1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (15/12-18/12)
14-12-2018 đến 18/12/2018

Chuỗi Sự Kiện Tuần (15/12-18/12)


Nạp Tích Lũy

Thời gian:
 • 00:00 ngày 15/12 - 23:59 ngày 18/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S82
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận Đá Tinh Luyện, Đá Luyện Tinh và các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30  
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Mảnh Trang Bị*3
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Rương Bạc*5
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Thiên Nhân Lệnh*1 Mảnh Trang Bị*5
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Rương Bạc*7
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Mảnh Trang Bị*10
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Mảnh Trang Bị*10
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Túi Mảnh Đỏ 3*70 Đá Luyện Tinh*150 Đá Tinh Luyện*200
4000 Đá Thức Tỉnh*100 Đá Luyện Tinh*150 Đá Tinh Luyện*200
5000 Túi Mảnh Đỏ 3*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100


Nạp Ngọc 1 Lần (Nạp Định Mức)

Thời gian:
 • 00:00 ngày 15/12 - 23:59 ngày 18/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S80
Nội Dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc đạt mốc nhận các phần quà nhé!
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*3 Rương Bạc*3 Mỗi ngày 1 lần
15 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
30 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
60 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
150 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*7 Rương Bạc*7 Mỗi ngày 1 lần
300 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*7 Rương Bạc*7 Mỗi ngày 1 lần
450 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Rương Bạc*10 Mỗi ngày 1 lần
750 Túi Mảnh Đỏ 3*40 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*15 Rương Bạc*15 Mỗi ngày 1 lần


Nạp Liên Tiếp 7 Ngày Mỗi Ngày 20k

Thời gian:
 • 00:00 ngày 15/12 - 23:59 ngày 18/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S82
Nội dung:
 • Trong thời gian sự kiện, Chủ nhân chỉ cần nạp 6 Ngọc 7 ngày liên tục sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn ạ!
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*5 Mảnh Trang Bị*3 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 2 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*10 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 3 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*10 Mảnh Trang Bị*5 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 4 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*15 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 5 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*15 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 6 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*20 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 7 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*20 Khung Avatar Giáng Sinh Vui Vẻ*1 Thiên Nhân Lệnh*2


Nạp Liên Tiếp 4 Ngày 30 Ngọc

Thời gian:
 • 00:00 ngày 15/12 - 23:59 ngày 18/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S82
Lưu ý:
 • Trong thời gian sự kiện, Chủ nhân chỉ cần nạp 30 Ngọc 4 ngày liên tục sẽ nhận được các phần thưởng sau
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc 1 Mảnh Trang Bị x10 Thiên Nhân Lệnh*2 Đá Đột Phá Nhân Vật x10
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc 1 Mảnh Trang Bị x20 Thiên Nhân Lệnh*2 Đá Đột Phá Nhân Vật x10
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc 1 Mảnh Trang Bị x20 Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Đột Phá Nhân Vật x15
Nạp liên tiếp 4 ngày 30 Ngọc 1 Mảnh Trang Bị x30 Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Đột Phá Nhân Vật x20


Shop Giảm Giá

Thời gian:
 • 00:00 ngày 15/12 - 23:59 ngày 18/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S82
Nội dung:
 • Trong thời gian sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc đủ mốc có thể mua vật phẩm với giá siêu ưu đãi.
 • Trong thời gian sự kiện sẽ không reset các mốc mỗi ngày
Điều kiện Giá   Phần Thưởng Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 (Giá gốc: 300 Vàng) Thiên Nhân Lệnh*1 Rương Bạc*10 20
Nạp 6 Ngọc Vàng*120 (Giá gốc: 350 Vàng) Mảnh Trang Bị*5 Rương Bạc*10 20
Nạp 30 Ngọc Vàng*240 (Giá gốc: 700 Vàng) Mảnh Trang Bị*10 Rương Bạc*20 20
Nạp 150 Ngọc Vàng*1600 (Giá gốc: 3200 Vàng) Mảnh Uyển Nhi x40 Đột Phá Đơn*100 10
Nạp 300 Ngọc Vàng*2500 (Giá gốc: 4000 Vàng) Đột Phá Đơn*500 Rương Bạc*20 6
Nạp 750 Ngọc Vàng*1700 (Giá gốc: 3500 Vàng) Đá Đột Phá-N.Vật x40 Đột Phá Đơn*100 10


Đổi Trang Bị

Thời gian:
 • 00:00 ngày 15/12 - 23:59 ngày 18/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S82
Lưu ý:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân đạt lv 30 có thể dùng vàng để đổi được nhiều phần quà hấp dẫn theo từng mốc VIP.
Điều kiện Đổi Thưởng   Giới hạn
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*40 Rương Lưỡng Nghi-Tím x1     5 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*40 Rương Tử Dương-Tím x1     5 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*80 Rương Lưỡng Nghi-Cam x1     5 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*80 Rương Tử Dương-Cam x1     5 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*800 Lụa Lộ Châu x5     10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*800 Gấm x5     10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*800 Da Cáo x5     10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*800 Dương Chi Ngọc x5     10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*800 San Hô Đỏ x5     10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*1888 Lụa Lộ Châu*5 Lụa Màu*12 Vãi Bố*32 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*1888 Gấm*5 Gấm Quý*12 Gấm Hoa*32 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*1888 Da Cáo*5 Da Hổ*12 Da Gấu*32 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*1888 Dương Chi Ngọc*5 Lam Điền Ngọc*12 Độc Sơn Ngọc*32 10 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*1888 San Hô Đỏ*5 Phỉ Thúy*12 Đá Thanh Kim*32 10 lần trong suốt sự kiện


Đổi Nguyên Liệu Tinh Luyện

Thời gian
 • 00:00 ngày 15/12 - 23:59 ngày 18/12/2018
Phạm vi
 • S1 - S82
Nội dung
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân đạt lv30 có thể đổi được nguyên liệu Tinh Luyện nhé!
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
Đạt level 30 Mảnh Trang Bị*25 Đá Tinh Luyện*20 20 lần trong suốt sự kiện
Đạt level 30 Vàng*800 Đá Luyện Tinh*20 15 lần trong suốt sự kiện


Tiêu Phí Vàng Tích Lũy Nhận Quà

Thời gian:
 • 00:00 ngày 15/12 - 23:59 ngày 18/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S82
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân tiêu vàng đủ mốc sẽ nhận lại nhiều phần quà vô cùng giá trị!
Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Bạc*70000  
300 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Bạc*70000  
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Bạc*100000  
1500 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Bạc*150000  
3000 Thiên Nhân Lệnh*3 Rương Bạc*2  
7500 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Bạc*4  
10000 Đá Đột Phá-N.Vật*20 Đột Phá Đơn*100  
15000 Thiên Nhân Lệnh*5 Rương Bạc*6  
25000 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Rương Bạc*8  
30000 Thiên Nhân Lệnh*10 Rương Bạc*10  
35000 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*1
40000 Thiên Nhân Lệnh*20 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*2
50000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*2 Hoàng Gia Tiễn*3


Hoàn Thành Nhiệm Vụ Nhận Thưởng

Thời gian:
 • 10:00 ngày 15/12 - 23:59 ngày 18/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S82
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân vào "Hoạt động" và hoàn thành các "Nhiệm vụ hạn giờ" sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng bên dưới!
Điều kiện Thưởng   Giới hạn
Đăng nhập mỗi ngày Exp Đơn-Trung *10 Lệnh tạo mới*1 Đơn Đột Phá x10 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000   Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000   Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000   Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000   Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000   Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000   Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000   Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000   Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000   Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000   Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000   Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000   Reset mỗi ngày

Giảm Giá Khu Quà

Thời gian:
 • 00:00 ngày 15/12 - 23:59 ngày 18/12/2018
Phạm vi:
 • S1 - S82
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ giảm giá rất nhiều túi quà! Chủ Nhân đừng bỏ lỡ nhé!
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Ưu Đải 1 Ngọc 1 Đá Thức Tỉnh*5, Vàng*30 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Ưu Đãi Cuối Tuần 1 30 Công Vụ Lệnh*1, Đá Bạo Kích lv3*2, Bạc*500000 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Ưu Đãi Cuối Tuần 2 198 Đột Phá Đơn-N.Vật*80, Vé Du Ngoạn*60, Bạc*500000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 28 Đột Phá Đơn*100, EXP Đơn-Cao*10, Rương Hồn Ngọc-Tím*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Giá Trị 68 Đột Phá Đơn*300, EXP Đơn-Cao*20, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần

Hãy cùng bạn bè Tiến Cung và trở thành Chủ Nhân của 360mobi Mộng Hoàng Cung ngay hôm nay:
 #MongHoangCung#NgoiSaoHoangCung2 #360mobiMongHoangCung