1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (10/11 - 13/11)
09-11-2018

Chuỗi Sự Kiện Tuần (10/11 - 13/11)

Nạp Tích Lũy 

Thời gian:
 • 00:00 ngày 10/11 - 23:59 ngày 13/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S67
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận được các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Lưu ý:
 • Túi Mảnh Đỏ 3 mở chọn 1 trong các Mảnh Mộc LanTống NgọcTử PhuUyển nhi.
 • Sự kiện không tạo mới mỗi ngày.

Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30  
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50  
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150  
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới*10  
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3  
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2  
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Thược Dược*1
1200 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 Rương Đá Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Đá Thức Tỉnh*50 Thiên Nhân Lệnh*10 Đột Phá Đơn*500
4000 Túi Mảnh Đỏ 3*70 Thiên Nhân Lệnh*15 Đá Thức Tỉnh*70
5000 Túi Mảnh Đỏ 3*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100


Nạp liên tiếp 7 ngày mỗi ngày 20k

Thời gian:
 • 00:00 ngày 10/11 - 23:59 ngày 16/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S67
Nội Dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp vàng nhận Khung Chat Hen Hò Ngọt Ngào siêu xinh nhé.

Điều kiện Giới hạn Thưởng
Nạp liên tiếp 1 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*5 Quà Đá Quý lv2*1 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 2 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*10 Quà Đá Quý lv2*1 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 3 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*10 Quà Đá Quý lv2*1 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 4 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*15 Quà Đá Quý lv2*2 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 5 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*15 Quà Đá Quý lv2*2 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 6 ngày 6 Ngọc 1 Túi mảnh cam 4*20 Quà Đá Quý lv2*3 Thiên Nhân Lệnh*1
Nạp liên tiếp 7 ngày 6 Ngọc 1 Khung Chat Hẹn Hò Ngọt Ngào Túi mảnh cam 4*20 Thiên Nhân Lệnh*2


Mèo Chiêu Tài

Thời gian:
 • 00:00 ngày 10/11 - 23:59 ngày 13/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S67
Nội dung:
 • Đạt VIP 3 có thể tham gia, nạp 6 ngọc nhận 1 lần chiêu tài, tối đa là 7 lần

Sự Kiện Tầm Bảo Các - Đại Phát Đại Lợi!

Thời gian:
 • 00:00 ngày 10/11 - 23:59 ngày 13/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S67
Nội dung:
 • Dùng 100 vàng để nhận được 1 lượt quay tại vòng quay Tầm Bảo Các.
 • Với mỗi lượt quay Chủ Nhân sẽ tích lũy được 1 sao may mắn.
 • Tích đủ 100 sao may mắn sẽ có 100% xác suất quay được 80 Mảnh Di Thân Vương

Tiêu phí vàng tích lũy nhận quà

Thời gian:
 • 00:00 ngày 10/11 - 23:59 ngày 13/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S67
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân tiêu vàng đủ mốc sẽ nhận Túi Mảnh Đỏ và  nhiều phần quà vô cùng giá trị!

Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Bạc*70000  
300 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Bạc*70000  
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Bạc*100000  
1500 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Bạc*150000  
3000 Thiên Nhân Lệnh*3 Rương Bạc*2  
7500 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Bạc*4  
15000 Thiên Nhân Lệnh*5 Rương Bạc*6  
25000 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Rương Bạc*8  
30000 Thiên Nhân Lệnh*10 Rương Bạc*10  
35000 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*1
40000 Thiên Nhân Lệnh*20 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*2
50000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*2 Hoàng Gia Tiễn*3


Đổi tùy tùng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 10/11 - 23:59 ngày 13/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S67
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân mở Túi Mảnh Cam 4: mở chọn 1 Mảnh Kinh Kha, Hạng Vũ, Nhân Kiệt, Đại Ngọc
 • Túi Mảnh Đỏ 5: mở chọn 1 Mảnh Lan Vương, Lý Bạch, Thời Trân, Tử Phu
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*50 EXP Đơn-Cao*10, Rương Bạc*1 5 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*200 Công Vụ Lệnh*1 3 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*49 Loa Mặn Nồng*1 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*499 Loa Ngang Tàng*1 10 lần mỗi ngày
VIP 1 Vàng*170 Túi mảnh cam 4*10, Rương Bạc*3 5 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*520 Túi mảnh đỏ 3*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Túi mảnh đỏ 4*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*540 Túi Mảnh Đỏ 5*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Uyển Nhi*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Uyển Nhi*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Uyển Nhi*50 1 lần mỗi ngày


Đổi vật phẩm

Thời gian
 • 00:00 ngày 10/11 - 23:59 ngày 13/11/2018
Phạm vi
 • S1 - S67
Nội dung
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân có thể dùng vàng để đổi Túi Mảnh Đỏ với giá siêu ưu đãi tương ứng với từng mốc VIP.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*100 Đột Phá Đơn*20 10 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*160 Lệnh tạo mới*10 5 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*35 Rương Đá Bạo Kích*1 5 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*35 Rương Đá Kháng Bạo*1 5 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*66 Vé Du Ngoạn*10  5 lần mỗi ngày
Đạt cấp 30 trở lên Vàng*235 Đá Thức Tỉnh*5 5 lần mỗi ngày


Hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng

Thời gian:
 • 00:00 ngày 10/11 - 23:59 ngày 13/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S67
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân vào "Hoạt động" và hoàn thành các "Nhiệm vụ hạn giờ" sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng bên dưới!
Điều kiện Thưởng   Giới hạn
Đăng nhập mỗi ngày Exp Đơn-Trung *10 Lệnh tạo mới*1 Đơn Đột Phá x10 Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000   Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 5 lần Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000   Reset mỗi ngày
Trêu ghẹo 7 lần Lệnh Tạo Mới*5 Bạc*100000   Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 3 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*30000   Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 5 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*50000   Reset mỗi ngày
Ly gián quyền quý 10 lần Lệnh Tạo Mới*3 Bạc*100000   Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 3 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*30000   Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 5 lần Đột Phá Đơn*3 Bạc*50000   Reset mỗi ngày
Thân thiện quyền quý 10 lần Đột Phá Đơn*10 Bạc*100000   Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000   Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000   Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000   Reset mỗi ngày

Giảm Giá Khu Quà 

Thời gian:
 • 00:00 ngày 10/11 - 23:59 ngày 13/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S67
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ giảm giá rất nhiều túi quà! Chủ Nhân đừng bỏ lỡ nhé!
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Túi Phúc Bạc 3 Túi Bạc*1 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Tân Thủ 28 Hộp Bảo Vật-Cao (cấp 30)*1, Thiên Nhân Lệnh*1, Đá phòng Thủ Lv3*1 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Lệnh Tạo Mới 30 Lệnh Tạo Mới*30, Rương Hồn Ngọc-Cam*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 28 Đột Phá Đơn*100, EXP Đơn-Cao*10, Rương Hồn Ngọc-Tím*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Giá Trị 68 Đột Phá Đơn*300, EXP Đơn-Cao*20, Rương Hồn Ngọc-Cam*10, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần
Quà Đá tấn Công 188 Đá Tấn Công Lv6*1, Qàu Đá Quý Lv3*2, Bạc*120000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Đá Phòng Thủ 188 Đá Phòng Thủ Lv6*1, Qàu Đá Quý Lv3*2, Bạc*120000 Mỗi ngày giới hạn 1 lần

Quà Đăng Nhập Cuối Tuần

Thời gian:
 • 00:00 ngày 10/11 - 23:59 ngày 13/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S67
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân đăng nhập mỗi ngày sẽ nhận được các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.

Điều kiện Thưởng   Giới hạn
Đăng nhập mỗi ngày Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Vé Du Ngoạn*5 Rương Bạc*3 Reset mỗi ngày

Nạp ngọc 1 lần (Nạp định mức)

Thời gian:
 • 00:00 ngày 10/11 - 23:59 ngày 13/11/2018
Phạm vi:
 • S1 - S67
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp ngọc 1 lần đạt mốc sẽ nhận được nhiều phần thưởng vô cùng hấp dẫn.

Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*3 Rương Bạc*3 Mỗi ngày 1 lần
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
30 Thiên Nhân Lệnh*2 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
60 Thiên Nhân Lệnh*3 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Rương Bạc*5 Mỗi ngày 1 lần
150 Thiên Nhân Lệnh*4 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*7 Rương Bạc*7 Mỗi ngày 1 lần
300 Thiên Nhân Lệnh*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*7 Rương Bạc*7 Mỗi ngày 1 lần
450 Thiên Nhân Lệnh*6 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Rương Bạc*10 Mỗi ngày 1 lần
750 Thiên Nhân Lệnh*7 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*15 Rương Bạc*15 Mỗi ngày 1 lần