Đỏ*60 Trứng Thú Cưng-Hiếm*1 Đá Nhanh Nhẹn Lv4*1 Mảnh Trang Bị*10

CHIÊU MỘ THIÊU TƯỚNG - NGƯ HUYỀN CƠ & NGOẠI HÌNH CAM
Thời gian: 30/05-01/06
Phạm vi: S1-S130
Chiêu mộ 1 lần tốn 100 Vàng hoặc Lệnh Chiêu Mộ
Chiêu mộ 1 lần nhận được 1 điểm chiêu mộ.
Tham gia đạt số lần nhất định nhận thưởng:
Số lần tham gia đạt Thưởng
30 Mảnh Ngư Huyền Cơ*30, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *2
80 Mảnh Ngư Huyền Cơ*50, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *5
120 Mảnh Ngư Huyền Cơ*80, Đá Thức Tỉnh *50
180 Mảnh Ngư Huyền Cơ*150, Đột Phá Đơn*100
300 Rương Đá Lv7*1, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server)
500 Ngoại Hình Ngư Huyền Cơ Cam*1, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server)
Điểm chiêu mộ có thể đổi trong tiệm điểm:
Điểm chiêu mộ Quà Đổi Giới hạn
Điểm Chiêu Mộ*15 EXP Đơn-Cao*10 20 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*28 Ngọt Ngào*1 5 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*88 Hoa Trà*1 2 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Lý Bạch*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Thân Vương*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Uyển Nhi*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*250 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 5 lần trong suốt sự kiện

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 30/05-01/06
Phạm vi: S1-S130
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

ĐỔI QUÀ ĐỒNG GIÁ 106 & 1060 VÀNG
Thời gian: 30/05-01/06
Phạm vi: S1-S130
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi quà cực phẩm đồng giá:
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1 Khung Chat Tuổi Thơ*1 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*106 Rương Đá Tấn Công*4 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1060 Rương Đá Tấn Công*40 1 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*106 Đá Tinh Luyện*4 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1060 Đá Tinh Luyện*40 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*106 Đá Luyện Tinh*5 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1060 Đá Luyện Tinh*50 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*106 Vé Du Ngoạn*25 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1060 Vé Du Ngoạn*250 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*106 Đột Phá Đơn*40 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1060 Đột Phá Đơn*400 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*106 Đá Thức Tỉnh*4 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1060 Đá Thức Tỉnh*40 5 lần mỗi ngày

HOA TƯƠI GIẢM GIÁ 70%
Thời gian: 30/05-01/06
Phạm vi: S1-S130
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi các loại hoa xinh đẹp với giả giảm 70%.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Vàng*1060 Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server) 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*156 Tuổi Thơ*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*119 Ngọt Ngào*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*119 Người Tình*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*149 Nhất Tâm Tiễn*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*149 Mông Lung*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*299 Tương Tư*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*299 Hoa Hồng Tím*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*299 Thược Dược*1 3 lần mỗi ngày

ĐỔI QUÀ PHÚC LỢI VIP MỪNG QUỐC TẾ THIẾU NHI
Thời gian: 30/05-01/06
Phạm vi: S1-S130
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ có thể dùng 1 Vàng để đổi quà tương ứng cấp VIP.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1 Đá Thức Tỉnh*5 Mỗi ngày 1 lần
VIP 1 Vàng*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Mỗi ngày 1 lần
VIP 3 Vàng*1 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
VIP 5 Vàng*1 Quyền Thế*1600 Mỗi ngày 1 lần
VIP 7 Vàng*1 Lệnh Tạo Mới*20 Mỗi ngày 1 lần
VIP 9 Vàng*1 Đột Phá Đơn*100 Mỗi ngày 1 lần
VIP 10 Vàng*1 Mông Lung*1 Mỗi ngày 1 lần
VIP 11 Vàng*1 Tim Yêu*1 Mỗi ngày 1 lần
VIP 12 Vàng*1 Thược Dược*2 Mỗi ngày 1 lần

QUÀ ĐĂNG NHẬP MỪNG QUỐC TẾ THIẾU NHI
Thời gian: 30/05-01/06
Phạm vi: S1-S130
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được nhiều phần thưởng.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
VIP 0 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Đá Đột Phá-N.vật*5 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Reset mỗi ngày
VIP 1 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*2 Thiên Nhân Lệnh*1 Hoa Tuổi Thơ*1 Reset mỗi ngày

GIẢM GIÁ KHU QUÀ
Thời gian: 30/05-01/06
Phạm vi: S1-S130
Trong thời gian sự kiện, Khu Quà sẽ mở bán giảm giá đặc biệt.
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Ưu Đải 1 Ngọc 1 Đá Thức Tỉnh*5, Vàng*30 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Ưu Đãi Cuối Tuần 1 30 Công Vụ Lệnh*1, Đá Bạo Kích lv3*2, Bạc*500000 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Ưu Đãi Cuối Tuần 2 198 Đột Phá Đơn-N.Vật*80, Vé Du Ngoạn*60, Bạc*500000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 28 Đột Phá Đơn*100, EXP Đơn-Cao*10, Rương Hồn Ngọc-Tím*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Giá Trị 68 Đột Phá Đơn*300, EXP Đơn-Cao*20, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NHẬN THƯỞNG
Thời gian: 30/05-01/06
Phạm vi: S1-S130
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng.
Điều kiện Thưởng
Tặng hoa 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2
Tặng hoa 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*4
Like ảnh 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Like ảnh 5 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Like ảnh 10 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500 Mảnh Văn Thành Công Chúa*3
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*5
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*10
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Đá Bích Tỷ*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*20
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Bích Tỷ*3 Mảnh Văn Thành Công Chúa*30
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000