1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (24/11-27/11)
23-11-2018

Chuỗi Sự Kiện Tuần (24/11-27/11)Nạp Tích Lũy

Thời gian:
 • 00:00 ngày 24/11 - 23:59 ngày 27/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S73
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận được các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Lưu ý:
 • Túi Mảnh Đỏ 3 mở chọn 1 trong các Mảnh Mộc LanTống NgọcTử PhuUyển nhi.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30  
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50  
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150  
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Mảnh Trang Bị*5  
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3  
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Mảnh Trang Bị*10 Rương Đá Lv3*2
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Mảnh Trang Bị*10
1200 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 Rương Đá Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Đá Thức Tỉnh*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*500
4000 Túi Mảnh Đỏ 3*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Túi Mảnh Đỏ 3*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100


Nạp Ngọc 1 Lần (Nạp Định Mức)

Thời gian:
 • 00:00 ngày 24/11 - 23:59 ngày 27/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S73
Nội Dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận được các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*3 Rương Bạc*3 Mỗi ngày 1 lần
15 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
30 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
60 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
150 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*7 Rương Bạc*7 Mỗi ngày 1 lần
300 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*7 Rương Bạc*7 Mỗi ngày 1 lần
450 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Rương Bạc*10 Mỗi ngày 1 lần
750 Túi Mảnh Đỏ 3*40 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*15 Rương Bạc*15 Mỗi ngày 1 lần


Nạp Liên Tiếp 7 Ngày

Thời gian:
 • 00:00 ngày 24/11 - 23:59 ngày 30/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S73
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể nạp Ngọc đủ ngày nhận Khung Avatar Bánh Kem và nhiều phần thưởng khác .
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*5 Quà Đá Quý lv2*1 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 2 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*10 Quà Đá Quý lv2*1 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 3 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*10 Quà Đá Quý lv2*1 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 4 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*15 Quà Đá Quý lv2*2 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 5 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*15 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 6 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*20 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 7 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*20 Khung Avatar Bánh Kem*1 Thiên Nhân Lệnh*2

Nạp Liên Tiếp 4 Ngày 30 Ngọc

Thời gian:
 • 00:00 ngày 24/11 - 23:59 ngày 27/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S73
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể nạp Ngọc để nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc 1 Mảnh Trang Bị x10 Thiên Nhân Lệnh*2 Đá Đột Phá Nhân Vật x10
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc 1 Mảnh Trang Bị x20 Thiên Nhân Lệnh*2 Đá Đột Phá Nhân Vật x10
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc 1 Mảnh Trang Bị x20 Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Đột Phá Nhân Vật x15
Nạp liên tiếp 4 ngày 30 Ngọc 1 Mảnh Trang Bị x30 Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Đột Phá Nhân Vật x20

Shop Giảm Giá

Thời gian:
 • 00:00 ngày 24/11 - 23:59 ngày 27/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S73
Nội dung:
 • Trong thời gian sự kiện , chủ nhân nạp Ngọc đủ mốc có thể mua vật phẩm với giá siêu ưu đãi.
Điều kiện Giá   Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 (Giá gốc: 300 Vàng) Thiên Nhân Lệnh*1 Rương Bạc*10 20
Nạp 6 Ngọc Vàng*120 (Giá gốc: 350 Vàng) Mảnh Trang Bị*5 Rương Bạc*10 20
Nạp 30 Ngọc Vàng*240 (Giá gốc: 700 Vàng) Mảnh Trang Bị*10 Rương Bạc*20 20
Nạp 150 Ngọc Vàng*1600 (Giá gốc: 3200 Vàng) Mảnh Lý Bạch *40 Đột Phá Đơn*100 15
Nạp 150 Ngọc Vàng*1500 (Giá gốc: 2000 Vàng) Đột Phá Đơn*250 Rương Bạc*10 4
Nạp 300 Ngọc Vàng*2500 (Giá gốc: 4000 Vàng) Đột Phá Đơn*500 Rương Bạc*20 6


Đổi Trang Bị

Thời gian:
 • 00:00 ngày 24/11 - 23:59 ngày 27/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S73
Nội Dung :
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân dùng vàng để đổi nhiều phần quà vô cùng giá trị!
Điều kiện Đổi Thưởng   Giới hạn
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*40 Rương Lưỡng Nghi-Tím *1     1
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*40 Rương Tử Dương-Tím *1     1
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*80 Rương Lưỡng Nghi-Cam *1     1
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*80 Rương Tử Dương-Cam *1     1
Đạt level 30 Vàng*800 Lụa Tô Châu *5     10
Đạt level 30 Vàng*800 Gấm *5     10
Đạt level 30 Vàng*800 Da Cáo *5     10
Đạt level 30 Vàng*800 Dương Chi Ngọc *5     10
Đạt level 30 Vàng*800 San Hô Đỏ *5     10
Đạt level 30 Vàng*1888 Lụa Lộ Châu*5 Lụa Màu*12 Vãi Bố*32 10
Đạt level 30 Vàng*1888 Gấm*5 Gấm Quý*12 Gấm Hoa*32 10
Đạt level 30 Vàng*1888 Da Cáo*5 Da Hổ*12 Da Gấu*32 10
Đạt level 30 Vàng*1888 Dương Chi Ngọc*5 Lam Điền Ngọc*12 Độc Sơn Ngọc*32 10
Đạt level 30 Vàng*1888 San Hô Đỏ*5 Phỉ Thúy*12 Đá Thanh Kim*32 10


Tiêu Phí Vàng Tích Lũy Nhận Quà

Thời gian
 • 00:00 ngày 24/11 - 23:59 ngày 27/11/2018
Phạm vi
 • S1 - S73
Nội dung
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân tiêu vàng đủ mốc sẽ nhận lại nhiều phần quà vô cùng giá trị!
Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Bạc*70000
300 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Bạc*70000
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Bạc*100000
1500 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Bạc*150000
3000 Thiên Nhân Lệnh*3 Rương Bạc*2
7500 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Bạc*4
10000 Đá Đột Phá-N.Vật*20 Đột Phá Đơn*100
15000 Thiên Nhân Lệnh*5 Rương Bạc*6
25000 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Rương Bạc*8
30000 Thiên Nhân Lệnh*10 Rương Bạc*10Đổi Tùy Tùng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 24/11 - 23:59 ngày 27/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S73
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi được nhiều phần quà hấp dẫn theo từng mốc VIP.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*50 EXP Đơn-Cao*10, Rương Bạc*1 5 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Công Vụ Lệnh*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*49 Loa Mặn Nồng*1 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*499 Loa Ngang Tàng*1 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*520 Túi mảnh đỏ 3*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Túi mảnh đỏ 4*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*540 Túi Mảnh Đỏ 5*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Uyển Nhi*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày


Hoàn Thành Nhiệm Vụ Nhận Thưởng

Thời gian:
 • 10:00 ngày 20/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S73
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân vào "Hoạt động" và hoàn thành các "Nhiệm vụ hạn giờ" sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng bên dưới!
Điều kiện Thưởng   Giới hạn
Đăng nhập mỗi ngày Exp Đơn-Trung *10 Lệnh tạo mới*1 Đơn Đột Phá x10 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000   Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000   Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000   Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000   Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000   Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000   Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000   Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000   Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000   Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000   Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000   Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000   Reset mỗi ngàyGiảm Giá Khu Quà

Thời gian:
 • 00:00 ngày 24/11 - 23:59 ngày 27/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S73
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ giảm giá rất nhiều túi quà! Chủ Nhân đừng bỏ lỡ nhé!

Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Ưu Đải 1 Ngọc 1 Đá Thức Tỉnh*5, Vàng*30 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Ưu Đãi Cuối Tuần 1 30 Công Vụ Lệnh*1, Đá Bạo Kích lv3*2, Bạc*500000 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Ưu Đãi Cuối Tuần 2 198 Đột Phá Đơn-N.Vật*80, Vé Du Ngoạn*60,
 Bạc*500000
Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 28 Đột Phá Đơn*100, EXP Đơn-Cao*10, Rương Hồn Ngọc-Tím*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Giá Trị 68 Đột Phá Đơn*300, EXP Đơn-Cao*20, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần