1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (28/11-30/11)
27-11-2018

Chuỗi Sự Kiện Tuần (28/11-30/11)Nạp Tích Lũy

Thời gian:
 • 00:00 ngày 2811 - 23:59 ngày 30/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S75
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận được các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Lưu ý:
 • Túi Mảnh Đỏ 3 mở chọn 1 trong các Mảnh Mộc LanTống NgọcTử PhuUyển nhi.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30  
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50  
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150  
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới*10  
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3  
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2  
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Thược Dược*1
1200 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 Rương Đá Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Đá Thức Tỉnh*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*500
4000 Túi Mảnh Đỏ 3*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Túi Mảnh Đỏ 3*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100


Nạp Ngọc 1 Lần (Nạp Định Mức)

Thời gian:
 • 00:00 ngày 28/11 - 23:59 ngày 30/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S75
Nội Dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận được các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*3 Rương Bạc*3 Mỗi ngày 1 lần
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*7 Rương Bạc*7 Mỗi ngày 1 lần
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*7 Rương Bạc*7 Mỗi ngày 1 lần
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Rương Bạc*10 Mỗi ngày 1 lần
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*15 Rương Bạc*15 Mỗi ngày 1 lần


BXH Tiêu Vàng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 28/11 - 23:59 ngày 30/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S75
Nội dung:
 • Tiêu phí vàng 3000 vàng trở lên mới lên BXH
Điều kiện Thưởng   
 1  Đá Đột Phá-N.Vật*120 Thiên Nhân Lệnh*30 Đột Phá Đơn*300 Hoa Trà*1
 2  Đá Đột Phá-N.Vật*100 Thiên Nhân Lệnh*20 Đột Phá Đơn*250 Tinh Khôi*1
 3  Đá Đột Phá-N.Vật*80 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*200 Hồ Thiên Nga*1
 4 – 5  Đá Đột Phá-N.Vật*50 Thiên Nhân Lệnh*7 Đột Phá Đơn*100 Hải Đường
 6 – 10  Đá Đột Phá-N.Vật*30 Thiên Nhân Lệnh*5 Đột Phá Đơn*50 Hoa Mèo

Tầm Bảo Các

Thời gian:
 • 00:00 ngày 28/11 - 23:59 ngày 30/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S75

Đổi Ngoại Hình Tùy Tùng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 28/11 - 23:59 ngày 30/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S75
Nội dung:
 • Trong thời gian sự kiện , chủ nhân dùng vàng để đổi được ngoại hình tùy tùng với giá siêu ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn Note
VIP 0 Vàng*888 Tố-Kiếm Ảnh Mịch*1 (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện Skin Kinh Kha
VIP 0 Vàng*888 Tố-Tán Âm Vân*1 (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện Skin Địch Nhân Kiệt
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Phù Sinh Tiết (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện Skin Uyển Nhi
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Tư Hoa Niên (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện Skin Phan An
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Thiên Bôi Tận*1 (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện Skin Tống Ngọc
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Tướng Tiến Tửu (Lam)*1 1 lần trong suốt sự kiện Skin Lý Bạch
VIP 0 Vàng*21888 Cẩm-Kiếm Tâm*1 (Đỏ) 1 lần trong suốt sự kiện Skin Tống Ngọc


Đổi Vật Phẩm

Thời gian:
 • 00:00 ngày 28/11 - 23:59 ngày 30/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S75
Nội Dung :
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân dùng vàng để đổi nhiều phần quà vô cùng giá trị!
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*50 EXP Đơn-Cao*10, Rương Bạc*1 5 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Công Vụ Lệnh*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*160 Lệnh Tạo Mới*10 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*499 Xuất sắc*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1199 Hoàng Gia Tiễn*1 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*899 Đá Thức Tỉnh*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2199 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2099 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*1999 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày


Tiêu Phí Vàng Tích Lũy Nhận Quà

Thời gian
 • 00:00 ngày 28/11 - 23:59 ngày 30/11/2018
Phạm vi
 • S1 - S75
Nội dung
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân tiêu vàng đủ mốc sẽ nhận lại nhiều phần quà vô cùng giá trị!
Điều kiện Thưởng
150 Mảnh Thân Vương*3 Bạc*70000  
300 Mảnh Thân Vương*5 Bạc*70000  
600 Mảnh Thân Vương*7 Bạc*100000  
1500 Mảnh Thân Vương*10 Bạc*150000  
3000 Thiên Nhân Lệnh*3 Rương Bạc*2  
7500 Mảnh Thân Vương*15 Rương Bạc*4  
10000 Đá Đột Phá-N.Vật*20 Đột Phá Đơn*100  
15000 Thiên Nhân Lệnh*5 Rương Bạc*6  
25000 Mảnh Thân Vương*20 Rương Bạc*8  
30000 Thiên Nhân Lệnh*10 Rương Bạc*10  
35000 Mảnh Thân Vương*30 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*1
40000 Thiên Nhân Lệnh*20 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*2
50000 Mảnh Thân Vương*50 Rương Đá Lv6*2 Hoàng Gia Tiễn*3


Hoàn Thành Nhiệm Vụ Nhận Thưởng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 28/11 - 23:59 ngày 30/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S75
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân vào "Hoạt động" và hoàn thành các "Nhiệm vụ hạn giờ" sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng bên dưới!
Điều kiện Thưởng   Giới hạn
 Du Ngoạn 50 lần  Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 100 lần     Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 150 lần     Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Reset mỗi ngày
 Du Ngoạn 200 lần     Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Công Trạng*1500 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Công Trạng*2000 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Công Trạng*2000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày


Giảm Giá Khu Quà

Thời gian:
 • 00:00 ngày 28/11 - 23:59 ngày 30/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S75
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ giảm giá rất nhiều túi quà! Chủ Nhân đừng bỏ lỡ nhé!
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Thiên Nhân-Ngày 12 Thiên Nhân lệnh*1, EXP Đơn-Cao*5,Bạc*10000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Linh Lung 68 Thiên Nhân Lệnh*3, Rương Hồn Ngọc-Tím*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Cẩm Tú 288 Thiên Nhân Lệnh*12, Rương Hồn Ngọc-Cam*15, Bạc*200000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Điển Tàng 488 Thiên Nhân Lệnh*18, Rương Hồn Ngọc-Cam*20, Bạc*250000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Công Trạng 68 Quà Công Trạng(Nhỏ)*1, Trung Nghĩa Lệnh*5 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Tân Thủ 28 Hộp Bảo Vật-Cao (cấp 30)*1, Thiên Nhân Lệnh*1, Đá phòng Thủ Lv3*1 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Lệnh Tạo Mới 30 Lệnh Tạo Mới*30, Rương Hồn Ngọc-Cam*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần