1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (15/04-17/04)
14-04-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (15/04-17/04)

MỪNG SIÊU CẬP NHẬT - NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 40% VÀNG
Thời gian: 17/04
Phạm vi: S1-S119
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*24 Đá Thức Tỉnh*3 Rương Đá Tấn Công*3
15 1 Vàng*60 Đá Thức Tỉnh*5 Rương Đá Tấn Công*5
30 1 Vàng*120 Đá Thức Tỉnh*7 Rương Đá Tấn Công*7
60 1 Vàng*240 Đá Thức Tỉnh*10 Rương Đá Tấn Công*10
150 1 Vàng*600 Đá Thức Tỉnh*15 Rương Đá Tấn Công*15
300 1 Vàng*1200 Đá Thức Tỉnh*20 Rương Đá Tấn Công*20
450 1 Vàng*1800 Đá Thức Tỉnh*30 Rương Đá Tấn Công*25
750 1 Vàng*3000 Đá Thức Tỉnh*40 Rương Đá Tấn Công*30

NẠP 20K TẶNG "TRỨNG THÚ CƯNG-CAM"
Thời gian: 10:00-23:59 17/04
Phạm vi: S1-S119
Điều kiện Thưởng
Nạp 6 Ngọc Trứng Thú Cưng-Hiếm*1 (Trứng Thú Cưng Cam) Thức Ăn Hảo Hạn*3 Phân Bón*3 Vé Tăng Tốc Ấp Trứng*1

ĐĂNG NHẬP MỖI NGÀY - NHẬN QUÀ MỪNG SIÊU CẬP NHẬT
Thời gian: 10:00 17/04-20/04
Phạm vi: S1-S119
Điều kiện Thưởng Giới hạn
VIP 0 trở lên Phân Bón*2 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Lệnh Tạo Mới*5 Reset mỗi ngày
VIP 1 trở lên Thức Ăn Hảo Hạng*1 Đá Thức Tỉnh*3 Lệnh Tạo Mới*5 Reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Vé Tăng Tốc Tầm Bảo*1 Đá Đột Phá-N.Vật*5 Lệnh Tạo Mới*10 Reset mỗi ngày


NẠP NGỌC TÍCH LŨY 

Thời gian: 15/04-17/04
Phạm vi: S1-S119
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Thượng Thư Lệnh*3
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Rương Bạc*5
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Thiên Nhân Lệnh*1 Thượng Thư Lệnh*5
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Rương Bạc*7
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Thượng Thư Lệnh*10
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Phá Cảnh Ngọc*25 Rương Đá Lv5*1 Thượng Thư Lệnh*10
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Phá Cảnh Ngọc*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Đá Thức Tỉnh*50 Đá Luyện Tinh*150 Đá Tinh Luyện*200
4000 Phá Cảnh Ngọc*70 Đá Luyện Tinh*150 Đá Tinh Luyện*200
5000 Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100

NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 30% VÀNG
Thời gian: 15/04-16/04
Phạm vi: S1-S119
Nạp Ngọc đúng mốc sẽ nhận được Khuyến Mãi 30% vàng và phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*18 Đá Thức Tỉnh*3 Rương Đá Tấn Công*3
15 1 Vàng*45 Đá Thức Tỉnh*5 Rương Đá Tấn Công*5
30 1 Vàng*90 Đá Thức Tỉnh*7 Rương Đá Tấn Công*7
60 1 Vàng*180 Đá Thức Tỉnh*10 Rương Đá Tấn Công*10
150 1 Vàng*450 Đá Thức Tỉnh*15 Rương Đá Tấn Công*15
300 1 Vàng*900 Đá Thức Tỉnh*20 Rương Đá Tấn Công*20
450 1 Vàng*1350 Đá Thức Tỉnh*30 Rương Đá Tấn Công*25
750 1 Vàng*2250 Đá Thức Tỉnh*40 Rương Đá Tấn Công*30

NẠP 20K MỖI NGÀY
Thời gian: 15/04-17/04
Phạm vi: S1-S119
Trong thời gian sự kiện, chỉ cần nạp từ 20K mỗi ngày Chủ Nhân sẽ nhận được các phần thưởng sau:
Điều kiện Thưởng
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 Đá Thức Tỉnh*15 Vòng Hoa Tim*1 Thượng Thư Lệnh*3

NẠP 30 NGỌC LIÊN TIẾP 3 NGÀY
Thời gian: 15/04-17/04
Phạm vi: S1-S119
Trong thời gian sự kiện, nạp 30 Ngọc trong 3 ngày liên tục để nhận được các quà tặng hấp dẫn dưới đây:
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc 1 Thượng Thư Lệnh*10 Mảnh Lý Bạch*10 Thiên Nhân Lệnh*2
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc 1 Thượng Thư Lệnh*20 Mảnh Lý Bạch*20 Thiên Nhân Lệnh*2
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc 1 Thượng Thư Lệnh*30 Mảnh Lý Bạch*30 Thiên Nhân Lệnh*3

NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 15/04-17/04
Phạm vi: S1-S119
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Thượng Thư Lệnh*3 Công Trạng*3000 Mỗi ngày 1 lần
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Thượng Thư Lệnh*5 Công Trạng*3000 Mỗi ngày 1 lần
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Thượng Thư Lệnh*7 Công Trạng*5000 Mỗi ngày 1 lần
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Thượng Thư Lệnh*10 Công Trạng*5000 Mỗi ngày 1 lần
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Thượng Thư Lệnh*15 Công Trạng*7000 Mỗi ngày 1 lần
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Thượng Thư Lệnh*20 Công Trạng*7000 Mỗi ngày 1 lần
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Thượng Thư Lệnh*30 Công Trạng*10000 Mỗi ngày 1 lần
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Thượng Thư Lệnh*40 Công Trạng*12000 Mỗi ngày 1 lần

SHOP GIẢM GIÁ
Thời gian: 15/04-17/04
Phạm vi: S1-S119
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc để mở quyền đổi vật phẩm giảm giá.
Điều kiện Giá Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 (Giá gốc: 300 Vàng) Thiên Nhân Lệnh*1 Rương Bạc*10 20
Nạp 6 Ngọc Vàng*120 (Giá gốc: 350 Vàng) Thượng Thư Lệnh*5 Rương Bạc*10 30
Nạp 15 Ngọc Vàng*200 (Giá gốc: 400 Vàng) Lệnh Tạo Mới*20 Rương Bạc*20 20
Nạp 30 Ngọc Vàng*120 (Giá gốc: 350 Vàng) Thượng Thư Lệnh*5 Rương Bạc*10 30
Nạp 150 Ngọc Vàng*240 (Giá gốc: 700 Vàng) Thượng Thư Lệnh*10 Rương Bạc*20 20
Nạp 150 Ngọc Vàng*1600 (Giá gốc: 3200 Vàng) Mảnh Hoa Mộc Lan*40 Đột Phá Đơn*100 10
Nạp 300 Ngọc Vàng*2500 (Giá gốc: 4000 Vàng) Đột Phá Đơn*500 Rương Bạc*20 6
Nạp 450 Ngọc Vàng*200 (Giá gốc: 700 Vàng) Thượng Thư Lệnh*10 Rương Bạc*20 30
Nạp 750 Ngọc Vàng*5500 (Giá gốc: 7000 Vàng) Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Bạc*20 3

ĐỔI THƯỢNG THƯ LỆNH
Thời gian: 15/04-18/04
Phạm vi: S1-S119
Dùng Thượng Thư Lệnh để đổi các vật phẩm và nguyên liệu đặc biệt từ sự kiện (Nhân vật cần đạt Lv.30 trở lên)
Đổi Thưởng Giới hạn
Thượng Thư Lệnh*5 + Vàng*300 Phá Cảnh Ngọc*10 30 lần trong suốt sự kiện
Thượng Thư Lệnh*5 + Vàng*777 Hộp Cố Mộng*1 1 lần trong suốt sự kiện
Thượng Thư Lệnh*80 Mảnh Thân Vương*80 1 lần trong suốt sự kiện
Thượng Thư Lệnh*80 Mảnh Lý Bạch*80 1 lần trong suốt sự kiện
Thượng Thư Lệnh*500 + Vàng*3999 Rương Lượng Nghi-Đỏ*1 1 lần trong suốt sự kiện
Thượng Thư Lệnh*500 + Vàng*3999 Rương Tử Dương-Đỏ*1 1 lần trong suốt sự kiện
Thượng Thư Lệnh*4 Đá Bích Tỷ*2 10 lần trong suốt sự kiện
Thượng Thư Lệnh*4 Mảnh Văn Thành Công Chúa*18 50 lần trong suốt sự kiện
Thượng Thư Lệnh*4 Đá Luyện Tinh*5 10 lần trong suốt sự kiện
Thượng Thư Lệnh*4 Đá Tinh Luyện*4 10 lần trong suốt sự kiện
Thượng Thư Lệnh*40 Rương Lưỡng Nghi-Tím x1 5 lần trong suốt sự kiện
Thượng Thư Lệnh*40 Rương Tử Dương-Tím x1 5 lần trong suốt sự kiện
Thượng Thư Lệnh*80 Rương Lưỡng Nghi-Cam x1 5 lần trong suốt sự kiện
Thượng Thư Lệnh*80 Rương Tử Dương-Cam x1 5 lần trong suốt sự kiện

ĐỔI MẢNH TÙY TÙNG
Thời gian: 15/04-17/04
Phạm vi: S1-S119
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 5 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*720 Mảnh Ngư Huyền Cơ*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*720 Mảnh Ngư Huyền Cơ*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1440 Mảnh Ngư Huyền Cơ*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2130 Mảnh Ngư Huyền Cơ*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2100 Mảnh Ngư Huyền Cơ*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*3500 Mảnh Ngư Huyền Cơ*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*3500 Mảnh Ngư Huyền Cơ*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*3450 Mảnh Ngư Huyền Cơ*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*525 Mảnh Lý Bạch*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*520 Mảnh Lý Bạch*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1039 Mảnh Lý Bạch*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2599 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2500 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2400 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày

ĐỔI VẬT PHẨM
Thời gian: 15/04-17/04
Phạm vi: S1-S119
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi vật phẩm giá ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*170 Mảnh Văn Thành*10 20 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*450 Mảnh Văn Thành*20 20 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Thiên Nhân Lệnh*1, Rương Bạc*2 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Công Vụ Lệnh*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*160 Lệnh Tạo Mới*10 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*499 Xuất sắc*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1199 Hoàng Gia Tiễn*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*480 Túi mảnh đỏ 3*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*470 Túi mảnh đỏ 3*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*480 Túi mảnh đỏ 4*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*490 Túi Mảnh Đỏ 5*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*899 Đá Thức Tỉnh*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2199 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2099 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*1999 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày

HOÁN ĐỔI TÙY TÙNG TÔ ĐÔNG PHA
Thời gian: 15/04-17/04
Phạm vi: S1-S119
Trong thời gian sự kiện, Chủ Nhân có thẻ dùng vàng và các mảnh Tùy Tùng để đổi Mảnh Tùy Tùng Tô Đông Pha nhé.
Đổi Thưởng Giới hạn
Mảnh Tống Ngọc*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Lý Bạch*50 + Vàng*399 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Di Thân Vương*50 + Vàng*399 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Uyển Nhi*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Thời Trân*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Vệ Tử Phu*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Hoa Mộc Lan*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Lang Lăn Vương*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện
Mảnh Phan An*50 + Vàng*450 Mảnh Tô Đông Pha*50 3 lần trong suốt sự kiện

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 15/04-17/04
Phạm vi: S1-S119
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

BXH TIÊU VÀNG
Thời gian: 15/04-17/04
Phạm vi: S1-S119
Tiêu phí vàng 3000 vàng trở lên mới lên BXH
Điều kiện Thưởng
 1  Mảnh Lý Bạch*150 Thượng Thư Lệnh*80 Đá Thức Tỉnh*300 Thược Dược*1
 2  Mảnh Lý Bạch*120 Thượng Thư Lệnh*60 Đá Thức Tỉnh*200 Tim Yêu*1
 3  Mảnh Lý Bạch*100 Thượng Thư Lệnh*40 Đá Thức Tỉnh*150 Hoa Hồng Tím*1
 4 – 5  Mảnh Lý Bạch*80 Thượng Thư Lệnh*20 Đá Thức Tỉnh*100 Hồ Thiên Nga*1
 6 – 10  Mảnh Lý Bạch*60 Thượng Thư Lệnh*10 Đá Thức Tỉnh*70 Anh Đào Hồng*1

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NHẬN THƯỞNG
Thời gian: 15/04-17/04
Phạm vi: S1-S119
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng.
Điều kiện Thưởng
Tặng hoa 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2
Tặng hoa 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*4
Like ảnh 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Like ảnh 5 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Like ảnh 10 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500 Mảnh Văn Thành Công Chúa*3
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*5
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*10
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Đá Bích Tỷ*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*20
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Bích Tỷ*3 Mảnh Văn Thành Công Chúa*30
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000

GIẢM GIÁ KHU QUÀ
Thời gian: 15/04-17/04
Phạm vi: S1-S119
Trong thời gian sự kiện, Khu Quà sẽ mở bán giảm giá đặc biệt.
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Ưu Đải 1 Ngọc 1 Đá Thức Tỉnh*5, Vàng*30 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Ưu Đãi Cuối Tuần 1 30 Công Vụ Lệnh*1, Đá Bạo Kích lv3*2, Bạc*500000 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Ưu Đãi Cuối Tuần 2 198 Đột Phá Đơn-N.Vật*80, Vé Du Ngoạn*60, Bạc*500000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 28 Đột Phá Đơn*100, EXP Đơn-Cao*10, Rương Hồn Ngọc-Tím*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Giá Trị 68 Đột Phá Đơn*300, EXP Đơn-Cao*20, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần