1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (19/08-21/08)
18-08-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (19/08-21/08)

NẠP NGỌC TÍCH LŨY 
Thời gian: 19/08-21/08
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30 Vé Tăng Tốc Tầm Bảo*1
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Hoa Hồng Trắng*20
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Hoa Hồng Trắng*50
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Hoa Hồng Trắng*100
450 Chả Cá*10 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Đá Tiến Cấp Đỏ*5 Phá Cảnh Ngọc*25 Hoa Hồng Trắng*200
1200 Thời Trang Phượng Minh*1 (Đỏ) Rương Đá Lv5*2 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Đá Tiến Cấp Đỏ*5 Phá Cảnh Ngọc*50 Hoa Hồng Trắng*300 Đột Phá Đơn*300
3000 Rương Lưỡng Nghi-Đỏ*1 Thiên Nhân Lệnh*10 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đột Phá Đơn*500
4000 Phá Cảnh Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Hoa Hồng Trắng*500 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Đá Lv7*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server) Đá Thức Tỉnh*100


NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 19/08-21/08
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Chiêu Mộ*1 Đá Thức Tỉnh*3 Mỗi ngày 2 lần
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Chiêu Mộ*1 Đá Thức Tỉnh*5 Mỗi ngày 2 lần
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Lệnh Chiêu Mộ*2 Đá Thức Tỉnh*7 Mỗi ngày 2 lần
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Lệnh Chiêu Mộ*2 Đá Thức Tỉnh*10 Mỗi ngày 2 lần
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Lệnh Chiêu Mộ*3 Đá Thức Tỉnh*15 Mỗi ngày 2 lần
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Lệnh Chiêu Mộ*3 Đá Thức Tỉnh*20 Mỗi ngày 2 lần
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Lệnh Chiêu Mộ*5 Đá Thức Tỉnh*30 Mỗi ngày 2 lần
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Lệnh Chiêu Mộ*5 Đá Thức Tỉnh*40 Mỗi ngày 2 lần

NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 60% VÀNG & HOA HỒNG TRẮNG
Thời gian: 19/08-21/08
Nạp Ngọc đúng mốc sẽ nhận được Khuyến Mãi 60% Vàng, Hoa Hồng Trắng và phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Vàng*36 Hoa Hồng Trắng*5 Lệnh Chiêu Mộ*1 Rương Đá Tân Công*3 2
15 Vàng*90 Hoa Hồng Trắng*10 Lệnh Chiêu Mộ*1 Rương Đá Tân Công*5 2
30 Vàng*180 Hoa Hồng Trắng*15 Lệnh Chiêu Mộ*2 Rương Đá Tân Công*7 2
60 Vàng*360 Hoa Hồng Trắng*30 Lệnh Chiêu Mộ*2 Rương Đá Tân Công*10 2
150 Vàng*900 Hoa Hồng Trắng*60 Lệnh Chiêu Mộ*3 Rương Đá Tân Công*15 2
300 Vàng*1800 Hoa Hồng Trắng*100 Lệnh Chiêu Mộ*3 Rương Đá Tân Công*20 2
450 Vàng*2700 Hoa Hồng Trắng*200 Lệnh Chiêu Mộ*5 Rương Đá Tân Công*25 2
750 Vàng*4500 Hoa Hồng Trắng*300 Lệnh Chiêu Mộ*5 Rương Đá Tân Công*30 2

NẠP 20K MỖI NGÀY
Thời gian: 19/08-21/08
Trong thời gian sự kiện, nạp từ 20K mỗi ngày để nhận được các quà tặng hấp dẫn dưới đây.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp 1 Ngọc Hoa Bên Nhau Liên Server*1 Hoa Hồng Trắng*50 Vàng*150 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 Hoa Hồng Trắng*10 Thiên Nhân Lệnh*1 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 30 Ngọc Vàng*300 Hoa Hồng Trắng*50 Thiên Nhân Lệnh*2 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 60 Ngọc Vàng*300 Hoa Hồng Trắng*100 Thiên Nhân Lệnh*4 Mỗi ngày 1 lần

NẠP 30 NGỌC LIÊN TIẾP 3 NGÀY
Thời gian: 19/08-21/08
Trong thời gian sự kiện, nạp 30 NGỌC trong 3 ngày liên tục để nhận được các quà tặng hấp dẫn bên dưới.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc Thiên Nhân Lệnh*5 Hoa Hồng Trắng*100 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 1
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc Thiên Nhân Lệnh*10 Hoa Hồng Trắng*100 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 1
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc Thiên Nhân Lệnh*15 Hoa Hồng Trắng*200 Mảnh Lý Bạch*150 1


BXH HOA HỒNG TRẮNG
Thời gian: 19/08-21/08
Tích cực tặng và nhận "Hoa Hồng Trắng" trong thời gian sự kiện diễn ra để có cơ hội lọt vào TOP 10 BXH Tặng Hoa và TOP 10 BXH Nhận Hoa, thưởng hấp dẫn.
Lưu ý: Ngoại trừ "Hoa Hồng Trắng", việc tặng và nhận các loại hoa khác sẽ không tính vào BXH.

Hạng Tặng Thưởng
1 (3000 điểm) Rương Mảnh Đỏ*150 Rương Bảo Vật Thiên 4*1 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2 Đá Thức Tỉnh*100
2 (2000 điểm) Rương Mảnh Đỏ*120 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Đột Phá Đơn*300 Tim Yêu*1
3 (2000 điểm) Rương Mảnh Đỏ*100 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*2 Đột Phá Đơn*200 Hoa Hồng Tím*1
4 – 5 (200 điểm) Rương Mảnh Đỏ*80 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*1 Đột Phá Đơn*150 Hồ Thiên Nga*1
6 – 10 (200 điểm) Rương Mảnh Đỏ*60 Đá Nhanh Nhẹn Lv4*1 Đột Phá Đơn*100 Anh Đào Hồng*1

Hạng Nhận Thưởng
1 (3000 điểm) Rương Mảnh Đỏ*150 Rương Bảo Vật Thiên 4*1 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Đá Thức Tỉnh*70
2 (2000 điểm) Rương Mảnh Đỏ*120 Đột Phá Đơn*300 Rương Đá Lv6*1 Tim Yêu*1
3 (2000 điểm) Rương Mảnh Đỏ*100 Đột Phá Đơn*200 Rương Đá Lv5*2 Hoa Hồng Tím*1
4 – 5 (200 điểm) Rương Mảnh Đỏ*80 Đột Phá Đơn*150 Rương Đá Lv5*1 Hồ Thiên Nga*1
6 – 10 (200 điểm) Rương Mảnh Đỏ*60 Đột Phá Đơn*100 Rương Đá Lv4*2 Anh Đào Hồng*1

BXH TIÊU VÀNG
Thời gian: 19/08-21/08
Tiêu phí vàng 3000 Vàng trở lên mới lên BXH, nhận nhiều quà thưởng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng
1 Quà Xích Viêm*1 (Tư chất 130) Đá Tinh Luyện*100 Đá Luyện Tinh*80 Đột Phá Đơn*999
2 Đá Tinh Luyện*80 Đá Luyện Tinh*50 Đột Phá Đơn*799 Tim Yêu*1
3 Đá Tinh Luyện*50 Đá Luyện Tinh*40 Đột Phá Đơn*599 Hoa Hồng Tím*1
4 – 5 Đá Tinh Luyện*30 Đá Luyện Tinh*20 Đột Phá Đơn*399 Hồ Thiên Nga*1
6 – 10 Đá Tinh Luyện*20 Đá Luyện Tinh*10 Đột Phá Đơn*199 Anh Đào Hồng*1

TIÊU VÀNG TÍCH LŨY
Thời gian: 19/08-21/08
Trong thời gian sự kiện, tổng tích lũy tiêu vàng đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
150 Hoa Hồng Trắng*5 Đá Bích Tỷ*1 Thiên Nhân Lệnh*1
300 Hoa Hồng Trắng*10 Phân Bón*3 Thiên Nhân Lệnh*1
600 Hoa Hồng Trắng*15 Thức Ăn Gia Súc*2 Thiên Nhân Lệnh*1
1500 Hoa Hồng Trắng*20 Thức Ăn Hảo Hạng*2 Thiên Nhân Lệnh*3
3000 Hoa Hồng Trắng*30 Đá Bích Tỷ*2 Thiên Nhân Lệnh*3
7500 Hoa Hồng Trắng*50 Thiên Nhân Lệnh*5 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
10000 Hoa Hồng Trắng*150 Mảnh Lý Bạch*150 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
15000 Hoa Hồng Trắng*300 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Bích Tỷ*5
25000 Hoa Hồng Trắng*500 Kết Tinh Thú Cưng*40 Mảnh Lý Bạch*150
30000 Hoa Hồng Trắng*700 Thiên Nhân Lệnh*10 Quà Thú Cưng Đạp Nguyệt 130 Tư Chất*1
35000 Hoa Hồng Trắng*800 Rương Đá Lv6*1 Mảnh Lý Bạch*150
40000 Hoa Hồng Trắng*900 Rương Đá Lv6*1 Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
50000 Hoa Hồng Trắng*1000 Rương Đá Lv6*2 Mảnh Lý Bạch*150

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 19/08-21/08
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

SHOP GIẢM GIÁ
Thời gian: 19/08-21/08
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc để mở quyền đổi vật phẩm giảm giá.
Điều kiện Giá Nhận Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*1 (Giá gốc: 3000 Vàng) Trứng Thú Cưng Đỏ*1 Hoa Hồng Trắng*10 1
Nạp 6 Ngọc Vàng*350 (Giá gốc: 500 Vàng) Hoa Hồng Trắng*100 100
Nạp 15 Ngọc Vàng*800 (Giá gốc: 1500 Vàng) Đá Thức Tỉnh*20 Hoa Hồng Trắng*100 10
Nạp 30 Ngọc Vàng*500 (Giá gốc: 900 Vàng) Kết Tinh Thú Cưng*20 Hoa Hồng Trắng*100 20
Nạp 60 Ngọc Vàng*600 (Giá gốc: 1100 Vàng) Chả Cá*10 Hoa Hồng Trắng*100 20
Nạp 150 Ngọc Vàng*1300 (Giá gốc: 2500 Vàng) Đá Luyện Tinh*50 Hoa Hồng Trắng*100 10
Nạp 300 Ngọc Vàng*1600 (Giá gốc: 3000 Vàng) Đá Tinh Luyện*50 Hoa Hồng Trắng*100 10
Nạp 450 Ngọc Vàng*1999 (Giá gốc: 2500 Vàng) Hoa Hồng Trắng*500 100
Nạp 750 Ngọc Vàng*6500 (Giá gốc: 9500 Vàng) Phá Kinh Ngọc*100 Hoa Hồng Trắng*500 3

ĐỔI MẢNH TÙY TÙNG
Thời gian: 19/08-21/08
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 5 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*525 Mảnh Lý Bạch*10 + Hoa Hồng Trắng*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*520 Mảnh Lý Bạch*10 + Hoa Hồng Trắng*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1039 Mảnh Lý Bạch*20 + Hoa Hồng Trắng*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 + Hoa Hồng Trắng*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 + Hoa Hồng Trắng*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2599 Mảnh Lý Bạch*50 + Hoa Hồng Trắng*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2500 Mảnh Lý Bạch*50 + Hoa Hồng Trắng*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2400 Mảnh Lý Bạch*50 + Hoa Hồng Trắng*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Vệ Tử Phu*10 + Hoa Hồng Trắng*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Vệ Tử Phu*10 + Hoa Hồng Trắng*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Vệ Tử Phu*30 + Hoa Hồng Trắng*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Vệ Tử Phu*30 + Hoa Hồng Trắng*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Vệ Tử Phu*30 + Hoa Hồng Trắng*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Vệ Tử Phu*50 + Hoa Hồng Trắng*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Vệ Tử Phu*50 + Hoa Hồng Trắng*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Vệ Tử Phu*50 + Hoa Hồng Trắng*50 1 lần mỗi ngày

ĐỔI VẬT PHẨM
Thời gian: 19/08-21/08
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi vật phẩm giá ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*250 Hoa Hồng Trắng*50 999 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*500 Hoa Hồng Trắng*100 999 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*2500 Hoa Hồng Trắng*500 999 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*899 Đá Thức Tỉnh*20 + Hoa Hồng Trắng*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2199 Đá Thức Tỉnh*50 + Hoa Hồng Trắng*50 3 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2099 Đá Thức Tỉnh*50 + Hoa Hồng Trắng*50 3 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*1999 Đá Thức Tỉnh*50 + Hoa Hồng Trắng*50 3 lần mỗi ngày

ĐỔI NGOẠI HÌNH TÙY TÙNG
Thời gian: 19/08-21/08
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi ngoại hình tùy tùng đặc biệt.
Đổi Thưởng Của tùy tùng Giới hạn
Vàng*18888 Cẩm-Thanh Bình Điệu*1 (Ngoại Hình Cam Lý Bạch) Lý Bạch 1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*18888 Cấm-Bình Sa Lạc Nhạn*1 (Ngoại Hình Cam Di Thân Vương) Di Thân Vương 1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*18888 Cấm-Vân Xuất Tụ*1 (Ngoại Hình Cam Tô Đông Pha) Tô Đông Pha 1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*3888 La-Bạch Phát Bi Thu (Tím) Phan An 1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*29888 Hoa-Hỏa Liêu Nguyên*1 (Đỏ) Uyển Nhi 1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*21888 Cẩm-Kiếm Tâm*1 (Đỏ) Tống Ngọc 1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*3888 La-Tuyết Ca Hành (Tím) Hoa Mộc Lan 1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*1288 Tố-Xa Trường Túy(Lam) Lan Lăng Vương 1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*1288 Tố-U Tư Dẫn (Lam) Võ Tắc Thiên 1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*888 Tố-Kiếm Ảnh Mịch*1 (Lam) Kinh Kha 1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*888 Tố-Tán Âm Vân*1 (Lam) Địch Nhân Kiệt 1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*1288 Tố-Phù Sinh Tiết (Lam) Uyển Nhi 1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*1288 Tố-Tư Hoa Niên (Lam) Phan An 1 lần trong suốt sự kiện
Vàng*1288 Tố-Thiên Bôi Tận*1 (Lam) Tống Ngọc 1 lần trong suốt sự kiện

TIỆM THẦN BÍ
Thời gian: 19/08-21/08
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi ngoại hình tùy tùng đặc biệt.
STT Vật Phẩm Giảm Giá
1 Đột Phá Đơn
2 Đá Đột Phá-N.Vật
3 Đá Thức Tỉnh
4 Đá Tinh Luyện
5 Đá Luyện Tinh
6 Rương Mảnh Đỏ 2
7 Túi Mảnh Đỏ 4
8 Túi Mảnh Đỏ 5
9 Rương Đá Lv5
10 Rương Đá Nhanh Nhẹn
11 Mảnh Thân Vương
12 Phi Tinh Sa
13 Mảnh Vệ Tử Phu
14 Mảnh Uyển Nhi
15 Thiên Nhân Lệnh

ĐUA THUYỀN RỒNG LSV
Thuyền rồng chỉ được chế 1 lần duy nhất, các chủ nhân vui lòng tạo thuyền có tốc độ cao nhất để có thể đua nhanh hơn
19/8-20/8
• Đợt 1: 0h-23h55 19/08/2019
- Thời gian chế tạo thuyền: 0h-23h55
- Thời gian đua: 12h-23h55
• Đợt 2: 0h-23h55 20/08/2019
- Thời gian chế tạo thuyền: 0h-23h55
- Thời gian đua: 12h-23h55
• Thuyền có 3 loại: chỉ tạo được 1 loại thuyền duy nhất trong suốt thời gian diễn ra từng đợt
- Thuyền nhỏ(Tốc độ cơ bản +3): Gỗ Thông*150 + Gỗ Sam*150
- Thuyền cưỡi sóng (Tốc độ cơ bản +6): Gỗ Thông*200 + Gỗ Sam*200
- Thuyền thẳng tiến(Tốc độ cơ bản +10): Gỗ Thông*300 + Gỗ Sam*300

Nhiệm vụ thu thập gỗ ngày thứ 1:
Điều kiện Thưởng
Tiêu 60 Vàng Gỗ Thông*100
Quay Thiên Nhân 1 lần Gỗ Thông*50
Nạp 6 Ngọc Gỗ Thông*50
Tiêu 300 Vàng Gỗ Thông*100
Trêu ghẹo 3 lần Gỗ Sam*100
Thân thiện quyền quý 3 lần Gỗ Sam*100
Du Ngoạn 100 lần Gỗ Sam*100

Nhiệm vụ thu thập gỗ ngày thứ 2:
Điều kiện Thưởng
Tiêu 60 Vàng Gỗ Thông*50
Quay Thiên Nhân 1 lần Gỗ Thông*50
Nạp 6 Ngọc Gỗ Thông*200
Trêu ghẹo 3 lần Gỗ Sam*100
Thân thiện quyền quý 3 lần Gỗ Sam*100
Du Ngoạn 100 lần Gỗ Sam*100

ĐỔI NGUYÊN LIỆU TINH LUYỆN & TIẾN CẤP
Thời gian: 19/08-21/08
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi các nguyên liệu tinh luyện & tiến cấp trang bị đỏ với giá ưu đãi hấp dẫn.
Đổi Thưởng Giới hạn
Vàng*640 Lụa Lộ Châu x5 10 lần trong suốt sự kiện
Vàng*640 Gấm x5 10 lần trong suốt sự kiện
Vàng*640 Da Cáo x5 10 lần trong suốt sự kiện
Vàng*640 Dương Chi Ngọc x5 10 lần trong suốt sự kiện
Vàng*640 San Hô Đỏ x5 10 lần trong suốt sự kiện
Vàng*1510 Lụa Lộ Châu*5 Lụa Màu*12 Vãi Bố*32 10 lần trong suốt sự kiện
Vàng*1510 Gấm*5 Gấm Quý*12 Gấm Hoa*32 10 lần trong suốt sự kiện
Vàng*1510 Da Cáo*5 Da Hổ*12 Da Gấu*32 10 lần trong suốt sự kiện
Vàng*1510 Dương Chi Ngọc*5 Lam Điền Ngọc*12 Độc Sơn Ngọc*32 10 lần trong suốt sự kiện
Vàng*1510 San Hô Đỏ*5 Phỉ Thúy*12 Đá Thanh Kim*32 10 lần trong suốt sự kiện

QUÀ ĐĂNG NHẬP MỖI NGÀY
Thời gian: 19/08-21/08
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được nhiều phần thưởng
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Đạt lv5 trở lên Đá Thức Tỉnh*5 Rương Đá Lv3*1 Lệnh Tạo Mới*5 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Reset mỗi ngày

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NHẬN THƯỞNG
Thời gian: 19/08-21/08
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Du Ngoạn 50 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000 Reset mỗi ngày
Du Ngoạn 100 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Du Ngoạn 150 lần Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Du Ngoạn 200 lần Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày