1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (11/02-13/02)
10-02-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (11/02-13/02)


Nạp Tích Lũy

Thời gian:
 • 00:00 ngày 11/02 - 23:59 ngày 13/02
Phạm vi:
 • S1 - S105
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận Rương Đá Lv7 và các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30  
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*2
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Thược Dược*1
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Đá Thức Tỉnh*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*500
4000 Túi Mảnh Đỏ 3*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Túi Mảnh Đỏ 3*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100


Nạp 20K mỗi ngày nguyên liệu Búp Bê Sứ

Thời gian:
 • 00:00 ngày 11/02 - 23:59 ngày 13/02
Phạm vi:
 • S1 - S105
Nội Dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp 6 Ngọc mỗi ngày sẽ nhận được rất nhiều nguyên liệu event nhé!
Điều kiện Thưởng
Nạp 6 Ngọc mỗi ngày Sương*45 Đất 5 Màu*20 Trân Châu*20 Thiên Nhân Lệnh*1 Reset mỗi ngày


Nạp Ngọc Bất Kỳ

Thời gian:
 • 00:00 ngày 11/02 - 23:59 ngày 13/02
Phạm vi:
 • S1 - S105
Nội dung:
 • Trong thời gian sự kiện, Chủ nhân Nạp lần đầu bất kỳ sẽ nhận được:
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Nạp lần đầu bất kỳ mỗi ngày Vàng*150 Đá Đột Phá-N.Vật*15 Vòng Hoa Tim*1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3 Mỗi ngày 1 lần


Nạp ngọc 1 lần (Nạp định mức)

Thời gian:
 • 00:00 ngày 11/02 - 23:59 ngày 13/02
Phạm vi:
 • S1 - S105
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đúng mốc Chủ Nhận sẽ nhận được các phần thưởng sau:
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Đá Thức Tỉnh*3 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*3 Mỗi ngày 1 lần
15 Đá Thức Tỉnh*5 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 1 lần
30 Đá Thức Tỉnh*7 Thiên Nhân Lệnh*2 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 1 lần
60 Đá Thức Tỉnh*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 1 lần
150 Đá Thức Tỉnh*15 Thiên Nhân Lệnh*4 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*7 Mỗi ngày 1 lần
300 Đá Thức Tỉnh*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*7 Mỗi ngày 1 lần
450 Đá Thức Tỉnh*30 Thiên Nhân Lệnh*6 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Mỗi ngày 1 lần
750 Đá Thức Tỉnh*40 Thiên Nhân Lệnh*7 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*15 Mỗi ngày 1 lần

Nạp ngọc khuyến mãi 30% Đón Tết Đoàn Viên

Thời gian:
 • 00:00 ngày 11/02 - 23:59 ngày 12/02
Phạm vi:
 • S1 - S105
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đúng mốc Chủ Nhận sẽ nhận được các phần thưởng sau:
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*18 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Mai Đỏ*1
15 1 Vàng*45 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Mai Đỏ*1
30 1 Vàng*90 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Người Tình*1
60 1 Vàng*180 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Sắc Cầu Vòng*1
150 1 Vàng*450 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Mộng Lung*1
300 1 Vàng*900 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Thược Dược*1
450 1 Vàng*1350 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Hoa Năm Mới Vui Vẻ*1
750 1 Vàng*2250 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Hoa Năm Mới Vui Vẻ*2

Thi Nấu Ăn

Thời gian:
 • 00:00 ngày 11/02 - 23:59 ngày 13/02
Phạm vi:
 • S1 - S105
Nội dung
 • Chủ Nhân đạt top BXH sẽ rất là lợi nhé! Phần thưởng đạt top sẽ là: 
Hạng Điều kiện mới lên BXH Thưởng
 1   Thân mật đạt: 30000  Mảnh Di Thân Vương*150 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*2 Bánh Chưng Hảo Hạng*3
 2    Thân mật đạt: 20000   Mảnh Di Thân Vương*120 Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1 Bánh Chưng Hảo Hạng*2
 3      Thân mật đạt: 15000     Mảnh Di Thân Vương*100 Rương Đá Lv6*2 Bánh Chưng Hảo Hạng*1
 4 – 5       Thân mật đạt: 12000      Mảnh Di Thân Vương*80 Rương Đá Lv6*1 Búp Bê Sứ*1
 6 – 10    Thân mật đạt: 10000   Mảnh Di Thân Vương*60 Rương Đá Lv5*1 Động Đình Hồ*1
   11 – 20     Thân mật đạt: 10000   Mảnh Di Thân Vương*40 Rương Đá Lv4*1 Bánh Nguyệt Bạch*1

Đổi Tùy Tùng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 11/02 - 23:59 ngày 13/02
Phạm vi:
 • S1 - S105
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng đổi Di Thân Vương & Hoa Mộc Lan nhé!
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 3 Vàng*550 Mảnh Thân Vương*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1080 Mảnh Thân Vương*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1620 Mảnh Thân Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1590 Mảnh Thân Vương*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2650 Mảnh Thân Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2650 Mảnh Thân Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2600 Mảnh Thân Vương*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*525 Mảnh Hoa Mộc Lan*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1039 Mảnh Hoa Mộc Lan*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1559 Mảnh Hoa Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1559 Mảnh Hoa Mộc Lan*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2599 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2500 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2400 Mảnh Hoa Mộc Lan*50 1 lần mỗi ngày

Đổi Nguyên Liệu Tinh Luyện

Thời gian
 • 00:00 ngày 11/02 - 23:59 ngày 13/02
Phạm vi
 • S1 - S105
Nội dung
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi vật phẩm cần thiết theo từng mốc VIP nhé!
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*50 EXP Đơn-Cao*10, Rương Bạc*1 5 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*240 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 5 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Công Vụ Lệnh*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*49 Loa Mặn Nồng*1 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*499 Loa Ngang Tàng*1 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*520 Túi mảnh đỏ 3*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Túi mảnh đỏ 4*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*540 Túi Mảnh Đỏ 5*10 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*485 Đá Tinh Luyện*10 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*385 Đá Luyện Tinh*10 4 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*470 Đá Tinh Luyện*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*370 Đá Luyện Tinh*10 4 lần mỗi ngày


Tích Lũy Tiêu Vàng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 11/02 - 23:59 ngày 13/02
Phạm vi:
 • S1 - S105
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân tiêu vàng đạt mốc sẽ nhận nhiều vật phẩm giá trị!
Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Bạc*70000    
300 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Bạc*70000    
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Bạc*100000    
1500 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Bạc*150000    
3000 Thiên Nhân Lệnh*3 Trân Châu*20 Đất 5 Màu*20 Sương*45
7500 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Thiên Nhân Lệnh*5 Vé Du Ngoạn*30  
10000 Thiên Nhân Lệnh*7 Trân Châu*20 Đất 5 Màu*20 Sương*45
15000 Mứt Táo*1 Nhân Đậu*30 Nếp*30 Lá Dong*60
25000 Thiên Nhân Lệnh*10 Trân Châu*20 Đất 5 Màu*20 Sương*45
30000 Mứt Táo*1 Nhân Đậu*30 Nếp*30 Lá Dong*60
35000 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*1  
40000 Thiên Nhân Lệnh*20 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*2  
50000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*2 Hoàng Gia Tiễn*3  

Đổi Nguyên Liệu Nấu Ăn

Thời gian:
 • 00:00 ngày 11/02 - 23:59 ngày 13/02
Phạm vi:
 • S1 - S105
Nội dung:
 • Trong thời gian sự kiện, Chủ nhận có thể dùng vàng để đổi các nguyên liệu.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*720 Lá Dong*60, Nếp*30, Nhân Đậu*30,  10 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*15 Mức Táo*1 10 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*720 Thịt Heo*60, Gà Mái*30, Trúng Cút*30 10 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*15 Vi Cá*1 10 lần mỗi ngày
VIP 0 Vàng*140 Vé Du Ngoạn*20 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*240 Vé Du Ngoạn*40 10 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*440 Vé Du Ngoạn*80 10 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*500 Vé Du Ngoạn*100 10 lần mỗi ngày

Cửu Cung Mê Trận

Thời gian:
 • 00:00 ngày 11/02 - 23:59 ngày 13/02
Phạm vi:
 • S1 - S105
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Nhiệm vụ thu thập Chìa Cửu Cung Mê Trận
Điều kiện Thưởng Giới hạn
 Đăng nhập  Chìa Cửu Cung Mê Trận*1 Không reset mỗi ngày
 Quay thiên nhân 3 lần   Chìa Cửu Cung Mê Trận*1 Không reset mỗi ngày
 Du ngoạn 200 lần   Chìa Cửu Cung Mê Trận*1 Không reset mỗi ngày
  Tạo mới tranh sủng 6 lần    Chìa Cửu Cung Mê Trận*1 Không reset mỗi ngày
   Tích nạp 6 ngọc   Chìa Cửu Cung Mê Trận*1 Không reset mỗi ngày
    Tích nạp 30 ngọc    Chìa Cửu Cung Mê Trận*1 Không reset mỗi ngày
   Tích nạp 60 ngọc   Chìa Cửu Cung Mê Trận*1 Không reset mỗi ngày
   Tiêu 300 vàng     Chìa Cửu Cung Mê Trận*1 Không reset mỗi ngày
  Tiêu 600 vàng    Chìa Cửu Cung Mê Trận*1 Không reset mỗi ngày

Phần thưởng 9 ô
Thưởng
Khai Phong Lệnh*2
Đột Phá Đơn*20
EXP Đơn-Cao*50
Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10
Rương Bạc*10
Đá Đột Phá-N.Vật*5
Đá Thức Tỉnh*10
Thiên Nhân Lệnh*10
Túi Mảnh Đỏ 3*20


Hoàn Thành Nhiệm Vụ Nhận Thưởng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 11/02 - 23:59 ngày 13/02
Phạm vi:
 • S1 - S105
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân vào "Hoạt động" và hoàn thành các "Nhiệm vụ hạn giờ" sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng bên dưới:
Điều kiện Thưởng  Giới hạn
 Du Ngoạn 50 lần  Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 100 lần     Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
  Du Ngoạn 150 lần     Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Reset mỗi ngày
 Du Ngoạn 200 lần     Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1   Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Công Trạng*1500 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Công Trạng*2000 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Công Trạng*2000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày

Giảm Giá Khu Quà

Thời gian:
 • 00:00 ngày 11/02 - 23:59 ngày 13/02
Phạm vi:
 • S1 - S105
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ có rất nhiều phần vật phẩm giảm giá ạ!
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Thiên Nhân-Ngày 12 Thiên Nhân lệnh*1, EXP Đơn-Cao*5,Bạc*10000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Linh Lung 68 Thiên Nhân Lệnh*3, Rương Hồn Ngọc-Tím*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Cẩm Tú 288 Thiên Nhân Lệnh*12, Rương Hồn Ngọc-Cam*15, Bạc*200000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Điển Tàng 488 Thiên Nhân Lệnh*18, Rương Hồn Ngọc-Cam*20, Bạc*250000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Công Trạng 68 Quà Công Trạng(Nhỏ)*1, Trung Nghĩa Lệnh*5 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Tân Thủ 28 Hộp Bảo Vật-Cao (cấp 30)*1, Thiên Nhân Lệnh*1, Đá phòng Thủ Lv3*1 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Lệnh Tạo Mới 30 Lệnh Tạo Mới*30, Rương Hồn Ngọc-Cam*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần

Quà Đăng Nhập

Thời gian:
 • 00:00 ngày 11/02 - 23:59 ngày 13/02
Phạm vi:
 • S1 - S105
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, đăng nhập mỗi ngày Chủ Nhân có thể nhận các phần quà
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Đạt cấp 5 trở lên Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3 Vé Dụ Ngoạn*5 Thiên Nhân Lệnh*1 Reset mỗi ngày


Hãy cùng bạn bè Tiến Cung và trở thành Chủ Nhân của 360mobi Mộng Hoàng Cung ngay hôm nay:
 #MongHoangCung#NgoiSaoHoangCung2 #360mobiMongHoangCung