1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (24/10 - 26/10)
24-10-2018

Chuỗi Sự Kiện Tuần (24/10 - 26/10)

Nạp Tích Lũy Nhận Túi Mảnh Đỏ & Đột Phá Đơn

Thời gian:
 • 00:00 ngày 24/10 - 23:59 ngày 26/10/2018
Phạm vi:
 • S1 - S61
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận được các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Lưu ý:
 • Túi Mảnh Đỏ 3 mở chọn 1 trong các Mảnh Mộc LanTống NgọcTử PhuUyển nhi.
 • Túi mảnh Cam 4 mở chọn 1 trong các mảnh: Kinh KhaHạng VũNhân Kiệt, Lâm Đại Ngọc.
 • Sự kiện không tạo mới mỗi ngày.

Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30
15 Túi mảnh cam 4*7 Vàng*50
30 Túi mảnh cam 4*15 Vàng*150
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới*10
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Rương Đá Lv3*1
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Rương Đá Lv4*1 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Thược Dược*1
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Xuất Sắc*1
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Hoàng Gia Tiễn*2 Đá Thức Tỉnh*50 Đột Phá Đơn*500


Đổi Mảnh Phan An - Giá Siêu Ưu Đãi!

Thời gian:
 • 00:00 ngày 24/10 - 23:59 ngày 26/10/2018
Phạm vi:
 • S1 - S61
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi Mảnh Phan An với giá siêu ưu đãi tương ứng với từng mốc VIP.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*50 EXP Đơn-Cao*10, Rương Bạc*1 5 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Công Vụ Lệnh*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*520 Túi mảnh đỏ 3*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Túi mảnh đỏ 4*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*540 Túi Mảnh Đỏ 5*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Phan An*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Phan An*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Phan An*50 1 lần mỗi ngàySự Kiện Tầm Bảo Các - Đại Phát Đại Lợi!

Thời gian:
 • 00:00 ngày 24/10 - 23:59 ngày 26/10/2018
Phạm vi:
 • S1 - S61
Nội dung:
 • Dùng 100 vàng để nhận được 1 lượt quay tại vòng quay Tầm Bảo Các.
 • Với mỗi lượt quay Chủ Nhân sẽ tích lũy được 1 sao may mắn.
 • Tích đủ 100 sao may mắn sẽ có 100% xác suất quay được 80 Mảnh Di Thân Vương

Tiêu Vàng Tích Lũy Nhận Túi Mảnh Đỏ & Thiên Nhân Lệnh

Thời gian:
 • 00:00 ngày 24/10 - 23:59 ngày 26/10/2018
Phạm vi:
 • S1 - S61
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân tiêu vàng đủ mốc sẽ nhận lại nhiều phần quà vô cùng giá trị!

Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Bạc*70000
300 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Bạc*70000
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Bạc*100000
1500 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Bạc*200000
3000 Thiên Nhân Lệnh*3 Rương Bạc*5
7500 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Bạc*10
12000 Thiên Nhân Lệnh*5 Rương Đá Lv5*1 Xuất Sắc*1
20000 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Rương Đá Lv5*2 Hoàng Gia Tiễn*1
30000 Thiên Nhân Lệnh*10 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*2


Hoàn Thành Nhiệm Vụ Ngày - Nhận Quà Liền Tay

Thời gian:
 • 00:00 ngày 24/10 - 23:59 ngày 26/10/2018
Phạm vi:
 • S1 - S61
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân vào "Hoạt động" và hoàn thành các "Nhiệm vụ hạn giờ" sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng bên dưới!

Điều kiện Thưởng
 Du Ngoạn 50 lần  Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000
 Du Ngoạn 100 lần    Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000
 Du Ngoạn 150 lần    Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2
 Du Ngoạn 200 lần     Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Công Trạng*1500
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Công Trạng*2000
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Công Trạng*2000
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000
Khiêu chiến quan trường 9 lần EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000


Giảm Giá Khu Quà

Thời gian:
 • 00:00 ngày 24/10 - 23:59 ngày 26/10/2018
Phạm vi:
 • S1 - S61
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ giảm giá rất nhiều túi quà! Chủ Nhân đừng bỏ lỡ nhé!

Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Lệnh Tạo Mới 30 Lệnh Tạo Mới*30, Rương Hồn Ngọc-Cam*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần
Túi Phúc Bạc 3 Túi Bạc*1 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Đá tấn Công 188 Đá Tấn Công Lv6*1, Qàu Đá Quý Lv3*2, Bạc*120000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Đá Phòng Thủ 188 Đá Phòng Thủ Lv6*1, Qàu Đá Quý Lv3*2, Bạc*120000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Hoa Tươi 18 Vong Ưu*2, Cầu Vòng*2, Hồng Đỏ*2 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Thiên Nhân-Ngày 12 Thiên Nhân lệnh*1, EXP Đơn-Cao*5,Bạc*10000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Linh Lung 68 Thiên Nhân Lệnh*3, Rương Hồn Ngọc-Tím*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Cẩm Tú 288 Thiên Nhân Lệnh*12, Rương Hồn Ngọc-Cam*15, Bạc*200000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Điển Tàng 488 Thiên Nhân Lệnh*18, Rương Hồn Ngọc-Cam*20, Bạc*250000 Mỗi ngày 3 lần


Nạp Ngọc Đúng Mốc Tặng Thêm 20% Vàng Và Túi Mảnh Đỏ

Thời gian:
 • 10:00 ngày 25/10 - 23:59 ngày 25/10/2018
Phạm vi:
 • S1 - S62
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc đúng các mốc bên dưới sẽ nhận được các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.

Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*12 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Vé Du Ngoạn*3
15 1 Vàng*30 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Vé Du Ngoạn*3
30 1 Vàng*60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Vé Du Ngoạn*5
60 1 Vàng*120 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Vé Du Ngoạn*5
150 1 Vàng*300 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Vé Du Ngoạn*10
300 1 Vàng*600 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Vé Du Ngoạn*15
450 1 Vàng*900 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Vé Du Ngoạn*20
750 1 Vàng*1500 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Vé Du Ngoạn*30


Đăng Nhập Nhận Quà Cập Nhật Phiên Bản Mới 

Thời gian:
 • 10:00 ngày 25/10 - 23:59 ngày 26/10/2018
Phạm vi:
 • S1 - S62
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, với từng mốc VIP, chỉ cần dùng 1 Vàng để đổi Chủ Nhân sẽ nhận được rất nhiều quà!
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1 EXP Đơn-Cao*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*3 Rương Bạc*3 Tạo mới mỗi ngày
VIP 1 Vàng*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*3 Rương Bạc*5 Tạo mới mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1 Thiên Nhân Lệnh*3 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Rương Bạc*10 Tạo mới mỗi ngày