1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (22/12-25/12)
21-12-2018

Chuỗi Sự Kiện Tuần (22/12-25/12)


Nạp Tích Lũy

Thời gian:
 • 00:00 ngày 22/12 - 23:59 ngày 25/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S86
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận Lệnh Chiêu Mộ và các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30  
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Lệnh Chiêu Mộ*1
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Khung Chat Giáng Sinh Vui Vẻ*1 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới*10 Lệnh Chiêu Mộ*2
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Lệnh Chiêu Mộ*4
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Lệnh Chiêu Mộ*6
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Thiên Nhân Lệnh*7 Rương Đá Lv5*2
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Túi Mảnh Đỏ 3*60 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*500
4000 Túi Mảnh Đỏ 3*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Túi Mảnh Đỏ 3*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100


Nạp Ngọc 1 Lần (Nạp Định Mức)

Thời gian:
 • 00:00 ngày 22/12 - 23:59 ngày 25/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S86
Nội Dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc đạt mốc nhận khuyến mãi thêm 20% vàng và túi mảnh đỏ 3, vé du ngoạn nhé!
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*12 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Lệnh Chiêu Mộ*1  
15 1 Vàng*30 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Lệnh Chiêu Mộ*1  
30 1 Vàng*60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Chiêu Mộ*2  
60 1 Vàng*120 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Chiêu Mộ*2  
150 1 Vàng*300 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Lệnh Chiêu Mộ*3  
300 1 Vàng*600 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Lệnh Chiêu Mộ*3 Hoa Ông Già Noel*1
450 1 Vàng*900 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Lệnh Chiêu Mộ*5 Hoa Ông Già Noel*2
750 1 Vàng*1500 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Lệnh Chiêu Mộ*5 Hoa Ông Già Noel*3


Quà Nạp Noel Mỗi Ngày

Thời gian:
 • 00:00 ngày 22/12 - 23:59 ngày 25/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S86
Nội dung:
 • Trong thời gian sự kiện, Chủ nhân nạp 15 ngọc sẽ nhận lại Túi Mảnh Cam 4 và các phần thưởng hấp dẫn ạ!
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Hoa Hẹn Hò Ngọt Ngào*1 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Thiên Nhân Lệnh*1 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 15 Ngọc Hoa Ông Già Noel*1 Túi mảnh cam 4*80 Lệnh Chiêu Mộ*1 Mỗi ngày 1 lần


Nạp liên tiếp 7 ngày mỗi ngày 20k

Thời gian:
 • 00:00 ngày 22/12 - 23:59 ngày 28/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S86
Lưu ý:
 • Trong thời gian sự kiện, Chủ nhân nạp 6 ngọc liên tiếp 7 ngày sẽ nhận được nhiều đạo cụ HOT nhé !
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*5 Lệnh Chiêu Mộ*1 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 2 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*10 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 3 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*10 Lệnh Chiêu Mộ*1 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 4 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*15 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 5 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*15 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 6 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*20 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 7 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*20 Hoa Ông Già Noel*1 Thiên Nhân Lệnh*2


Tiêu phí vàng tích lũy nhận quà

Thời gian:
 • 00:00 ngày 22/12 - 23:59 ngày 25/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S86
Nội dung:
 • Trong thời gian sự kiện, Chủ Nhân tiêu vàng đạt mốc sẽ nhận lại các phần thưởng sau:
Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Bạc*70000  
300 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Bạc*70000  
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Bạc*100000  
1500 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Bạc*150000  
3000 Thiên Nhân Lệnh*3 Hoa Ông Già Noel*1  
7500 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Bạc*4  
10000 Thời Trang Tuyết Giáng Sinh Hoa Ông Già Noel*1  
15000 Thiên Nhân Lệnh*5 Rương Bạc*6  
25000 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Hoa Ông Già Noel*1  
30000 Thiên Nhân Lệnh*10 Hoa Ông Già Noel*1  
35000 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*1
40000 Thiên Nhân Lệnh*20 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*2
50000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*2 Hoàng Gia Tiễn*3


Tầm Bảo Các

Thời gian:
 • 00:00 ngày 22/12 - 23:59 ngày 25/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S86


Đổi ngoại hình tùy tùng

Thời gian
 • 00:00 ngày 22/12 - 23:59 ngày 25/12/2018
Phạm vi
 • S1 - S86
Nội dung
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi mảnh Tùy Tùng theo từng mốc VIP.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn Note
VIP 0 Vàng*888 Tố-Kiếm Ảnh Mịch*1 (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện Skin Kinh Kha
VIP 0 Vàng*888 Tố-Tán Âm Vân*1 (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện Skin Địch Nhân Kiệt
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Phù Sinh Tiết (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện Skin Uyển Nhi
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Tư Hoa Niên (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện Skin Phan An
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Thiên Bôi Tận*1 (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện Skin Tống Ngọc
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Tướng Tiến Tửu (Lam)*1 1 lần trong suốt sự kiện Skin Lý Bạch
VIP 0 Vàng*21888 Cẩm-Kiếm Tâm*1 (Đỏ) 1 lần trong suốt sự kiện Skin Tống Ngọc


Đổi vật phẩm

Thời gian:
 • 10:00 ngày 22/12 - 23:59 ngày 25/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S86
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi phần thưởng theo từng mốc VIP ạ!
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*50 EXP Đơn-Cao*10, Rương Bạc*1 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*450 Lệnh Chiêu Mộ*5 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*450 Lệnh Chiêu Mộ*5 2 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*199 Đá Luyện Tinh*5 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*249 Đá Tinh Luyện*5 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*250 Thiên Nhân Lệnh*1, Rương Bạc*2 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*140 Rương hồn ngọc-Cam*5 5 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*900  Phiếu Đổi Trang Bị Đỏ*12 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Túi Tiến Cấp Trang Bị*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*160 Lệnh Tạo Mới*10 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*499 Xuất sắc*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1199 Hoàng Gia Tiễn*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*1199 Đá Đột Phá-N.Vật*20 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1150 Đá Đột Phá-N.Vật*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2750 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2650 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2550 Đá Đột Phá-N.Vật*50 1 lần mỗi ngày

Chiêu Mộ Thiên Tướng - Võ Tắc Thiên

Thời gian:
 • 00:00 ngày 22/12 - 23:59 ngày 25/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S86
Nội dung:
 • Chiêu mộ 1 lần tốn 100 Vàng hoặc Lệnh Chiêu Mộ.
 • Chiêu mộ 1 lần nhận được 1 điểm chiêu mộ
 • Điểm chiêu mộ có thể đổi trong tiệm điểm
Tham gia đạt số lần nhất định nhận thưởng:
Số lần tham gia đạt Thưởng
30 Mảnh Tắc Thiên *30, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *2
80 Mảnh Tắc Thiên *50, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *5
120 Mảnh Tắc Thiên *80, Đá Thức Tỉnh *50
180 Mảnh Tắc Thiên *150, Đột Phá Đơn*100
300 Rương Đá Lv7*1, Đột Phá Đơn*125
500 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2, Đột Phá Đơn*150
Tiệm đổi điểm
Điểm chiêu mộ Quà Đổi Giới hạn
Điểm Chiêu Mộ*15 EXP Đơn-Cao*10 20 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*28 Ngọt Ngào*1 5 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*58 Hoa Ông Già Noel*1 5 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Lý Bạch*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Thân Vương*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Uyển Nhi*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*250 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 5 lần trong suốt sự kiện

Quà Noel Ấm Áp

Thời gian:
 • 00:00 ngày 22/12 - 23:59 ngày 25/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S86
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng 1 vàng để đổi phần thưởng theo từng mốc VIP.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1 Lệnh Chiêu Mộ*1 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*3 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*1 Reset mỗi ngày
VIP 1 Vàng*1 Lệnh Chiêu Mộ*1 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*3 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*2 Reset mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1 Lệnh Chiêu Mộ*1 Ông Già Noel*1 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Reset mỗi ngày

Đổi quà phúc lợi VIP

Thời gian:
 • 00:00 ngày 22/12 - 23:59 ngày 25/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S86
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng 1 vàng để đổi phần thưởng rất có lợi nha!
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1 EXP Đơn-Cao*10 Mỗi ngày 1 lần
VIP 1 Vàng*1 Thiên Nhân Lệnh*1 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 3 Vàng*1 Rương Bạc*2 Mỗi ngày 1 lần
VIP 5 Vàng*1 Quyền Thế*1600 Mỗi ngày 1 lần
VIP 7 Vàng*1 Lệnh Tạo Mới*10 Mỗi ngày 1 lần
VIP 9 Vàng*1 Đột Phá Đơn*100 Mỗi ngày 1 lần
VIP 10 Vàng*1 Mông Lung*1 Mỗi ngày 1 lần
VIP 11 Vàng*1 Ông Già Noel*1 Mỗi ngày 1 lần
VIP 12 Vàng*1 Ông Già Noel*1 Mỗi ngày 1 lần

Đổi hoa tươi noel

Thời gian:
 • 00:00 ngày 22/12 - 23:59 ngày 25/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S86
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân đạt VIP 1 có thể dùng vàng để đổi phần thưởng được Giảm giá 70% ạ!
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Vàng*299 Ông Già Noel*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*119 Ngọt Ngào*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*119 Người Tình*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*149 Mông Lung*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*299 Tương Tư*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*299 Hoa Hồng Tím*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*299 Thược Dược*1 3 lần mỗi ngày

Hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 22/12 - 23:59 ngày 25/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S86
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân vào "Hoạt động" hoàn thành các "Nhiệm vụ hạn giờ" sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng bên dưới!
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Tặng hoa 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000   Reset mỗi ngày
Tặng hoa 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000   Reset mỗi ngày
Like ảnh 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000   Reset mỗi ngày
Like ảnh 5 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*50000   Reset mỗi ngày
Like ảnh 10 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*100000   Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000   Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000   Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500     Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500     Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Chiêu Mộ*1   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Chiêu Mộ*1   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Lệnh Chiêu Mộ*1 Ông Già Noel*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Lệnh Chiêu Mộ*1 Ông Già Noel*1 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000   Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000   Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần EXP Đơn Trung*40 Lệnh Chiêu Mộ*1   Reset mỗi ngày

Giảm Giá Khu Quà

Thời gian:
 • 00:00 ngày 22/12 - 23:59 ngày 25/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S86
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ giảm giá rất nhiều túi quà! Chủ Nhân đừng bỏ lỡ nhé!
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Thiên Nhân-Ngày 12 Thiên Nhân lệnh*1, EXP Đơn-Cao*5,Bạc*10000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Linh Lung 68 Thiên Nhân Lệnh*3, Rương Hồn Ngọc-Tím*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Cẩm Tú 288 Thiên Nhân Lệnh*12, Rương Hồn Ngọc-Cam*15, Bạc*200000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Điển Tàng 488 Thiên Nhân Lệnh*18, Rương Hồn Ngọc-Cam*20, Bạc*250000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Đá tấn Công 188 Đá Tấn Công Lv6*1, Qàu Đá Quý Lv3*2, Bạc*120000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Đá Phòng Thủ 188 Đá Phòng Thủ Lv6*1, Qàu Đá Quý Lv3*2, Bạc*120000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần


Hãy cùng bạn bè Tiến Cung và trở thành Chủ Nhân của 360mobi Mộng Hoàng Cung ngay hôm nay:
 #MongHoangCung#NgoiSaoHoangCung2 #360mobiMongHoangCung