1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (26/01-29/01)
25-01-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (26/01-29/01)


Nạp Tích Lũy

Thời gian:
 • 00:00 ngày 26/01 - 23:59 ngày 29/01
Phạm vi:
 • S1 - S101
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận Mảnh Bảo Vật và các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30  
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Mảnh Bảo Vật*3
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Rương Bạc*5
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới*10 Mảnh Bảo Vật*5
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Rương Bạc*7
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Mảnh Bảo Vật*7
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Mảnh Bảo Vật*10
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Mảnh Bảo Vật*20
3000 Đá Thức Tỉnh*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*500
4000 Túi Mảnh Đỏ 3*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Túi Mảnh Đỏ 3*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100


Nạp ngọc 1 lần (Nạp định mức)

Thời gian:
 • 00:00 ngày 26/01 - 23:59 ngày 29/01
Phạm vi:
 • S1 - S101
Nội Dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân Nạp ngọc 1 lần (Nạp định mức) nhận nhiều vật phẩm hấp dẫn:
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*3 Vé Du Ngoạn*5 Mỗi ngày 1 lần
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*5 Vé Du Ngoạn*5 Mỗi ngày 1 lần
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Đá Bích Tỷ*5 Vé Du Ngoạn*7 Mỗi ngày 1 lần
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Bích Tỷ*5 Vé Du Ngoạn*7 Mỗi ngày 1 lần
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Đá Bích Tỷ*7 Vé Du Ngoạn*15 Mỗi ngày 1 lần
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Bích Tỷ*7 Vé Du Ngoạn*20 Mỗi ngày 1 lần
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Đá Bích Tỷ*10 Vé Du Ngoạn*30 Mỗi ngày 1 lần
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Đá Bích Tỷ*15 Vé Du Ngoạn*40 Mỗi ngày 1 lần


Nạp ngọc khuyến mải 20% Vàng Cỗ Vũ Đua Thuyền Rồng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 26/01 - 23:59 ngày 27/01
Phạm vi:
 • S1 - S101
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân Nạp ngọc 1 lần khuyến mãi thêm 20% vàng và các vật phẩm:
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*12 Mảnh Bảo Vật*3 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*3 Mỗi ngày 1 lần
15 1 Vàng*30 Mảnh Bảo Vật*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 1 lần
30 1 Vàng*60 Mảnh Bảo Vật*7 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 1 lần
60 1 Vàng*120 Mảnh Bảo Vật*10 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 1 lần
150 1 Vàng*300 Mảnh Bảo Vật*15 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*7 Mỗi ngày 1 lần
300 1 Vàng*600 Mảnh Bảo Vật*20 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*7 Mỗi ngày 1 lần
450 1 Vàng*900 Mảnh Bảo Vật*30 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Mỗi ngày 1 lần
750 1 Vàng*1500 Mảnh Bảo Vật*40 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*15 Mỗi ngày 1 lần


Nạp Hoàn Trả Hạn Giờ

Thời gian:
 • 00:00 ngày 26/01 - 23:59 ngày 29/01
Phạm vi:
 • S1 - S101
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Nạp lần đầu bất kỳ mỗi ngày nhận lại vàng bằng 50% số ngọc nạp & đạo cụ HOT
Điều kiện Thưởng
Nạp lần đầu bất kỳ mỗi ngày Nhận lại Vàng bằng 50% số lượng ngọc nạp Đá Bích Tỷ*3 Vòng Hoa Tim*1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3

BXH Tiêu Vàng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 26/01 - 23:59 ngày 29/01
Phạm vi:
 • S1 - S101
Nội dung
 • Tiêu phí vàng 3000 vàng trở lên mới lên BXH
Điều kiện Thưởng   
 1  Mảnh Bảo Vật*60 Mảnh Uyển Nhi*150 Đột Phá Đơn*300 Rương Bạc *10
 2  Mảnh Bảo Vật*30 Mảnh Uyển Nhi*120 Đột Phá Đơn*250 Rương Bạc *10
 3  Mảnh Bảo Vật*20 Mảnh Uyển Nhi*100 Đột Phá Đơn*200 Rương Bạc *8
 4 – 5  Mảnh Bảo Vật*15 Mảnh Uyển Nhi*80 Đột Phá Đơn*100 Rương Bạc *6
 6 – 10  Mảnh Bảo Vật*10 Mảnh Uyển Nhi*60 Đột Phá Đơn*50 Rương Bạc *5


Tầm Bảo Các

Thời gian:
 • 00:00 ngày 26/01 - 23:59 ngày 29/01
Phạm vi:
 • S1 - S101

Đổi Trân Bảo

Thời gian
 • 00:00 ngày 26/01 - 23:59 ngày 30/01
Phạm vi
 • S1 - S101
Nội dung
 • Thêm 1 ngày đổi nhận quà BXh Tiêu Phí và đổi
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
Đạt level 30 Vàng*120 Mảnh Bảo Vật*1 240 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Bảo Vật*10 Rương Bảo Vật-Thiên 2*1 (Cam, Lv70) 3 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Bảo Vật*15 Rương Bảo Vật-Địa 3*1 (Tím, CS 1 Lv90) 3 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Bảo Vật*40 + Vàng*1888 Rương Bảo Vật-Thiên 3*1 (Cam, CS 1 Lv90) 3 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Bảo Vật*10 + Vàng*888 Rương Bảo Vật-Địa 4 x1 (Tím, CS 2 Lv110) 3 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Bảo Vật*120 + Vàng*6888 Rương Bảo Vật-Thiên 4 x1 (Cam, CS 2 Lv110) 3 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Bảo Vật*2 Túi Mảnh Đỏ 3*5 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Bảo Vật*2 Đá Luyện Tinh*5 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Bảo Vật*2 Đá Tinh Luyện*4 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Bảo Vật*1 Đột Phá Đơn*25 10 lần trong suốt sự kiện


Đổi Đá Quý

Thời gian:
 • 00:00 ngày 26/01 - 23:59 ngày 29/01
Phạm vi:
 • S1 - S101
Nội dung:
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*688 Đá Tấn Công Lv5*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*688 Đá Phòng Thủ Lv5*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*688 Đá Sinh Lực Lv5*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*2065 Đá Tấn Công Lv6*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*2065 Đá Phòng Thủ Lv6*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*2065 Đá Sinh Lực Lv6*1 1 lần mỗi ngày

Shop Giảm Giá

Thời gian:
 • 00:00 ngày 26/01 - 23:59 ngày 29/01
Phạm vi:
 • S1 - S101
Nội dung:
 • Trong thời gian sự kiện sẽ không reset các mốc mỗi ngày
Điều kiện Giá Phần Thưởng   Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 (Giá gốc: 300 Vàng) Thiên Nhân Lệnh*1 Rương Bạc*10 20
Nạp 30 Ngọc Vàng*120 (Giá gốc: 240 Vàng) Công Vụ Lệnh*1 Rương Bạc*10 10
Nạp 150 Ngọc Vàng*250 (Giá gốc: 600 Vàng) Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5 Rương Bạc*10 20
Nạp 150 Ngọc Vàng*1600 (Giá gốc: 3200 Vàng) Mảnh Phan An x40 Đột Phá Đơn*100 10
Nạp 300 Ngọc Vàng*250 (Giá gốc: 600 Vàng) Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5 Rương Bạc*10 20
Nạp 450 Ngọc Vàng*1745 (Giá gốc: 3490 Vàng) Đá Đột Phá-N.vật*50 Đột Phá Đơn*30 5
Nạp 750 Ngọc Vàng*6565 (Giá gốc: 7290 Vàng) Rương Đá Lv7*1 Rương Bạc*20 1

Đổi Tùy Tùng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 26/01 - 23:59 ngày 29/01
Phạm vi:
 • S1 - S101
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng đổi mảnh tùy tùng Uyển Nhi & Lan Lăn Vương
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Uyển Nhi*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Uyển Nhi*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Lan Lăng Vương*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Lan Lăng Vương*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Lan Lăng Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Lan Lăng Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Lan Lăng Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Lan Lăng Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Lan Lăng Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Lan Lăng Vương*50 1 lần mỗi ngày

Hoàn Thành Nhiệm Vụ Nhận Thưởng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 26/01 - 23:59 ngày 29/01
Phạm vi:
 • S1 - S101
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân vào "Hoạt động" và hoàn thành các "Nhiệm vụ hạn giờ" sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng bên dưới:
Điều kiện Thưởng  Giới hạn
 Du Ngoạn 50 lần  Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 100 lần     Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 150 lần     Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Reset mỗi ngày
 Du Ngoạn 200 lần     Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Đá Bích Tỷ*2 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Bích Tỷ*3 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày

Giảm Giá Khu Quà

Thời gian:
 • 00:00 ngày 26/01 - 23:59 ngày 29/01
Phạm vi:
 • S1 - S101
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ có rất nhiều phần vật phẩm giảm giá ạ!
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Ưu Đải 1 Ngọc 1 Đá Thức Tỉnh*5, Vàng*30 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Ưu Đãi Cuối Tuần 1 30 Công Vụ Lệnh*1, Đá Bạo Kích lv3*2, Bạc*500000 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Ưu Đãi Cuối Tuần 2 198 Đột Phá Đơn-N.Vật*80, Vé Du Ngoạn*60, Bạc*500000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 28 Đột Phá Đơn*100, EXP Đơn-Cao*10, Rương Hồn Ngọc-Tím*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Giá Trị 68 Đột Phá Đơn*300, EXP Đơn-Cao*20, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần


Hãy cùng bạn bè Tiến Cung và trở thành Chủ Nhân của 360mobi Mộng Hoàng Cung ngay hôm nay:
 #MongHoangCung#NgoiSaoHoangCung2 #360mobiMongHoangCung