1900 576 885
( 500đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (10/03-12/03)
09-03-2019

Chuỗi Sự Kiện Tuần (10/03-12/03)

CHIÊU MỘ THIÊN TƯỚNG - TÙY TÙNG ĐỎ "TÔ ĐÔNG PHA"
Thời gian: 10:00 12/03-15/03
Phạm vi: S1-S114
Chiêu mộ 1 lần tốn 100 Vàng hoặc Lệnh Chiêu Mộ.
Chiêu mộ 1 lần nhận được 1 Điểm Chiêu Mộ.
Điểm Chiêu Mộ có thể đổi trong Tiệm Điểm
Tham gia đạt số lần nhất định nhận thưởng:
Số lần tham gia đạt Thưởng
30 Mảnh Tô Đông Pha *30, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *2
80 Mảnh Tô Đông Pha *50, Túi Nguyên Liệu Thời Trang *5
120 Mảnh Tô Đông Pha *80, Đá Thức Tỉnh *50
180 Mảnh Tô Đông Pha *150, Đột Phá Đơn*100
300 Mảnh Tô Đông Pha *200, Đột Phá Đơn*125
500 Mảnh Tô Đông Pha *240, Đột Phá Đơn*150
Tiệm đổi điểm
Điểm chiêu mộ Quà Đổi Giới hạn
Điểm Chiêu Mộ*15 EXP Đơn-Cao*10 20 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*28 Ngọt Ngào*1 5 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*88 Hoa Trà*1 2 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Lý Bạch*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Thân Vương*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*50 Mảnh Uyển Nhi*5 3 lần trong suốt sự kiện
Điểm Chiêu Mộ*250 Rương Lưỡng Nghi-Cam*1 5 lần trong suốt sự kiện

NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 20% VÀNG
Thời gian: 12/03
Phạm vi: S1-S114
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc Khuyến Mãi 30% vàng và sẽ nhận được phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*12 Đá Đột Phá-N.Vật*3 Lệnh Chiêu Mộ*1
15 1 Vàng*30 Đá Đột Phá-N.Vật*5 Lệnh Chiêu Mộ*1
30 1 Vàng*60 Đá Đột Phá-N.Vật*7 Lệnh Chiêu Mộ*2
60 1 Vàng*120 Đá Đột Phá-N.Vật*10 Lệnh Chiêu Mộ*2
150 1 Vàng*300 Đá Đột Phá-N.Vật*15 Lệnh Chiêu Mộ*3
300 1 Vàng*600 Đá Đột Phá-N.Vật*20 Lệnh Chiêu Mộ*3
450 1 Vàng*900 Đá Đột Phá-N.Vật*30 Lệnh Chiêu Mộ*5
750 1 Vàng*1500 Đá Đột Phá-N.Vật*40 Lệnh Chiêu Mộ*5

QUÀ CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI
Thời gian: 12/03
Phạm vi: S1-S114
Điều kiện Thưởng
VIP 0 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Đá Đột Phá-N.vật*5 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3
VIP 1 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Túi Mảnh Đỏ 3*5
VIP 5 trở lên Lệnh Chiêu Mộ*2 Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Thức Tỉnh*5


NẠP NGỌC TÍCH LŨY

Thời gian: 10/03-12/03
Phạm vi: S1-S113
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc đạt các mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
6 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*30
15 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*50 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*2
30 Thiên Nhân Lệnh*1 Vàng*150 Đột Phá Đơn*20
60 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3
150 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Đột Phá Đơn*50
300 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Rương Đá Lv3*2 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5
450 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Hải Đường*1
750 Túi Mảnh Đỏ 3*25 Rương Đá Lv5*1 Thược Dược*1
1200 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv5*2 Thiên Nhân Lệnh*7
2000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*1 Đột Phá Đơn*300
3000 Túi Mảnh Đỏ 3*70 Đá Luyện Tinh*150 Đá Tinh Luyện*200
4000 Đá Thức Tỉnh*100 Đá Luyện Tinh*150 Đá Tinh Luyện*200
5000 Túi Mảnh Đỏ 3*100 Rương Đá Lv7*1 Đá Thức Tỉnh*100

NẠP 20K TẶNG BIỂU CẢM CHAT "MEO MEO"
Thời gian: 10/03-12/03
Phạm vi: S1-S113
Trong thời gian sự kiện, nạp 20K tặng biểu cảm chat "Meo Meo" siêu dễ thương và quà tặng kèm theo.
Điều kiện Thưởng
Nạp 20K Bộ Biểu Cảm Chat Meo Meo*1 Thiên Nhân Lệnh*1 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3

NẠP NGỌC BẤT KỲ
Thời gian: 10/03-12/03
Phạm vi: S1-S113
Trong thời gian sự kiện, Nạp Ngọc Bất Kỳ mỗi ngày Chủ Nhân sẽ nhận được các phần thưởng sau:
Điều kiện Thưởng
Nạp lần đầu bất kỳ mỗi ngày Vàng*150 Đá Đột Phá-N.Vật*15 Hoa Anh Đào Hồng*1 Rương Đá Nhanh Nhẹn*3

NẠP NGỌC ĐẠT MỐC
Thời gian: 10/03-12/03
Phạm vi: S1-S113
Trong thời gian sự kiện, Nạp Ngọc Đúng Mốc Chủ Nhân sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
6 Đá Thức Tỉnh*3 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*3 Mỗi ngày 1 lần
15 Đá Thức Tỉnh*5 Thiên Nhân Lệnh*1 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 1 lần
30 Đá Thức Tỉnh*7 Thiên Nhân Lệnh*2 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 1 lần
60 Đá Thức Tỉnh*10 Thiên Nhân Lệnh*3 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*5 Mỗi ngày 1 lần
150 Đá Thức Tỉnh*15 Thiên Nhân Lệnh*4 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*7 Mỗi ngày 1 lần
300 Đá Thức Tỉnh*20 Thiên Nhân Lệnh*5 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*7 Mỗi ngày 1 lần
450 Đá Thức Tỉnh*30 Thiên Nhân Lệnh*6 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10 Mỗi ngày 1 lần
750 Đá Thức Tỉnh*40 Thiên Nhân Lệnh*7 Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*15 Mỗi ngày 1 lần

NẠP NGỌC KHUYẾN MÃI 20% VÀNG
Thời gian: 10/03-11/03
Phạm vi: S1-S113
Trong thời gian sự kiện, nạp Ngọc Khuyến Mãi 30% vàng và sẽ nhận được phần thưởng tương ứng mốc đó.
Điều kiện Giới hạn Thưởng
6 1 Vàng*12 Đá Đột Phá-N.Vật*3 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3
15 1 Vàng*30 Đá Đột Phá-N.Vật*5 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*3
30 1 Vàng*60 Đá Đột Phá-N.Vật*7 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5
60 1 Vàng*120 Đá Đột Phá-N.Vật*10 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*5
150 1 Vàng*300 Đá Đột Phá-N.Vật*15 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*7
300 1 Vàng*600 Đá Đột Phá-N.Vật*20 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*7
450 1 Vàng*900 Đá Đột Phá-N.Vật*30 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*10
750 1 Vàng*1500 Đá Đột Phá-N.Vật*40 Rương Hồn Ngọc-Đỏ*15

ĐỔI KHUNG AVATAR & KHUNG CHAT
Thời gian: 10/03-12/03
Phạm vi: S1-S113
Trong thời gian sự kiện, đạt cấp 30 trở lên có thể dùng Vàng đổi vật phẩm giá ưu đãi.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
Cấp 30 trở lên Vàng*666 Khung Avartar Giáng Sinh Vui Vẻ*1 1 lần duy nhất
Cấp 30 trở lên Vàng*555 Khung Chat Giáng Sinh Vui Vẻ*1 1 lần duy nhất
Cấp 30 trở lên Vàng*666 Khung Avartar Sắc Xuân*1 1 lần duy nhất
Cấp 30 trở lên Vàng*555 Khung Chat Sắc Xuân*1 1 lần duy nhất

ĐỔI MẢNH TÙY TÙNG
Thời gian: 10/03-12/03
Phạm vi: S1-S113
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi mảnh tùy tùng đặc biệt.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 3 Vàng*525 Mảnh Lý Bạch*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*520 Mảnh Lý Bạch*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1039 Mảnh Lý Bạch*20 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1559 Mảnh Lý Bạch*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2599 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2500 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2400 Mảnh Lý Bạch*50 1 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*510 Mảnh Vệ Tử Phu*10 5 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*500 Mảnh Vệ Tử Phu*10 3 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*1500 Mảnh Vệ Tử Phu*30 1 lần mỗi ngày
VIP 7 Vàng*1500 Mảnh Vệ Tử Phu*30 1 lần mỗi ngày
VIP 9 Vàng*1500 Mảnh Vệ Tử Phu*30 1 lần mỗi ngày
VIP 10 Vàng*2450 Mảnh Vệ Tử Phu*50 1 lần mỗi ngày
VIP 11 Vàng*2400 Mảnh Vệ Tử Phu*50 1 lần mỗi ngày
VIP 12 Vàng*2350 Mảnh Vệ Tử Phu*50 1 lần mỗi ngày

ĐỔI NGUYÊN LIỆU TINH LUYỆN
Thời gian: 10/03-12/03
Phạm vi: S1-S113
Trong thời gian sự kiện, có thể dùng Vàng để đổi các nguyên liệu tinh luyện.
Điều kiện Đổi Thưởng Giới hạn
VIP 0 Vàng*1500 Đá Tiến Cấp Đỏ*1 Trong suốt sự kiện đổi 5 lần
VIP 3 Vàng*485 Đá Tinh Luyện*10 10 lần mỗi ngày
VIP 3 Vàng*385 Đá Luyện Tinh*10 10 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*470 Đá Tinh Luyện*10 10 lần mỗi ngày
VIP 5 Vàng*370 Đá Luyện Tinh*10 10 lần mỗi ngày

TIÊU VÀNG TÍCH LŨY
Thời gian: 10/03-12/03
Phạm vi: S1-S113
Trong thời gian sự kiện, tổng tích lũy tiêu vàng đạt mức sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
Điều kiện Thưởng
150 Túi Mảnh Đỏ 3*3 Mảnh Văn Thành*3
300 Túi Mảnh Đỏ 3*5 Mảnh Văn Thành*5
600 Túi Mảnh Đỏ 3*7 Mảnh Văn Thành*7
1500 Túi Mảnh Đỏ 3*10 Đá Bích Tỷ*1
3000 Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Bích Tỷ*2
7500 Túi Mảnh Đỏ 3*15 Đá Tinh Luyện*20 Đá Luyện Tinh*15
10000 Đá Tiến Cấp Đỏ*5 Đá Tinh Luyện*30 Đá Luyện Tinh*20
15000 Thiên Nhân Lệnh*5 Đá Tinh Luyện*50 Đá Luyện Tinh*40
25000 Túi Mảnh Đỏ 3*20 Đá Tinh Luyện*70 Đá Luyện Tinh*50
30000 Thiên Nhân Lệnh*10 Đá Tinh Luyện*70 Đá Tinh Luyện*50
35000 Túi Mảnh Đỏ 3*30 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*1
40000 Thiên Nhân Lệnh*20 Rương Đá Lv6*1 Hoàng Gia Tiễn*2
50000 Túi Mảnh Đỏ 3*50 Rương Đá Lv6*2 Hoàng Gia Tiễn*3

CỬU CUNG MÊ TRẬN
Thời gian: 10/03-12/03
Phạm vi: S1-S113
Trong thời gian sự kiện, làm nhiệm vụ và thu thập chìa khóa để mở thưởng.
Nhiệm vụ Nhận Dùng đổi thưởng
 Đăng nhập  Chìa Cửu Cung Mê Trận Khai Phong Lệnh*2
 Quay thiên nhân 3 lần   Đột Phá Đơn*20
 Du ngoạn 200 lần   EXP Đơn-Cao*50
  Tạo mới tranh sủng 6 lần    Lệnh Tạo Mới Tùy Tùng*10
   Tích nạp 6 ngọc   Rương Bạc*10
    Tích nạp 30 ngọc    Đá Đột Phá-N.Vật*5
   Tích nạp 60 ngọc   Đá Thức Tỉnh*10
   Tiêu 300 vàng     Thiên Nhân Lệnh*10
  Tiêu 600 vàng    Túi Mảnh Đỏ 3*20

QUÀ ĐĂNG NHẬP VUI VẺ
Thời gian: 10/03-12/03
Phạm vi: S1-S113
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày đăng nhập vào game để nhận Quà Vui Vẻ.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Đạt cấp 5 trở lên Túi Mảnh Đỏ 3*5 Vé Du Ngoạn*5 Đá Thức Tỉnh*3 Reset mỗi ngày

GIẢM GIÁ KHU QUÀ
Thời gian: 10/03-12/03
Phạm vi: S1-S113
Trong thời gian sự kiện, Khu Quà sẽ mở bán giảm giá đặc biệt.
Túi Quà Giá Giảm Nội dung Giới hạn
Quà Thiên Nhân-Ngày 12 Thiên Nhân lệnh*1, EXP Đơn-Cao*5,Bạc*10000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Linh Lung 68 Thiên Nhân Lệnh*3, Rương Hồn Ngọc-Tím*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Cẩm Tú 288 Thiên Nhân Lệnh*12, Rương Hồn Ngọc-Cam*15, Bạc*200000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Thiên Nhân-Điển Tàng 488 Thiên Nhân Lệnh*18, Rương Hồn Ngọc-Cam*20, Bạc*250000 Mỗi ngày 3 lần
Quà Công Trạng 68 Quà Công Trạng(Nhỏ)*1, Trung Nghĩa Lệnh*5 Mỗi ngày giới hạn 3 lần
Quà Tân Thủ 28 Hộp Bảo Vật-Cao (cấp 30)*1, Thiên Nhân Lệnh*1, Đá phòng Thủ Lv3*1 Mỗi ngày giới hạn 1 lần
Quà Lệnh Tạo Mới 30 Lệnh Tạo Mới*30, Rương Hồn Ngọc-Cam*5, Bạc*100000 Mỗi ngày 3 lần

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
Thời gian: 10/03-12/03
Phạm vi: S1-S113
Trong thời gian sự kiện, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng.
Điều kiện Thưởng Giới hạn
Tặng hoa 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 Reset mỗi ngày
Tặng hoa 5 lần EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*4 Reset mỗi ngày
Like ảnh 3 lần EXP Đơn Trung*10 Bạc*30000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Like ảnh 5 lần Lệnh Tạo Mới*1 Bạc*50000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Like ảnh 10 lần Lệnh Tạo Mới*2 Bạc*100000 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 1 lần Công Trạng*500 Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 3 lần Công Trạng*1500 Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 5 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*5 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 10 lần Thiên Nhân Lệnh*1 Đá Bích Tỷ*1 Mảnh Văn Thành Công Chúa*10 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 20 lần Thiên Nhân Lệnh*2 Đá Bích Tỷ*2 Mảnh Văn Thành Công Chúa*20 Reset mỗi ngày
Quay thiên nhân 30 lần Thiên Nhân Lệnh*3 Đá Bích Tỷ*3 Mảnh Văn Thành Công Chúa*30 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 3 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 5 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*1 EXP Đơn Trung*15 Bạc*50000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 7 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*2 EXP Đơn Trung*20 Bạc*100000 Reset mỗi ngày
Khiêu chiến quan trường 9 lần Mảnh Văn Thành Công Chúa*3 EXP Đơn Trung*40 Bạc*150000 Reset mỗi ngày