1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (23/01-25/01)
22-01-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (23/01-25/01)


Nạp Tích Lũy

Thời gian:
 • 00:00 ngày 23/01 - 23:59 ngày 25/01
Phạm vi:
 • S1 - S100
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận Lệnh Chiêu Mộ và các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30  
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Lệnh Chiêu Mộ*1
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới*10 Lệnh Chiêu Mộ*2
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Lệnh Chiêu Mộ*4
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Lệnh Chiêu Mộ*6
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Thiên Nhân Lệnh*7 Rương Đá Lv5*2
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Túi Mảnh Đỏ 3*60 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*500
4000 Túi Mảnh Đỏ 3*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Túi Mảnh Đỏ 3*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100


Nạp Ngọc 1 Lần Khuyến Mãi 30% Vàng 

Thời gian:
 • Duy nhất ngày 23/01
Phạm vi:
 • S1 - S99
Nội Dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân Nạp ngọc 1 lần (Nạp định mức) Khuyến mãi thêm 30% vàng mừng Mộng Hoàng Cung mở máy chủ thứ 100
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*18 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Lệnh Chiêu Mộ*1
15 1 Vàng*45 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Lệnh Chiêu Mộ*1
30 1 Vàng*90 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Chiêu Mộ*2
60 1 Vàng*180 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Chiêu Mộ*2
150 1 Vàng*450 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Lệnh Chiêu Mộ*3
300 1 Vàng*900 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Lệnh Chiêu Mộ*3
450 1 Vàng*1350 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Lệnh Chiêu Mộ*5
750 1 Vàng*2250 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Lệnh Chiêu Mộ*5


Nạp liên tiếp 7 ngày mỗi ngày 20k

Thời gian:
 • 00:00 ngày 23/01 - 23:59 ngày 25/01
Phạm vi:
 • S1 - S100
Nội dung:
Điều kiện Giới hạn Thưởng  
Nạp liên tiếp 1 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*5 Lệnh Chiêu Mộ*1 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 2 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*10 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 3 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*10 Lệnh Chiêu Mộ*1 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 4 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*15 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 5 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*15 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 6 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*20 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 7 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*20 Khung Chat Sắc Xuân*1 Thiên Nhân Lệnh*2


Nạp ngọc 1 lần (Nạp định mức)

Thời gian:
 • 00:00 ngày 23/01 - 23:59 ngày 25/01
Phạm vi:
 • S1 - S100
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đúng mốc Chủ Nhận sẽ nhận được các phần thưởng sau:
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Đột Phá-N.Vật*3 Công Trạng*3000 Mỗi ngày 1 lần
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Đột Phá-N.Vật*5 Công Trạng*3000 Mỗi ngày 1 lần
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Đá Đột Phá-N.Vật*7 Công Trạng*5000 Mỗi ngày 1 lần
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Đột Phá-N.Vật*10 Công Trạng*5000 Mỗi ngày 1 lần
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Đá Đột Phá-N.Vật*15 Công Trạng*7000 Mỗi ngày 1 lần
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Đột Phá-N.Vật*20 Công Trạng*7000 Mỗi ngày 1 lần
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Đá Đột Phá-N.Vật*30 Công Trạng*10000 Mỗi ngày 1 lần
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Đá Đột Phá-N.Vật*40 Công Trạng*12000 Mỗi ngày 1 lần

Nạp liên tiếp 3 ngày mỗi ngày 30 Ngọc

Thời gian:
 • 00:00 ngày 23/01 - 23:59 ngày 25/01
Phạm vi:
 • S1 - S100
Nội dung
 • Chủ Nhân nạp liên tiếp 3 ngày mỗi ngày 30 Ngọc:
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc 1 Rương Đá Quý Lv5*1 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5 Lệnh Chiêu Mộ*2
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc 1 Rương Đá Quý Lv5*1 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5 Lệnh Chiêu Mộ*2
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc 1 Rương Đá Quý Lv5*2 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*10 Lệnh Chiêu Mộ*3


Tiêu Phí Tích Lũy

Thời gian:
 • 00:00 ngày 23/01 - 23:59 ngày 25/01
Phạm vi:
 • S1 - S100
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân tiêu vàng đạt mốc nhận Thời Trang Tiên Ca rất đẹp nhé!
Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Bạc*70000  
300 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Bạc*70000  
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Bạc*100000  
1500 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Bạc*150000  
3000 Thiên Nhân Lệnh*3 Rương Bạc*2  
7500 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Bạc*4  
10000 Thời Trang Tiên Ca Đột Phá Đơn*100  
15000 Thiên Nhân Lệnh*5 Rương Bạc*6  
25000 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Rương Bạc*8  
30000 Thiên Nhân Lệnh*10 Rương Bạc*10  
35000 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*1
40000 Thiên Nhân Lệnh*20 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*2
50000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*2 Hoàng Gia Tiễn*3

Tầm Bảo Các

Thời gian
 • 00:00 ngày 23/01 - 23:59 ngày 25/01
Phạm vi
 • S1 - S100

Đổi Ngoại Hình Tùy Tùng Siêu Cấp

Thời gian:
 • 00:00 ngày 23/01 - 23:59 ngày 25/01
Phạm vi:
 • S1 - S100
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân tiêu vàng để đổi ngoại hình mình mong muốn nhé!
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1288 Tố-U Tư Dẫn (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*888 Tố-Kiếm Ảnh Mịch*1 (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*888 Tố-Tán Âm Vân*1 (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Phù Sinh Tiết (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Tư Hoa Niên (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Thiên Bôi Tận*1 (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Tướng Tiến Tửu (Lam)*1 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*21888 Cẩm-Kiếm Tâm*1 (Đỏ) 1 lần trong suốt sự kiện

Đổi Vật Phẩm - Giá Yêu Thương

Thời gian:
 • 00:00 ngày 23/01 - 23:59 ngày 25/01
Phạm vi:
 • S1 - S100
Nội dung:
 • Trong thời gian sự kiện, Chủ nhận có thể dùng vàng để đổi các vật phẩm sau:
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*50 EXP Đơn-Cao*10, Rương Bạc*1 5 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*250 Thiên Nhân Lệnh*1, Rương Bạc*2 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Công Vụ Lệnh*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*160 Lệnh Tạo Mới*10 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*499 Xuất sắc*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1199 Hoàng Gia Tiễn*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*480 Túi mảnh đỏ 3*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*470 Túi mảnh đỏ 3*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*480 Túi mảnh đỏ 4*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*490 Túi Mảnh Đỏ 5*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*899 Đá Thức Tỉnh*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2199 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2099 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*1999 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày

Chiêu Mộ Thiên Tướng - Võ Tắc Thiên

Thời gian:
 • 00:00 ngày 23/01 - 23:59 ngày 25/01
Phạm vi:
 • S1 - S100
Nội dung:
 • Chiêu mộ 1 lần tốn 100 Vàng hoặc Lệnh Chiêu Mộ
 • Chiêu mộ 1 lần nhận được 1 điểm chiêu mộ
 • Chiêu mộ 1 lần nhận được 1 điểm chiêu mộ
 • Tham gia đạt số lần nhất định nhận thưởng:
Số lần tham gia đạt Thưởng
30 Mảnh Tắc Thiên *30, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *2
80 Mảnh Tắc Thiên *50, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *5
120 Mảnh Tắc Thiên *80, Đá Thức Tỉnh *50
180 Mảnh Tắc Thiên *150, Đột Phá Đơn*100
300 Rương Đá Lv7*1, Đột Phá Đơn*125
500 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2, Đột Phá Đơn*150

Tiệm đổi điểm
Điểm chiêu mộ Quà Đổi Giới hạn
Điểm Chiêu Mộ*15 EXP Đơn-Cao*10 20 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*28 Ngọt Ngào*1 5 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*88 Hoa Trà*1 2 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Lý Bạch*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Thân Vương*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Uyển Nhi*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*250 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 5 lần trong suốt sự kiện


Hoàn Thành Nhiệm Vụ Nhận Thưởng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 23/01 - 23:59 ngày 25/01
Phạm vi:
 • S1 - S100
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân vào "Hoạt động" và hoàn thành các "Nhiệm vụ hạn giờ" sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng bên dưới:
Điều kiện Thưởng
Tặng hoa 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000
Tặng hoa 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000
Like ảnh 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000
Like ảnh 5 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*50000
Like ảnh 10 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*100000
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500  
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500  
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Chiêu Mộ*1
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Chiêu Mộ*1
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Lệnh Chiêu Mộ*1
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Lệnh Chiêu Mộ*2
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000
Khiêu chiến quan trường 9 lần EXP Đơn Trung*40 Lệnh Chiêu Mộ*1

Giảm Giá Khu Quà

Thời gian:
 • 00:00 ngày 23/01 - 23:59 ngày 25/01
Phạm vi:
 • S1 - S100
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ có rất nhiều phần vật phẩm giảm giá ạ!
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Thiên Nhân-Ngày 12 Thiên Nhân lệnh*1, EXP Đơn-Cao*5,Bạc*10000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Linh Lung 68 Thiên Nhân Lệnh*3, Rương Hồn Ngọc-Tím*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Cẩm Tú 288 Thiên Nhân Lệnh*12, Rương Hồn Ngọc-Cam*15, Bạc*200000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Điển Tàng 488 Thiên Nhân Lệnh*18, Rương Hồn Ngọc-Cam*20, Bạc*250000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Đá tấn Công 188 Đá Tấn Công Lv6*1, Qàu Đá Quý Lv3*2, Bạc*120000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Đá Phòng Thủ 188 Đá Phòng Thủ Lv6*1, Qàu Đá Quý Lv3*2, Bạc*120000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần

Chuỗi Quà Mừng Mộng Hoàng Cung mở máy chủ thứ 100

Thời gian:
 • 00:00 ngày 23/01 - 23:59 ngày 25/01
Phạm vi:
 • S1 - S100
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, đăng nhập mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ Chủ Nhân có thể nhận các phần quà
Điều kiện Thưởng   Giới hạn
VIP 0 trở lên Đá Đột Phá-N.Vật*5 Lệnh Chiêu Mộ*1 Rương Bạc*5 Reset mỗi ngày
Đạt VIP 1 trở lên Đá Thức Tỉnh*5 Lệnh Chiêu Mộ*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Reset mỗi ngày
Đạt VIP 5 trở lên Sắc Cầu Vòng*2 Lệnh Chiêu Mộ*2 Thiên Nhân Lệnh*1 Reset mỗi ngày
Nạp 6 Ngọc (không reset) Thời trang Hạ Trúc-Lục*1 Đá Thức Tỉnh*10 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Chỉ 1 lần trong suốt sự kiện
Nạp 15 Ngọc Túi Mảnh Đỏ 3*10 Đá Thức Tỉnh*15 Công Trạng*3000 Reset mỗi ngày
Tiêu 300 Vàng Túi Mảnh Đỏ3*15 Đá Đột Phá-N.Vật*10 Công Trạng*5000 Reset mỗi ngày
Du ngoạn 200 lần Lệnh Chiêu Mộ*1 EXP Đơn Trung*20 Công Trạng*1000 Reset mỗi ngày


Hãy cùng bạn bè Tiến Cung và trở thành Chủ Nhân của 360mobi Mộng Hoàng Cung ngay hôm nay:
 #MongHoangCung#NgoiSaoHoangCung2 #360mobiMongHoangCung