1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (12/05-14/05)
11-05-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (12/05-14/05)

NẠP NGỌC TÍCH LŨY
Thời gian: 12/05-14/05
Phạm vi: S1-S126
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30 Vé Tăng Tốc Tầm Bảo*1
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Lệnh Chiêu Mộ*1
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Lệnh Chiêu Mộ*2
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Lệnh Chiêu Mộ*4
450 Chả Cá*10 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Phá Cảnh Ngọc*25 Rương Đá Lv5*1 Lệnh Chiêu Mộ*6
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server) Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Phá Cảnh Ngọc*50 Rương Đá Lv6*1 Nước Uống Mùa Hè*10 Đột Phá Đơn*300
3000 Đá Thức Tỉnh*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server) Đột Phá Đơn*500
4000 Phá Cảnh Ngọc*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Nước Uống Mùa Hè*10 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Phá Cảnh Ngọc*100 Rương Đá Lv7*1 Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server) Đá Thức Tỉnh*100

NẠP NGỌC ĐÚNG MỐC
Thời gian: 12/05-14/05
Phạm vi: S1-S126
Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp ngọc đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Rương Đá Phòng Thủ*3 Lệnh Chiêu Mộ*1 Mỗi ngày 1 lần
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Rương Đá Phòng Thủ*5 Lệnh Chiêu Mộ*1 Mỗi ngày 1 lần
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Rương Đá Phòng Thủ*7 Lệnh Chiêu Mộ*2 Mỗi ngày 1 lần
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Rương Đá Phòng Thủ*10 Lệnh Chiêu Mộ*2 Mỗi ngày 1 lần
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Rương Đá Phòng Thủ*15 Lệnh Chiêu Mộ*3 Mỗi ngày 1 lần
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Rương Đá Phòng Thủ*20 Lệnh Chiêu Mộ*3 Mỗi ngày 1 lần
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Rương Đá Phòng Thủ*25 Lệnh Chiêu Mộ*5 Mỗi ngày 1 lần
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Rương Đá Phòng Thủ*30 Lệnh Chiêu Mộ*5 Mỗi ngày 1 lần

NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 45% VÀNG
Thời gian: 12/05-14/05
Phạm vi: S1-S126
Nạp Ngọc đúng mốc sẽ nhận được Khuyến Mãi 45% vàng và phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Giới hạn Thưởng Giới hạn
6 1 Vàng*27 Đá Thức Tỉnh*3 Hoa Cẩm Chướng*1 Mỗi ngày 1 lần
15 1 Vàng*68 Đá Thức Tỉnh*5 Hoa Cẩm Chướng*1 Mỗi ngày 1 lần
30 1 Vàng*135 Đá Thức Tỉnh*7 Hoa Cẩm Chướng*1 Mỗi ngày 1 lần
60 1 Vàng*270 Đá Thức Tỉnh*10 Hoa Cẩm Chướng*2 Mỗi ngày 1 lần
150 1 Vàng*675 Đá Thức Tỉnh*15 Hoa Cẩm Chướng*2 Mỗi ngày 1 lần
300 1 Vàng*1350 Đá Thức Tỉnh*20 Hoa Cẩm Chướng*3 Mỗi ngày 1 lần
450 1 Vàng*2025 Đá Thức Tỉnh*30 Hoa Cẩm Chướng*6 Mỗi ngày 1 lần
750 1 Vàng*3375 Đá Thức Tỉnh*40 Hoa Cẩm Chướng*9 Mỗi ngày 1 lần

NẠP 20K TẶNG KHUNG AVATAR "TÌNH MẪU TỬ"
Thời gian: 12/05-14/05
Phạm vi: S1-S126
Nạp 20K mỗi ngày trong thời gian sự kiện để nhận được Khung Avatar "Tình Mẫu Tử" và nhiều quà tặng hấp dẫn khác.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp 1 Ngọc Khung Avatar Tình Mẫu Tử (Trị giá: 666 Vàng) Vàng*150 Đá Bích Tỷ*3 Trong suốt sự kiện chỉ 1 lần duy nhất
Nạp 6 Ngọc Vàng*150 Hoa Cẩm Chướng*1 Lệnh Chiêu Mộ*1 Mỗi ngày 1 lần
Nạp 15 Ngọc Vàng*300 Hoa Mẫu Đơn*1 Thiên Nhân Lệnh*2 Mỗi ngày 1 lần

NẠP 30 NGỌC LIÊN TIẾP 3 NGÀY
Thời gian: 12/05-14/05
Phạm vi: S1-S126
Trong thời gian sự kiện, nạp 30 Ngọc trong 3 ngày liên tục để nhận được các quà tặng hấp dẫn dưới đây:
Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 30 Ngọc 1 Thiên Nhân Lệnh*2 Lệnh Chiêu Mộ*2 Rương Mảnh Đỏ*10
Nạp liên tiếp 2 ngày 30 Ngọc 1 Thiên Nhân Lệnh*2 Lệnh Chiêu Mộ*2 Rương Mảnh Đỏ*15
Nạp liên tiếp 3 ngày 30 Ngọc 1 Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server) Lệnh Chiêu Mộ*3 Rương Mảnh Đỏ*25

TẦM BẢO CÁC
Thời gian: 12/05-14/05
Phạm vi: S1-S126
Dùng Vàng hoặc "Đá Bích Tỷ" để kích hoạt vòng quay Tầm Bảo Các, có cơ hội nhận được đến 80 Mảnh Di Thân Vương và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

BXH TIÊU VÀNG
Thời gian: 12/05-14/05
Phạm vi: S1-S126
Tiêu phí vàng 3000 vàng trở lên mới lên BXH. Đặc biệt mở Rương Mảnh Đỏ có thể chọn mảnh Lý Bạch, Mảnh Ngư Huyền Cơ,...
Điều kiện Thưởng
 1  Rương Mảnh Đỏ*150 Đá Thức Tỉnh*300 Trứng Thú Cưng-Truyền*1 Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server-3344 Mị Lực)
 2  Rương Mảnh Đỏ*120 Đá Thức Tỉnh*200 Trứng Thú Cưng-Truyền*1 Tim Yêu*1
 3  Rương Mảnh Đỏ*100 Đá Thức Tỉnh*150 Trứng Thú Cưng Đỏ*1 Hoa Hồng Tím*1
 4 – 5  Rương Mảnh Đỏ*80 Đá Thức Tỉnh*100 Đột Phá Đơn*200 Hồ Thiên Nga*1
 6 – 10  Rương Mảnh Đỏ*60 Đá Thức Tỉnh*70 Đột Phá Đơn*100 Anh Đào Hồng*1

ĐỔI MẢNH TÙY TÙNG
Thời gian: 12/05-14/05
Phạm vi: S1-S126
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 5 Phá Cảnh Ngọc*2 Túi Mảnh Đỏ 3*3 50 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*525 Mảnh Lý Bạch*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*520 Mảnh Lý Bạch*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1039 Mảnh Lý Bạch*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2599 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2500 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2400 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Vệ Tử Phu*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Vệ Tử Phu*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Vệ Tử Phu*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Vệ Tử Phu*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Vệ Tử Phu*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Vệ Tử Phu*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Vệ Tử Phu*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Vệ Tử Phu*50 1 lần mỗi ngày

ĐỔI QUÀ ĐỒNG GIÁ 125 & 1205 VÀNG
Thời gian: 12/05-14/05
Phạm vi: S1-S126
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi quà đồng giá 125 & 1205 Vàng
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*125 Khung Chat Tình Mẫu Tử*1 1 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*125 Rương Đá Tấn Công*4 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1205 Rương Đá Tấn Công*40 1 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*125 Đá Tinh Luyện*4 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1205 Đá Tinh Luyện*40 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*125 Đá Luyện Tinh*5 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1205 Đá Luyện Tinh*50 3 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*125 Vé Du Ngoạn*25 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1205 Vé Du Ngoạn*250 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*125 Đột Phá Đơn*40 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1205 Đột Phá Đơn*400 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*125 Đá Thức Tỉnh*4 5 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*1205 Đá Thức Tỉnh*40 5 lần mỗi ngày

CHIÊU MỘ THIÊN TƯỚNG
Thời gian: 12/05-14/05
Phạm vi: S1-S126
Chiêu mộ 1 lần tốn 100 Vàng hoặc Lệnh Chiêu Mộ
Chiêu mộ 1 lần nhận được 1 điểm chiêu mộ
Tham gia đạt số lần nhất định nhận thưởng:
Số lần tham gia đạt Thưởng
30 Mảnh Ngư Huyền Cơ*30, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *2
80 Mảnh Ngư Huyền Cơ*50, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *5
120 Mảnh Ngư Huyền Cơ*80, Đá Thức Tỉnh *50
180 Mảnh Ngư Huyền Cơ*150, Đột Phá Đơn*100
300 Rương Đá Lv7*1, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server)
500 Ngoại Hình Ngư Huyền Cơ Cam*1, Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server)

Điểm chiêu mộ có thể đổi trong tiệm điểm:
Điểm chiêu mộ Quà Đổi Giới hạn
Điểm Chiêu Mộ*15 EXP Đơn-Cao*10 20 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*28 Ngọt Ngào*1 5 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*88 Hoa Trà*1 2 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Lý Bạch*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Thân Vương*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Uyển Nhi*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*250 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 5 lần trong suốt sự kiện

ĐỔI VẬT PHẨM
Thời gian: 12/05-14/05
Phạm vi: S1-S126
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi vật phẩm giá ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*170 Mảnh Văn Thành*10 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*450 Mảnh Văn Thành*20 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*199 Đá Luyện Tinh*5 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*249 Đá Tinh Luyện*5 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Thiên Nhân Lệnh*1, Rương Bạc*2 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*160 Lệnh Tạo Mới*10 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*300 Đột Phá Đơn*50, Rương Bạc*3 10 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*499 Xuất sắc*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1199 Hoàng Gia Tiễn*1 3 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*1199 Đá Đột Phá-N.Vật*20 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*899 Đá Thức Tỉnh*20 3 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*2199 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*2099 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*1999 Đá Thức Tỉnh*50 1 lần mỗi ngày

HOA TƯƠI GIẢM GIÁ
Thời gian: 12/05-14/05
Phạm vi: S1-S126
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng đổi hoa tươi giảm giá lên đến 70%.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 1 Vàng*1205 Hoa Hồi Ức Tươi Đẹp*1 (Hoa Liên Server) 1 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*119 Ngọt Ngào*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*119 Người Tình*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*149 Nhất Tâm Tiễn*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*149 Mông Lung*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*299 Tương Tư*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*299 Hoa Hồng Tím*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*299 Thược Dược*1 3 lần mỗi ngày

ĐỔI NGOẠI HÌNH TÙY TÙNG
Thời gian: 12/05-14/05
Phạm vi: S1-S126
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi ngoại hình tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Của Tùy Tùng Giới hạn
VIP 0 Vàng*18888 Cấm-Thanh Bình Điệu*1 (Ngoại Hình Cam Lý Bạch)  Lý Bạch 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*29888 Hoa-Hỏa Liêu Nguyên*1 (Đỏ)  Uyển Nhi 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*21888 Cẩm-Kiếm Tâm*1 (Đỏ)  Tống Ngọc 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*3888 La-Tuyết Ca Hành (Tím)  Hoa Mộc Lan 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Xa Trường Túy(Lam)  Lan Lăng Vương 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*1288 Tố-U Tư Dẫn (Lam)  Võ Tắc Thiên 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*888 Tố-Kiếm Ảnh Mịch*1 (Lam)  Kinh Kha 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*888 Tố-Tán Âm Vân*1 (Lam)  Địch Nhân Kiệt 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Phù Sinh Tiết (Lam)  Uyển Nhi 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Tư Hoa Niên (Lam)  Phan An 1 lần trong suốt sự kiện
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Thiên Bôi Tận*1 (Lam)  Tống Ngọc 1 lần trong suốt sự kiện

QUÀ ĐĂNG NHẬP MỪNG NGÀY CỦA MẸ
Thời gian: 12/05-14/05
Phạm vi: S1-S126
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được nhiều phần thưởng.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
VIP 0 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Đá Đột Phá-N.vật*5 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Reset mỗi ngày
VIP 1 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Reset mỗi ngày
VIP 5 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*2 Thiên Nhân Lệnh*1 Hoa Cẩm Chướng*2 Reset mỗi ngày

ĐỔI QUÀ PHÚC LỢI VIP GIÁ 1 VÀNG
Thời gian: 12/05-14/05
Phạm vi: S1-S126
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ đổi được nhiều phần thưởng với giá 1 Vàng.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1 Đá Thức Tỉnh*5 Mỗi ngày 1 lần
VIP 1 Vàng*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Mỗi ngày 1 lần
VIP 3 Vàng*1 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
VIP 5 Vàng*1 Quyền Thế*1600 Mỗi ngày 1 lần
VIP 7 Vàng*1 Lệnh Tạo Mới*20 Mỗi ngày 1 lần
VIP 9 Vàng*1 Đột Phá Đơn*100 Mỗi ngày 1 lần
VIP 10 Vàng*1 Mông Lung*1 Mỗi ngày 1 lần
VIP 11 Vàng*1 Tim Yêu*1 Mỗi ngày 1 lần
VIP 12 Vàng*1 Thược Dược*2 Mỗi ngày 1 lần

GIẢM GIÁ KHU QUÀ
Thời gian: 12/05-14/05
Phạm vi: S1-S126
Trong thời gian sự kiện, Khu Quà sẽ mở bán giảm giá đặc biệt.
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Túi Phúc Bạc 3 Túi Bạc*1 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Tân Thủ 28 Hộp Bảo Vật-Cao (cấp 30)*1, Thiên Nhân Lệnh*1, Đá phòng Thủ Lv3*1 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 28 Đột Phá Đơn*100, EXP Đơn-Cao*10, Rương Hồn Ngọc-Tím*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Giá Trị 68 Đột Phá Đơn*300, EXP Đơn-Cao*20, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NHẬN THƯỞNG
Thời gian: 12/05-14/05
Phạm vi: S1-S126
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng
Điều kiện Thưởng
  Du Ngoạn 50 lần   Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000
  Du Ngoạn 100 lần     Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
  Du Ngoạn 150 lần     Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
 Du Ngoạn 200 lần     Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000