1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (13/01-16/01)
12-01-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (13/01-16/01)


Nạp Tích Lũy

Thời gian:
 • 00:00 ngày 13/01 - 23:59 ngày 16/01
Phạm vi:
 • S1 - S97
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận Đá Thức Tỉnh và các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30  
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*2
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Thược Dược*1
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Đá Thức Tỉnh*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*500
4000 Túi Mảnh Đỏ 3*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Túi Mảnh Đỏ 3*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100


Nạp ngọc 1 lần (Nạp định mức)

Thời gian:
 • 00:00 ngày 13/01 - 23:59 ngày 16/01
Phạm vi:
 • S1 - S97
Nội Dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc đạt mốc sẽ nhận được rất nhiều Đá Thức TỉnhTúi Mảnh Đỏ 3 nhé!
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Đá Thức Tỉnh*3 Rương Bạc*3 Mỗi ngày 1 lần
15 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Đá Thức Tỉnh*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
30 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Đá Thức Tỉnh*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Đá Thức Tỉnh*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Đá Thức Tỉnh*7 Rương Bạc*7 Mỗi ngày 1 lần
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Đá Thức Tỉnh*7 Rương Bạc*7 Mỗi ngày 1 lần
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Đá Thức Tỉnh*10 Rương Bạc*10 Mỗi ngày 1 lần
750 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Đá Thức Tỉnh*15 Rương Bạc*15 Mỗi ngày 1 lần


Nạp Hoàn Trả Hạn Giờ

Thời gian:
 • 00:00 ngày 13/01 - 23:59 ngày 16/01
Phạm vi:
 • S1 - S97
Nội dung:
 • Trong thời gian sự kiện, Chủ nhân Nạp lần đầu bất kỳ mỗi ngày nhận lại vàng bằng 50% số ngọc nạp & đạo cụ HOT
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp lần đầu bất kỳ mỗi ngày Nhận lại Vàng bằng 50% số lượng ngọc nạp Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5 Vòng Hoa Tim*1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 Mỗi ngày 1 lần


Mèo Chiêu Tài

Thời gian:
 • 00:00 ngày 13/01 - 23:59 ngày 16/01
Phạm vi:
 • S1 - S97
Lưu ý:
 • Đạt VIP 3 có thể tham gia, nạp 6 ngọc nhận 1 lần chiêu tài, tối đa là 7 lần

Tầm Bảo Các

Thời gian:
 • 00:00 ngày 13/01 - 23:59 ngày 16/01
Phạm vi:
 • S1 - S97

Tiêu Phí Vàng Tích Lũy Nhận Quà

Thời gian:
 • 00:00 ngày 09/01 - 23:59 ngày 12/01
Phạm vi:
 • S1 - S97
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân tiêu vàng đạt mốc có thể nhận thưởng ạ!
Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Bạc*70000  
300 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Bạc*70000  
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Bạc*100000  
1500 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Bạc*150000  
3000 Thiên Nhân Lệnh*3 Rương Bạc*2  
7500 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Bạc*4  
10000 Đá Đột Phá-N.Vật*20 Đột Phá Đơn*100  
15000 Thiên Nhân Lệnh*5 Rương Bạc*6  
25000 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Rương Bạc*8  
30000 Thiên Nhân Lệnh*10 Rương Bạc*10  
35000 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*1
40000 Thiên Nhân Lệnh*20 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*2
50000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*2 Hoàng Gia Tiễn*3

Đổi Tùy Tùng

Thời gian
 • 00:00 ngày 13/01 - 23:59 ngày 16/01
Phạm vi
 • S1 - S97
Nội dung
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để mảnh tùy tùng theo từng mốc VIP nhé!
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 3 Vàng*525 Mảnh Lý Bạch*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*520 Mảnh Lý Bạch*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1039 Mảnh Lý Bạch*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2599 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2500 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2400 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Vệ Tử Phu*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Vệ Tử Phu*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Vệ Tử Phu*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Vệ Tử Phu*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Vệ Tử Phu*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Vệ Tử Phu*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Vệ Tử Phu*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Vệ Tử Phu*50 1 lần mỗi ngày


Đổi Đá Quý

Thời gian:
 • 00:00 ngày 14/01 - 23:59 ngày 16/01
Phạm vi:
 • S1 - S97
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, đạt cấp 30 Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi phần thưởng Đá Quý
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*688 Đá Tấn Công Lv5*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*688 Đá Phòng Thủ Lv5*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*688 Đá Sinh Lực Lv5*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*2065 Đá Tấn Công Lv6*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*2065 Đá Phòng Thủ Lv6*1 1 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*2065 Đá Sinh Lực Lv6*1 1 lần mỗi ngày

Shop Giảm Giá

Thời gian:
 • 00:00 ngày 13/01 - 23:59 ngày 16/01
Phạm vi:
 • S1 - S97
Nội dung:
 • Tùy vào số lượng Ngọc Nạp vào game, Nguyệt Tú sẽ mở các mốc giảm giá vàng cho các Chủ Nhân nhé!!
 • Trong thời gian sự kiện sẽ không reset các mốc mỗi ngày
Điều kiện Giá Phần Thưởng   Giới hạn
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 (Giá gốc: 300 Vàng) Thiên Nhân Lệnh*1 Rương Bạc*10 20
Nạp 15 Ngọc Vàng*699 (Giá gốc: 1080 Vàng) Đá Thức Tỉnh*20 Đơn Đột Phá*10 5
Nạp 150 Ngọc Vàng*1200 (Giá gốc: 2400 Vàng) Đá Luyện Tinh*50 Đột Phá Đơn*50 5
Nạp 150 Ngọc Vàng*1600 (Giá gốc: 3200 Vàng) Mảnh Lan Lăng Vương*40 Đột Phá Đơn*100 10
Nạp 300 Ngọc Vàng*2500 (Giá gốc: 4000 Vàng) Đột Phá Đơn*500 Rương Bạc*20 6
Nạp 300 Ngọc Vàng*1450 (Giá gốc: 2900 Vàng) Đá Tinh Luyện*50 Đột Phá Đơn*50 5
Nạp 450 Ngọc Vàng*1745 (Giá gốc: 3490 Vàng) Đá Đột Phá-N.vật*50 Đột Phá Đơn*30 5
Nạp 750 Ngọc Vàng*6565 (Giá gốc: 7290 Vàng) Rương Đá Lv7*1 Rương Bạc*20 1

Hoàn Thành Nhiệm Vụ Nhận Thưởng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 13/01 - 23:59 ngày 16/01
Phạm vi:
 • S1 - S97
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân vào "Hoạt động" và hoàn thành các "Nhiệm vụ hạn giờ" sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng bên dưới:
Điều kiện Thưởng  Giới hạn
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày

Giảm Giá Khu Quà

Thời gian:
 • 00:00 ngày 13/01 - 23:59 ngày 16/01
Phạm vi:
 • S1 - S97
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ có rất nhiều phần vật phẩm giảm giá ạ!
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Túi Phúc Bạc 3 Túi Bạc*1 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Tân Thủ 28 Hộp Bảo Vật-Cao (cấp 30)*1, Thiên Nhân Lệnh*1, Đá phòng Thủ Lv3*1 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Lệnh Tạo Mới 30 Lệnh Tạo Mới*30, Rương Hồn Ngọc-Cam*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 28 Đột Phá Đơn*100, EXP Đơn-Cao*10, Rương Hồn Ngọc-Tím*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Giá Trị 68 Đột Phá Đơn*300, EXP Đơn-Cao*20, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần

Quà Đăng Nhập Cuối Tuần

Thời gian:
 • 00:00 ngày 13/01 - 23:59 ngày 16/01
Phạm vi:
 • S1 - S97
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, đăng nhập mỗi ngày Chủ Nhân có thể dùng 1 vàng để đổi các phần quà
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Đăng nhập mỗi ngày Đá Đột Phá-N.Vật*3 Vé Du Ngoạn*5 Rương Bạc*5 Reset mỗi ngày


Hãy cùng bạn bè Tiến Cung và trở thành Chủ Nhân của 360mobi Mộng Hoàng Cung ngay hôm nay:
 #MongHoangCung#NgoiSaoHoangCung2 #360mobiMongHoangCung