1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (3/10 - 5/10)
03-10-2018

Chuỗi Sự Kiện Tuần (3/10 - 5/10)

Nạp Tích Lũy Nhận Thời Trang Hạc Vũ

Thời gian:
 • 0h ngày 3/10 - 23h59 ngày 5/10/2018
Phạm vi:
 • S1 - S51
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận được các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Lưu ý:
 • Túi Mảnh Đỏ 3 mở chọn 1 trong các Mảnh Mộc LanTống NgọcTử PhuUyển nhi.
 • Sự kiện không tạo mới mỗi ngày.

Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30
15 Túi mảnh cam 4*7 Vàng*50
30 Túi mảnh cam 4*15 Vàng*150
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới*10
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Rương Đá Lv3*1
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Rương Đá Lv4*1 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Thược Dược*1
900 Hộp Thời Trang Hạc Vũ Đá Thức Tỉnh*20 Thược Dược*1
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Xuất Sắc*1
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Hoàng Gia Tiễn*2 Đá Thức Tỉnh*50 Đột Phá Đơn*500


Hoàn Thành Nhiệm Vụ Ngày - Nhận Quà Liền Tay

Thời gian:
 • 0h ngày 3/10 - 23h59 ngày 5/10/2018
Phạm vi:
 • S1 - S51
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân vào "Hoạt động" và hoàn thành các "Nhiệm vụ hạn giờ" sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng bên dưới!

Điều kiện Thưởng Giới hạn
 Du Ngoạn 50 lần  Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000 Tạo mới mỗi ngày
  Du Ngoạn 100 lần   Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Tạo mới mỗi ngày
  Du Ngoạn 150 lần   Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Tạo mới mỗi ngày
   Du Ngoạn 200 lần    Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Tạo mới mỗi ngày
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500 Tạo mới mỗi ngày
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500 Tạo mới mỗi ngày
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Tạo mới mỗi ngày
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Công Trạng*1500 Tạo mới mỗi ngày
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Công Trạng*2000 Tạo mới mỗi ngày
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Công Trạng*2000 Tạo mới mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 3 lần Exp Đơn-Trung *10 Bạc*50000 Tạo mới mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Tạo mới mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Tạo mới mỗi ngày


Đổi Mảnh Tùy Tùng Giá Rẻ

Thời gian:
 • 0h ngày 3/10 - 23h59 ngày 5/10/2018
Phạm vi:
 • S1 - S51
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi các mảnh tùy tùng với giá ưu đãi tương ứng với từng mốc VIP.

Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*50 Mảnh Phó Tòng Chi*5 4 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*50 Mảnh Vương Chiêu Quân*5 4 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*80 Mảnh Hạng Vũ*5 4 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*80 Mảnh Dương Ngọc Hoàn*5 4 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*180 Mảnh Địch Nhân Kiệt*10 4 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng x250 Mảnh Lan Lăng Vương*5 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng x250 Mảnh Lý Thời Trân*5 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng x250 Mảnh Tống Ngọc*5 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng x250 Mảnh Hoa Mộc Lan*5 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng x250 Mảnh Phan An*5 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng x250 Mảnh Uyển Nhi*5 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng x250 Mảnh Vệ Tử Phu*5 3 lần mỗi ngày


Giảm Giá Khu Quà

Thời gian:
 • 0h ngày 3/10 - 23h59 ngày 5/10/2018
Phạm vi:
 • S1 - S51
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ giảm giá rất nhiều túi quà! Chủ Nhân đừng bỏ lỡ nhé!

Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Túi quà Thị Tẩm 30 Quà Thân Mật*3, Vé Du Ngoạn*10, Túi Nguyên Liệu*10 Mỗi ngày 3 lần
Quà 666 289 Xuất Sắc*5, Thiên Bản Anh*3 Mỗi ngày 3 lần
Quà Hoàng Gia Tiễn 412 Hoàng Gia Tiễn*2, Loạn Thế Giai Nhân*5 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Ngày 12 Thiên Nhân lệnh*1, EXP Đơn-Cao*5,Bạc*10000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Linh Lung 68 Thiên Nhân Lệnh*3, Rương Hồn Ngọc-Tím*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Cẩm Tú 288 Thiên Nhân Lệnh*12, Rương Hồn Ngọc-Cam*15, Bạc*200000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Điển Tàng 488 Thiên Nhân Lệnh*18, Rương Hồn Ngọc-Cam*20, Bạc*250000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần


Phúc Lợi VIP - Đổi Quà Cực Sốc!!

Thời gian:
 • 0h ngày 3/10 - 23h59 ngày 5/10/2018
Phạm vi:
 • S1 - S51
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân khi đạt mốc VIP nhất định sẽ có thể dùng 1 vàng để đổi nhiều phần quà giá trị!

Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1 EXP Đơn-Cao*10 Mỗi ngày 1 lần
VIP 1 Vàng*1 Thiên Nhân Lệnh*1 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 3 Vàng*1 Rương Bạc*2 Mỗi ngày 1 lần
VIP 5 Vàng*1 Quyền Thế*1600 Mỗi ngày 1 lần
VIP 7 Vàng*1 Lệnh Tạo Mới*10 Mỗi ngày 1 lần
VIP 9 Vàng*1 Đột Phá Đơn*100 Mỗi ngày 1 lần
VIP 10 Vàng*1 Mông Lung*1 Mỗi ngày 1 lần
VIP 11 Vàng*1 Tim Yêu*1 Mỗi ngày 1 lần
VIP 12 Vàng*1 Thược Dược*2 Mỗi ngày 1 lần