1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (15/9-18/9)
15-09-2018

Chuỗi Sự Kiện Tuần (15/9-18/9)

Đổi Vật Phẩm Giá Rẻ

Thời gian:
 • 0h ngày 15/9 - 23h59 ngày 18/9/2018
Phạm vi:
 • S1 - S39
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi các vật phẩm với giá ưu đãi.
 • Rương Đá Bạo Kích & Kháng bạo mở nhận ngẫu nhiên 1 đá từ lv1-6.


Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*100 Đột Phá Đơn*20 5 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*160 Lệnh tạo mới*10 5 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*35 Rương Đá Bạo Kích*1 5 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*35 Rương Đá Kháng Bạo*1 5 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*66 Vé Du Ngoạn*10  5 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*235 Đá Thức Tỉnh*5 5 lần mỗi ngày


Nạp Ngọc Đúng Mốc - Nhận Quà Cực Sốc

Thời gian:
 • 0h ngày 15/9 - 23h59 ngày 18/9/2018
Phạm vi:
 • S1 - S30
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày nạp Ngọc vào game đúng mốc, Chủ nhân sẽ nhận được phần quà tương ứng ở từng mốc đó.
 • Lưu ý: Túi Mảnh Đỏ 3 mở chọn 1 trong các Mảnh Mộc Lan, Tống Ngọc, Tử Phu, Uyển nhi.

Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 2 Thiên Nhân Lệnh *1 Lệnh Tạo Mới*5
15 2 Túi mảnh cam 4*10 Lệnh Tạo Mới*5
30 2 Túi mảnh cam 4*20 Lệnh Tạo Mới*10
60 2 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Rương đá lv4*1 Lệnh Tạo Mới*10
150 2 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương đá lv4*2 Hồng Đỏ*1
300 2 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương đá lv5*1 Hoa Mèo*1 
450 2 Túi Mảnh Đỏ 3*45 Rương đá lv5*2 Xuất Sắc*1
750 2 Túi Mảnh Đỏ 3*80 Rương đá lv6*2 Hoàng Gia Tiễn*1

Đổi Mảnh Đỏ - Giá Hủy Diệt

Thời gian:
 • 0h ngày 15/9 - 23h59 ngày 18/9/2018
Phạm vi:
 • S1 - S39
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi các Mảnh Cam & Mảnh Đỏ với giá ưu đãi.
Điều kiện Đổi Nhận Giới hạn
VIP 0 Vàng*50 Mảnh Phó Tòng Chi*5 4 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*50 Mảnh Vương Chiêu Quân*5 4 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*80 Mảnh Hạng Vũ*5 4 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*80 Mảnh Dương Ngọc Hoàn*5 4 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*180 Mảnh Địch Nhân Kiệt*10 4 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng x250 Mảnh Lan Lăng Vương*5 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng x250 Mảnh Lý Thời Trân*5 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng x250 Mảnh Tống Ngọc*5 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng x250 Mảnh Hoa Mộc Lan*5 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng x250 Mảnh Phan An*5 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng x250 Mảnh Uyển Nhi*5 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng x250 Mảnh Vệ Tử Phu*5 3 lần mỗi ngày

Sự Kiện Tầm Bảo Các - Đại Phát Đại Lợi!

Thời gian:
 • 0h ngày 15/9 - 23h59 ngày 18/9/2018
Phạm vi:
 • S1 - S39
Nội dung:
 • Dùng 100 vàng để nhận được 1 lượt quay tại vòng quay Tầm Bảo Các.
 • Với mỗi lượt quay Chủ Nhân sẽ tích lũy được 1 sao may mắn.
 • Tích đủ 100 sao may mắn sẽ có 100% xác suất quay được 80 Mảnh Di Thân Vương

BXH Tiêu Vàng Nhận Quà Siêu Hấp Dẫn

Thời gian:
 • 0h ngày 15/9 - 23h59 ngày 18/9/2018
Phạm vi:
 • S1 - S39
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Nhân tiêu trên 3000 vàng sẽ được vào Bảng Xếp Hạng Tiêu Vàng, TOP 10 Chủ Nhân đứng đầu Bảng Xếp Hạng sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị!
Thứ hạng Thưởng
 1  Đá Đột Phá-N.Vật*120 Công Trang*5000 Hoa Trà*1 Rương Bạc *10
 2  Đá Đột Phá-N.Vật*100 Công Trang*4000 Tinh Khôi*1 Rương Bạc *10
 3  Đá Đột Phá-N.Vật*80 Công Trang*3000 Hồ Thiên Nga*1 Rương Bạc *8
 4 – 5  Đá Đột Phá-N.Vật*50 Công Trang*2000 Hải Đường Rương Bạc *6
 6 – 10  Đá Đột Phá-N.Vật*30 Công Trang*1000 Hoa Mèo Rương Bạc *5

Hoàn Thành Nhiệm Vụ Ngày - Nhận Quà Liền Tay

Thời gian:
 • 0h ngày 15/9 - 23h59 ngày 18/9/2018
Phạm vi:
 • S1 - S39
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân vào "Hoạt động" và hoàn thành các "Nhiệm vụ hạn giờ" sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng bên dưới!

Điều kiện Thưởng Giới hạn
Đăng nhập mỗi ngày Exp Đơn-Trung *10 Lệnh tạo mới*1 Đơn Đột Phá x10 Làm mới mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Làm mới mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000 Làm mới mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000 Làm mới mỗi ngày
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Làm mới mỗi ngày
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Làm mới mỗi ngày
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Làm mới mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 3 lần Exp Đơn-Trung *10 Bạc*50000 Làm mới mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Làm mới mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Làm mới mỗi ngày

Giảm Giá Khu Quà

Thời gian:
 • 0h ngày 15/9 - 23h59 ngày 18/9/2018
Phạm vi:
 • S1 - S39
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ giảm giá rất nhiều túi quà! Chủ Nhân đừng bỏ lỡ nhé!

Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Thiên Nhân 28 Thiên Nhân Lệnh*3, EXP Đơn-Cao*5, Bạc*10000 Mỗi ngày 3 lần
Quà 666 289 Xuất Sắc*5, Thiên Bản Anh*3 Mỗi ngày 3 lần
Quà Hoàng Gia Tiễn 412 Hoàng Gia Tiễn*2, Loạn Thế Giai Nhân*5 Mỗi ngày 3 lần
Quà Lệnh Tạo Mới 30 Lệnh Tạo Mới*30, Rương Hồn Ngọc-Cam*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần