1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (25/08-27/08)
24-08-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (25/08-27/08)

NẠP NGỌC TÍCH LŨY
Thời gian: 25/08-27/08
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30 Vé Tăng Tốc Tầm Bảo*1
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Lệnh Chiêu Mộ*1
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Lệnh Chiêu Mộ*2
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Lệnh Chiêu Mộ*4
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Phá Cảnh Ngọc*25 Rương Đá Lv5*1 Lệnh Chiêu Mộ*6
1200 Quà Xích Viêm*1 (Tư chất 130) Rương Đá Lv5*2 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Phá Cảnh Ngọc*50 Rương Đá Lv6*1 Lệnh Chiêu Mộ*10 Đột Phá Đơn*300
3000 Rương Tử Dương-Đỏ*1 Thiên Nhân Lệnh*10 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đột Phá Đơn*500
4000 Phá Cảnh Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Lệnh Chiêu Mộ*30 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Đá Lv7*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đá Thức Tỉnh*100

NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 60% VÀNG
Thời gian: 25/08-27/08
Nạp Ngọc đúng mốc sẽ nhận được Khuyến Mãi 60% Vàng và phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*36 Lệnh Chiêu Mộ*1 Đá Thức Tỉnh*3 Hoa Song Sinh*1
15 1 Vàng*90 Lệnh Chiêu Mộ*1 Đá Thức Tỉnh*5 Hoa Song Sinh*1
30 1 Vàng*180 Lệnh Chiêu Mộ*2 Đá Thức Tỉnh*7 Hoa Song Sinh*2
60 1 Vàng*360 Lệnh Chiêu Mộ*2 Đá Thức Tỉnh*10 Hoa Mộng Đêm*1
150 1 Vàng*900 Lệnh Chiêu Mộ*3 Đá Thức Tỉnh*15 Hoa Mộng Đêm*2
300 1 Vàng*1800 Lệnh Chiêu Mộ*3 Đá Thức Tỉnh*20 Hoa Mộng Đêm*3
450 1 Vàng*2700 Lệnh Chiêu Mộ*5 Đá Thức Tỉnh*30 Hoa Mộng Đêm*4
750 1 Vàng*4500 Lệnh Chiêu Mộ*5 Đá Thức Tỉnh*40 Hoa Mộng Đêm*7

NẠP 20K MỖI NGÀY
Thời gian: 25/08-27/08
Trong thời gian sự kiện, nạp từ 20K mỗi ngày để nhận được các quà tặng hấp dẫn dưới đây.
Điều kiện Thưởng
Nạp 1 Ngọc Thời Trang Vàng Son Hoa Lệ (Tím)*1 (Trị giá: 88 Ngọc) Hoa Bên Nhau Liên Server*1 Vàng*150 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 Đá Thức Tỉnh*15 Rương Đá Bạo Kích*3 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 30 Ngọc Vàng*300 Hoa Ngư Hy*1 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 60 Ngọc Vàng*300 Hoa Ngư Hy*2 Thiên Nhân Lệnh*4 Mỗi ngày 1 lần

NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 25/08-27/08
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Rương Đá Sinh Lực*3 Đá Bích Tỷ*3 Mỗi ngày 1 lần
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Rương Đá Sinh Lực*5 Đá Bích Tỷ*5 Mỗi ngày 1 lần
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Rương Đá Sinh Lực*7 Đá Bích Tỷ*5 Mỗi ngày 1 lần
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Rương Đá Sinh Lực*10 Đá Bích Tỷ*5 Mỗi ngày 1 lần
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Rương Đá Sinh Lực*15 Đá Bích Tỷ*7 Mỗi ngày 1 lần
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Rương Đá Sinh Lực*20 Đá Bích Tỷ*7 Mỗi ngày 1 lần
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Rương Đá Sinh Lực*25 Đá Bích Tỷ*10 Mỗi ngày 1 lần
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Rương Đá Sinh Lực*30 Đá Bích Tỷ*15 Mỗi ngày 1 lần

NẠP 30 NGỌC LIÊN TIẾP 3 NGÀY
Thời gian: 25/08-27/08
Trong thời gian sự kiện, nạp 30 NGỌC trong 3 ngày liên tục để nhận được các quà tặng hấp dẫn bên dưới.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 Mông Lung*1 Lệnh Chiêu Mộ*10 1
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 Mông Lung*1 Lệnh Chiêu Mộ*20 1
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc Mảnh Lý Bạch*150 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Lệnh Chiêu Mộ*30 1

ĐỔI MẢNH TÙY TÙNG
Thời gian: 25/08-27/08
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 5 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Mộc Lan*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Mộc Lan*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Tống Ngọc*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Tống Ngọc*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Tống Ngọc*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Tống Ngọc*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Tống Ngọc*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Tống Ngọc*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Tống Ngọc*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Tống Ngọc*50 1 lần mỗi ngày

BXH TIÊU VÀNG
Thời gian: 25/08-27/08
Tiêu phí vàng 3000 Vàng trở lên mới lên BXH, nhận nhiều quà thưởng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng
1 Hộp Vũ Khí Túy Hoa Âm - Cam*1 (Vũ Khí Nhân Vật*1) (CS2 Lv110 mới sử dụng được) Rương Tiêu Dao-Cam*1 Rương Mảnh Đỏ*150 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2
2 Rương Mảnh Đỏ*120 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Tim Yêu*1 Tim Yêu*1
3 Rương Mảnh Đỏ*100 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*2 Hoa Hồng Tím*1 Hoa Hồng Tím*1
4 – 5 Rương Mảnh Đỏ*80 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*1 Hồ Thiên Nga*1 Hồ Thiên Nga*1
6 – 10 Rương Mảnh Đỏ*60 Đá Nhanh Nhẹn Lv4*1 Anh Đào Hồng*1 Anh Đào Hồng*1

ĐỔI TÚI VŨ KHÍ
Thời gian: 25/08-27/08
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng và Túi Vũ Khí-Túy Hoa Âm (Cam) để đổi vật phẩm giá giá trị.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
Đạt level 30 Hộp Vũ Khí Túy Hoa Âm - Cam*1 (Vũ Khí Nhân Vật*1) (CS2 Lv110 mới sử dụng được) Phá Kinh Ngọc*200 Trong suốt sự kiện đổi 1 lần
Đạt level 30 Hộp Vũ Khí Túy Hoa Âm - Cam*1 (Vũ Khí Nhân Vật*1) (CS2 Lv110 mới sử dụng được) Đá Tinh Luyện*100 + Đá Luyện Tinh*150 Trong suốt sự kiện đổi 1 lần
VIP 3 Vàng*1199 Đá Đột Phá-N.Vật*20 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1150 Đá Đột Phá-N.Vật*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2750 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2650 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2550 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày

CHIÊU MỘ THIÊN TƯỚNG-LÝ BẠCH
Thời gian: 25/08-27/08
Chiêu mộ 1 lần tốn 100 Vàng hoặc Lệnh Chiêu Mộ
Chiêu mộ 1 lần nhận được 1 điểm chiêu mộ
Tham gia đạt số lần nhất định nhận thưởng:
Số lần tham gia đạt Thưởng
30 Mảnh Lý Bạch*30, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *2
80 Mảnh Lý Bạch*50, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *5
120 Mảnh Lý Bạch*80, Đá Thức Tỉnh *50
180 Mảnh Lý Bạch*150, Đột Phá Đơn*100
300 Mảnh Lý Bạch*200, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server)
500 Mảnh Lý Bạch*240, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server)

Điểm chiêu mộ có thể đổi trong tiệm điểm:
Điểm chiêu mộ Quà Đổi Giới hạn
Điểm Chiêu Mộ*15 EXP Đơn-Cao*10 20 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*28 Ngọt Ngào*1 5 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*88 Hoa Trà*1 2 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Lý Bạch*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Thân Vương*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Uyển Nhi*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*250 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 5 lần trong suốt sự kiện

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 25/08-27/08
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

TIỆM THẦN BÍ
Thời gian: 25/08-27/08
Mỗi ngày 5 lần mua, miễn phí tạo mới 3 lần, tốn phí tạo mới 10 lần
Khi tạo mới có tỉ lệ nhận % giảm giá từ 20%~ 70% giá trị
STT Vật Phẩm Giảm Giá
1 Đột Phá Đơn
2 Đá Đột Phá-N.Vật
3 Đá Thức Tỉnh
4 Đá Tinh Luyện
5 Đá Luyện Tinh
6 Rương Mảnh Đỏ 2
7 Túi Mảnh Đỏ 4
8 Túi Mảnh Đỏ 5
9 Rương Đá Lv5
10 Rương Đá Nhanh Nhẹn
11 Mảnh Thân Vương
12 Phi Tinh Sa
13 Mảnh Vệ Tử Phu
14 Mảnh Uyển Nhi
15 Thiên Nhân Lệnh

ĐỔI NGOẠI HÌNH TÙY TÙNG
Thời gian: 25/08-27/08
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi ngoại hình tùy tùng đặc biệt.
Đổi Thưởng Của tùy tùng Giới hạn
Vàng*18888 Cẩm-Thanh Bình Điệu*1 (Ngoại Hình Cam Lý Bạch) Lý Bạch 1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*18888 Cấm-Bình Sa Lạc Nhạn*1 (Ngoại Hình Cam Di Thân Vương) Di Thân Vương 1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*18888 Cấm-Vân Xuất Tụ*1 (Ngoại Hình Cam Tô Đông Pha) Tô Đông Pha 1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*3888 La-Bạch Phát Bi Thu (Tím) Phan An 1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*29888 Hoa-Hỏa Liêu Nguyên*1 (Đỏ) Uyển Nhi 1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*21888 Cẩm-Kiếm Tâm*1 (Đỏ) Tống Ngọc 1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*3888 La-Tuyết Ca Hành (Tím) Hoa Mộc Lan 1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*1288 Tố-Xa Trường Túy(Lam) Lan Lăng Vương 1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*1288 Tố-U Tư Dẫn (Lam) Võ Tắc Thiên 1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*888 Tố-Kiếm Ảnh Mịch*1 (Lam) Kinh Kha 1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*888 Tố-Tán Âm Vân*1 (Lam) Địch Nhân Kiệt 1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*1288 Tố-Phù Sinh Tiết (Lam) Uyển Nhi 1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*1288 Tố-Tư Hoa Niên (Lam) Phan An 1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*1288 Tố-Thiên Bôi Tận*1 (Lam) Tống Ngọc 1 lần trong suốt sự kiện

ĐỔI KHUNG AVATAR & CHAT
Thời gian: 25/08-27/08
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi các khung Avatar & Chat đặc biệt với giá giảm 20%
Đổi Thưởng Giới hạn
Vàng*532 Khung Avartar Sắc Xuân Lệnh Chiêu Mộ*3 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Vàng*444 Khung Chat Sắc Xuân Lệnh Chiêu Mộ*3 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Vàng*532 Khung Avartar Giáng Sinh Vui Vẻ Lệnh Chiêu Mộ*3 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Vàng*444 Khung Chat Giáng Sinh Vui Vẻ Lệnh Chiêu Mộ*3 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Vàng*532 Khung Avartar Hẹn Hò Ngọt Ngào Lệnh Chiêu Mộ*3 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Vàng*444 Khung Chat Hẹn Hò Ngọt Ngào Lệnh Chiêu Mộ*3 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Vàng*532 Khung Avartar Bánh Kem Lệnh Chiêu Mộ*3 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Vàng*444 Khung Chat Bánh Kem Lệnh Chiêu Mộ*3 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Vàng*532 Khung Avatar Viễn Sơn*1 Lệnh Chiêu Mộ*3 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
Vàng*444 Khung Chat Thu Cúc*1 Lệnh Chiêu Mộ*3 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện

HOÁN ĐỔI TÙY TÙNG TÔ ĐÔNG PHA
Thời gian: 25/08-27/08
Trong thời gian sự kiện, Chủ Nhân có thẻ dùng vàng và các mảnh Tùy Tùng để đổi Mảnh Tùy Tùng Tô Đông Pha nhé.
Đổi Thưởng Giới hạn
Mảnh Tống Ngọc*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Lý Bạch*50 + Vàng*399 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Di Thân Vương*50 + Vàng*399 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Uyển Nhi*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Thời Trân*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Vệ Tử Phu*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Hoa Mộc Lan*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Lang Lăn Vương*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Phan An*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện

CỬU CUNG MÊ TRẬN
Thời gian: 25/08-27/08
Nhiệm vụ thu thập Chìa Cửu Cung Mê Trận:
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Đăng nhập Chìa Cửu Cung Mê Trận*1 Không reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 3 lần Chìa Cửu Cung Mê Trận*1 Không reset mỗi ngày
Du ngoạn 200 lần Chìa Cửu Cung Mê Trận*1 Không reset mỗi ngày
Tạo mới tranh sủng 6 lần Chìa Cửu Cung Mê Trận*1 Không reset mỗi ngày
Tích nạp 6 ngọc Chìa Cửu Cung Mê Trận*1 Không reset mỗi ngày
Tích nạp 30 ngọc Chìa Cửu Cung Mê Trận*1 Không reset mỗi ngày
Tích nạp 60 ngọc Chìa Cửu Cung Mê Trận*1 Không reset mỗi ngày
Tiêu 300 vàng Chìa Cửu Cung Mê Trận*1 Không reset mỗi ngày
Tiêu 600 vàng Chìa Cửu Cung Mê Trận*1 Không reset mỗi ngày

Phần thưởng 9 ô:
Thưởng
Khai Phong Lệnh*2
Đột Phá Đơn*20
EXP Đơn-Cao*50
Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10
Rương Bạc*10
Đá Đột Phá-N.Vật*5
Đá Thức Tỉnh*10
Thiên Nhân Lệnh*10
Túi Mảnh Đỏ 3*20

QUÀ ĐĂNG NHẬP MỖI NGÀY
Thời gian: 25/08-27/08
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được nhiều phần thưởng
Điều kiện Thưởng Giới hạn
VIP 0 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Rương Đá Sinh Lực*2 Lệnh Tạo Mới*5 Reset mỗi ngày
VIP 1 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Rương Phòng Thủ*2 Đá Thức Tỉnh*5 Reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*2 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 Đá Bích Tỷ*2 Reset mỗi ngày

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NHẬN THƯỞNG
Thời gian: 25/08-27/08
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng mỗi ngày.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Du Ngoạn 50 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000 Reset mỗi ngày
Du Ngoạn 100 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Du Ngoạn 150 lần Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Du Ngoạn 200 lần Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày