1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (15/05-17/05)
14-05-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (15/05-17/05)

NẠP NGỌC TÍCH LŨY 
Thời gian: 15/05-17/05
Phạm vi: S1-S127
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện
Thưởng
6
Thiên Nhân Lệnh*1
Vàng*30
Vé Tăng Tốc Tầm Bảo*1
15
Thiên Nhân Lệnh*1
Vàng*50
Lệnh Chiêu Mộ*1
30
Thiên Nhân Lệnh*1
Vàng*150
Đột Phá Đơn*20
60
Túi Mảnh Đỏ 3*5
Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10
Lệnh Chiêu Mộ*2
150
Túi Mảnh Đỏ 3*10
Thiên Nhân Lệnh*3
Đột Phá Đơn*50
300
Túi Mảnh Đỏ 3*15
Rương Đá Lv3*2
Lệnh Chiêu Mộ*4
450
Chả Cá*10
Thiên Nhân Lệnh*5
Hải Đường*1
750
Phá Cảnh Ngọc*25
Rương Đá Lv5*1
Lệnh Chiêu Mộ*6
1200
Túi Mảnh Đỏ 3*30
Rương Đá Lv5*2
Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
Thiên Nhân Lệnh*7
2000
Phá Cảnh Ngọc*50
Rương Đá Lv6*1
Nước Uống Mùa Hè*10
Đột Phá Đơn*300
3000
Đá Thức Tỉnh*50
Thiên Nhân Lệnh*10
Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
Đột Phá Đơn*500
4000
Phá Cảnh Ngọc*70
Thiên Nhân Lệnh*15
Nước Uống Mùa Hè*10
Đá Thức Tỉnh*70
5000
Phá Cảnh Ngọc*100
Rương Đá Lv7*1
Hoa Bách Hợp Luyến*1 (Hoa Liên Server)
Đá Thức Tỉnh*100

NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 40% VÀNG
Thời gian: 15/05-17/05
Phạm vi: S1-S127
Nạp Ngọc đúng mốc sẽ nhận được Khuyến Mãi 40% vàng và phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*24 Lệnh Chiêu Mộ*1 Đá Bích Tỷ*3
15 1 Vàng*60 Lệnh Chiêu Mộ*1 Đá Bích Tỷ*5
30 1 Vàng*120 Lệnh Chiêu Mộ*2 Đá Bích Tỷ*5
60 1 Vàng*240 Lệnh Chiêu Mộ*2 Đá Bích Tỷ*5
150 1 Vàng*600 Lệnh Chiêu Mộ*3 Đá Bích Tỷ*7
300 1 Vàng*1200 Lệnh Chiêu Mộ*3 Đá Bích Tỷ*7
450 1 Vàng*1800 Lệnh Chiêu Mộ*5 Đá Bích Tỷ*10
750 1 Vàng*3000 Lệnh Chiêu Mộ*5 Đá Bích Tỷ*15

NẠP 20K TẶNG THỜI TRANG TÍM "TUỔI THANH XUÂN"
Thời gian: 15/05-17/05
Phạm vi: S1-S127
Trong thời gian sự kiện, nạp 20K mỗi ngày để nhận được các quà tặng hấp dẫn dưới đây:
Điều kiện Thưởng
Nạp 1 Ngọc Thời Trang Tuổi Thanh Xuân (Trị giá: 88 Ngọc) Đá Thức Tỉnh*10 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 Hoa Nhớ Nhung*1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 15 Ngọc Vàng*300 Hoa Thề Ước*1 Đá Thức Tỉnh*15 Mỗi ngày 1 lần

NẠP 20K LIÊN TIẾP 7 NGÀY
Thời gian: 15/05-21/05
Phạm vi: S1-S127
Trong thời gian sự kiện, nạp 20K trong 7 ngày liên tục để nhận được các quà tặng hấp dẫn bên dưới.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*30 Lệnh Chiêu Mộ*1 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 2 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*30 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 3 ngày 6 Ngọc 1 Đột Phá Nhân Vật*20 Lệnh Chiêu Mộ*2 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 4 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*40 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 5 ngày 6 Ngọc 1 Đá Thức Tỉnh*20 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 6 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*50 Vàng*100 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 7 ngày 6 Ngọc 1 Mảnh Uyển Nhi*50 Vàng*699 Thiên Nhân Lệnh*2

NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 15/05-17/05
Phạm vi: S1-S127
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Đá Đột Phá-N.Vật*3 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*3 Mỗi ngày 1 lần
15 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Đá Đột Phá-N.Vật*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 1 lần
30 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Đá Đột Phá-N.Vật*7 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 1 lần
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Đá Đột Phá-N.Vật*10 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 1 lần
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Đá Đột Phá-N.Vật*15 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*7 Mỗi ngày 1 lần
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Đá Đột Phá-N.Vật*20 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*7 Mỗi ngày 1 lần
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Đá Đột Phá-N.Vật*30 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Mỗi ngày 1 lần
750 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Đá Đột Phá-N.Vật*40 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*15 Mỗi ngày 1 lần

ĐỔI MẢNH TÙY TÙNG
Thời gian: 15/05-17/05
Phạm vi: S1-S127
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 5 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*550 Mảnh Thân Vương*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1080 Mảnh Thân Vương*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1620 Mảnh Thân Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1590 Mảnh Thân Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2650 Mảnh Thân Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2650 Mảnh Thân Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2600 Mảnh Thân Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Lan Lăng Vương*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Lan Lăng Vương*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Lan Lăng Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Lan Lăng Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Lan Lăng Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Lan Lăng Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Lan Lăng Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Lan Lăng Vương*50 1 lần mỗi ngày

BXH TIÊU VÀNG
Thời gian: 15/05-17/05
Phạm vi: S1-S127
Tiêu phí vàng 3000 vàng trở lên mới lên BXH, có cơ hội sở hữu nhiều quà tặng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng
Mảnh Võ Tắc Thiên*150 Ngoại Hình Võ Tắc Thiên Cam*1 Rương Tiêu Dao-Cam*1 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2
Mảnh Võ Tắc Thiên*120 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Đột Phá Đơn*400 Tim Yêu*1
Mảnh Võ Tắc Thiên*100 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*2 Đột Phá Đơn*300 Hoa Hồng Tím*1
4 – 5  Mảnh Võ Tắc Thiên*80 Đá Nhanh Nhẹn Lv5*1 Đột Phá Đơn*200 Hồ Thiên Nga*1
6 – 10  Mảnh Võ Tắc Thiên*60 Đá Nhanh Nhẹn Lv4*1 Đột Phá Đơn*100 Anh Đào Hồng*1

ĐỔI VẬT PHẨM ĐỒNG GIÁ 155 & 1555 VÀNG
Thời gian: 15/05-17/05
Phạm vi: S1-S127
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi vật phẩm giá ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1555 Trứng Thú Cưng-Truyền 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*155 Rương Sinh Lực*5 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1555 Rương Sinh Lực*50 1 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*155 Phá Kinh Ngọc*3 2 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1555 Phá Kinh Ngọc*35 2 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*155 Đá Thức Tỉnh*5 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1555 Đá Thức Tỉnh*50 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*155 Vé Du Ngoạn*25 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1555 Vé Du Ngoạn*250 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*155 Đột Phá Đơn*40 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1555 Đột Phá Đơn*400 5 lần mỗi ngày

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 15/05-17/05
Phạm vi: S1-S127
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

ĐỔI NGUYÊN LIỆU TIẾN CẤP & TINH LUYỆN TRANG BỊ
Thời gian: 15/05-17/05
Phạm vi: S1-S127
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi nguyên liệu hiếm giá ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1500 Đá Tiến Cấp Đỏ*1 + Thiên Nhân Lệnh*3 Trong suốt sự kiện đổi 10 lần
VIP 3 Vàng*485 Đá Tinh Luyện*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*385 Đá Luyện Tinh*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*470 Đá Tinh Luyện*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*370 Đá Luyện Tinh*10 + Thiên Nhân Lệnh*1 10 lần mỗi ngày

HOÁN ĐỔI TÙY TÙNG TÔ ĐÔNG PHA
Thời gian: 15/05-17/05
Phạm vi: S1-S127
Trong thời gian sự kiện, Chủ Nhân có thẻ dùng vàng và các mảnh Tùy Tùng để đổi Mảnh Tùy Tùng Tô Đông Pha nhé.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Mảnh Tống Ngọc*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Lý Bạch*50 + Vàng*399 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Di Thân Vương*50 + Vàng*399 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Uyển Nhi*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Thời Trân*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Vệ Tử Phu*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Lang Lăn Vương*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Mảnh Phan An*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện

CHIÊU MỘ THIÊN TƯỚNG - VÕ TẮC THIÊN
Thời gian: 15/05-17/05
Phạm vi: S1-S127
Chiêu mộ 1 lần tốn 100 Vàng hoặc Lệnh Chiêu Mộ
Chiêu mộ 1 lần nhận được 1 điểm chiêu mộ
Tham gia đạt số lần nhất định nhận thưởng:
Số lần tham gia đạt Thưởng
30 Mảnh Tắc Thiên *30, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *2
80 Mảnh Tắc Thiên *50, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *5
120 Mảnh Tắc Thiên *80, Đá Thức Tỉnh *50
180 Mảnh Tắc Thiên *150, Đột Phá Đơn*100
300 Rương Đá Lv7*1, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server)
500 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server)

Điểm chiêu mộ có thể đổi trong tiệm điểm:
Điểm chiêu mộ Quà Đổi Giới hạn
Điểm Chiêu Mộ*15 EXP Đơn-Cao*10 20 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*28 Ngọt Ngào*1 5 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*88 Hoa Trà*1 2 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Lý Bạch*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Thân Vương*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Uyển Nhi*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*250 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 5 lần trong suốt sự kiện

(MỚI) TIỆM THẦN BÍ
Thời gian: 15/05-17/05
Phạm vi: S1-S127
Mỗi ngày 5 lần mua, miễn phí tạo mới 3 lần, tốn phí tạo mới 10 lần.
Khi tạo mới có tỉ lệ nhận % giảm giá từ 20%~ 70% giá trị.

STT Vật Phẩm Giảm Giá
1 Đột Phá Đơn
2 Đá Đột Phá-N.Vật
3 Đá Thức Tỉnh
4 Đá Tinh Luyện
5 Đá Luyện Tinh
6 Rương Mảnh Đỏ 2
7 Túi Mảnh Đỏ 4
8 Túi Mảnh Đỏ 5
9 Rương Đá Lv5
10 Rương Đá Nhanh Nhẹn
11 Mảnh Thân Vương
12 Phi Tinh Sa
13 Mảnh Vệ Tử Phu
14 Mảnh Uyển Nhi
15 Thiên Nhân Lệnh

QUÀ ĐĂNG NHẬP MỖI NGÀY
Thời gian: 15/05-17/05
Phạm vi: S1-S127
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được nhiều phần thưởng
Điều kiện Thưởng Giới hạn
VIP 0 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Lệnh Tạo Mới*10 Reset mỗi ngày
VIP 1 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Đá Bích Tỷ*1 Reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*2 Thiên Nhân Lệnh*1 Hoa Thề Ước*1 Reset mỗi ngày

GIẢM GIÁ KHU QUÀ
Thời gian: 15/05-17/05
Phạm vi: S1-S127
Trong thời gian sự kiện, Khu Quà sẽ mở bán giảm giá đặc biệt.
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 28 Đột Phá Đơn*100, EXP Đơn-Cao*10, Rương Hồn Ngọc-Tím*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Giá Trị 68 Đột Phá Đơn*300, EXP Đơn-Cao*20, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NHẬN THƯỞNG
Thời gian: 15/05-17/05
Phạm vi: S1-S127
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng
Điều kiện Thưởng
 Du Ngoạn 50 lần   Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000
 Du Ngoạn 100 lần     Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
 Du Ngoạn 150 lần     Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Du Ngoạn 200 lần     Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000