1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (10/10 - 12/10)
10-10-2018

Chuỗi Sự Kiện Tuần (10/10 - 12/10)

Đổi Ngoại Hình Tùy Tùng Siêu Cấp

Thời gian:
 • 0h ngày 10/10 - 23h59 ngày 12/10/2018
Phạm vi:
 • S1-S55
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ nhân có thể sở hữu ngoại hình Tùy tùng bằng cách dùng vàng để đổi tại "Hoạt Động".
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn Ngoại Trang Tùy Tùng
VIP 0 Vàng*888 Tố-Nga Mi Liễm (Lam)*1 1 lần trong suốt sự kiện Dương Ngọc Hoàn
VIP 0 Vàng*888 Tố-Thiết Cốt Nhu (Lam)*1 1 lần trong suốt sự kiện Hạng Vũ
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Tướng Tiến Tửu (Lam)*1 1 lần trong suốt sự kiện Lý Bạch
VIP 0 Vàng*1288 Tố-Phù Sinh Tiết (Lam) 1 lần trong suốt sự kiện Uyển Nhi
VIP 0 Vàng*21888 Cẩm-Kiếm Tâm*1 (Đỏ) 1 lần trong suốt sự kiện Tống Ngọc


BXH Tiêu Vàng Nhận Quà Siêu Hấp Dẫn

Thời gian:
 • 0h ngày 10/10 - 23h59 ngày 12/10/2018
Phạm vi:
 • S1-S55
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Chủ Nhân tiêu trên 3000 vàng sẽ được vào Bảng Xếp Hạng Tiêu Vàng, TOP 10 Chủ Nhân đứng đầu Bảng Xếp Hạng sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị!
Hạng Thưởng
 1  Đá Đột Phá-N.Vật*120 Đột Phá Đơn*300 Hoa Trà*1 Rương Bạc *10
 2  Đá Đột Phá-N.Vật*100 Đột Phá Đơn*250 Tinh Khôi*1 Rương Bạc *10
 3  Đá Đột Phá-N.Vật*80 Đột Phá Đơn*200 Hồ Thiên Nga*1 Rương Bạc *8
 4 – 5  Đá Đột Phá-N.Vật*50 Đột Phá Đơn*100 Hải Đường Rương Bạc *6
 6 – 10  Đá Đột Phá-N.Vật*30 Đột Phá Đơn*50 Hoa Mèo Rương Bạc *5

Nạp Tích Lũy Nhận Đá Thức Tỉnh & Đột Phá Đơn

Thời gian:
 • 0h ngày 10/10 - 23h59 ngày 12/10/2018
Phạm vi:
 • S1-S55
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ mốc sẽ nhận được các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.
Lưu ý:
 • Túi Mảnh Đỏ 3 mở chọn 1 trong các Mảnh Mộc LanTống NgọcTử PhuUyển nhi.
 • Túi mảnh Cam 4 mở chọn 1 trong các mảnh: Kinh KhaHạng VũNhân Kiệt, Lâm Đại Ngọc.
 • Sự kiện không tạo mới mỗi ngày.

Tích Lũy Ngọc Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30
15 Túi mảnh cam 4*7 Vàng*50
30 Túi mảnh cam 4*15 Vàng*150
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới*10
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Rương Đá Lv3*1
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Rương Đá Lv4*1 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Thược Dược*1
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Xuất Sắc*1
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Hoàng Gia Tiễn*2 Đá Thức Tỉnh*50 Đột Phá Đơn*500

Nạp Tích Lũy 15 Ngọc Nhận Tùy Tùng Dương Ngọc Hoàn

Thời gian:
 • 0h ngày 10/10 - 23h59 ngày 12/10/2018
Phạm vi:
 • S1 - S51
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân nạp Ngọc tích lũy đủ 15 Ngọc sẽ nhận được các phần thưởng vô cùng hấp dẫn, bao gồm 80 Mảnh Tùy Tùng Dương Ngọc Hoàn.
Lưu ý:
 • Sự kiện không tạo mới mỗi ngày.

Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
Nạp 15 ngọc Mảnh Dương Ngọc Hoàn*80 Bạc*300000 Đột Phá Đơn*100 1 lần duy nhất trong suốt sự kiện


Sự Kiện Tầm Bảo Các - Đại Phát Đại Lợi!

Thời gian:
 • 0h ngày 10/10 - 23h59 ngày 12/10/2018
Phạm vi:
 • S1-S55
Nội dung:
 • Dùng 100 vàng để nhận được 1 lượt quay tại vòng quay Tầm Bảo Các.
 • Với mỗi lượt quay Chủ Nhân sẽ tích lũy được 1 sao may mắn.
 • Tích đủ 100 sao may mắn sẽ có 100% xác suất quay được 80 Mảnh Di Thân Vương

Hoàn Thành Nhiệm Vụ Ngày - Nhận Quà Liền Tay

Thời gian:
 • 0h ngày 10/10 - 23h59 ngày 12/10/2018
Phạm vi:
 • S1-S55
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chủ Nhân vào "Hoạt động" và hoàn thành các "Nhiệm vụ hạn giờ" sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn tương ứng bên dưới!
Điều kiện Thưởng Giới hạn
 Du Ngoạn 50 lần  Đột Phá Đơn*3 Bạc*20000 Tạo mớimỗi ngày
  Du Ngoạn 100 lần   Đột Phá Đơn*5 Bạc*50000 Tạo mớimỗi ngày
  Du Ngoạn 150 lần   Đột Phá Đơn*7 Lệnh Tạo Mới*2 Tạo mớimỗi ngày
   Du Ngoạn 200 lần    Đột Phá Đơn*10 Lệnh Tạo Mới*4 Tạo mớimỗi ngày
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500 Tạo mớimỗi ngày
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500 Tạo mớimỗi ngày
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Tạo mớimỗi ngày
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Công Trạng*1500 Tạo mớimỗi ngày
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Công Trạng*2000 Tạo mớimỗi ngày
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Công Trạng*2000 Tạo mớimỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 3 lần Exp Đơn-Trung *10 Bạc*50000 Tạo mớimỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Tạo mớimỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Tạo mớimỗi ngày

Giảm Giá Khu Quà

Thời gian:
 • 0h ngày 10/10 - 23h59 ngày 12/10/2018
Phạm vi:
 • S1-S55
Nội dung:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tại Khu Quà sẽ giảm giá rất nhiều túi quà! Chủ Nhân đừng bỏ lỡ nhé!
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng-Hào Hoa 218 Đột Phá Đơn*500, EXP Đơn-Cao*100, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*30, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*20 Mỗi ngày 5 lần
Quà Bồi Dưỡng Tùy Tùng 648 Đột Phá Đơn*1500, EXP Đơn-Cao*350, Rương Hồn Ngọc-Đỏ*50, Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*100 Mỗi ngày 5 lần
Quà Lệnh Tạo Mới 30 Lệnh Tạo Mới*30, Rương Hồn Ngọc-Cam*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần
Túi Tiếp Tế Thị Tẩm 30 Quà Thân Mật*3, Vé Du Ngoạn*10, Túi Nguyên Liệu*10 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Thiên Nhân-Ngày 12 Thiên Nhân lệnh*1, EXP Đơn-Cao*5,Bạc*10000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Linh Lung 68 Thiên Nhân Lệnh*3, Rương Hồn Ngọc-Tím*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Cẩm Tú 288 Thiên Nhân Lệnh*12, Rương Hồn Ngọc-Cam*15, Bạc*200000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Điển Tàng 488 Thiên Nhân Lệnh*18, Rương Hồn Ngọc-Cam*20, Bạc*250000 Mỗi ngày 3 lần