1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (29/12-31/12)
28-12-2018

Chuỗi Sự Kiện Tuần (29/12-31/12)


Nạp Tích Lũy

Thời gian:
 • 00:00 ngày 29/12 - 23:59 ngày 31/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S90
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận Rương Đá Lv7 và các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30  
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*2
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Thược Dược*1
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Đá Thức Tỉnh*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*500
4000 Túi Mảnh Đỏ 3*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Túi Mảnh Đỏ 3*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100


Nạp Liên Tiếp 7 Ngày Mỗi Ngày 20k

Thời gian:
 • 00:00 ngày 29/12 - 23:59 ngày 04/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S90
Nội Dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc đạt mốc nhận Thiên Nhân Lệnh, Đá Thức Tỉnh, và rất nhiều Bạc nhé!
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*5 Hoa Linh Lan Tiên*1 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 2 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*10 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 3 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*10 Rương Đá Lv3*1 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 4 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*15 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 5 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*15 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 6 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*20 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 7 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*20 Khung Avatar Sắc Xuân*1 Thiên Nhân Lệnh*2


Nạp Liên Tiếp 3 Ngày Mỗi Ngày 30 Ngọc

Thời gian:
 • 00:00 ngày 29/12 - 23:59 ngày 31/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S90
Nội dung:
 • Trong thời gian sự kiện, Chủ nhân Nạp lần đầu bất kỳ mỗi ngày nhận lại vàng bằng 50% số ngọc nạp & đạo cụ HOT ạ!
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc 1 Mảnh Thân Vương*10 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5 Rương Bạc*5
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc 1 Mảnh Thân Vương*10 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5 Rương Bạc*10
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc 1 Mảnh Thân Vương*20 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*10 Rương Bạc*15


Nạp Hoàn Trả Hạn Giờ

Thời gian:
 • 00:00 ngày 29/12 - 23:59 ngày 31/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S90
Lưu ý:
 • Trong thời gian sự kiện, nạp lần đầu bất kỳ mỗi ngày Chủ Nhân nhận lại vàng bằng 50% số ngọc nạp & đạo cụ HOT
Điều kiện Thưởng
Nạp lần đầu bất kỳ mỗi ngày Nhận lại Vàng bằng 50% số lượng ngọc nạp Đá Thức Tỉnh*15 Vòng Hoa Tim*1 Rương Đá Bạo Kích*3

Nạp ngọc 1 lần (Nạp định mức)

Thời gian:
 • 00:00 ngày 29/12 - 23:59 ngày 31/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S90
Nội dung:
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Đá Đột Phá-N.Vật*3 Thiên Nhân Lệnh*1 Công Trạng*3000 Mỗi ngày 1 lần
15 Đá Đột Phá-N.Vật*5 Thiên Nhân Lệnh*1 Công Trạng*3000 Mỗi ngày 1 lần
30 Đá Đột Phá-N.Vật*7 Thiên Nhân Lệnh*2 Công Trạng*5000 Mỗi ngày 1 lần
60 Đá Đột Phá-N.Vật*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Công Trạng*5000 Mỗi ngày 1 lần
150 Đá Đột Phá-N.Vật*15 Thiên Nhân Lệnh*4 Công Trạng*7000 Mỗi ngày 1 lần
300 Đá Đột Phá-N.Vật*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Công Trạng*7000 Mỗi ngày 1 lần
450 Đá Đột Phá-N.Vật*30 Thiên Nhân Lệnh*6 Công Trạng*10000 Mỗi ngày 1 lần
750 Đá Đột Phá-N.Vật*40 Thiên Nhân Lệnh*7 Công Trạng*12000 Mỗi ngày 1 lần


BXH Tiêu Vàng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 29/12 - 23:59 ngày 31/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S90
Lưu ý:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ nhân tiêu phí vàng 3000 vàng trở lên mới lên BXH.
Điều kiện Thưởng   
 1  Ấn Ký Xa Xỉ*1 (15 ngày) Mảnh Thân Vương*150 Đột Phá Đơn*300 Hoa Trà*1
 2  Ấn Ký Xa Xỉ*1 (10 ngày) Mảnh Thân Vương*120 Đột Phá Đơn*250 Tinh Khôi*1
 3  Ấn Ký Xa Xỉ*1 (8 ngày) Mảnh Thân Vương*100 Đột Phá Đơn*200 Hồ Thiên Nga*1
 4 – 5  Ấn Ký Xa Xỉ*1 (6 ngày) Mảnh Thân Vương*80 Đột Phá Đơn*100 Hải Đường
 6 – 10  Ấn Ký Xa Xỉ*1 (4 ngày) Mảnh Thân Vương*60 Đột Phá Đơn*50 Hoa Mèo


Đổi Tùy Tùng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 29/12 - 23:59 ngày 31/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S90
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi mảnh Thân Vương và Phan An theo từng mốc VIP.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 3 Vàng*550 Mảnh Thân Vương*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1080 Mảnh Thân Vương*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1620 Mảnh Thân Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1590 Mảnh Thân Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2650 Mảnh Thân Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2650 Mảnh Thân Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2600 Mảnh Thân Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Phan An*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Phan An*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày


Đổi Vật Phẩm

Thời gian
 • 00:00 ngày 29/12 - 23:59 ngày 31/12/2018
Phạm vi
 • S1 - S90
Nội dung
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi phần thưởng theo từng mốc VIP ạ!
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*50 EXP Đơn-Cao*10, Rương Bạc*1 5 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*240 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 5 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Công Vụ Lệnh*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*49 Loa Mặn Nồng*1 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*499 Loa Ngang Tàng*1 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*520 Túi mảnh đỏ 3*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Túi mảnh đỏ 4*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*540 Túi Mảnh Đỏ 5*10 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*485 Đá Tinh Luyện*10 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*385 Đá Luyện Tinh*10 4 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*470 Đá Tinh Luyện*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*370 Đá Luyện Tinh*10 4 lần mỗi ngày


Cửu Cung Mê Trận

Thời gian:
 • 00:00 ngày 29/12 - 23:59 ngày 31/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S90
Nội dung:
 • Nhiệm vụ thu thập Chìa Cửu Cung Mê Trận
Điều kiện Thưởng Giới hạn
 Đăng nhập  Chìa Cửu Cung Mê Trận*1 Không reset mỗi ngày
 Quay thiên nhân 3 lần   Chìa Cửu Cung Mê Trận*1 Không reset mỗi ngày
 Du ngoạn 200 lần   Chìa Cửu Cung Mê Trận*1 Không reset mỗi ngày
 Tạo mới tranh sủng 6 lần   Chìa Cửu Cung Mê Trận*1 Không reset mỗi ngày
   Tích nạp 6 ngọc   Chìa Cửu Cung Mê Trận*1 Không reset mỗi ngày
    Tích nạp 30 ngọc    Chìa Cửu Cung Mê Trận*1 Không reset mỗi ngày
   Tích nạp 60 ngọc   Chìa Cửu Cung Mê Trận*1 Không reset mỗi ngày
   Tiêu 300 vàng     Chìa Cửu Cung Mê Trận*1 Không reset mỗi ngày
  Tiêu 600 vàng    Chìa Cửu Cung Mê Trận*1 Không reset mỗi ngày
 • Phần thưởng 9 ô:
Thưởng
Khai Phong Lệnh*2
Đột Phá Đơn*20
EXP Đơn-Cao*50
Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10
Rương Bạc*10
Đá Đột Phá-N.Vật*5
Đá Thức Tỉnh*10
Thiên Nhân Lệnh*10
Túi Mảnh Đỏ 3*20

Hoàn Thành Nhiệm Vụ Nhận Thưởng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 29/12 - 23:59 ngày 31/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S90
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân vào "Hoạt động" hoàn thành các "Nhiệm vụ hạn giờ" sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng bên dưới!
Điều kiện Thưởng  Giới hạn
 Du Ngoạn 50 lần  Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 100 lần     Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 150 lần     Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Reset mỗi ngày
 Du Ngoạn 200 lần     Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Công Trạng*1500 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Công Trạng*2000 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Công Trạng*2000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày

Giảm Giá Khu Quà

Thời gian:
 • 00:00 ngày 29/12 - 23:59 ngày 31/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S90
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ giảm giá rất nhiều túi quà! Chủ Nhân đừng bỏ lỡ nhé!
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Thiên Nhân-Ngày 12 Thiên Nhân lệnh*1, EXP Đơn-Cao*5,Bạc*10000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Linh Lung 68 Thiên Nhân Lệnh*3, Rương Hồn Ngọc-Tím*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Cẩm Tú 288 Thiên Nhân Lệnh*12, Rương Hồn Ngọc-Cam*15, Bạc*200000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Điển Tàng 488 Thiên Nhân Lệnh*18, Rương Hồn Ngọc-Cam*20, Bạc*250000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Công Trạng 68 Quà Công Trạng(Nhỏ)*1, Trung Nghĩa Lệnh*5 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Tân Thủ 28 Hộp Bảo Vật-Cao (cấp 30)*1, Thiên Nhân Lệnh*1, Đá phòng Thủ Lv3*1 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Lệnh Tạo Mới 30 Lệnh Tạo Mới*30, Rương Hồn Ngọc-Cam*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần

Hãy cùng bạn bè Tiến Cung và trở thành Chủ Nhân của 360mobi Mộng Hoàng Cung ngay hôm nay:
 #MongHoangCung#NgoiSaoHoangCung2 #360mobiMongHoangCung