1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (30/04-02/05)
29-04-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (30/04-02/05)

NẠP NGỌC TÍCH LŨY 
Thời gian: 30/04-02/05
Phạm vi: S1-S123
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Ghi chú:
- Túi Mảnh Đỏ 3: Mở chọn 1 Mộc Lan, Tống Ngọc, Tử Phu, Uyển nhi
- Thức Ăn Ngũ Cốc, Nước Uống Mùa Hè: Để nuôi tăng EXP Thú Cưng
- Chả Cá: Nguyên liệu tăng kỹ năng thú cưng
- Vé Tăng Tốc Tầm Bảo: Tăng tốc tầm bảo trong Gia Viên.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30 Vé Tăng Tốc Tầm Bảo*1
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Thức Ăn Ngũ Cốc*5
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Thức Ăn Ngũ Cốc*5
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Thức Ăn Ngũ Cốc*5
450 Chả Cá*10 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Phá Cảnh Ngọc*25 Rương Đá Lv5*1 Thược Dược*1
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Vé Tăng Tốc Tầm Bảo*10 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Phá Cảnh Ngọc*50 Rương Đá Lv6*1 Nước Uống Mùa Hè*10 Đột Phá Đơn*300
3000 Đá Thức Tỉnh*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Vé Tăng Tốc Tầm Bảo*10 Đột Phá Đơn*500
4000 Phá Cảnh Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Nước Uống Mùa Hè*10 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Đá Lv7*1 Nước Uống Mùa Hè*10 Đá Thức Tỉnh*100

NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 30/04-02/05
Phạm vi: S1-S123
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Rương Đá Phòng Thủ*3 Lệnh Chiêu Mộ*1 Mỗi ngày 1 lần
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Rương Đá Phòng Thủ*5 Lệnh Chiêu Mộ*1 Mỗi ngày 1 lần
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Rương Đá Phòng Thủ*7 Lệnh Chiêu Mộ*2 Mỗi ngày 1 lần
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Rương Đá Phòng Thủ*10 Lệnh Chiêu Mộ*2 Mỗi ngày 1 lần
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Rương Đá Phòng Thủ*15 Lệnh Chiêu Mộ*3 Mỗi ngày 1 lần
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Rương Đá Phòng Thủ*20 Lệnh Chiêu Mộ*3 Mỗi ngày 1 lần
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Rương Đá Phòng Thủ*25 Lệnh Chiêu Mộ*5 Mỗi ngày 1 lần
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Rương Đá Phòng Thủ*30 Lệnh Chiêu Mộ*5 Mỗi ngày 1 lần

NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 40% VÀNG
Thời gian: 30/04-02/05
Phạm vi: S1-S123
Nạp Ngọc đúng mốc sẽ nhận được Khuyến Mãi 40% vàng và phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Vàng*24 Hoa Mèo*1 Đá Thức Tỉnh*3 Mỗi ngày 1 lần
15 Vàng*60 Người Tình*1 Đá Thức Tỉnh*5 Mỗi ngày 1 lần
30 Vàng*120 Người Tình*1 Đá Thức Tỉnh*7 Mỗi ngày 1 lần
60 Vàng*240 Hồ Thiên Nga*1 Đá Thức Tỉnh*10 Mỗi ngày 1 lần
150 Vàng*600 Hồ Thiên Nga*1 Đá Thức Tỉnh*15 Mỗi ngày 1 lần
300 Vàng*1200 Tim Yêu*1 Đá Thức Tỉnh*20 Mỗi ngày 1 lần
450 Vàng*1800 Tim Yêu*2 Đá Thức Tỉnh*30 Mỗi ngày 1 lần
750 Vàng*3000 Tim Yêu*3 Đá Thức Tỉnh*40 Mỗi ngày 1 lần

NẠP 20K TẶNG KHUNG AVATAR "LỄ LAO ĐỘNG"
Thời gian: 30/04-02/05
Phạm vi: S1-S123
Trong thời gian sự kiện, nạp 20K mỗi ngày để nhận được các quà tặng hấp dẫn dưới đây:
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp 1 Ngọc Khung Avatar Lễ Lao Động (Trị giá: 666 Vàng) Vàng*150 Lệnh Chiêu Mộ*1 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 Đá Đột Phá-N.Vật*10 Đá Bích Tỷ*3 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 15 Ngọc Vàng*150 Hoa Anh Đào*1 Thiên Nhân Lệnh*2 Mỗi ngày 1 lần

NẠP 30 NGỌC LIÊN TIẾP 3 NGÀY
Thời gian: 30/04-02/05
Phạm vi: S1-S123
Trong thời gian sự kiện, nạp 30 Ngọc trong 3 ngày liên tục để nhận được các quà tặng hấp dẫn bên dưới.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc 1 Rương Đá Quý Lv5*1 Thiên Nhân Lệnh*2 Lệnh Chiêu Mộ*2
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc 1 Rương Đá Quý Lv5*1 Thiên Nhân Lệnh*2 Lệnh Chiêu Mộ*2
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc 1 Rương Đá Quý Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*3 Lệnh Chiêu Mộ*3

NẠP QUỸ ĐẦU TƯ SIÊU CẤP
Thời gian: 30/04-02/05
Phạm vi: S1-S123
Gồm 2 gói đầu tư siêu cấp:
• Gói đầu tư 6 Ngọc (20k): sẽ được hoàn trả 50 Vàng/ngày (trong 7 ngày tiếp theo), tổng cộng Vàng nhận được là 400 Vàng.
• Gói đầu tư 60 Ngọc (200k): sẽ được hoàn trả 250 Vàng/ngày (trong 15 ngày tiếp theo), tổng cộng Vàng nhận được là 4000 Vàng.
Cách kích hoạt gói đầu tư:
• Điều kiện: Đã đạt Vip2 trở lên - Nạp 6 Ngọc trở lên sẽ kích hoạt gói đầu tư 20k
• Điều kiện: Đã đạt Vip 5 trở lên - Nạp 60 Ngọc trở lên sẽ kích hoạt cả gói đầu tư 20k và gói đầu tư 200k
• Mỗi ngày vào lại giao diện hoạt động dùng Thái Phó Lệnh và Thái Úy Lệnh để đổi vàng.
• Hoặc khi đã đạt Vip 5 trở lên, sau đó nạp 60 Ngọc mới kích hoạt được Gói Đầu Tư 20k và Gói Đầu Tư 200k
1. Nạp Tích Lũy Đầu Tư Quỹ (30/04-02/05)
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Ngọc (20k) Thái Phó Lệnh*7 Vàng*50 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
60 Ngọc (200k) Thái Úy Lệnh*15 Vàng*250 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
2. Nhận Đầu Tư
• VIP 2: 30/04-07/05
• VIP 5: 30/04-17/05
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 2 trở lên Thái Phó Lệnh*1 Vàng*50 7 ngày, reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Thái Úy Lệnh*1 Vàng*250 15 ngày, reset mỗi ngày

HOẠT ĐỘNG MỪNG LỄ LAO ĐỘNG (LIÊN SERVER)
Thời gian: 30/04-02/05
Phạm vi: S1-S123
Hoàn thành nhiệm vụ nhận quà và tích điểm đạt mốc toàn server để nhận quà:
Điều kiện Thưởng Điểm Toàn Server Giới hạn
  Đạt VIP 1     Khung Chat Lao Động Vinh Quang*1 10 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
   Nạp tích lũy 6 Ngọc      Quà Đá Quý Lv5*1 10 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
 Nạp tích lũy 30 Ngọc    Chả Cá*20 15 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
 Nạp tích lũy 150 Ngọc          Rương Mảnh Đỏ*10 20 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
 Nạp tích lũy 300 Ngọc       Trứng Thú Cưng-Đỏ*1 30 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
 Tạo mới tranh sủng 6 lần  Thiên Nhân Lệnh*2 10 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
  Thăm hỏi 10 lần    Túi Mảnh Đỏ 3*5 10 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Truyện ký thành công 3 lần Đột Phá Đơn*30 10 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Thỉnh an 10 lần Đá Thức Tỉnh*10 10 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Du Ngoạn 200 Lần Đá Đột Phá-N.Vật*10 10 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Đăng nhập liên tục 1 ngày Đột Phá Đơn*10 5 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Đăng nhập liên tục 2 ngày Đột Phá Đơn*20 5 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Đăng nhập liên tục 3 ngày Đột Phá Đơn*30 10 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện

Toàn server tích điểm để nhận quà đạt mốc:
Điểm toàn server đạt Thưởng Giới hạn
                                    1,500,000  Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*30 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
                                    2,000,000  Thiên Nhân Lệnh*5 Đột Phá Đơn-N.Vật*20 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
                                    2,500,000  Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Thức Tỉnh*25 Kết Tinh Thú Cưng*40 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
                                    3,000,000  Thiên Nhân Lệnh*7 Rương Đá Quý Lv5*1 Chả Cá*20 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 30/04-02/05
Phạm vi: S1-S123
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

TIÊU VÀNG TÍCH LŨY
Thời gian: 30/04-02/05
Phạm vi: S1-S123
Trong thời gian sự kiện, tổng tích lũy tiêu vàng đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Mảnh Văn Thành*3 Lệnh Chiêu Mộ*1
300 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Phân Bón*3 Lệnh Chiêu Mộ*1
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Thức Ăn Gia Súc*2 Lệnh Chiêu Mộ*1
1500 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thức Ăn Hảo Hạng*2 Lệnh Chiêu Mộ*1
3000 Trứng Thú Cưng-Đỏ*1 Đá Bích Tỷ*2 Lệnh Chiêu Mộ*2
7500 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Thức Ăn Hảo Hạng*5 Lệnh Chiêu Mộ*3
10000 Trứng Thú Cưng-Truyền*1 Chả Cá*10 Kết Tinh Thú Cưng*20
15000 Nước Uống Mùa Hè*10 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Bích Tỷ*5
25000 Chả Cá*20 Kết Tinh Thú Cưng*40 Đá Bích Tỷ*10
30000 Trứng Thú Cưng-Truyền*1 Đá Bích Tỷ*10 Lệnh Chiêu Mộ*10
35000 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*1
40000 Thiên Nhân Lệnh*20 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*2
50000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*2 Hoàng Gia Tiễn*3

BXH TIÊU VÀNG
Thời gian: 30/04-02/05
Phạm vi: S1-S123
Tiêu phí vàng 3000 vàng trở lên mới lên BXH, có cơ hội sở hữu nhiều quà tặng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng
 1  Rương Mảnh Đỏ*150 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2 Đá Thức Tỉnh*300 Thược Dược*1
 2  Rương Mảnh Đỏ*120 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Đá Thức Tỉnh*200 Tim Yêu*1
 3  Rương Mảnh Đỏ*100 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*2 Đá Thức Tỉnh*150 Hoa Hồng Tím*1
 4 – 5  Rương Mảnh Đỏ*80 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*1 Đá Thức Tỉnh*100 Hồ Thiên Nga*1
 6 – 10  Rương Mảnh Đỏ*60 Đá Nhanh Nhẹn Lv4*1 Đá Thức Tỉnh*70 Anh Đào Hồng*1

ĐỔI MẢNH TÙY TÙNG
Thời gian: 30/04-02/05
Phạm vi: S1-S123
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Mộc Lan*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Mộc Lan*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Tống Ngọc*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Tống Ngọc*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Tống Ngọc*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Tống Ngọc*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Tống Ngọc*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Tống Ngọc*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Tống Ngọc*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Tống Ngọc*50 1 lần mỗi ngày

ĐỔI VẬT PHẨM ĐỒNG GIÁ 105 & 1005 VÀNG
Thời gian: 30/04-02/05
Phạm vi: S1-S123
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi vật phẩm giá ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*105 Mảnh Lý Bạch*3 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1005 Mảnh Lý Bạch*30 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*105 Rương Nhanh Nhẹn*3 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1005 Rương Nhanh Nhẹn*35 1 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*105 Vé Du Ngoạn*20 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1005 Vé Du Ngoạn*200 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*105 Đột Phá Đơn*30 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1005 Đột Phá Đơn*300 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*105 Đá Thức Tỉnh*4 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1005 Đá Thức Tỉnh*40 5 lần mỗi ngày

CHIÊU MỘ THIÊN TƯỚNG - NGƯ HUYỀN CƠ
Thời gian: 30/04-02/05
Phạm vi: S1-S123
Chiêu mộ 1 lần tốn 100 Vàng hoặc Lệnh Chiêu Mộ
Chiêu mộ 1 lần nhận được 1 điểm chiêu mộ
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi vật phẩm giá ưu đãi:
Số lần tham gia đạt Thưởng
30 Mảnh Ngư Huyền Cơ*30, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *2
80 Mảnh Ngư Huyền Cơ*50, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *5
120 Mảnh Ngư Huyền Cơ*80, Đá Thức Tỉnh *50
180 Mảnh Ngư Huyền Cơ*150, Đột Phá Đơn*100
300 Rương Đá Lv7*1, Đột Phá Đơn*125
500 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2, Đột Phá Đơn*150

Điểm chiêu mộ có thể đổi trong tiệm điểm:
Điểm chiêu mộ Quà Đổi Giới hạn
Điểm Chiêu Mộ*15 EXP Đơn-Cao*10 20 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*28 Ngọt Ngào*1 5 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*88 Hoa Trà*1 2 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Lý Bạch*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Thân Vương*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Uyển Nhi*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*250 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 5 lần trong suốt sự kiện

ĐỔI VẬT PHẨM
Thời gian: 30/04-02/05
Phạm vi: S1-S123
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi vật phẩm giá ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*170 Mảnh Văn Thành*10 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*450 Mảnh Văn Thành*20 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*199 Đá Luyện Tinh*5 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*249 Đá Tinh Luyện*5 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Thiên Nhân Lệnh*1, Rương Bạc*2 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*160 Lệnh Tạo Mới*10 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 10 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*499 Xuất sắc*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1199 Hoàng Gia Tiễn*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*1199 Đá Đột Phá-N.Vật*20 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1150 Đá Đột Phá-N.Vật*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2750 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2650 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2550 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngàyHOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
Thời gian: 30/04-02/05
Phạm vi: S1-S123
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
  Du Ngoạn 50 lần   Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 100 lần     Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 150 lần     Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
 Du Ngoạn 200 lần     Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày

GIẢM GIÁ KHU QUÀ
Thời gian: 30/04-02/05
Phạm vi: S1-S123
Trong thời gian sự kiện, Khu Quà sẽ mở bán giảm giá đặc biệt.
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Túi Phúc Bạc 3 Túi Bạc*1 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Tân Thủ 28 Hộp Bảo Vật-Cao (cấp 30)*1, Thiên Nhân Lệnh*1, Đá phòng Thủ Lv3*1 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 28 Đột Phá Đơn*100, EXP Đơn-Cao*10, Rương Hồn Ngọc-Tím*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Giá Trị 68 Đột Phá Đơn*300, EXP Đơn-Cao*20, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần

QUÀ ĐĂNG NHẬP MỪNG LỄ
Thời gian: 30/04-02/05
Phạm vi: S1-S123
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập vào game để nhận Quà Mừng Lễ.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
VIP 0 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Đá Đột Phá-N.vật*5 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Reset mỗi ngày
VIP 1 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*2 Thiên Nhân Lệnh*1 Hoa Tươi Đẹp*1 Reset mỗi ngày

QUÀ PHÚC LỢI VIP MỪNG LỄ
Thời gian: 30/04-02/05
Phạm vi: S1-S123
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập vào game có thể dùng 1 Vàng để đổi Quà Phúc Lợi VIP Mừng Lễ.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1 Lệnh Chiêu Mộ*1 Mỗi ngày 1 lần
VIP 1 Vàng*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Mỗi ngày 1 lần
VIP 3 Vàng*1 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
VIP 5 Vàng*1 Quyền Thế*1600 Mỗi ngày 1 lần
VIP 7 Vàng*1 Lệnh Tạo Mới*20 Mỗi ngày 1 lần
VIP 9 Vàng*1 Đột Phá Đơn*100 Mỗi ngày 1 lần
VIP 10 Vàng*1 Mông Lung*1 Mỗi ngày 1 lần
VIP 11 Vàng*1 Tim Yêu*1 Mỗi ngày 1 lần
VIP 12 Vàng*1 Thược Dược*2 Mỗi ngày 1 lần