1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (28/08-30/08)
27-08-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (28/08-30/08)

ĐĂNG NHẬP TẶNG THỜI TRANG TÍM "MẠCH NHIÊN HỒI THỦ"
Thời gian: 10:00 29/08-04/09
Mừng sinh nhật game 1 tuổi, đăng nhập liên tiếp 7 ngày nhận thời trang tím "Mạch Nhiên Hồi Thủ" và nhiều quà tặng hấp dẫn khác.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Ngày 29/8 Khung Avatar Cùng Đồng Hành*1 (Vĩnh Viễn) Reset mỗi ngày
Ngày 30/8 Đá Tẩy Luyện*5 Reset mỗi ngày
Ngày 31/8 Trứng Thú Cưng Đỏ*1 Reset mỗi ngày
Ngày 1/9 Lệnh Chiêu Mộ*5 Reset mỗi ngày
Ngày 2/9 Rương Đá Quý Lv5*1 Reset mỗi ngày
Ngày 3/9 Phá Cảnh Ngọc*10 Reset mỗi ngày
Ngày 4/9 Hộp Thời Trang Mạch Nhiên Hồi Thủ*1 Reset mỗi ngày

NẠP NGỌC TẶNG THÊM 30% VÀNG
Thời gian: 10:00 29/08-30/08
Mừng sinh nhật game 1 tuổi, nạp Ngọc tặng thêm 30% Vàng trong thời gian sự kiện. Áp dụng song song với sự kiện "Nạp Ngọc Khuyến Mãi 70% Vàng" (28/08-30/08).
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 2 Vàng*18 Phá Cảnh Ngọc*3 Đá Tẩy Luyện*3
15 2 Vàng*45 Phá Cảnh Ngọc*5 Đá Tẩy Luyện*5
30 2 Vàng*90 Phá Cảnh Ngọc*7 Đá Tẩy Luyện*7
60 2 Vàng*180 Phá Cảnh Ngọc*10 Đá Tẩy Luyện*10
150 2 Vàng*450 Phá Cảnh Ngọc*15 Đá Tẩy Luyện*15
300 2 Vàng*900 Phá Cảnh Ngọc*20 Đá Tẩy Luyện*20
450 2 Vàng*1350 Phá Cảnh Ngọc*25 Đá Tẩy Luyện*25
750 2 Vàng*2250 Phá Cảnh Ngọc*30 Đá Tẩy Luyện*30


NẠP TÍCH LŨY 300-750-1500 NGỌC
Thời gian: 10:00 29/08-30/08
Mừng sinh nhật game 1 tuổi, nạp Ngọc đạt các mức 300 Ngọc, 750 Ngọc và 1500 Ngọc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng vô cùng giá trị.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
300 Rương Bảo Vật Thiên 4*1 Đá Tẩy Luyện*20 Thiên Nhân Lệnh*20 1 lần trong suốt sự kiện
750 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2 Đá Tẩy Luyện*50 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần trong suốt sự kiện
1500 Quà Heo Hồng*1 (Tư Chất 130) Rương Bảo Vật Thiên 4*1 Thiên Nhân Lệnh*40 1 lần trong suốt sự kiện

SHOP GIẢM GIÁ - ƯU ĐÃI GIÁ 1 VÀNG
Thời gian: 10:00 29/08-30/08
Mừng sinh nhật game 1 tuổi, nạp Ngọc đạt các mức nhất định để mở quyền đổi các vật phẩm giá trị với giá ưu đãi đặc biệt chỉ 1 Vàng!
Điều kiện Giá Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 2000 Vàng) Rương Tử Dương-Cam*1 1
Nạp 30 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 2000 Vàng) Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 1
Nạp 60 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 2430 Vàng) Đá Nhanh Nhẹn Lv5*1 1
Nạp 300 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 2800 Vàng) Phá Cảnh Ngọc*40 1
Nạp 450 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 3000 Vàng) Thiên Nhân Lệnh*10 1
Nạp 750 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 9000 Vàng) Mảnh Võ Tắc Thiên*150 1
Nạp 1500 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 9000 Vàng) Rương Tiêu Dao-Cam*1 1


NẠP NGỌC TÍCH LŨY
Thời gian: 28/08-30/08
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30 Vé Tăng Tốc Tầm Bảo*1
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Đá Bích Tỷ*1
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Thiên Nhân Lệnh*1
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Thức Ăn Ngũ Cốc*5
450 Chả Cá*10 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Phá Cảnh Ngọc*25 Rương Đá Lv5*1 Thược Dược*1
1200 Quà Nghê Thường*1 (tư chất 130) Rương Đá Lv5*2 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Phá Cảnh Ngọc*50 Rương Đá Lv6*1 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*300
3000 Rương Lưỡng Nghi-Đỏ*1 Thiên Nhân Lệnh*10 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đột Phá Đơn*500
4000 Phá Cảnh Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Rương Đá Lv6*2 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Đá Lv7*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đá Thức Tỉnh*100

NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 70% VÀNG
Thời gian: 28/08-30/08
Nạp Ngọc đúng mốc sẽ nhận được Khuyến Mãi 70% Vàng và phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 2 Vàng*42 Đá Thức Tỉnh*3 Thiên Nhân Lệnh*1
15 2 Vàng*105 Đá Thức Tỉnh*5 Thiên Nhân Lệnh*1
30 2 Vàng*210 Đá Thức Tỉnh*7 Thiên Nhân Lệnh*2
60 2 Vàng*420 Đá Thức Tỉnh*10 Thiên Nhân Lệnh*3
150 2 Vàng*1050 Đá Thức Tỉnh*15 Thiên Nhân Lệnh*4
300 2 Vàng*2100 Đá Thức Tỉnh*20 Thiên Nhân Lệnh*5
450 2 Vàng*3150 Đá Thức Tỉnh*30 Thiên Nhân Lệnh*6
750 2 Vàng*5250 Đá Thức Tỉnh*40 Thiên Nhân Lệnh*7

NẠP 20K MỖI NGÀY
Thời gian: 28/08-30/08
Trong thời gian sự kiện, nạp từ 20K mỗi ngày để nhận được các quà tặng hấp dẫn dưới đây.
Điều kiện Thưởng
Nạp 1 Ngọc Mảnh Lý Bạch*150 Hoa Diều Tỏ Tình Liên Server*1 Thiên Nhân Lệnh*9 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 Đá Thức Tỉnh*10 Thiên Nhân Lệnh*1 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 30 Ngọc Vàng*300 Mảnh Uyển Nhi*20 Thiên Nhân Lệnh*2 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 60 Ngọc Vàng*300 Mảnh Uyển Nhi*50 Thiên Nhân Lệnh*4 Mỗi ngày 1 lần

NẠP 30 NGỌC LIÊN TIẾP 3 NGÀY
Thời gian: 28/08-30/08
Trong thời gian sự kiện, nạp 30 NGỌC trong 3 ngày liên tục để nhận được các quà tặng hấp dẫn bên dưới.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc Thiên Nhân Lệnh*5 Mông Lung*1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 1
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc Thiên Nhân Lệnh*10 Mông Lung*1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 1
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc Thiên Nhân Lệnh*15 Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server) Mảnh Võ Tắc Thiên*150 1

NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 28/08-30/08
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Đá Thức Tỉnh*3 Rương Đá Phòng Thủ*3 Đá Bích Tỷ*3 2
15 Đá Thức Tỉnh*5 Rương Đá Phòng Thủ*5 Đá Bích Tỷ*5 2
30 Đá Thức Tỉnh*7 Rương Đá Phòng Thủ*7 Đá Bích Tỷ*5 2
60 Đá Thức Tỉnh*10 Rương Đá Phòng Thủ*10 Đá Bích Tỷ*5 2
150 Đá Thức Tỉnh*15 Rương Đá Phòng Thủ*15 Đá Bích Tỷ*7 2
300 Đá Thức Tỉnh*20 Rương Đá Phòng Thủ*20 Đá Bích Tỷ*7 2
450 Đá Thức Tỉnh*30 Rương Đá Phòng Thủ*25 Đá Bích Tỷ*10 2
750 Đá Thức Tỉnh*40 Rương Đá Phòng Thủ*30 Đá Bích Tỷ*15 2

NẠP QUỸ ĐẦU TƯ SIÊU CẤP
Thời gian: 28/08-30/08
Gồm 2 gói đầu tư siêu cấp:
• Gói đầu tư 6 Ngọc (20k): sẽ được hoàn trả 50 Vàng/ngày (trong 7 ngày tiếp theo), tổng cộng Vàng nhận được là 400 Vàng.
• Gói đầu tư 60 Ngọc (200k): sẽ được hoàn trả 550 Vàng/ngày (trong 7 ngày tiếp theo), tổng cộng Vàng nhận được là 4400 Vàng.
Cách kích hoạt gói đầu tư:
• Điều kiện kích hoạt:
- Đã đạt Vip2 trở lên - Nạp 6 Ngọc trở lên sẽ kích hoạt gói đầu tư 20k
- Đã đạt Vip 5 trở lên - Nạp 60 Ngọc trở lên sẽ kích hoạt cả hai gói đầu tư 20k và 200k
• Mỗi ngày vào lại giao diện hoạt động dùng Thái Phó Lệnh và Thái Úy Lệnh để đổi vàng.
• Hoặc khi đã đạt Vip 5 trở lên, sau đó nạp 60 Ngọc mới kích hoạt được Gói Đầu Tư 20k và Gói Đầu Tư 200k

1. Nạp Tích Lũy Đầu Tư Quỹ (28/08-30/08)
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Ngọc (20k) Thái Phó Lệnh*7 Vàng*50 Thiên Nhân Lệnh*1 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
60 Ngọc (200k) Thái Úy Lệnh*14 Vàng*550 Thiên Nhân Lệnh*2 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện

2. Nhận Đầu Tư (28/08-06/09)
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 2 trở lên Thái Phó Lệnh*1 Vàng*50 Thiên Nhân Lệnh*1 7 ngày, reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Thái Úy Lệnh*2 Vàng*550 Thiên Nhân Lệnh*4 7 ngày, reset mỗi ngày

TIÊU VÀNG TÍCH LŨY
Thời gian: 28/08-30/08
Trong thời gian sự kiện, tổng tích lũy tiêu vàng đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Đá Bích Tỷ*1 Thiên Nhân Lệnh*1
300 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Phân Bón*3 Thiên Nhân Lệnh*1
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Thức Ăn Gia Súc*2 Thiên Nhân Lệnh*1
1500 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thức Ăn Hảo Hạng*2 Thiên Nhân Lệnh*3
3000 Rương Đá Nhanh Nhẹn*20 Đá Bích Tỷ*2 Thiên Nhân Lệnh*3
7500 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Thiên Nhân Lệnh*5 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
10000 Mảnh Võ Tắc Thiên*150 Trứng Thú Cưng-Truyền*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
15000 Nước Uống Mùa Hè*10 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Bích Tỷ*5
25000 Mảnh Võ Tắc Thiên*150 Kết Tinh Thú Cưng*40 Đá Bích Tỷ*10
30000 Mảnh Võ Tắc Thiên*150 Thiên Nhân Lệnh*10 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
35000 Mảnh Võ Tắc Thiên*150 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*1
40000 Mảnh Võ Tắc Thiên*150 Rương Đá Lv6*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
50000 Mảnh Võ Tắc Thiên*150 Rương Đá Lv6*2 Hoàng Gia Tiễn*3

ĐỔI ĐÁ QUÝ
Thời gian: 28/08-30/08
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi các loại đá quý với giá cực kỳ yêu thương!
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*688 Đá Tấn Công Lv5*1 Rương Đá Tấn Công*3 Thiên Nhân Lệnh*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*688 Đá Phòng Thủ Lv5*1 Rương Đá Phòng Thủ*3 Thiên Nhân Lệnh*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*688 Đá Sinh Lực Lv5*1 Rương Đá Sinh Lực*3 Thiên Nhân Lệnh*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*2065 Đá Tấn Công Lv6*1 Rương Đá Tấn Công*5 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*2065 Đá Phòng Thủ Lv6*1 Rương Đá Phòng Thủ*5 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*2065 Đá Sinh Lực Lv6*1 Rương Đá Sinh Lực*5 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày

TỤ HỌP TÙY TÙNG - VÕ TẮC THIÊN
Thời gian:
- Giai đoạn 1: 0:00 - 23:55 ngày 28/08
- Giai đoạn 2: 0:00 ngày 29/08 đến 23h59 ngày 30/08
Quay Thiên Nhân trong giai đoạn 1 càng nhiều, tổng số lần tụ họp (liên server) các Chủ Nhân đạt được sẽ càng cao, đến giai đoạn 2 tỷ lệ % giảm giá Vàng nhận được khi quay Thiên Nhân sẽ càng lớn.

Giai đoạn 1 - Tụ Họp (Liên Server)
- Số lần tụ họp (liên server) được tính dựa trên tổng số lần quay Thiên Nhân của tất cả Chủ Nhân ở mọi server trong giai đoạn 1 (không tính số lần quay Lương Nhân).
- Số lần tụ họp (liên server) tích lũy được ở giai đoạn 1 càng cao, tỷ lệ % giảm giá Vàng khi quay Thiên Nhân ở giai đoạn 2 sẽ càng lớn.
- Quà tham gia Tụ Họp:
Điều kiện Thưởng
Quay thiên nhân 10 lần Rương Mảnh Đỏ*5 Rương Đá Nhanh Nhẹn*5 Đá Thức Tỉnh*10

Giai đoạn 2 - Giảm Giá Quay Thiên Nhân & Đua TOP BXH Tuyển Tú (Thiên Nhân)
- Lưu ý ở giai đoạn 2:
• Mỗi Chủ Nhân được giảm giá trong 30 lần đầu tiên quay Thiên Nhân (bằng Vàng).
• Khi quay Thiên Nhân có tỷ lệ nhận được tùy tùng đỏ "Võ Tắc Thiên".
- Tỷ lệ ưu đãi giảm giá toàn server:
Điều kiện số lần rút thiên nhân liên server Tỉ lệ giảm giá
10,000 Giảm giá 20%
20,000 Giảm giá 30%
30,000 Giảm giá 40%
50,000 Giảm giá 50%

- Thưởng Đua TOP BXH Tuyển Tú (trong server):
Hạng Điều kiện lên BXH Thưởng
1 Rút Thiên Nhân 50 lần Mảnh Võ Tắc Thiên*300 Rương Bảo Vật-Thiên 4*1 Quà Cupid*1 ( (Mở ra nhận trứng thú cưng Heo Hồng Đỏ tư chất ngẫu nhiên)
2 Rút Thiên Nhân 50 lần Mảnh Võ Tắc Thiên*150 Rương Bảo Vật-Thiên 4*1 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1
3 Rút Thiên Nhân 30 lần Mảnh Võ Tắc Thiên*100 Rương Đá Lv6*2 Đá Thức Tỉnh*100
4 – 5 Rút Thiên Nhân 20 lần Mảnh Võ Tắc Thiên*50 Rương Đá Lv6*1 Đá Thức Tỉnh*70
6 – 10 Rút Thiên Nhân 20 lần Mảnh Võ Tắc Thiên*30 Rương Đá Lv5*1 Đá Thức Tỉnh*50

- Thưởng quay Thiên Nhân đạt mốc (cá nhân):
Điều kiện Thưởng
Quay thiên nhân 10 lần Mảnh Võ Tắc Thiên*10 Đá Đột Phá-N.Vật*20
Quay thiên nhân 30 lần Mảnh Võ Tắc Thiên*20 Đá Thức Tỉnh*20
Quay thiên nhân 50 lần Mảnh Võ Tắc Thiên*30 Trứng Thú Cưng-Đỏ*1 Đá Thức Tỉnh*50
Quay thiên nhân 70 lần Mảnh Võ Tắc Thiên*50 Đá Đột Phá Nhân Vật*70 Hoa Bách Hợp Luyến (Hoa Liên Server)
Quay thiên nhân 100 lần Mảnh Võ Tắc Thiên*70 Phá Kính Ngọc*100 Trứng Thú Cưng-Truyền*1
Quay thiên nhân 200 lần Mảnh Võ Tắc Thiên*100 Rương Đá Quý Lv6*1 Đá Thức Tỉnh*200
Quay thiên nhân 300 lần Phá Kính Ngọc*300 Rương Đá Quý Lv6*2 Trứng Thú Cưng-Truyền*1
Quay thiên nhân 500 lần Đá Nhanh Nhẹn Lv7 Đá Luyện Tinh*100 Đá Tinh Luyện*100

BXH TIÊU NGỌC
Thời gian: 28/08-30/08
Tiêu phí vàng 300 Ngọc trở lên mới lên BXH, nhận nhiều quà thưởng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng
1 Đá Tinh Luyện*100 Đá Luyện Tinh*80 Đột Phá Đơn*500 Hoa Bách Hợp Luyến (Hoa Liên Server)
2 Đá Tinh Luyện*80 Đá Luyện Tinh*50 Đột Phá Đơn*400 Tim Yêu*1
3 Đá Tinh Luyện*50 Đá Luyện Tinh*40 Đột Phá Đơn*300 Hoa Hồng Tím*1
4 – 5 Đá Tinh Luyện*30 Đá Luyện Tinh*20 Đột Phá Đơn*200 Hồ Thiên Nga*1
6 – 10 Đá Tinh Luyện*20 Đá Luyện Tinh*10 Đột Phá Đơn*100 Anh Đào Hồng*1

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 28/08-30/08
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

ĐỔI NGUYÊN LIỆU TINH LUYỆN & TIẾN CẤP
Thời gian: 28/08-30/08
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi nguyên liệu tinh luyện và tiến cấp trang bị Đỏ với giá giảm ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1500 Đá Tiến Cấp Đỏ*1 + Thiên Nhân Lệnh*3 Trong suốt sự kiện đổi 10 lần
VIP 3 Vàng*485 Đá Tinh Luyện*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*385 Đá Luyện Tinh*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*470 Đá Tinh Luyện*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*370 Đá Luyện Tinh*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày

ĐỔI THIÊN NHÂN LỆNH GIẢM GIÁ 50%
Thời gian: 28/08-30/08
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi Thiên Nhân Lệnh với giá giảm đến 50%
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 5 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*850 Thiên Nhân Lệnh*5 20 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1600 Thiên Nhân Lệnh*10 20 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*4500 Thiên Nhân Lệnh*30 20 lần mỗi ngày

ĐỔI QUÀ ĐỒNG GIÁ 678 & 6789 VÀNG
Thời gian: 28/08-30/08
Trong thời gian sự kiện, Chủ Nhân đạt VIP 1 trở lên có thể dùng Vàng đổi quà "San Bằng Tất Cả" đồng giá 678 & 6789 Vàng
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Vàng*6789 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Thiên Nhân Lệnh*25 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*678 Hoa Tinh Khôi*1 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*6789 Mảnh Di Thân Vương*70 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*678 Mảnh Di Thân Vương*7 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*6789 Mảnh Lý Bạch*70 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*678 Mảnh Lý Bạch*7 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*6789 Mảnh Tống Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*678 Mảnh Tống Ngọc*7 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*6789 Phá Kính Ngọc*50 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*678 Phá Kính Ngọc*5 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*6789 Đá Thức Tỉnh*70 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*678 Đá Thức Tỉnh*7 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*6789 Đá Bích Tỷ*40 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*678 Đá Bích Tỷ*4 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày

QUÀ ĐĂNG NHẬP MỖI NGÀY
Thời gian: 28/08-30/08
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được nhiều phần thưởng
Điều kiện Thưởng Giới hạn
VIP 0 trở lên Rương Đá Sinh Lực*2 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Đột Phá-N.vật*5 Reset mỗi ngày
VIP 1 trở lên Rương Đá Sinh Lực*3 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Thức Tỉnh*5 Reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Rương Đá Sinh Lực*5 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*3 Reset mỗi ngày

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NHẬN THƯỞNG
Thời gian: 28/08-30/08
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Tặng hoa 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Tặng hoa 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*4 Reset mỗi ngày
Like ảnh 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Like ảnh 5 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Like ảnh 10 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500 Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*5 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*10 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Đá Bích Tỷ*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*20 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Bích Tỷ*3 Mảnh Văn Thành Công Chúa*30 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày