1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (13/10 - 16/10)
13-10-2018

Chuỗi Sự Kiện Tuần (13/10 - 16/10)

Nạp 100K Liên Tiếp 5 Ngày Nhận Rương Lưỡng Nghi-Cam & Túi Mảnh Đỏ

Thời gian:
 • 0h ngày 13/10 - 23h59 ngày 17/10/2018
Phạm vi:
 • S1 - S50
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày nạp 30 Ngọc (100K) Chủ nhân sẽ nhận được phần quà vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là Túi Lưỡng Nghi-Cam!

Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc 1 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Rương Bạc*2
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc 1 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Rương Bạc*2
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc 1 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Rương Bạc*2
Nạp liên tiếp 4 ngày 30 Ngọc 1 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Rương Bạc*2
Nạp liên tiếp 5 ngày 30 Ngọc 1 Túi Lưỡng Nghi-Cam*1 Rương Bạc*5

Nạp Ngọc Đúng Mốc - Nhận Quà Túi Mảnh Đỏ & Hoàng Gia Tiễn

Thời gian:
 • 0h ngày 13/10 - 23h59 ngày 16/10/2018
Phạm vi:
 • S1 - S53
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày nạp Ngọc vào game đúng mốc, Chủ nhân sẽ nhận được phần quà tương ứng ở từng mốc đó.
Lưu ý:
 • Túi Mảnh Đỏ 3 mở chọn 1 trong các Mảnh Mộc LanTống NgọcTử PhuUyển Nhi.
 • Túi mảnh Cam 4 mở chọn 1 trong các mảnh: Kinh KhaHạng VũNhân KiệtLâm Đại Ngọc.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 2 Thiên Nhân Lệnh *1 Lệnh Tạo Mới*5
15 2 Túi mảnh cam 4*10 Lệnh Tạo Mới*5
30 2 Túi mảnh cam 4*20 Lệnh Tạo Mới*10
60 2 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Rương đá lv4*1 Lệnh Tạo Mới*10
150 2 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương đá lv4*2 Hồng Đỏ*1
300 2 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương đá lv5*1 Hoa Mèo*1 
450 2 Túi Mảnh Đỏ 3*45 Rương đá lv5*2 Xuất Sắc*1
750 2 Túi Mảnh Đỏ 3*80 Rương đá lv6*2 Hoàng Gia Tiễn*1

Nạp 20K Liên Tiếp 7 Ngày Nhận Khung Chat Thu Cúc & Túi Mảnh Cam

Thời gian:
 • 0h ngày 13/10 - 23h59 ngày 16/10/2018
Phạm vi:
 • S1 - S54
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày nạp 6 Ngọc (20K) Chủ nhân sẽ nhận được phần quà vô cùng hấp dẫn!
Lưu ý:
 • Túi mảnh Cam 4 mở chọn 1 trong các mảnh: Kinh KhaHạng VũNhân KiệtLâm Đại Ngọc.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*5 Quà Đá Quý lv2*1 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 2 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*10 Quà Đá Quý lv2*1 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 3 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*10 Quà Đá Quý lv2*1 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 4 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*15 Quà Đá Quý lv2*2 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 5 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*15 Quà Đá Quý lv2*2 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 6 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*20 Quà Đá Quý lv2*3 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 7 ngày 6 Ngọc 1 Khung Chat Thu Cúc Túi mảnh cam 4*20 Thiên Nhân Lệnh*2

Đổi Vật Phẩm - Giá Yêu Thương

Thời gian:
 • 0h ngày 13/10 - 23h59 ngày 16/10/2018
Phạm vi:
 • S1 - S56
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi vật phẩm với giá ưu đãi tương ứng với từng mốc VIP.

Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*50 EXP Đơn-Cao*10, Rương Bạc*1 5 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Công Vụ Lệnh*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*160 Lệnh Tạo Mới*10 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*499 Xuất sắc*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1199 Hoàng Gia Tiễn*1 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*899 Đá Thức Tỉnh*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2199 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2099 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*1999 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày

Đổi Mảnh Tùy Tùng - Giá Siêu Ưu Đãi!

Thời gian:
 • 0h ngày 13/10 - 23h59 ngày 16/10/2018
Phạm vi:
 • S1 - S56
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi Mảnh Tùy Tùng Vệ Tử Phu & Lý Thời Trân với giá siêu ưu đãi tương ứng với từng mốc VIP.

Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Vàng*1380 Mảnh Tử Phu*3 10 lần mỗi ngày
VIP 2 Vàng*1320 Mảnh Tử Phu*30 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*1260 Mảnh Tử Phu*30 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1230 Mảnh Tử Phu*30 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*1380 Mảnh Thời Trân*30 3 lần mỗi ngày
VIP 2 Vàng*1320 Mảnh Thời Trân*30 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*1260 Mảnh Thời Trân*30 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1230 Mảnh Thời Trân*30 3 lần mỗi ngày

Hoàn Thành Nhiệm Vụ Ngày - Nhận Quà Liền Tay

Thời gian:
 • 0h ngày 13/10- 23h59 ngày 16/10/2018
Phạm vi:
 • S1 - S56
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân vào "Hoạt động" và hoàn thành các "Nhiệm vụ hạn giờ" sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng bên dưới!

Điều kiện Thưởng Giới hạn
Đăng nhập mỗi ngày Exp Đơn-Trung *10 Lệnh tạo mới*1 Đơn Đột Phá x10 Tạo mới mỗi ngày
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Tạo mới mỗi ngày
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Tạo mới mỗi ngày
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000 Tạo mới mỗi ngày
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Tạo mới mỗi ngày
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Tạo mới mỗi ngày
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Tạo mới mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Tạo mới mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000 Tạo mới mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000 Tạo mới mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Tạo mới mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Tạo mới mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Tạo mới mỗi ngày

Giảm Giá Khu Quà

Thời gian:
 • 0h ngày 13/10- 23h59 ngày 16/10/2018
Phạm vi:
 • S1 - S56
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ giảm giá rất nhiều túi quà! Chủ Nhân đừng bỏ lỡ nhé!

Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 28 Đột Phá Đơn*100, EXP Đơn-Cao*10, Rương Hồn Ngọc-Tím*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Giá Trị 68 Đột Phá Đơn*300, EXP Đơn-Cao*20, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần
Túi Phúc Bạc 3 Túi Bạc*1 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Hoa Tươi 18 Vong Ưu*2, Cầu Vòng*2, Hồng Đỏ*2 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Mua Mỗi Ngày 3 Đá Đột Phá-N.Vật*3, Vé Du Ngoạn*1, Bạc*10000 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Túi Mảnh Tướng Đỏ 3 Túi Mảnh Tùy Tùng Đỏ*1, Lệnh Tạo Mới*1 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Túi Mảnh Tướng Cam 3 Túi Mảnh Tùy Tùng Cam*3, Lệnh Tạo Mới*1, Rương Hồn Ngọc-Tím*1 Mỗi ngày giới hạn 3 lần