1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (27/10 - 30/10)
27-10-2018

Chuỗi Sự Kiện Tuần (27/10 - 30/10)

Nạp Tích Lũy Nhận Túi Mảnh Đỏ và Đột Phá Đơn

Thời gian:
 • 00:00 ngày 27/10 - 23:59 ngày 30/10/2018
Phạm vi:
 • S1-S63
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận được các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Lưu ý:
 • Túi Mảnh Đỏ 3 mở chọn 1 trong các Mảnh Mộc LanTống NgọcTử PhuUyển nhi.
 • Sự kiện không tạo mới mỗi ngày.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30
15 Túi mảnh cam 4*7 Vàng*50
30 Túi mảnh cam 4*15 Vàng*150
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới*10
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Rương Đá Lv3*1
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Rương Đá Lv4*1 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Thược Dược*1
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Xuất Sắc*1
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Hoàng Gia Tiễn*2 Đá Thức Tỉnh*50 Đột Phá Đơn*500

Nạp 20K Liên Tiếp 7 Ngày Nhận Túi Mảnh Cam và Khung Avatar Hẹn Hò Ngọt Ngào

Thời gian:
 • 00:00 ngày 27/10 - 23:59 ngày 2/11/2018
Phạm vi:
 • S1-S59
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày nạp 6 Ngọc (20K) Chủ nhân sẽ nhận được phần quà vô cùng hấp dẫn!

Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*5 Quà Đá Quý lv2*1 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 2 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*10 Quà Đá Quý lv2*1 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 3 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*10 Quà Đá Quý lv2*1 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 4 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*15 Quà Đá Quý lv2*2 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 5 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*15 Quà Đá Quý lv2*2 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 6 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*20 Quà Đá Quý lv2*3 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 7 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*20 Khung Avatar Hẹn Hò Ngọt Ngào*1 Thiên Nhân Lệnh*2

Đổi Ngoại Hình Tùy Tùng Siêu Cấp

Thời gian:
 • 00:00 ngày 27/10 - 23:59 ngày 30/10/2018
Phạm vi:
 • S1-S63
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng Vàng để đổi nhiều Ngoại Hình Tùy Tùng tương ứng.

Điều kiện Đổi Nhận Giới hạn Tùy Tùng
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Tư Hoa Niên (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện Phan An
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Thiên Bôi Tận*1 (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện Tống Ngọc
VIP 0 Vàng*888 Tố-Kiếm Ảnh Mịch*1 (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện Kinh Kha
VIP 0 Vàng*888 Tố-Tán Âm Vân*1 (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện Địch Nhân Kiệt
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Tướng Tiến Tửu (Lam)*1 1 lần trong suốt sự kiện Lý Bạch
VIP 0 Vàng*21888 Cẩm-Kiếm Tâm*1 (Đỏ) 1 lần trong suốt sự kiện Tống Ngọc


Đổi Mảnh Hoa Mộc Lan - Giá Siêu Ưu Đãi!

Thời gian:
 • 00:00 ngày 27/10 - 23:59 ngày 30/10/2018
Phạm vi:
 • S1-S63
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi Mảnh Hoa Mộc Lan với giá siêu ưu đãi tương ứng với từng mốc VIP.

Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*50 EXP Đơn-Cao*10, Rương Bạc*1 5 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Công Vụ Lệnh*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*520 Túi mảnh đỏ 3*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Túi mảnh đỏ 4*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*540 Túi Mảnh Đỏ 5*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1039 Mảnh Hoa Mộc Lan*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1559 Mảnh Hoa Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1559 Mảnh Hoa Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2599 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2500 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2400 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Tống Ngọc*10 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Tống Ngọc*30 2 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1470 Mảnh Tống Ngọc*30 2 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Tống Ngọc*50 2 lần mỗi ngày


Đua TOP BXH Tiêu Vàng Nhận Rương Bảo Vật CS1Lv90 & Đá Đột Phá-N.Vật

Thời gian:
 • 00:00 ngày 27/10 - 23:59 ngày 30/10/2018
Phạm vi:
 • S1-S63
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Nhân tiêu trên 3000 Vàng sẽ được vào Bảng Xếp Hạng Tiêu Vàng, TOP 10 Chủ Nhân đứng đầu Bảng Xếp Hạng sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị!
Điều kiện Thưởng
 1  Rương Trân Bảo Thiên-4*1 Đá Đột Phá-N.Vật*100 Đột Phá Đơn*300 Rương Bạc *10
 2  Đá Đột Phá-N.Vật*100 Đột Phá Đơn*250 Tinh Khôi*1 Rương Bạc *10
 3  Đá Đột Phá-N.Vật*80 Đột Phá Đơn*200 Hồ Thiên Nga*1 Rương Bạc *8
 4 – 5  Đá Đột Phá-N.Vật*50 Đột Phá Đơn*100 Hải Đường Rương Bạc *6
 6 – 10  Đá Đột Phá-N.Vật*30 Đột Phá Đơn*50 Hoa Mèo Rương Bạc *5


Hoàn Thành Nhiệm Vụ Ngày - Nhận Quà Liền Tay

Thời gian:
 • 00:00 ngày 27/10 - 23:59 ngày 30/10/2018
Phạm vi:
 • S1-S63
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân vào "Hoạt động" và hoàn thành các "Nhiệm vụ hạn giờ" sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng bên dưới!

Điều kiện Thưởng Giới hạn
Đăng nhập mỗi ngày Exp Đơn-Trung *10 Lệnh tạo mới*1 Đơn Đột Phá x10 Tạo mới mỗi ngày
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Tạo mới mỗi ngày
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Tạo mới mỗi ngày
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000 Tạo mới mỗi ngày
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Tạo mới mỗi ngày
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Tạo mới mỗi ngày
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Tạo mới mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Tạo mới mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000 Tạo mới mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000 Tạo mới mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Tạo mới mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Tạo mới mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Tạo mới mỗi ngày


Giảm Giá Khu Quà

Thời gian:
 • 00:00 ngày 27/10 - 23:59 ngày 10/10/2018
Phạm vi:
 • S1-S63
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ giảm giá rất nhiều túi quà! Chủ Nhân đừng bỏ lỡ nhé!

Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 28 Đột Phá Đơn*100, EXP Đơn-Cao*10, Rương Hồn Ngọc-Tím*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Giá Trị 68 Đột Phá Đơn*300, EXP Đơn-Cao*20, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần
Quà Ưu Đãi Cuối Tuần 2 198 Đột Phá Đơn-N.Vật*80, Vé Du Ngoạn*60, Bạc*500000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Ưu Đãi Cuối Tuần 1 30 Công Vụ Lệnh*1, Đá Bạo Kích lv3*2, Bạc*500000 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Ưu Đải 1 Ngọc 1 Đá Thức Tỉnh*5, Vàng*30 Mỗi ngày giới hạn 1 lần