1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (23/07-25/07)
22-07-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (23/07-25/07)

NẠP NGỌC TÍCH LŨY
Thời gian: 23/07-25/07
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30 Vé Tăng Tốc Tầm Bảo*1
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Đá Bích Tỷ*1
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Thiên Nhân Lệnh*1
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Thức Ăn Ngũ Cốc*5
450 Chả Cá*10 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Đá Tiến Cấp Đỏ*5 Phá Cảnh Ngọc*25 Thược Dược*1
1200 Quà Mộng Đồng*1 (Mở ra nhận trứng thú cưng Mộng Đồng tư chất 130) Rương Đá Lv5*2 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Đá Tiến Cấp Đỏ*5 Phá Cảnh Ngọc*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*300
3000 Rương Tử Dương-Đỏ*1 Thiên Nhân Lệnh*10 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đột Phá Đơn*500
4000 Phá Cảnh Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Rương Đá Lv6*2 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Đá Lv7*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đá Thức Tỉnh*100

QUÀ MỪNG SIÊU CẬP NHẬT THÁNG 07
Thời gian: 10:00-23:59 23/07
Trong thời gian sự kiện, đăng nhập vào game để nhận được quà mừng Siêu Cập Nhật Tháng 07 vừa ra mắt.
Điều kiện Thưởng
VIP 0 trở lên Đá Đột Phá-N.Vật*5 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 Đá Thức Tỉnh*10 Phi Tinh Sa*5

NẠP TÍCH LŨY 300 & 750 NGỌC
Thời gian: 23/07-25/07
Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt 300 Ngọc nhận ngay Trân Bảo Cam Lv150, đạt 750 Ngọc nhận ngay 200 Mảnh Thái Bình Công Chúa
Điều kiện Thưởng Giới hạn
300 Rương Bảo Vật Thiên 4*1 Hoa Nắm Tay Nhau*3 Thiên Nhân Lệnh*20 1 lần trong suốt sự kiện
750 Mảnh Thái Bình Công Chúa*200 Hoa Nắm Tay Nhau*4 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần trong suốt sự kiệnNẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 80% VÀNG
Thời gian: 23/07-25/07
Nạp Ngọc đúng mốc sẽ nhận được Khuyến Mãi 80% vàng và phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 2 Vàng*48 Rương Đá Sinh Lực*3 Thiên Nhân Lệnh*1
15 2 Vàng*120 Rương Đá Sinh Lực*5 Thiên Nhân Lệnh*1
30 2 Vàng*240 Rương Đá Sinh Lực*7 Thiên Nhân Lệnh*2
60 2 Vàng*480 Rương Đá Sinh Lực*10 Thiên Nhân Lệnh*3
150 2 Vàng*1200 Rương Đá Sinh Lực*15 Thiên Nhân Lệnh*4
300 2 Vàng*2400 Rương Đá Sinh Lực*20 Thiên Nhân Lệnh*5
450 2 Vàng*3600 Rương Đá Sinh Lực*25 Thiên Nhân Lệnh*6
750 2 Vàng*6000 Rương Đá Sinh Lực*30 Thiên Nhân Lệnh*7

NẠP 20K MỖI NGÀY
Thời gian: 23/07-25/07
Trong thời gian sự kiện, nạp từ 20K mỗi ngày để nhận được các quà tặng hấp dẫn dưới đây.
Điều kiện Thưởng
Nạp 1 Ngọc Hoa Bên Nhau Liên Server*1 Trứng Thú Cưng Đỏ*1 Thiên Nhân Lệnh*5 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 Đá Thức Tỉnh*10 Thiên Nhân Lệnh*1 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 30 Ngọc Vàng*300 Mảnh Uyển Nhi*20 Thiên Nhân Lệnh*2 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 60 Ngọc Vàng*300 Mảnh Uyển Nhi*50 Thiên Nhân Lệnh*4 Mỗi ngày 1 lần

NẠP 30 NGỌC LIÊN TIẾP 3 NGÀY
Thời gian: 23/07-25/07
Trong thời gian sự kiện, nạp 30 Ngọc trong 3 ngày liên tục để nhận được các quà tặng hấp dẫn bên dưới.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc 1 Thiên Nhân Lệnh*5 Mông Lung*1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc 1 Thiên Nhân Lệnh*10 Mông Lung*1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc 1 Thiên Nhân Lệnh*15 Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server) Mảnh Thái Bình Công Chúa*150

NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 23/07-25/07
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Đá Thức Tỉnh*3 Rương Đá Phòng Thủ*3 Đá Bích Tỷ*3 2
15 Đá Thức Tỉnh*5 Rương Đá Phòng Thủ*5 Đá Bích Tỷ*5 2
30 Đá Thức Tỉnh*7 Rương Đá Phòng Thủ*7 Đá Bích Tỷ*5 2
60 Đá Thức Tỉnh*10 Rương Đá Phòng Thủ*10 Đá Bích Tỷ*5 2
150 Đá Thức Tỉnh*15 Rương Đá Phòng Thủ*15 Đá Bích Tỷ*7 2
300 Đá Thức Tỉnh*20 Rương Đá Phòng Thủ*20 Đá Bích Tỷ*7 2
450 Đá Thức Tỉnh*30 Rương Đá Phòng Thủ*25 Đá Bích Tỷ*10 2
750 Đá Thức Tỉnh*40 Rương Đá Phòng Thủ*30 Đá Bích Tỷ*15 2

NẠP QUỸ ĐẦU TƯ SIÊU CẤP
Thời gian: 23/07-25/07
Gồm 2 gói đầu tư siêu cấp:
• Gói đầu tư 6 Ngọc (20k): sẽ được hoàn trả 50 Vàng/ngày (trong 7 ngày tiếp theo), tổng cộng Vàng nhận được là 400 Vàng.
• Gói đầu tư 60 Ngọc (200k): sẽ được hoàn trả 550 Vàng/ngày (trong 7 ngày tiếp theo), tổng cộng Vàng nhận được là 4400 Vàng.
Cách kích hoạt gói đầu tư:
• Điều kiện kích hoạt:
- Đã đạt Vip2 trở lên - Nạp 6 Ngọc trở lên sẽ kích hoạt gói đầu tư 20k
- Đã đạt Vip 5 trở lên - Nạp 60 Ngọc trở lên sẽ kích hoạt cả hai gói đầu tư 20k và 200k
• Mỗi ngày vào lại giao diện hoạt động dùng Thái Phó Lệnh và Thái Úy Lệnh để đổi vàng.
• Hoặc khi đã đạt Vip 5 trở lên, sau đó nạp 60 Ngọc mới kích hoạt được Gói Đầu Tư 20k và Gói Đầu Tư 200k
1. Nạp Tích Lũy Đầu Tư Quỹ (23/07-25/07)
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Ngọc (20k) Thái Phó Lệnh*7 Vàng*50 Thiên Nhân Lệnh*1 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
60 Ngọc (200k) Thái Úy Lệnh*14 Vàng*550 Thiên Nhân Lệnh*2 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện
2. Nhận Đầu Tư (23/07-01/08)
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 2 trở lên Thái Phó Lệnh*1 Vàng*50 Thiên Nhân Lệnh*1 7 ngày, reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Thái Úy Lệnh*2 Vàng*550 Thiên Nhân Lệnh*4 7 ngày, reset mỗi ngày

TIÊU VÀNG TÍCH LŨY
Thời gian: 23/07-25/07
Trong thời gian sự kiện, tổng tích lũy tiêu vàng đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Đá Bích Tỷ*1 Thiên Nhân Lệnh*1
300 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Phân Bón*3 Thiên Nhân Lệnh*1
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Thức Ăn Gia Súc*2 Thiên Nhân Lệnh*1
1500 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thức Ăn Hảo Hạng*2 Thiên Nhân Lệnh*3
3000 Rương Đá Nhanh Nhẹn*20 Đá Bích Tỷ*2 Thiên Nhân Lệnh*3
7500 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Thiên Nhân Lệnh*5 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
10000 Mảnh Thái Bình Công Chúa*150 Trứng Thú Cưng-Truyền*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
15000 Nước Uống Mùa Hè*10 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Bích Tỷ*5
25000 Mảnh Thái Bình Công Chúa*150 Kết Tinh Thú Cưng*40 Đá Bích Tỷ*10
30000 Mảnh Thái Bình Công Chúa*150 Quà Thú Cưng Đạp Nguyệt 130 Tư Chất*1 Thiên Nhân Lệnh*10
35000 Mảnh Thái Bình Công Chúa*150 Phá Cảnh Ngọc*30 Rương Đá Lv6*1
40000 Mảnh Thái Bình Công Chúa*150 Thiên Nhân Lệnh*20 Rương Đá Lv6*1
50000 Mảnh Thái Bình Công Chúa*150 Phá Cảnh Ngọc*40 Rương Đá Lv6*2

ĐỔI ĐÁ QUÝ
Thời gian: 23/07-25/07
Trong thời gian sự kiện, Chủ Nhân đạt Lv30 trở lên có thể dùng Vàng đổi các loại đá quý với giá cực kỳ yêu thương!
Đổi Thưởng Giới hạn
Vàng*688 Đá Tấn Công Lv5*1 Rương Đá Tấn Công*3 Thiên Nhân Lệnh*1 1 lần mỗi ngày
Vàng*688 Đá Phòng Thủ Lv5*1 Rương Đá Phòng Thủ*3 Thiên Nhân Lệnh*1 1 lần mỗi ngày
Vàng*688 Đá Sinh Lực Lv5*1 Rương Đá Sinh Lực*3 Thiên Nhân Lệnh*1 1 lần mỗi ngày
Vàng*2065 Đá Tấn Công Lv6*1 Rương Đá Tấn Công*5 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
Vàng*2065 Đá Phòng Thủ Lv6*1 Rương Đá Phòng Thủ*5 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
Vàng*2065 Đá Sinh Lực Lv6*1 Rương Đá Sinh Lực*5 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày

ĐỔI NGUYÊN LIỆU TINH LUYỆN & TIẾN CẤP
Thời gian: 23/07-25/07
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi các loại nguyên liệu tinh luyện và tiến cấp trang bị hồng với già ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1500 Đá Tiến Cấp Đỏ*1 + Thiên Nhân Lệnh*3 Trong suốt sự kiện đổi 10 lần
VIP 3 Vàng*485 Đá Tinh Luyện*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*385 Đá Luyện Tinh*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*470 Đá Tinh Luyện*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*370 Đá Luyện Tinh*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày

TỤ HỌP TÙY TÙNG
Thời gian:
- Giai đoạn 1: 0:00 - 23:55 ngày 23/07 
- Giai đoạn 2: 0:00 ngày 24/07 đến 23h59 ngày 25/07. 
Quay Thiên Nhân trong giai đoạn 1 càng nhiều, tổng số lần tụ họp (liên server) các Chủ Nhân đạt được sẽ càng cao, đến giai đoạn 2 tỷ lệ % giảm giá Vàng nhận được khi quay Thiên Nhân sẽ càng lớn. 
Giai đoạn 1 - Tụ Họp (Liên Server)
- Số lần tụ họp (liên server) được tính dựa trên tổng số lần quay Thiên Nhân của tất cả Chủ Nhân ở mọi server trong giai đoạn 1 (không tính số lần quay Lương Nhân).
- Số lần tụ họp (liên server) tích lũy được ở giai đoạn 1 càng cao, tỷ lệ % giảm giá Vàng khi quay Thiên Nhân ở giai đoạn 2 sẽ càng lớn.
- Quà tham gia Tụ Họp: 
Điều kiện Thưởng
Quay thiên nhân 10 lần Rương Mảnh Đỏ*5 Rương Đá Nhanh Nhẹn*5 Đá Thức Tỉnh*10
Giai đoạn 2 - Giảm Giá Quay Thiên Nhân & Đua TOP BXH Tuyển Tú (Thiên Nhân)
- Lưu ý ở giai đoạn 2:
• Mỗi Chủ Nhân được giảm giá trong 30 lần đầu tiên quay Thiên Nhân (bằng Vàng).
• Khi quay Thiên Nhân có tỷ lệ nhận được tùy tùng đỏ "Thái Bình Công Chúa".
- Tỷ lệ ưu đãi giảm giá toàn server:
Điều kiện số lần rút thiên nhân liên server Tỉ lệ giảm giá
10,000 Giảm giá 20%
20,000 Giảm giá 30%
30,000 Giảm giá 40%
50,000 Giảm giá 50%
- Thưởng Đua TOP BXH Tuyển Tú (trong server):
Hạng Điều kiện lên BXH Thưởng
1 Rút Thiên Nhân 50 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*300 Rương Bảo Vật-Thiên 4*1 Quà Thú Cupid*1 ( (Mở ra nhận trứng thú cưng Heo Hồng tư chất ngẫu nhiên)
2 Rút Thiên Nhân 50 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*150 Rương Bảo Vật-Thiên 4*1 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1
3 Rút Thiên Nhân 30 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*100 Rương Đá Lv6*2 Đá Thức Tỉnh*100
4 – 5 Rút Thiên Nhân 20 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*50 Rương Đá Lv6*1 Đá Thức Tỉnh*70
6 – 10 Rút Thiên Nhân 20 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*30 Rương Đá Lv5*1 Đá Thức Tỉnh*50
- Thưởng quay Thiên Nhân đạt mốc (cá nhân):
Điều kiện Thưởng
Quay thiên nhân 10 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*10 Đá Đột Phá-N.Vật*20
Quay thiên nhân 30 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*20 Đá Thức Tỉnh*20
Quay thiên nhân 50 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*30 Trứng Thú Cưng-Đỏ*1 Đá Thức Tỉnh*50
Quay thiên nhân 70 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*50 Đá Đột Phá Nhân Vật*70 Hoa Bách Hợp Luyến (Hoa Liên Server)
Quay thiên nhân 100 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*70 Phá Kính Ngọc*100 Trứng Thú Cưng-Truyền*1
Quay thiên nhân 200 lần Mảnh Thái Bình Công Chúa*100 Rương Đá Quý Lv6*1 Đá Thức Tỉnh*200
Quay thiên nhân 300 lần Phá Kính Ngọc*300 Rương Đá Quý Lv6*2 Trứng Thú Cưng-Truyền*1

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 23/07-25/07
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

ĐỔI THIÊN NHÂN LỆNH - GIẢM GIÁ 50%
Thời gian: 23/07-25/07
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi siêu nhiều Thiên Nhân Lệnh với giá giảm lên đến 50%.

Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 5 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*850 Thiên Nhân Lệnh*5 20 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1600 Thiên Nhân Lệnh*10 20 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*4500 Thiên Nhân Lệnh*30 20 lần mỗi ngày

ĐỔI QUÀ ĐỒNG GIÁ 678 & 6789 VÀNG
Thời gian: 23/07-25/07
Trong thời gian sự kiện, Chủ Nhân đạt VIP 1 trở lên có thể dùng Vàng đổi quà "San Bằng Tất Cả" đồng giá 678 & 6789 Vàng
Đổi Thưởng Giới hạn
Vàng*6789 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Thiên Nhân Lệnh*25 1 lần mỗi ngày
Vàng*678 Hoa Tinh Khôi*1 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
Vàng*6789 Mảnh Di Thân Vương*70 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
Vàng*678 Mảnh Di Thân Vương*7 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
Vàng*6789 Mảnh Lý Bạch*70 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
Vàng*678 Mảnh Lý Bạch*7 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
Vàng*6789 Mảnh Tống Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
Vàng*678 Mảnh Tống Ngọc*7 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
Vàng*6789 Phá Kính Ngọc*50 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
Vàng*678 Phá Kính Ngọc*5 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
Vàng*6789 Đá Thức Tỉnh*70 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
Vàng*678 Đá Thức Tỉnh*7 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày
Vàng*6789 Đá Bích Tỷ*40 Thiên Nhân Lệnh*30 1 lần mỗi ngày
Vàng*678 Đá Bích Tỷ*4 Thiên Nhân Lệnh*3 1 lần mỗi ngày

QUÀ ĐĂNG NHẬP MỖI NGÀY
Thời gian: 23/07-25/07
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được nhiều phần thưởng
Điều kiện Thưởng
VIP 0 trở lên Rương Đá Tấn Công*2 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Đột Phá-N.vật*5
VIP 1 trở lên Rương Đá Tấn Công*3 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Thức Tỉnh*5
VIP 5 trở lên Rương Đá Tấn Công*5 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*3