1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (19/12-21/12)
18-12-2018 đến 18/12/2018

Chuỗi Sự Kiện Tuần (19/12-21/12)


Nạp Tích Lũy

Thời gian:
 • 00:00 ngày 19/12 - 23:59 ngày 21/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S84
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận Mảnh Bảo Vật và các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30  
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Mảnh Bảo Vật*3
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Rương Bạc*5
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới*10 Mảnh Bảo Vật*5
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Rương Bạc*7
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Mảnh Bảo Vật*7
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Mảnh Bảo Vật*10
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Đá Thức Tỉnh*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*500
4000 Túi Mảnh Đỏ 3*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Túi Mảnh Đỏ 3*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100


Nạp Ngọc 1 Lần (Nạp Định Mức)

Thời gian:
 • 00:00 ngày 19/12 - 23:59 ngày 21/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S84
Nội Dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc đạt mốc nhận các phần quà nhé!
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*3 Rương Bạc*3 Mỗi ngày 1 lần
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*7 Rương Bạc*7 Mỗi ngày 1 lần
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*7 Rương Bạc*7 Mỗi ngày 1 lần
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Rương Bạc*10 Mỗi ngày 1 lần
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*15 Rương Bạc*15 Mỗi ngày 1 lần


Nạp Hoàn Trả Hạn Giờ

Thời gian:
 • 00:00 ngày 19/12 - 23:59 ngày 21/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S84
Nội dung:
 • Trong thời gian sự kiện, Chủ nhân nạp lần đầu bất kỳ mỗi ngày nhận lại vàng bằng 50% số ngọc nạp & đạo cụ HOT ạ!
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp lần đầu bất kỳ mỗi ngày Nhận lại Vàng bằng 50% số lượng ngọc nạp Túi Mảnh Đỏ 3*7 Vòng Hoa Tím*1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 Mỗi ngày 1 lần


BXH Tiêu Vàng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 19/12 - 23:59 ngày 21/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S84
Lưu ý:
 • Trong thời gian sự kiện, Chủ nhân tiêu vàng đạt top sẽ nhận được Mảnh Bảo Vật và các phần thưởng khác.
 • Chủ nhân nhớ tiêu phí vàng 3000 vàng trở lên mới lên BXH nhé !
Điều kiện Thưởng   
 1  Mảnh Bảo Vật*60 Đá Đột Phá-N.Vật*120 Đột Phá Đơn*300 Rương Bạc *10
 2  Mảnh Bảo Vật*30 Đá Đột Phá-N.Vật*100 Đột Phá Đơn*250 Rương Bạc *10
 3  Mảnh Bảo Vật*20 Đá Đột Phá-N.Vật*80 Đột Phá Đơn*200 Rương Bạc *8
 4 – 5  Mảnh Bảo Vật*15 Đá Đột Phá-N.Vật*50 Đột Phá Đơn*100 Rương Bạc *6
 6 – 10  Mảnh Bảo Vật*10 Đá Đột Phá-N.Vật*30 Đột Phá Đơn*50 Rương Bạc *5


Đổi Trân Bảo

Thời gian:
 • 00:00 ngày 19/12 - 23:59 ngày 22/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S84
Nội dung:
 • Trong thời gian sự kiện, Chủ Nhân dùng Mảnh Bảo Vật để đổi các phần thưởng hấp dẫn nhé!
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
Đạt level 30 Vàng*120 Mảnh Trân Bảo*1 120 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Bảo Vật*10 Rương Bảo Vật-Thiên 2*1 (Cam, Lv70) 3 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Bảo Vật*15 Rương Bảo Vật-Địa 3*1 (Tím, CS 1 Lv90) 3 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Bảo Vật*60 Rương Bảo Vật-Thiên 3*1 (Cam, CS 1 Lv90) 1 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Bảo Vật*30 Rương Bảo Vật-Địa 4 x1 (Tím, CS 2 Lv110) 3 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Bảo Vật*200 Rương Bảo Vật-Thiên 4 x1 (Cam, CS 2 Lv110) 1 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Bảo Vật*2 Rương Mảnh Đỏ 3*4 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Bảo Vật*2 Đá Luyện Tinh*5 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Bảo Vật*2 Đá Tinh Luyệt*4 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Bảo Vật*1 Đột Phá Đơn*25 20 lần trong suốt sự kiện


Đổi Đá Quý

Thời gian:
 • 00:00 ngày 19/12 - 23:59 ngày 21/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S84
Lưu ý:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân đạt lv 30 có thể dùng vàng để đổi được nhiều phần quà hấp dẫn nha.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*688 Đá Tấn Công Lv5*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*688 Đá Phòng Thủ Lv5*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*688 Đá Sinh Lực Lv5*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*2065 Đá Tấn Công Lv6*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*2065 Đá Phòng Thủ Lv6*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*2065 Đá Sinh Lực Lv6*1 1 lần mỗi ngày


Đổi Tùy Tùng

Thời gian
 • 00:00 ngày 19/12 - 23:59 ngày 21/12/2018
Phạm vi
 • S1 - S84
Nội dung
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi mảnh Tùy Tùng theo từng mốc VIP.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Lan Lăng Vương*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Lan Lăng Vương*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Lan Lăng Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Lan Lăng Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Lan Lăng Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Lan Lăng Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Lan Lăng Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Lan Lăng Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Vệ Tử Phu*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Vệ Tử Phu*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Vệ Tử Phu*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Vệ Tử Phu*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Vệ Tử Phu*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Vệ Tử Phu*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Vệ Tử Phu*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Vệ Tử Phu*50 1 lần mỗi ngày


Hoàn Thành Nhiệm Vụ Nhận Thưởng

Thời gian:
 • 10:00 ngày 19/12 - 23:59 ngày 21/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S84
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân vào "Hoạt động" và hoàn thành các "Nhiệm vụ hạn giờ" sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng bên dưới!
Điều kiện Thưởng  Giới hạn
 Du Ngoạn 50 lần  Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 100 lần     Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 150 lần     Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Reset mỗi ngày
 Du Ngoạn 200 lần     Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Công Trạng*1500 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Công Trạng*2000 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Công Trạng*2000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày

Giảm Giá Khu Quà

Thời gian:
 • 00:00 ngày 19/12 - 23:59 ngày 21/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S84
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ giảm giá rất nhiều túi quà! Chủ Nhân đừng bỏ lỡ nhé!
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Ưu Đải 1 Ngọc 1 Đá Thức Tỉnh*5, Vàng*30 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Ưu Đãi Cuối Tuần 1 30 Công Vụ Lệnh*1, Đá Bạo Kích lv3*2, Bạc*500000 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Ưu Đãi Cuối Tuần 2 198 Đột Phá Đơn-N.Vật*80, Vé Du Ngoạn*60, Bạc*500000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 28 Đột Phá Đơn*100, EXP Đơn-Cao*10, Rương Hồn Ngọc-Tím*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Giá Trị 68 Đột Phá Đơn*300, EXP Đơn-Cao*20, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần

Hãy cùng bạn bè Tiến Cung và trở thành Chủ Nhân của 360mobi Mộng Hoàng Cung ngay hôm nay:
 #MongHoangCung#NgoiSaoHoangCung2 #360mobiMongHoangCung