1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (20/11-23/11)
19-11-2018

Chuỗi Sự Kiện Tuần (20/11-23/11)

Nạp Tích Lũy 

Thời gian:
 • 00:00 ngày 20/11 - 23:59 ngày 23/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S72
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận được các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Lưu ý:
 • Túi Mảnh Đỏ 3 mở chọn 1 trong các Mảnh Mộc LanTống NgọcTử PhuUyển nhi.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30  
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50  
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150  
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới*10  
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3  
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2  
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Thược Dược*1
1200 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 Rương Đá Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Đá Thức Tỉnh*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*500
4000 Túi Mảnh Đỏ 3*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Túi Mảnh Đỏ 3*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100


Nạp Ngọc 1 Lần (Nạp Định Mức)

Thời gian:
 • 00:00 ngày 20/11 - 23:59 ngày 21/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S72
Nội Dung:
 • Khuyến mãi thêm 20% vàng và túi mảnh đỏ 3, vé du ngoạn
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*12 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Vé Du Ngoạn*3
15 1 Vàng*30 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Vé Du Ngoạn*3
30 1 Vàng*60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Vé Du Ngoạn*5
60 1 Vàng*120 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Vé Du Ngoạn*5
150 1 Vàng*300 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Vé Du Ngoạn*10
300 1 Vàng*600 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Vé Du Ngoạn*15
450 1 Vàng*900 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Vé Du Ngoạn*20
750 1 Vàng*1500 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Vé Du Ngoạn*30


Đỗi Thời Trang & Ngoại Hình

Thời gian:
 • 00:00 ngày 20/11 - 23:59 ngày 23/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S72
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi Skin Hoa Mộc lan với giá siêu ưu đãi .
Điều kiện Túi Quà Giá gốc Note Giới hạn
VIP 0 La-Tuyết Ca Hành Vàng*3888 Skin Hoa Mộc lan 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Thời Trang Đêm Hè Vàng*2180 Nhuộm được 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Thời Trang Trung Thu Vàng*2880 Không nhuộm được 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Thời Trang Tình Say Vàng*1280 Không nhuộm được 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Thời Trang Băng Thanh Ngọc Trạc Vàng*880 Không nhuộm được 1 lần trong suốt sự kiện

Nạp 20K Nhận Thời Trang Hào Kiệt

Thời gian:
 • 00:00 ngày 20/11 - 23:59 ngày 23/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S72
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể nạp Ngọc để nhận được bộ thời trang Hào Kiệt.
Điều kiện Thưởng
Nạp 6 Ngọc Thời Trang Hào Kiệt (Trị giá: 88 Ngọc) Bạc*100000 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất

Đổi Tùy Tùng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 20/11 - 23:59 ngày 23/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S72
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân dùng vàng có thể đổi được Mảnh Hoa Mộc Lan và Mảnh Lý Bạch theo từng mốc vip.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*50 EXP Đơn-Cao*10, Rương Bạc*1 5 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Công Vụ Lệnh*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*520 Túi mảnh đỏ 3*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Túi mảnh đỏ 4*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*540 Túi Mảnh Đỏ 5*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1039 Mảnh Hoa Mộc Lan*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1559 Mảnh Hoa Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1559 Mảnh Hoa Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2599 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2500 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2400 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1039 Mảnh Lý Bạch*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2599 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2500 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2400 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày


BXH Tiêu Vàng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 20/11 - 23:59 ngày 23/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S72
Nội Dung :
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân tiêu vàng đủ mốc sẽ nhận lại nhiều phần quà vô cùng giá trị!
Điều kiện Thưởng
 1  Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2 Túi mảnh đỏ 3*150 Thược Dược*1 Rương Bạc *20
 2  Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Túi mảnh đỏ 3*120 Tim Yêu*1 Rương Bạc *15
 3  Đá Nhanh Nhẹn Lv5*2 Túi mảnh đỏ 3*100 Hoa Hồng Tím*1 Rương Bạc *10
 4 – 5  Đá Nhanh Nhẹn Lv5*1 Túi mảnh đỏ 3*80 Hồ Thiên Nga*1 Rương Bạc *5
 6 – 10  Đá Nhanh Nhẹn Lv4*1 Túi mảnh đỏ 3*60 Anh Đào Hồng*1 Rương Bạc *5


Quà Lễ 20/11

Thời gian
 • 00:00 ngày 20/11 - 23:59 ngày 23/11/2018
Phạm vi
 • S1 - S72
Nội dung
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân đăng nhập vào game mỗi ngày để nhận phần thưởng.
Điều kiện Thưởng   Giới hạn
Đăng nhập mỗi ngày Rương Hồn Ngọc Đỏ*2 Vé Du Ngoạn*5 Đá Đột Phá-N.Vật*2 Reset mỗi ngày


Đổi Quà Phúc Lợi VIP

Thời gian:
 • 00:00 ngày 20/11 - 23:59 ngày 21/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S72
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi được nhiều phần quà hấp dẫn theo từng mốc VIP.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1 EXP Đơn-Cao*10 Mỗi ngày 1 lần
VIP 1 Vàng*1 Thiên Nhân Lệnh*1 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 3 Vàng*1 Rương Bạc*2 Mỗi ngày 1 lần
VIP 5 Vàng*1 Quyền Thế*1600 Mỗi ngày 1 lần
VIP 7 Vàng*1 Lệnh Tạo Mới*10 Mỗi ngày 1 lần
VIP 9 Vàng*1 Đột Phá Đơn*100 Mỗi ngày 1 lần
VIP 10 Vàng*1 Mông Lung*1 Mỗi ngày 1 lần
VIP 11 Vàng*1 Tim Yêu*1 Mỗi ngày 1 lần
VIP 12 Vàng*1 Thược Dược*2 Mỗi ngày 1 lần


Quà Cập Nhật Phiên Bản Mới

Thời gian:
 • 10:00 ngày 20/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S72
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ nhân có thể dùng vàng đổi quà siêu ưu đãi theo từng mốc vip.

Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1 EXP Đơn-Cao*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*3 Rương Bạc*3 Reset mỗi ngày
VIP 1 Vàng*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*3 Rương Bạc*5 Reset mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1 Thiên Nhân Lệnh*3 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Rương Bạc*10 Reset mỗi ngàyQuà Siêu Ưu Đãi 20/11

Thời gian:
 • 00:00 ngày 20/11 - 23:59 ngày 23/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S72
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ giảm giá rất nhiều túi quà! Chủ Nhân đừng bỏ lỡ nhé!
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà 1 Ngọc Ngày Thu 1 Đột Phá Đơn*50, Vàng*30, Bạc*30000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Túi Phúc Bạc 3 Túi Bạc*1 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Mua Mỗi Ngày 3 Đá Đột Phá-N.Vật*3, Vé Du Ngoạn*1, Bạc*10000 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Mảnh Tống Ngọc 3 Mảnh Tống Ngọc*5 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Hoa Tươi 9( Giá gốc: 18) Vong Ưu*2, Cầu Vòng*2, Hồng Đỏ*2 Mỗi ngày giới hạn 3 lầnGiảm Giá Khu Quà

Thời gian:
 • 00:00 ngày 20/11 - 23:59 ngày 23/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S72
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ giảm giá rất nhiều túi quà! Chủ Nhân đừng bỏ lỡ nhé!

Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Thiên Nhân-Ngày 12 Thiên Nhân lệnh*1, EXP Đơn-Cao*5,Bạc*10000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Linh Lung 68 Thiên Nhân Lệnh*3, Rương Hồn Ngọc-Tím*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Cẩm Tú 288 Thiên Nhân Lệnh*12, Rương Hồn Ngọc-Cam*15, Bạc*200000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Điển Tàng 488 Thiên Nhân Lệnh*18, Rương Hồn Ngọc-Cam*20, Bạc*250000 Mỗi ngày 3 lầnHoàn Thành Nhiệm Vụ Nhận Thưởng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 20/11 - 23:59 ngày 23/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S72
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân vào "Hoạt động" và hoàn thành các "Nhiệm vụ hạn giờ" sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng bên dưới!
Điều kiện Thưởng  Giới hạn
 Du Ngoạn 50 lần  Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 100 lần     Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 150 lần     Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Reset mỗi ngày
 Du Ngoạn 200 lần     Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Công Trạng*1500 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Công Trạng*2000 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Công Trạng*2000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày